Ana Constantin

Profesor universitar emerit

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D314 (catedra de psihologie, etaj I, aripa dreaptă)
 • 0232-20 1301 (catedra de psihologie)
 • anaconst@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi/capitole publicate

2018

Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor

Ediţia a II-a, revăzută și adăugită

Redactat cu preocupare pentru accesibilitate și într-o pronunțată notă aplicativă, volumul se constituie într-un veritabil ghid practic de management al conflictului, cu numeroase exemple și exerciții și cu recomandări privind prevenirea și rezolvarea conflictelor sau diminuarea efectelor nedorite ale acestora. El se adresează astfel atît studenților psihologi, sociologi, politologi ori juriști și celor două categorii de profesioniști ai rezolvării conflictelor – cadrele didactice care îndeplinesc rolul de formatori naționali și mediatorii de conflicte –, cît și oricărei persoane interesate de menținerea unor relații normale, pozitive cu ceilalți în viața privată sau la locul de muncă. „Se înșală amarnic oricine crede că poate soluționa conflicte (ale sale sau ale altora, în cazul din urmă, eventual, în calitate de mediator) fără cunoștințe minimale de teoria rezolvării conflictului. De fiecare dată cînd, la serviciu, în familie sau interacționînd cu prietenii avem un conflict, nu putem evita tendința firească, dar cu totul neproductivă de a încerca să corectăm percepțiile celuilalt, de a-l face să accepte că greșește, iar noi avem dreptate. În cartea de față, Ana Stoica-Constantin, profesor emerit la Universitatea «Al.I. Cuza» din Iași, ne explică de ce o astfel de abordare naivă a conflictului este sortită eșecului. Volumul conține, de asemenea, noțiuni despre rolul comunicării în rezolvarea conflictelor, despre rolul emoțiilor și al distorsiunilor cognitive. Ne sînt expuse, mai ales, strategiile eficiente de rezolvare, deloc sofisticate, dar care impun respectarea anumitor premise și a anumitor pași. Lucrînd cu migală și pasiune, autoarea ne dovedește, în această ediție secundă, că și cărțile unanim apreciate mai pot fi ameliorate semnificativ.” (Ștefan Boncu)

2009

Conflict, Change and Organizational Health

 

The book is principally an illustration form different perspectives (sometimes complementary), of the connections between the major aspects of the work, personal life and individual and organizational health. This book is a supplementary product of the HOLON project (E-learning sistemic training to improve interplay of work, health and organizations), the Leonardo da Vinci programme, financed by the European Commission. The tangible outcome of the project is an online course on conflict resolution, addressed to managers, top or middle ones, interested in training the employees.

2005

Evaluarea creativităţii

Ghid practic

Ghidul pe care îl propunem constituie un răspuns al cercetării psihopedagogice la imperativul dezvoltării și valorificării creativității persoanei tinere sau adulte. El este rezultatul unor cercetări experimentale desfășurate de autoare și al experienței practice de mai mulți ani în diferite unități economice și de învățământ.

Testarea probelor de gândire creativă s-a efectuat sub spectul fidelității (prin ,,proba cu martori”, prin controlul omogenității interne, prin test-retest), al validității (prin compararea interprobe a fiecărui factor, validare externă prin grupe contrastante, prin antrenarea experimentală a factorilor și prin persoane cu creativitate manifestă confirmate social) și al standardizării.

Ghidul este expresia unei viziuni integraliste asupra diagnozei creativității. El depășește unele practici limitate, unifactoriale, care se centrează exclusiv sau preponderent pe o singură strategie ori pe o subdiviziune a vreuneia.

Considerăm că ghidul nostru de evaluare a creativității va fi util în învățământul preuniversitar, universitar și postuniversitar, specialiștilor în resurse umane în procesul perfecționării forței de muncă din activitatea economico-productivă, cât și cercetătorilor în teoria, diagnoza și dezvoltarea creativității. (….)

