Ştefan Boncu

Profesor universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Funcţii îndeplinite

 • Decanul Facultăţii
 • Preşedinte al Consiliului Facultăţii

Cursuri/seminarii predate

 • Psihologie socială curs online
 • Psihologia mediului curs online
 • Negociere şi mediere
 • Influenţa socială
 • Relaţii interpersonale

Domenii de interes

 • Influenţa şi norme sociale
 • Psihologia masculinităţii
 • Efecte benefice ale mediului natural

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D211 (Decanat, parter, aripa stângă)
 • 0232-20 1029 (Decanat)
 • boncu@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi/capitole publicate

2019

Cum gândim în viaţa de zi cu zi

 

De ce există o specificitate a demersurilor cognitive cotidiene în raport, de pildă, cu cele din știință? Pentru că, în multe cazuri, indivizii ignoră legile elementare ale logicii, mînați de dorințe și emoții. Oamenii ajung uneori să creadă lucruri absurde, să-și construiască facil convingeri eronate, să-și schimbe fără motiv opinii întemeiate, să ia decizii hilare. În fiecare capitol, autorii caută să explice de ce gîndirea „omului de pe stradă” este automată, stereotipică, emoțională, instinctivă și numai rareori analitică, logică și așezată.

Prin această explorare a unora dintre cele mai subtile și mai spectaculoase mecanisme psihice, cititorul are prilejul să se familiarizeze cu teme captivante din psihologia socială a ultimelor decenii.


Autori capitole

• Ştefan BONCU • Mihaela BOZA • Octav-Sorin CANDEL • Laura CIOCHINĂ-CARASEVICI • Ciprian CEOBANU • Irina CRUMPEI-TANASĂ • Oana DĂNILĂ • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin-Mircea DÎRŢU • Violeta ENEA • Florin FRUMOS • Andrei HOLMAN • Adina KARNER HUŢULEAC • Adrian-Vicenţiu LABĂR • Andrei-Lucian MARIAN • Cornelia MĂIREAN • Daniela MUNTELE HENDREŞ • Dorin NASTAS • Emilia PASCAL • Nicoleta Laura POPA • Simona POPUŞOI • Mihail-Radu ROBOTĂ • Camelia SOPONARU • Maria Nicoleta TURLIUC • Ana-Maria ŢEPORDEI • Daniela Victoria ZAHARIA

2016

Relaţiile intime

Atracţie interpersonală şi convieţuire în cuplu

Care sint mecanismele ce stau la baza atractiei personale? De ce uneori este atit de greu sa mentinem o relatie? Cum ne putem imbunatati viata alaturi de persoana iubita? Pornind de la rezultatele unor studii din domeniile psihologiei, sociologiei, comunicarii si neurostiintelor, volumul analizeaza relatiile de cuplu sub toate aspectele, de la stereotipurile si idealurile care influenteaza alegerea partenerului, pina la modul diferit in care femeile si barbatii percep sexualitatea sau incearca sa rezolve problemele de familie. Pe linga principalele tipuri de relatii intime, sint prezentate cele mai importante procese implicate in dezvoltarea si mentinerea acestor relatii, dar si in destramarea lor.

Volumul le ofera studentilor de la facultatile de psihologie si stiinte sociale sinteze bazate pe o bibliografie de ultima ora, iar consilierilor si psihoterapeutilor – informatii esentiale pe care le pot aplica in asistenta persoanelor cu probleme in relatiile de cuplu.

2015

Emoţiile complexe

 

Emotiile sint o componenta esentiala a vietii noastre psihice. Ele ne influenteaza atitudinea fata de ceilalti si modul in care reactionam in anumite situatii, fiind responsabile de confortul sau disconfortul nostru interior. Volumul prezinta cele mai importante si mai complexe emotii din perspectiva psihologiei sociale, pe baza informatiilor de ultima ora din domeniu. Sint trecute in revista teoriile specifice, tipologia emotiilor, functiile lor sociale, efectele negative si cele pozitive, mecanismele cognitive, posibilitatile de masurare, diferentele interculturale si interindividuale.

Emotiile complexe este o sursa de informatii esentiale pentru studentii si practicienii din domeniul psihologiei, dar si pentru cititorii interesati de efectele si functiile emotiilor in viata de zi cu zi.

2014

Psihologie socială clinică

 

Psihologia sociala si psihologia clinica sint domenii interconectate: pe de o parte, numeroase disfunctii psihologice sint generate in cadrul actiunilor sociale cotidiene, iar pe de alta parte, eficienta interventiilor terapeutice depinde in mare masura de cunoasterea dinamicilor psihosociale prezente in spatiul clinic. Propunind o abordare integrativa a conceptului de sanatate psihologica, volumul are ca principal obiectiv introducerea disciplinei psihologiei sociale clinice in Romania. Sint expuse pe larg problemele emotionale in viata cotidiana, cauzele comportamentului disfunctional, rolul dinamicilor interpersonale si de grup in adaptare si terapie, procesele de schimbare psihologica, dar si strategiile terapeutice in context social. Cele 41 de studii abordeaza cele mai noi teme prezente in literatura de specialitate, oferind studentilor de la facultatile de psihologie si specialistilor in domeniu fundamentele teoretice pentru demersurile terapeutice si pentru practicile clinice in general.

