Ştefan Boncu

Conferenţiar universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Funcţii îndeplinite

 • Decanul Facultăţii
 • Preşedinte al Consiliului Facultăţii

Cursuri predate

 • Psihologie socială (Curs On-Line)
 • Psihologia mediului
 • Negociere şi mediere
 • Influenţa socială
 • Relaţii interpersonale

Domenii de interes

 • Influenţa şi norme sociale
 • Psihologia masculinităţii
 • Efecte benefice ale mediului natural

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D211 (Decanat, parter, aripa stângă)
 • 0232-20 1029 (Decanat)
 • boncu@uaic.ro

Alte informaţii