Cuprins
Secțiunea întâi
Prezentarea bateriei de teste
Capitolul I. O metodologie complexă pentru o diagnoză cât mai completă a creativității

 1. Diagnoza creativității manifeste
 2. Diagnoza potențialului creativ individual
 3. Stabilirea profilului creativ al colectivității

Capitolul II. Baterie de teste pentru gândirea creativă

 1. Prezentare generală și mod de administrare
 2. Probele de gândire creativă: administrare și mod de corectare

 
Secțiunea a doua
Utilizarea bateriei și interpretarea rezultatelor
Capitolul III. Utilizarea bateriei

 1. Listele de itemi, protocoale pentru exersare și verificarea competenței de corector, protocoale corectate de autori
 2. Pentru proba de consecințe
 3. Pentru proba de utilizări neobișnuite
 4. Pentru proba de îmbunătățiri
 5. Pentru proba privind inventarea de probe
 6. Pentru proba ,,desene”
 7. Etaloanele probei și etalonul bateriei

Capitolul IV. Interpretarea rezultatelor

2004

Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare şi diminuarea efectelor

 

Volumul se constituie intr-un veritabil ghid practic de management al conflictului, cu numeroase exemple, exercitii si recomandari privind prevenirea si rezolvarea situatiilor de tensiune, opozitie, contradictie, criza sau conflict. Lucrarea are o pronuntata nota aplicativa, fiind foarte utila studentilor psihologi, sociologi, politologi ori juristi si celor doua categorii de profesionisti ai rezolvarii conflictelor – cadrele didactice care indeplinesc rolul de formatori nationali si mediatorii de conflicte -, cit si oricarei persoane interesate de mentinerea unor relatii normale, pozitive cu ceilalti in viata privata sau la locul de munca.

2004

Creativitatea pentru studenţi şi profesori

 

Este o carte de maturitate, a carei valoare se sustine prin indelungata experienta a autoarei in cercetarea teoretica si aplicativa a creativitatii. Constructia acestei carti se dezvolta pe cinci elemente de structura ideatica, astfel imbinate incat sa asigure lecturii atat consistenta teoretica de nivel academic, cat si accesibilitate si atractivitate. Cititorul este invitat in universul fascinant al creatologiei pentru a descoperi: istoria domeniului; factorii de personalitate care genereaza creativitatea; cum trebuie evitate blocajele creativitatii; profilul psihocomportamental al copilului creativ; citeva modalitati inedite de stimulare a creativitatii la elevi. Cititorul nefamiliarizat cu problematica creativitatii gaseste in aceasta lucrare un ghid practic pentru evaluarea si stimularea creativitatii adultului si a copilului normal si supradotat, pentru care ii este necesara si cunoasterea factorilor interni si externi, favorizanti si inhibitori. Cititorul initiat gaseste o actualizare a informatiei, pe fondul acumularilor in timp si ca fundament al cercetarilor viitoare.

2002

Managementul Resurselor Umane

Ghid practic şi instrumente pentru responsabili de resurse umane şi manageri

Aveţi în mână un atât un ghid practic de gestiune a personalului firmei (inclusiv instrumentele necesare şi metodologia utilizării lor), cât şi un ghid de cunoaştere, influenţare şi conducere a angajaţilor. Primul este acel al directorului de personal; al doilea se adresează deopotrivă managerului şi salariatului. Partea întâi a cărţii propune chestionare, scale de evaluare, modele de fişe finale şi metode de aplicare şi valorificare a datelor culese cu ajutorul acestor instrumente. Partea a doua oferă posibilitatea perfecţionării relaţiilor interpersonal  prin formarea unor abilităţi necesare: de cunoaştere psihologică a persoanei; de menţinere a unui climat psihosocial pozitiv; de rezolvare creativă a problemelor; de conducere eficientă prin adaptarea la situaţie.

1998

Psihosociologia rezolvării conflictului

 

Prezentul titlu reprezinta o abordare concertata a conflictului din interiorul unor stiinte sociale de relevanta pentru aria acestuia: psihologie, psihologie sociala, psihanaliza, psihoterapie, creatologie, pedagogie, drept si, bineinteles, noua „conflictologie” – cunoasterea conflictului, prevenirea, rezolvarea si valorificarea constructiva a acestuia.