2013

Psihosociologie şcolară

 

Zona de interes a acestei lucrări este largă, extensivă. De ea vor fi interesaţi atât teoreticienii din zona educaţiei, ce vor găsi topici incitante, demne de a fi cunoscute sau aprofundate, dar şi actorii sau decidenţii educaţionali ce vor afla răspunsuri sau vor reuşi să gestioneze noi provocări pentru câmpul acţiunilor educaţionale reale. De această lucrare vor beneficia studenţii, cercetătorii, profesorii situaţi atât în mediul preuniversitar dar şi în cel academic, publicul larg interesat de mersul şi fenomenologia internă a şcolii. (din Prefaţa de C. Cucoş)

2007

Manual de psihologie socială aplicată

 

Manualul păstrează structura clasică a textelor de acest fel, de la individ la grup şi organizaţie, de la local spre global, de la specific spre general, de la intraindividual spre interindividual, grupal şi societate. Capitolele tratează despre metodolgia cercetărilor de psihologie socială aplicată, sănătatea mentală şi sănătatea fizică, organizaţii, deciziile din organizaţii, domeniul educaţional, domeniul justiţiei, aplicaţiile din mass-media, comportamentul consumatorului, afacerile internaţionale, mediul fizic natural şi construit.

2006

Negocierea şi medierea - perspective psihologice

 

Volumul de fata are la baza cercetari psihologice empirice si nu isi propune sa ofere sfaturi, ci numai sa descrie cu minutiozitate, intr-o maniera accesibila, situatiile de negociere si mediere, lasindu-l pe cititor sa traga concluzii utile pentru interactiunile cotidiene. Intentia autorului a fost de a contribui, dupa puteri, la dezvoltarea cercetarii românesti originale in domeniu. De aceea lucrarea expune demersuri experimentale, uneori raportindu-ne critic la ele si sugereaaza ipoteze si posibilitati de continuare a studiilor.

2005

Psihologie

Manual pentru clasa a X-a. Ediţia a II-a

Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005. Cuprinde temele prezente în programa disciplinei psihologie din ciclul de studii liceale.

2005

Procese interpersonale

 

Ne-am propus, in acest volum, sa facem o analiza relativ aprofundata a trei procese interpersonale importante: atractia interpersonala, auto-dezvaluirea si ajutorarea. Atractia si ajutorarea sint, de fapt, domenii ale psihologiei sociale in care s-au acumulat sute de studii experimentale valoroase. Auto-dezvaluirea, o tema de vechi si constant interes pentru noi, s-a constituit, ca domeniu de cercetare de sine-statator, la intersectia dintre psihologia sociala si psihologia clinica. Incluzind-o in aceasta carte, am sperat sa captam atentia psihologilor clinicieni, precum si pe aceea a studentilor aspirind sa-si construiasca o cariera in psihoterapie.

2002

Psihologia influenţei sociale

 

Structurat ca un manual universitar, volumul de faţă are în vedere sase forme de influenta sociala: imitatia, normalizarea, conformismul, influenta minoritara, obedienta si tehnicile de influenta interpersonala. Autorul renunta la dezbaterea unor idei abstracte, dind prioritate in profitul expunerii cercetarilor practice. Notele bibliografice de la sfirsitul fiecarui capitol dau o imagine a literaturii necesare pentru studierea tuturor formelor de influenta in parte. Scrisa sub directa indrumare a lui Serge Moscovici, cartea completeaza un loc important in domeniul literaturii psihosociologice de specialitate din Romania.

2000

Devianţa tolerată

 

Scopul întregului demers constă în a propune un nou concept în domeniul psihologiei sociale: devianţa tolerată. Ca atare, toate eforturile s-au concentrat spre ancorarea acestui termen în psihologia socială în general şi în perimetru influenţei de grup în special. Noţiunea centrală este confruntată cu diverse teorii şi concepte ale disciplinei, relevându-se de fiecare dată felul în care acestea din urmă pot contribui la conturarea unei teorii a devianţei tolerate.

1999

Psihologie şi societate

 

Volumul de faţă înmănunchează câteva studii de sinteză în domeniul psihologiei sociale. Avem convingerea că într-o ştiinţă atât de dinamică cum este psihologia socială, sintezele de manual trebuie să reflecte un raport adecvat între teorie şi cercetare. De aceea, am lăsat frământările cercetării să răzbată în textele noastre. Teoria este cea care integrează cercetările şi le stimulează. Ea constituie un sistem logic ce unifică faptele de observaţie, dându-le un sens. Noi am încercat să arătăm cum s-au închegat anumite teorii pe baza unor seturi de date. Pe de altă parte, am pus în evidenţă funcţia euristică a teoriilor, maniera în care ele au determinat cercetătorii să testeze diverse ipoteze.

 

1996

Influenţa socială. Texte alese

 

Crestomaţia de faţă a fost gândită ca un suport pentru cursul şi seminarul de Influenţă socială dar, fireşte, poate servi la fel de bine seminarului de psihologie socială generală. Ea face parte dintr-un program de traducere a textelor de bază preconizat de colectivul de psihologie socială din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, colectiv coordonat de profesorul Adrian Neculau. Culegerea îl are drept co-editor pe profesorul Juan Antonio Perez, unul dintre cei mai competenţi cercetători europeni în câmpul influenţei sociale.