Ştefan BONCU

Conferenţiar universitar doctor

 • Departamentul de Psihologie
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Funcţii îndeplinite

Cursuri predate

 • Psihologie socială (Curs On-Line)
 • Influenţa socială
 • Atitudini şi schimbare de atitudine
 • Relaţii între grupuri
 • Psihologia normelor sociale şi a devianţei

Domenii de interes

 • Problematica educaţiei în spaţiul european
 • Didactica
 • Teoria educaţiei
 • Educatie integrată
 • Educatie interculturală

Proiecte

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE

Alte informaţii

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
sala D211 (decanat, parter, aripa stângă)
0232-201029 (decanat)
boncu@uaic.ro