Volumul include si studii ale unor autori straini consacrati in arealul stiintific al conflictelor (Morton Deutsch, Alan Tidwell, Carmel Bambridge) sau in domeniile conexe (Annie Birraux in psihoterapie, Marilyn Fryer in psihologia cognitiva si creativitate).

1998

Psihosociologia rezolvarii conflictului

 

Prefata de Ana Stoica-Constantin, A. Neculau Prezentul titlu reprezinta o abordare concertata a conflictului din interiorul unor stiinte sociale de relevanta pentru aria acestuia: psihologie, psihologie sociala, psihanaliza, psihoterapie, creatologie, pedagogie, drept si, bineinteles, noua „conflictologie” – cunoasterea conflictului, prevenirea, rezolvarea si valorificarea constructiva a acestuia. Volumul include si studii ale unor autori straini consacrati in arealul stiintific al conflictelor (Morton Deutsch, Alan Tidwell, Carmel Bambridge) sau in domeniile conexe (Annie Birraux in psihoterapie, Marilyn Fryer in psihologia cognitiva si creativitate). Cuprins: Saizeci de ani de studiu sociopsihologic al conflictului • Perspective psihosociologice asupra conflictului • Conflictul socio-cognitiv • Devianta tolerata si conflict normativ • Teoria si instrumentul KAI. Posibilitati de utilizare in rezolvarea conflictelor • Conflictul in organizatiile industriale romanesti • Rezolvarea conflictelor si creativitatea – o abordare psihologica • Rezistenta si conflict – perspectiva psihoterapeutica • De la criza la proces. O istorie a psihanalizei adolescentilor in Franta • Controlul conflictului • Solutionarea conflictelor constructive. Principii, instruire si cercetare • Consideratii asupra managementului conflictului, tehnicilor de rezolvare si factorilor sociali care le influenteaza • Prevenirea, rezolvarea si managementul conflictului (Experienta australiana) • Teoria criteriilor identitare relationale si conflictualitatea juridica • Conflictul in contexte educationale Aspecte conflictuale ale situatiei pedagogice • Educatia pentru o lume pasnica • Educatia interculturala – modalitate de prevenire sau atenuare a conflictelor • Politici educationale conflictuale. Conflictele egalitate-excelenta. Centralizare-descentralizare


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

1996

Psihologia

Vocaţie şi profesie

,,Doamna profesoară Ana Stoica-Constantin animă, de câțiva ani, un grup de tineri dornici să-și descopere și augmenteze potențialul de cercetători în domeniul psihologiei. Cursul de psihologia creativității, pe care-l ține studenților de anul V, este doar pretextul și ocazia de a lucra cu cei dispuși să se angajeze, cu cei motivați pentru cercetare.” (Adrian Neculau, Prefață, Iași, 8 septembrie 1996).
Volumul conține studii interesante, majoritatea empirice, elaborate de studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și colaboratori externi. Unii autori sunt acum cadre didactice ale Facultății (Ticu Constantin, Dorin Nastas, Camelia Puzdriac, Alois Gherguț), alții au făcut între timp studii doctorale sau au devenit buni psihologi. Originalitatea subiectelor abordate, profesionalismul cercetării, siguranța scrierii celor 19 studii din volumul de 213 pagini este o dovadă în plus că, uneori, valoarea nu așteaptă numărul anilor (Ana Stoica-Constantin).

1983

Creativitatea elevilor

Posibilităţi de cunoaştere şi educare

Cartea a fost și încă este un bun instrument pentru profesorii din învățâmântul preuniversitar, inclusiv ciclul primar, în efortul lor de a stimula creativitatea elevilor. Componentele de ghid practic se sprijină atât pe valorificarea informației științifice disponibile în anul 1983, cât și pe cercetări proprii. În Cuprins găsim ,,1. Considerații generale privind psihopedagogia creativității”, ,,2. Potențialul creativ al elevilor și cunoașterea lui”, ,,3. Contribuții la o psihopedagogie aplicată a creativității”, ,,4. Concluzii generale” și ”Anexe”, acestea din urmă conținând instrumente, metode pentru stimularea creativității, exerciții ș.a. (Ana Stoica-Constantin).