Cărţi publicate de Ovidiu Gavrilovici

Pagină personală

2016

Educaţia timpurie

Probleme şi soluţii

Copilaria timpurie, intervalul de la nastere si pina la implinirea virstei de 6-7 ani, reprezinta cea mai importanta perioada din viata copiilor. Acum dezvoltarea lor este foarte rapida, iar deficientele de invatare si cele psihocomportamentale pot fi mai usor depistate si remediate. Plecind de la aceste premise, autorii prezinta principalele repere ale educatiei timpurii, mijloacele educative, provocarile actuale si posibile solutii, precum si aspecte legate de activitatea cadrelor didactice. Solutiile propuse au drept scop o dezvoltare intelectuala si sociala armonioasa a copiilor, obtinerea unor performante scolare superioare, scaderea ratei esecului scolar si a abandonului. Volumul pune la dispozitia studentilor de la facultatile de stiinte ale educatiei, psihologie sau asistenta sociala si practicienilor din aceste domenii rezultatele celor mai recente cercetari, precum si noi directii de analiza.


Autori capitole

• Simona BUTNARU • Ciprian CEOBANU • Carmen - Mihaela CREŢU • Irina CRUMPEI • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Gianina MASSARI • Mariana MOMANU • Daniela MUNTELE • Cristina NEAMŢU • Octavian ONICI • Constantin PETROVICI • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Dorina SĂLĂVĂSTRU • Elena SEGHEDIN • Camelia SOPONARU • Liliana STAN • Ana-Maria ŢEPORDEI • Maria Nicoleta TURLIUC

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

Titlu: European Perspectives on Chronically Ill People
Editura: Publishing Group Peter Lang
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Acest volum este unul din cele opt module de curs opţionale din cadrul Programului de Master European “Perspective Europene asupra Incluziunii Sociale” pentru o diplomă de absolvent în Master European de Studii ale Dezvoltării în Ştiinţe Sociale şi Educaţionale. Acest modul este creat în vederea sprijinirii studenţilor să descopere şi să înţeleagă determinantele şi suferinţele cronice ale excluziunii sociale şi să conştientizeze inovaţiile actuale şi potenţiale care conduc la incluziune.

Titlu: Management Educaţional, Vol. I
Editura: –
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Debutul serie de publicaţii în managment educaţional, reprezentat de volumul I: “Management educaţional” şi volumul al-II-lea: “Management educaţional” este rezultatul activităţii coordonate a peste 20 de participanţi – cadre didactice universitare, directori de şcoli şi inspectori şcolari, fiind astfel o adaptare a celor mai moderne teme de management educaţional.
Volumul I prezintă următoarele teme, sub coordonarea autorilor: I. Management educaţional, Rodica Mariana Niculescu II. Managementul curriculum-ului, Rodica Mariana Niculescu III. Cultura organizaţională, Marian Năstase, Şerban Iosifescu IV. Comunicarea în organizaţia şcolară , Ovidiu Gavrilovici, Mariana Dietrich V. Managementul conflictelor Mariana Dietrich, Ovidiu Gavrilovici.

Titlu: Management Educaţional, Vol. II
Editura: –
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Debutul serie de publicaţii în managment educaţional, reprezentat de volumul I: “Management educaţional” şi volumul al-II-lea: “Management educaţional” este rezultatul activităţii coordonate a peste 20 de participanţi – cadre didactice universitare, directori de şcoli şi inspectori şcolari, fiind astfel o adaptare a celor mai moderne teme de management educaţional.
Al doilea volum al colecţiei cuprinde elemente de maximă noutate pentru domeniul de management educaţional, oferind perspective şi instrumente de lucru cu care managerul şcolar trebuie să se familiarizeze. Capitolele acestei cărţi sunt: I. Management strategic, Amedeo Istocescu, Marian Năstase II. Leadership, Paloma Petrescu, Viorica Pop III. Managementul resurselor umane Monica Calotă, Elisabeta Mitroi IV. Marketing Educaţional, Tamara Proca, Adriana Prodan V. Management financiar, Şerban Iosifescu, Dumitru Troancă.

Pagină personală