Lista tutorilor (licenţă şi master)

Ciclul de studii: LICENŢĂ

Nr. Cadrul didactic Anul de studii Specializarea Nr. grupe
1 Lect. dr. Mihail-Radu ROBOTĂ 1 Psihologie 2 grupe
2 Lect. dr. Octavian ONICI 1 Psihologie 2 grupe
3 Asist. univ. dr. Emilia Alexandra PASCAL 1 Psihologie 2 grupe
4 Lect. univ. dr. Mircea-Cătălin DÎRŢU 1 Psihologie 2 grupe
5 Conf. univ. dr. Ştefan BONCU 1 Psihologie 2 grupe
6 Prof. univ. dr. Ruxandra-Loredana DIACONU-GHERASIM 2 Psihologie 2 grupe
7 Lect. dr. Cornelia MĂIREAN 2 Psihologie 2 grupe
8 Conf. univ. dr. Mihaela BOZA 2 Psihologie 2 grupe
9 Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI 2 Psihologie o grupă
10 Lect. univ. dr. Ana Maria ŢEPORDEI 2 Psihologie 2 grupe
11 Lect. univ. dr. Irina CRUMPEI-TANASĂ 3 Psihologie 2 grupe
12 Lect. dr. Daniela-Victoria ZAHARIA 3 Psihologie 2 grupe
13 Conf. univ. dr. Dorin NĂSTAS 3 Psihologie 2 grupe
14 Conf. univ. dr. Violeta ENEA 3 Psihologie 2 grupe
15 Lect. univ. dr. Nicoleta ROGOZ 1 Pedagogie grupele 1 și 2
16 Asist. univ. dr. Tudoriţa GRĂDINARIU 1 Pedagogie grupa 3
17 Conf. univ. dr. Simona BUTNARU 2 Pedagogie grupele 1 și 2
18 Prof. univ. dr. Nicoleta POPA 3 Pedagogie grupele 1 și 2
19 Asist. univ. dr. Tudoriţa GRĂDINARIU 3 Pedagogie grupa 3
20 Asist. univ. dr. Alexandra MAFTEI 1 Psihopedagogie specială grupele 1 și 2
21 Conf. univ. dr. Cristina NEAMŢU 2 Psihopedagogie specială grupele 1 și 2
22 Conf. univ. dr. Adina KARNER-HUŢULEAC 3 Psihopedagogie specială grupele 1 și 2
23 Lect. univ. dr. Magda SAMOILĂ 1 P.I.P.P grupele 1 și 2
24 Asist. univ. dr. Monica ASSANTE 1 P.I.P.P grupele 3 și 4
25 Prof. univ. dr. Liliana STAN 2 P.I.P.P grupele 1 și 2
26 Lect. univ. dr. Geanina HAVÂRNEANU 2 P.I.P.P grupele 3 și 4
27 Conf. univ. dr. Angelica HOBJILĂ 3 P.I.P.P grupele 1 și 2
28 Lect. univ. dr. Florentina MIRON 3 P.I.P.P grupele 3 și 4

Ciclul de studii: MASTER

Nr. Cadrul didactic Anul de studii Specializarea Nr. grupe
1 Prof. dr. Ticu CONSTANTIN 1 E.F.C.P.P. grupele 1 și 2
2 Prof. univ. dr. Andrei HOLMAN 2 E.F.C.P.P. grupele 1 și 2
3 Conf. dr. Daniela MUNTELE 1 P.C.P. grupele 1 și 2
4 Conf. univ. dr.Camelia SOPONARU 2 P.C.P. grupele 1 și 2
5 Asist. univ. dr. Octav CANDEL 1 E.C.P.C.F.F. 2 grupe, 1 Iași + 1 Focsani
6 Conf. univ. dr.Ovidiu GAVRILOVICI 1 E.C.P.C.F.F. o grupă Iași
7 Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC 2 E.C.P.C.F.F. grupele 1 și 2
8 Prof. dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU 1, 2 P.E.C. grupele 1 și 2
9 Prof. dr. Carmen-Mihaela Creţu 1 P.M.E. toate grupele
10 Lect. univ. dr.Elena SEGHEDIN 2 P.M.E. toate grupele
11 Prof. dr. Alois Gherguţ  1 D.I.P.C.S. toate grupele
12 Lect. univ. dr. Oana DĂNILĂ 2 D.I.P.C.S. toate grupele
13 Conf. dr. Mariana Momanu  1, 2 D.A.I.P. toate grupele
14 Conf. dr. Gianina-Ana Massari 1, 2 E.T. toate grupele