Accesaţi contul

Atenţie! Modul de realizare a parolei este modificat, vă rugăm să consultaţi pagina Ajutor

Solicitare reînmatriculare

Formularul a fost activ în perioada
05.02-09.02.2024
Cererile au fost descărcate de pe server.

Clarificări suplimentare:
Secretariatul Facultăţii

Accesare borderou evidenţă cereri.

= În lucru =

Portal | FPSE | UAIC © 2024
miercuri, 22.05.2024