Ana Constantin

Profesor universitar emerit

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D314 (catedra de psihologie, etaj I, aripa dreaptă)
  • 0232-20 1301 (catedra de psihologie)
  • anaconst@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi publicate

2018

Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor

Ediţia a II-a, revăzută și adăugită

Redactat cu preocupare pentru accesibilitate și într-o pronunțată notă aplicativă, volumul se constituie într-un veritabil ghid practic de management al conflictului, cu numeroase exemple și exerciții și cu recomandări privind prevenirea și rezolvarea conflictelor sau diminuarea efectelor nedorite ale acestora. El se adresează astfel atît studenților psihologi, sociologi, politologi ori juriști și celor două categorii de profesioniști ai rezolvării conflictelor – cadrele didactice care îndeplinesc rolul de formatori naționali și mediatorii de conflicte –, cît și oricărei persoane interesate de menținerea unor relații normale, pozitive cu ceilalți în viața privată sau la locul de muncă. „Se înșală amarnic oricine crede că poate soluționa conflicte (ale sale sau ale altora, în cazul din urmă, eventual, în calitate de mediator) fără cunoștințe minimale de teoria rezolvării conflictului. De fiecare dată cînd, la serviciu, în familie sau interacționînd cu prietenii avem un conflict, nu putem evita tendința firească, dar cu totul neproductivă de a încerca să corectăm percepțiile celuilalt, de a-l face să accepte că greșește, iar noi avem dreptate. În cartea de față, Ana Stoica-Constantin, profesor emerit la Universitatea «Al.I. Cuza» din Iași, ne explică de ce o astfel de abordare naivă a conflictului este sortită eșecului. Volumul conține, de asemenea, noțiuni despre rolul comunicării în rezolvarea conflictelor, despre rolul emoțiilor și al distorsiunilor cognitive. Ne sînt expuse, mai ales, strategiile eficiente de rezolvare, deloc sofisticate, dar care impun respectarea anumitor premise și a anumitor pași. Lucrînd cu migală și pasiune, autoarea ne dovedește, în această ediție secundă, că și cărțile unanim apreciate mai pot fi ameliorate semnificativ.” (Ștefan Boncu)

2009

Conflict, Change and Organizational Health

 

The book is principally an illustration form different perspectives (sometimes complementary), of the connections between the major aspects of the work, personal life and individual and organizational health. This book is a supplementary product of the HOLON project (E-learning sistemic training to improve interplay of work, health and organizations), the Leonardo da Vinci programme, financed by the European Commission. The tangible outcome of the project is an online course on conflict resolution, addressed to managers, top or middle ones, interested in training the employees.

2004

Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare şi diminuarea efectelor

 

Volumul se constituie intr-un veritabil ghid practic de management al conflictului, cu numeroase exemple, exercitii si recomandari privind prevenirea si rezolvarea situatiilor de tensiune, opozitie, contradictie, criza sau conflict. Lucrarea are o pronuntata nota aplicativa, fiind foarte utila studentilor psihologi, sociologi, politologi ori juristi si celor doua categorii de profesionisti ai rezolvarii conflictelor – cadrele didactice care indeplinesc rolul de formatori nationali si mediatorii de conflicte -, cit si oricarei persoane interesate de mentinerea unor relatii normale, pozitive cu ceilalti in viata privata sau la locul de munca.

2004

Creativitatea pentru studenţi şi profesori

 

Este o carte de maturitate, a carei valoare se sustine prin indelungata experienta a autoarei in cercetarea teoretica si aplicativa a creativitatii. Constructia acestei carti se dezvolta pe cinci elemente de structura ideatica, astfel imbinate incat sa asigure lecturii atat consistenta teoretica de nivel academic, cat si accesibilitate si atractivitate. Cititorul este invitat in universul fascinant al creatologiei pentru a descoperi: istoria domeniului; factorii de personalitate care genereaza creativitatea; cum trebuie evitate blocajele creativitatii; profilul psihocomportamental al copilului creativ; citeva modalitati inedite de stimulare a creativitatii la elevi. Cititorul nefamiliarizat cu problematica creativitatii gaseste in aceasta lucrare un ghid practic pentru evaluarea si stimularea creativitatii adultului si a copilului normal si supradotat, pentru care ii este necesara si cunoasterea factorilor interni si externi, favorizanti si inhibitori. Cititorul initiat gaseste o actualizare a informatiei, pe fondul acumularilor in timp si ca fundament al cercetarilor viitoare.

