Lista tutorilor (licenţă şi master)

Ciclul de studii: LICENŢĂ

Nr. Cadrul didactic Anul de studii Specializarea
1 Lect. dr. Mihail-Radu ROBOTĂ 1 Psihologie
2 Lect. dr. Octavian ONICI 1 Psihologie
3 Lect. dr. Cornelia MĂIREAN 2 Psihologie
4 Lect. dr. Daniela-Victoria ZAHARIA 3 Psihologie
5 Lect. dr. Magda-Elena Samoilă 1, 2 P.I.P.P.
6 Conf. dr. Simona Butnaru 3 P.I.P.P.
7 Lect. dr. Elena Seghedin 1, 2, 3 Pedagogie
8 Conf. dr. Adina Karner-Huţuleac 3 Psihopedagogie specială
9 Lect. dr. Oana Dănilă 1, 2 Psihopedagogie specială

Ciclul de studii: MASTER

Nr. Cadrul didactic Anul de studii Specializarea
1 Conf. dr. Daniela MUNTELE 1, 2 P.C.P.
2 Prof. dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU 1, 2 P.E.C.
3 Prof. dr. Ticu CONSTANTIN 1, 2 E.F.C.P.
4 Prof. dr. Carmen-Mihaela Creţu 1, 2 P.M.E.
5 Conf. dr. Mariana Momanu  1, 2 D.A.I.P.
6 Conf. dr. Gianina-Ana Massari 1, 2 E.T.
7 Prof. dr. Alois Gherguţ  1, 2 D.I.P.C.S.