Lista tutorilor (licenţă şi master)

Lista tutorilor, an universitar 2023-2024

Tutori Departamentul de Psihologie

Ciclul de studii: LICENŢĂ

Nr. Cadru didactic An de studii Specializarea Nr. grupe
1.        Lect. dr. Radu Robotă I Psihologie 2
2.        Lect. dr. Octavian Onici I Psihologie 2
3.        Asist dr. Emilia Pascal I Psihologie 2
4.        Asist. univ. dr. Oara Prundeanu I Psihologie 2
5.        Lect. dr. Simona Popușoi I Psihologie 2
6.        Prof. dr. Loredana Diaconu-Gherasim II Psihologie 2
7.        Conf. dr. Cornelia Măirean II Psihologie 2
8.        Conf. dr. Mihaela Boza II Psihologie 2
9.        Asist dr. Alexandra Zancu II Psihologie 2
10.    Conf. dr. Irina Crumpei III Psihologie 2
11.    Lect. dr. Daniela Zaharia III Psihologie 2
12.    Conf. dr. Dorin Năstas III Psihologie 2
13.    Conf. dr. Violeta Enea III Psihologie 2
14.  Conf. univ. dr. Cătălin Dîrțu III Psihologie 1

Ciclul de studii: MASTER

Nr. Cadru didactic An de studii Specializarea Nr. grupe
1.    Prof. dr. Ticu Constantin I EFCPP 2
2.    Prof. dr. Andrei Holman II EFCPP 2
3.    Conf. dr. Daniela Muntele I PCP 2
4.    Conf. dr. Camelia Soponaru II PCP 2
5.    Conf. dr. Ovidiu Gavrilovici I ECCPCF 2
6.    Lect. dr. Octav Candel I ECCPCF-Focșani 1
7.    Lect. dr. Octav Candel II ECCPCF-Focșani 1
8.    Prof. dr. Maria Nicoleta Turliuc II ECCPCF 2
9.    Conf. dr. Ana Maria Țepordei I PEC 1
10.    Conf. dr. Ana Maria Țepordei II PEC 1

Tutori Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Ciclul de studii: LICENŢĂ

Nr. Cadru didactic An de studii Specializare Grupe
1.      Asist. dr. Vrabie Tina I Pedagogie 1 și 2
2.      Asist. dr. Gradinariu Tudorița I Pedagogie 3
3.      Conf. univ. dr. Adina Karner-Huțuleac I Psihopedagogie specială 1 și 2
4.      Lect. dr. Samoilă Magda I PIPP 1 și 2
5.      Asist. dr. Assante Gabriela Monica I PIPP 3 și 4
6.      Conf. dr. Simona Butnaru II Pedagogie 1 și 2
7. Asist. univ. dr. Gradinariu Tudorița II Pedagogie 3
8.     Lect. univ. dr. Tudorean Cristian II Psihopedagogie specială 1 și 2
9.      Prof. dr. Liliana Stan II PIPP 1 și 2
10.      Lect. dr. Geanina Havârneanu II PIPP 3 și 4
11.    Prof. dr. Nicoleta-Laura Popa III Pedagogie 1 și 2
12.    Conf. univ. dr. Cristina Neamtu III Psihopedagogie specială 1 și 2
13.    Conf. dr. Angelica Hobjilă III PIPP 1 și 2
14.    Lect. dr. Miron Manuela III PIPP 3 și 4

Ciclul de studii: MASTER

Nr. Cadru didactic An de studii Specializare Nr. grupe
1. Lect. dr. Nicoleta Rogoz I PME 2
2. Lect. dr. Elena Seghedin II PME 1
3. Prof. univ. dr. Alois Gherguț I şi II DIPCS 2
4. Asist. univ. dr. Maftei Alexandra II DIPCS 2
4. Prof. univ. dr. Mariana Momanu I și II DAIP 2
5. Conf. univ. dr. Gianina-Ana Massari I și II ET 2
Arhiva
29.09.2022

Lista tutorilor (licenţă şi master) pentru anul universitar 2022-2023

28.09.2021

Lista tutorilor (licenţă şi master) pentru anul universitar 2021-2022