Cărţi publicate de Ovidiu Gavrilovici

Pagină personală

Titlu: European Perspectives on Chronically Ill People
Editura: Publishing Group Peter Lang
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Acest volum este unul din cele opt module de curs opţionale din cadrul Programului de Master European „Perspective Europene asupra Incluziunii Sociale” pentru o diplomă de absolvent în Master European de Studii ale Dezvoltării în Ştiinţe Sociale şi Educaţionale. Acest modul este creat în vederea sprijinirii studenţilor să descopere şi să înţeleagă determinantele şi suferinţele cronice ale excluziunii sociale şi să conştientizeze inovaţiile actuale şi potenţiale care conduc la incluziune.

Titlu: Management Educaţional, Vol. I
Editura: –
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Debutul serie de publicaţii în managment educaţional, reprezentat de volumul I: „Management educaţional” şi volumul al-II-lea: „Management educaţional” este rezultatul activităţii coordonate a peste 20 de participanţi – cadre didactice universitare, directori de şcoli şi inspectori şcolari, fiind astfel o adaptare a celor mai moderne teme de management educaţional.
Volumul I prezintă următoarele teme, sub coordonarea autorilor: I. Management educaţional, Rodica Mariana Niculescu II. Managementul curriculum-ului, Rodica Mariana Niculescu III. Cultura organizaţională, Marian Năstase, Şerban Iosifescu IV. Comunicarea în organizaţia şcolară , Ovidiu Gavrilovici, Mariana Dietrich V. Managementul conflictelor Mariana Dietrich, Ovidiu Gavrilovici.

Titlu: Management Educaţional, Vol. II
Editura: –
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Debutul serie de publicaţii în managment educaţional, reprezentat de volumul I: „Management educaţional” şi volumul al-II-lea: „Management educaţional” este rezultatul activităţii coordonate a peste 20 de participanţi – cadre didactice universitare, directori de şcoli şi inspectori şcolari, fiind astfel o adaptare a celor mai moderne teme de management educaţional.
Al doilea volum al colecţiei cuprinde elemente de maximă noutate pentru domeniul de management educaţional, oferind perspective şi instrumente de lucru cu care managerul şcolar trebuie să se familiarizeze. Capitolele acestei cărţi sunt: I. Management strategic, Amedeo Istocescu, Marian Năstase II. Leadership, Paloma Petrescu, Viorica Pop III. Managementul resurselor umane Monica Calotă, Elisabeta Mitroi IV. Marketing Educaţional, Tamara Proca, Adriana Prodan V. Management financiar, Şerban Iosifescu, Dumitru Troancă.

Pagină personală