Dorina Sălăvăstru

Profesor universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie

Proiecte

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala DMV (cabinet, etaj I, aripa dreaptă, mansardă vest)
  • 0232-20 1261 (cabinet mansardă DMV)
  • sal.do@uaic.ro

Alte informaţii