Accesaţi contul

Evaluare personal didactic

Formularul a fost activ în perioada
16.05-01.07.2022

Clarificări suplimentare:
Secretariatul Facultăţii

Accesare borderou evidenţă cereri.

= În lucru =

Portal | FPSE | UAIC © 2022
joi, 18.08.2022