Influenţa socială. Texte alese

 

Crestomaţia de faţă a fost gândită ca un suport pentru cursul şi seminarul de Influenţă socială dar, fireşte, poate servi la fel de bine seminarului de psihologie socială generală. Ea face parte dintr-un program de traducere a textelor de bază preconizat de colectivul de psihologie socială din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, colectiv coordonat de profesorul Adrian Neculau. Culegerea îl are drept co-editor pe profesorul Juan Antonio Perez, unul dintre cei mai competenţi cercetători europeni în câmpul influenţei sociale.