Proiecte

Proiecte desfăşurate în cadrul facultăţii

Proiecte desfăşurate în cadrul facultăţii


Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de cercetare


Proiecte de cercetare


Proiecte POSDRU

Comunicate

Proiecte ERASMUS+

30.06.2021 DiTEMP (Digital Transformation & Employability)
13.10.2018 Reflect Lab – Sprijinind lectorii universitari în aplicarea învăţării prin cercetare si descoperire
04.10.2018 ESL Plus – Early School Leaving Plus
24.03.2017 Online courses with videos for the field of veterinary communication dealing with prevention, diagnosis and treatment of diseases transferable from animals to humans (ZOE – ZoonosesOnlineEducation)
20.12.2016 Developing programs of Access of Disadvantaged groups of People and Regions to Higher Education (DARE)
11.02.2015 EXPeriential EDUcation COMpetence (teaching children aged 3-12) – EXPEDUCOM

Partenariats d’étudiants et enseignants-chercheurs en réseaux sociaux – PEERS:

Proiecte de cercetare în care sunt angajaţi membrii facultăţii

Proiectele desfăşurate sau în care sunt angajaţi cercetătorii facultăţii

Proiecte internaţionale
Proiecte de specialitate