Cărţi publicate de Magda Samoilă

Pagină personală

2019

Educația adulților.

Baze teoretice și repere practice (ediția a II-a revăzută şi adăugită)

„Educaţia adulţilor din România, asemenea educaţiei pentru adulţi din Europa, este un domeniu educaţional în expansiune constantă, care se bucură de un interes în creştere din partea strategilor şi a politicienilor educaţionali. Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice îşi propune să ofere fiecărui student, masterand, doctorand, practician sau specialist în domeniu, încă din primul capitol, accesul la o sursă de informare comprehensivă, care aduce clarificări teoretice necesare şi constituie o imagine coerentă şi actuală a elaborărilor ştiinţifice şi epistemologice, a problematicilor în domeniu, contribuind la o mai bună înţelegere a acestora, la o necesară compatibilizare terminologică, ideatică şi disciplinară. Informaţiile cuprinse în această carte sînt dense, acoperind probleme diverse, care depăşesc posibilităţile de parcurgere a lor de către studenţi pe parcursul unui semestru. Am abordat o problematică vastă, pentru a acoperi viziuni diferite ale cadrelor didactice universitare asupra a ceea ce este necesar să cunoască viitorii specialiști educaționali care vor lucra cu adulții, dar și pentru a veni în întîmpinarea diversității nevoilor de informare ale practicienilor care interacționează cu adulții în diferite sectoare ale educației pentru adulți și la diferite paliere.” (Coordonatoarele)


Autori capitole

• Magda Samoilă • Carmen-Mihaela CREŢU

2018

Educaţia adulţilor

Identitate şi context românesc

Lucrarea se adresează studenților, profesorilor și cercetătorilor direct interesați de evoluția cunoașterii în educația adulților, principalele finalități constând în configurarea unui nucleu diciplinar specific domeniului și eliminarea prejudecăților care susțin existența unei istorii scurte a educației adulților în contextul cultural românesc. Cunoașterea în domeniul educației adulților nu constituie un corpus static, ci o construcție deschisă, condiționată de acumulări de fapte, idei și reflecții, de la cele mai vaste și generale, până la cele mai specializate, fiind înscrisă într-un parcurs de reconfigurare continuă. Discursul asupra educației adulților din prezenta lucrare acoperă atât planul conceptual, centrat pe elementele de specificitate ale registrului terminologic, cât și palierele educative empirice, rezultate din cunoașterea și aprofundarea faptelor concrete, a determinantelor istorice, sociale, culturale și politice care le-au condiționat evoluția, având rolul explicitării contextului întemeierii și dezvoltării domeniului în țara noastră.

2018

Revolutions.

The Archeology of Change

Volumul reunește cele mai bune articole prezentate în cadrul conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, ediția a IV-a, „Revoluțiile – o arheologie a schimbării”, desfășurată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pe 26-27 mai 2017. Cartea propune o sondare a conceptului de revoluție din domenii diferite, precum: teoria culturii, istorie, sociologie, psihologie, științele politice, științele comunicării, științe economice, literatură și arte.


Autori capitole

• Magda Samoilă

2018

Educația – provocări și tendințe.

Volum dedicat profesorului George Văideanu

Volumul de față este dedicat profesorului George Văideanu (1924-2014), personalitate de înaltă clasă în domeniul educației românești și mondiale. Lucrarea include studii realizate de specialiști în științele educației care valorifică opera și activitatea profesorului George Văideanu, precum și evocări care ilustrează personalitatea acestuia. Prin structura și analizele propuse în volum, autorii încearcă să contureze domeniile fundamentale în care s-au afirmat preocupările pedagogice ale profesorului George Văideanu: filosofia și politica educației, teoria educației, curriculum educațional, pedagogie universitară, educația permanentă și cercetarea prospectivă a educației.


