Accesaţi contul

Solicitare reînmatriculare

Doar pentru cei interesaţi să se reînmatriculeze.
Reînmatricularea va fi consemnată în eSims.

Formularul va fi activ în perioada
19.09-21.09.2023 | 00:00

Clarificări suplimentare:
Secretariatul Facultăţii

Accesare borderou evidenţă cereri.

= În lucru =

Portal | FPSE | UAIC © 2023
vineri, 02.06.2023