Cărţi publicate de Roxana Maria Ghiaţău

Pagină personală

Titlu: Etica profesiei didactice
Autor: Roxana Ghiaţău
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza”
Anul apariţiei: 2013

Descriere: Lucrarea de faţă prezintă un referenţial de obicei minimalizat sau ocultat al fenomenului educativ, respectiv dimensiunea sa etică. Tema eticii muncii educative este pe cât de generoasă, pe atât de dificil de investigat. A avea o conduită etică în clasă înseamnă a lua în calcul cu toată seriozitatea responsabilităţile pe care le avem faţă de elevi. Profesorii oferă un serviciu public şi lucrează cu personalităţi în formare, deci fundamentarea etică a practicilor pedagogice devine o necesitate. Scrisă dintr-o perspectivă modernă, lucrarea poate funcţiona ca stimulent inovativ autoresponsabilizator şi complement strategic cu valenţe practice, deosebit de important pentru învăţători, profesori, consilieri, factori de decizie, politicieni.

   

Titlu: Codul deontologic al profesiei didactice
Autor: Roxana Ghiaţău
Editura: Sedcom libris
Anul apariţiei: 2011

Descriere: Lucrarea vizează dimensiunea deontologică a uneia dintre ocupa­ţiile fundamentale, cea de educator, ocupaţie perenă, existentă dintotdeauna într-o formă mai mult sau mai puţin formalizată şi oficială. Educaţia este o activitate majoră pentru condiţia umană, iar profesia didactică joacă un rol determinant în vie­ţile oamenilor.Chintesenţă a eticii şi deontologiei profesionale, codul etic este expresia aderenţei la idealuri şi principii morale, dar şi a statuării unui anume mod de comportament în funcţie de nişte standarde.

   

Pagină personală