Autori capitole

• Magda Samoilă • Carmen - Mihaela CREŢU

2014

Mesajul, conținut și relație

 

Orice comunicare presupune un angajament care, in fapt, este o relatie. Aceasta insemna ca o comunicare nu se limiteaza sa transmita o informatie, ci determina si un comportament. Pocesul este definit de Gregory Bateson ca fiind alcatuit din doua operatiuni exprimate prin Indicele si Ordinul oricarei comunicari. Volumul ne introduce in multitudinea situatiilor existente, identificate ca reale ori posibile, in care se regaseste ilustrat si argumentat raportul continut – relatie. Sub acest generic se vor reflecta diversele ipostaze ale persoanei – in lumea familiei, a scolii, a spatiului non-formal si informal, in raportul cu sine si creatia proprie ori a altora, in efectele din timpul actiunii, in constiintele acelorasi generatii si ale celor posterioare, in exprimarea verbala ori non-verbala. In volumul de fata sunt reunite cateva dintre ideile unor teze de doctorat la realizarea carora ne-am aflat impreuna cu autorii acestora, sunt reflectate posibile interpretari ale raporturilor dintre continutul si relatia mesajului, aspecte adesea nepercepute, din necunoastere ori insuficienta recunoastere a efectelor generate.


Autori capitole

• Magda Samoilă

2013

Cerințe educaționale speciale pentru toți - Ghid de bune practici

 

Cerințe educaționale speciale pentru toți – Ghid de bune practici

2012

Dicţionar enciclopedic de educaţie a adulţilor

 

Dicţionarul Enciclopedic de Educaţie a Adulţilor (DEEA) este conceput ca un instrument util fiecărui cercetător, practician, decident sau beneficiar al politicilor educaţionale. În plus, volumul reuneşte informaţii absolut necesare cunoaşterii tradiţiilor şi experienţelor româneşti în domeniul educaţiei adulţilor, cu sublinierea activităţii primilor cărturari şi ctitori de instituţii culturale, continuată în perioada interbelică de Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Eugen Neculau, Stanciu Stoian. Elementele de originalitate ale demersului nostru vizează: 1) dicţionarul însuşi, prin noutatea sa în domeniu; 2) principiul tematic de structurare a informaţiilor; 3) caracterul holistic al demersului, rezultat din abordarea contrastivă a cercetărilor multidisciplinare; 4) structura articolelor, centrată pe armonizarea informaţiilor teoretice şi practice.


Autori capitole

• Magda Samoilă

2011

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 1860-1990. Cadre didactice şi cercetători

 

„Volumul este doar prilejul identificării tuturor acelora care au fost slujitorii catedrelor şi laboratoarelor de cercetare din Universitate, posibilitatea să aflăm că mari personalităţi ale spiritualităţii, ştiinţei şi culturii naţionale, reprezentanţi ai diverselor şcoli ale ţării şi ale lumii au fost, mai întâi sau pentru o vreme, aici, la Iaşi. Scopul principal al d o c ume nt ă r i i l-a constituit identificarea persoanelor care au ocupat poziţii didactice şi/sau de cercetare la UAIC de-a lungul celor 130 de ani de la întemeierea instituţiei până în 1990. Într-o primă etapă, la începutul anului aniversar, 2010, am pus la dispoziţia publicului larg o bază de date informatizată http://dictionare.enciclopedii.uaic.ro/catalogCD-UAIC/, care include aproximativ 3000 intrări. La această adresă informaţia poate fi afişată în funcţie detrei criterii diferite: 1. criteriul alfabetic al numelor şi prenumelor; 2. criteriul alfabetic al facultăţilor; 3. criteriul cronologic.” (Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Șoitu)


Autori capitole

• Magda Samoilă

2009

150 de ani de lexicografie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

 

Volumul „150 de ani de lexicografie” adună numele şi realizările profesorilor celei dintâi universităţi moderne a ţării, incluzând şi unele apărute la Academia Mihăileană – precursoarea celei sărbătorite – şi să legitimeze iniţiativa lansării proiectului unitar D&E – Dicţionare şi Enciclopedii al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Mai mult decât o colecţie, mai îndrăzneţ decât o idee de autor, mai susţinut decât emanaţia unui grup, mai cutezător decât o încercare, D&E este un proiect instituţional.


Autori capitole

• Magda Samoilă

Pagină personală