2002

Managementul Resurselor Umane

Ghid practic şi instrumente pentru responsabili de resurse umane şi manageri

Aveţi în mână un atât un ghid practic de gestiune a personalului firmei (inclusiv instrumentele necesare şi metodologia utilizării lor), cât şi un ghid de cunoaştere, influenţare şi conducere a angajaţilor. Primul este acel al directorului de personal; al doilea se adresează deopotrivă managerului şi salariatului. Partea întâi a cărţii propune chestionare, scale de evaluare, modele de fişe finale şi metode de aplicare şi valorificare a datelor culese cu ajutorul acestor instrumente. Partea a doua oferă posibilitatea perfecţionării relaţiilor interpersonal  prin formarea unor abilităţi necesare: de cunoaştere psihologică a persoanei; de menţinere a unui climat psihosocial pozitiv; de rezolvare creativă a problemelor; de conducere eficientă prin adaptarea la situaţie.

1998

Psihosociologia rezolvării conflictului

 

Prezentul titlu reprezinta o abordare concertata a conflictului din interiorul unor stiinte sociale de relevanta pentru aria acestuia: psihologie, psihologie sociala, psihanaliza, psihoterapie, creatologie, pedagogie, drept si, bineinteles, noua „conflictologie” – cunoasterea conflictului, prevenirea, rezolvarea si valorificarea constructiva a acestuia.

Volumul include si studii ale unor autori straini consacrati in arealul stiintific al conflictelor (Morton Deutsch, Alan Tidwell, Carmel Bambridge) sau in domeniile conexe (Annie Birraux in psihoterapie, Marilyn Fryer in psihologia cognitiva si creativitate).

1996

Psihologia

Vocaţie şi profesie

,,Doamna profesoară Ana Stoica-Constantin animă, de câțiva ani, un grup de tineri dornici să-și descopere și augmenteze potențialul de cercetători în domeniul psihologiei. Cursul de psihologia creativității, pe care-l ține studenților de anul V, este doar pretextul și ocazia de a lucra cu cei dispuși să se angajeze, cu cei motivați pentru cercetare.” (Adrian Neculau, Prefață, Iași, 8 septembrie 1996).
Volumul conține studii interesante, majoritatea empirice, elaborate de studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și colaboratori externi. Unii autori sunt acum cadre didactice ale Facultății (Ticu Constantin, Dorin Nastas, Camelia Puzdriac, Alois Gherguț), alții au făcut între timp studii doctorale sau au devenit buni psihologi. Originalitatea subiectelor abordate, profesionalismul cercetării, siguranța scrierii celor 19 studii din volumul de 213 pagini este o dovadă în plus că, uneori, valoarea nu așteaptă numărul anilor (Ana Stoica-Constantin).

1983

Creativitatea elevilor

Posibilităţi de cunoaştere şi educare

Cartea a fost și încă este un bun instrument pentru profesorii din învățâmântul preuniversitar, inclusiv ciclul primar, în efortul lor de a stimula creativitatea elevilor. Componentele de ghid practic se sprijină atât pe valorificarea informației științifice disponibile în anul 1983, cât și pe cercetări proprii. În Cuprins găsim ,,1. Considerații generale privind psihopedagogia creativității”, ,,2. Potențialul creativ al elevilor și cunoașterea lui”, ,,3. Contribuții la o psihopedagogie aplicată a creativității”, ,,4. Concluzii generale” și ”Anexe”, acestea din urmă conținând instrumente, metode pentru stimularea creativității, exerciții ș.a. (Ana Stoica-Constantin).