Constantin Moise

Profesor universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D216 (catedra de pedagogie, parter, aripa dreaptă)
  • 0232-20 1299 (catedra de pedagogie)

Alte informaţii