Corneliu Eugen Hăvârneanu

Profesor universitar emerit

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie

Proiecte

DIRECTOR DE PROIECT

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D212 (laborator analiză experimentală, parter, aripa stângă)
  • 0232-20 1293 (laborator analiză experimentală)
  • hcornel@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi/capitole publicate

2011

Evaluarea psihologică a conducătorilor auto

 

Adresându-se studenţilor şi psihologilor care îşi desfăşoară activitatea în laboratoare de psihologie aplicată, lucrarea oferă informaţii teoretice (teoriile personalităţii şi problemele psihodiagnosticului) şi practice (dificultăţi, controverse, tipuri de teste, adaptarea computerizată a testelor) necesare perfecţionării metodologiilor de cunoaştere psihologică, evaluării instrumentelor de analiză şi de construcţie a unor noi instrumente adaptate scopului propus.

2005

Psihologie

Manual pentru clasa a X-a. Ediţia a II-a

Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005. Cuprinde temele prezente în programa disciplinei psihologie din ciclul de studii liceale.

2002

Cunoşterea Socială. Teorii şi metode

 

Cuprins: Memorie colectivă şi uitare, Cum se construieşte azi memoria socială?, Standardizarea testelor, Testele de inteligenţă, Testele pentru abilităi de grup şi specifice, Teste de abilităţi şi cunoştiinţe, Conflictele şi rezolvarea conflictelor, Interviul şi analiza de conţinut, Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Relaţii între grupuri: paradigme teoretice şi empirice ale perioadei clasice.

 

2002

Resurse umane şi strategii de consultanţă

 

Consultanţa, reprezintă, din ce în ce mai mult, atât în sectorul privat cât şi în cel public, un domeniul important de cercetare. În calitate de profesie, consultanţă încearcă să-şi definească specificatea şi identitatea. Consultantul joacă şi va juca un rol din ce în ce mai important în organizaţiile şi practicile educaţionale şi formative.

2001

Agresivitatea în şcoală

 

Volumul de faţă ilustrează atât multiplele interacţiuni cât şi efectele diverse, la nivelul elevilor şi profesorilor. A vorbi despre agresivitate ca fenomen cu semnificaţii strict negative şi, mai ales, ca exclusiv dependent subiectul devenit agresiv este un demers limitativ, cel puţin din perspectiva educaţiei. Ca urmare, volumul are în vedere structurile psihologice fundamentale şi, pe acest temei, mediul de formare a conduitelor agresive.

2000

Cunoaşterea psihologică a persoanei

Posibilităţi de utilizare a computerului în psihologia aplicată

Adresindu-se studentilor si psihologilor care isi desfasoara activitatea in laboratoare de psihologie aplicata, lucrarea ofera informatii teoretice (teoriile personalitatii si problemele psihodiagnosticului) si practice (dificultati, controverse, tipuri de teste, adaptarea computerizata a testelor) necesare perfectionarii metodologiilor de cunoastere psihologica, evaluarii instrumentelor de analiza si de constructie a unor noi instrumente adaptate scopului propus.

2000

Metodologia cercetării în ştiinţele sociale

 

Carte apărută în colecţia „Psihologia câmpului social”.