Alegeţi comisia
Intenţionaţi să treceţi notele pentru comisia .
Id Nume Prenume Nume căsătorie Lucrare Nota finală Rezultat Actualizare
Portal | FPSE | UAIC © 2023
joi, 08.06.2023