Evaluarea creativităţii

Ghid practic

Ghidul pe care îl propunem constituie un răspuns al cercetării psihopedagogice la imperativul dezvoltării și valorificării creativității persoanei tinere sau adulte. El este rezultatul unor cercetări experimentale desfășurate de autoare și al experienței practice de mai mulți ani în diferite unități economice și de învățământ.

Testarea probelor de gândire creativă s-a efectuat sub spectul fidelității (prin ,,proba cu martori”, prin controlul omogenității interne, prin test-retest), al validității (prin compararea interprobe a fiecărui factor, validare externă prin grupe contrastante, prin antrenarea experimentală a factorilor și prin persoane cu creativitate manifestă confirmate social) și al standardizării.

Ghidul este expresia unei viziuni integraliste asupra diagnozei creativității. El depășește unele practici limitate, unifactoriale, care se centrează exclusiv sau preponderent pe o singură strategie ori pe o subdiviziune a vreuneia.

Considerăm că ghidul nostru de evaluare a creativității va fi util în învățământul preuniversitar, universitar și postuniversitar, specialiștilor în resurse umane în procesul perfecționării forței de muncă din activitatea economico-productivă, cât și cercetătorilor în teoria, diagnoza și dezvoltarea creativității. (….)

Cuprins
Secțiunea întâi
Prezentarea bateriei de teste
Capitolul I. O metodologie complexă pentru o diagnoză cât mai completă a creativității

 1. Diagnoza creativității manifeste
 2. Diagnoza potențialului creativ individual
 3. Stabilirea profilului creativ al colectivității

Capitolul II. Baterie de teste pentru gândirea creativă

 1. Prezentare generală și mod de administrare
 2. Probele de gândire creativă: administrare și mod de corectare

 
Secțiunea a doua
Utilizarea bateriei și interpretarea rezultatelor
Capitolul III. Utilizarea bateriei

 1. Listele de itemi, protocoale pentru exersare și verificarea competenței de corector, protocoale corectate de autori
 2. Pentru proba de consecințe
 3. Pentru proba de utilizări neobișnuite
 4. Pentru proba de îmbunătățiri
 5. Pentru proba privind inventarea de probe
 6. Pentru proba ,,desene”
 7. Etaloanele probei și etalonul bateriei

Capitolul IV. Interpretarea rezultatelor