Cărţi publicate de Constantin Cucoş

Pagină personală

Titlu: Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2017
ISBN: 978-973-46-7111-3

Volumul oferă o introducere în istoria celor mai reprezentative idei şi concepţii pedagogice, completată în această nouă ediţie de abordarea principalilor reprezentanţi ai pedagogiei autohtone. O extindere problematică firească, întrucît şi în perimetrul gîndirii româneşti despre educaţie s-au manifestat puncte de vedere deosebit de consistente, convergente cu cele existente pe plan universal, însă racordate la elemente socioculturale specifice. Istoria pedagogiei se adresează în primul rînd studenţilor de la facultăţile cu profil didactic, celor de la secţiile de pedagogie, psihopedagogie, psihologie în special, dar şi tuturor viitorilor profesori, indiferent de specializarea lor, precum şi formatorilor interesaţi de evoluţia teoriilor despre educaţie.

Titlu: Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2017
ISBN: 978-973-46-6760-4

În România, ca peste tot în lume, sistemul educativ este într-o permanentă transformare, însă în ţara noastră, de cele mai multe ori, procesul schimbării pare haotic, dacă nu chiar diletantist. Constantin Cucoş încearcă să identifice o serie de inovaţii din învăţămînt, să evidenţieze blocaje sau provocări, dar şi puncte la care încă mai este de lucru. Elevii şi studenţii ar trebui să aibă un cuvînt de spus în privinţa educaţiei pe care o primesc? Cum trebuie formaţi profesorii? Intră şcoala din România cu adevărat în era digitală? Cît de benefic este homeschooling-ul? Se acordă suficientă atenţie plagiatului? Acestea sînt doar cîteva dintre întrebările la care răspunde Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, o carte ce se adresează atît studenţilor care se pregătesc pentru o carieră în sistemul de învăţămînt, corpului profesoral, pedagogilor, cît şi persoanelor cu putere de decizie asupra politicilor privind educaţia.

Titlu: Educaţia estetică

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2014
ISBN: 978-973-46-4978-5

Rezultat al unei documentari riguroase cu privire la noile evolutii din domeniul esteticii, volumul abordeaza principalele problematici care se circumscriu educatiei estetice, incurajind utilizarea mai eficienta a artei in sistemul educational contemporan. Pe baza propriei experiente legate de raportarea la arta, Constantin Cucos propune noi perspective asupra functionalitatii limbajului artistic, trece in revista virtutile educative ale frumosului prezent in arta, natura sau comunitate si explica multiplele legaturi dintre arte si alte manifestari spirituale. In completarea expunerilor cu caracter general autorul ofera o serie de repere concrete privind obiectivele si continuturile educatiei estetice, metodele acesteia si problematica evaluarii la disciplinele artistice. Educatia estetica este un excelent ghid pedagogic ce poate fi utilizat in context didactic si in domeniile conexe, adresindu-se studentilor de la pedagogia invatamintului preprimar si primar, studentilor de la facultatile de arte cu profil didactic, precum si profesorilor de diferite specialitati care urmaresc formarea bunului-gust.

Titlu: Pedagogie 
Ediţia a III-a revăzută şi adaugită

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2014
ISBN: 978-973-46-4041-6

Raspunzind celor mai recente cerinte din domeniul educatiei, volumul ofera o privire de ansamblu asupra intregii tematici a disciplinei, de la reforma sistemului de invatamint, proiectarea pe unitati de invatare sau teoria si metodologia curriculumului, pina la strategiile de evaluare si formarea cadrelor didactice. Pe linga temele traditionale, aceasta a treia editie abordeaza si subiecte de actualitate, ca rolul noilor tehnologii in procesul de invatare si modul in care pot fi integrate cit mai eficient in actul educational in vederea imbunatatirii rezultatelor. Numeroase exemple practice si interpretari inedite faciliteaza intelegerea problematicii pedagogice si ofera noi perspective asupra unor aspecte mai putin analizate pina in prezent. Volumul se adreseaza atit studentilor, cit si profesorilor si altor categorii de formatori, constituind un suport util pentru pregatirea examenelor de titularizare in invatamintul preuniversitar, a examenelor de grad si de definitivat.

Titlu: Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2013
ISBN: 978-973-46-3232-9

Rezultatul unor preocupari constante ale autorului, lucrarea propune un discurs despre educatie care, fara sa neglijeze dimensiunea teoretica, pune accent mai putin pe concepte si mai mult pe experienta traita si asumata ca subiect al reflectiei pedagogice. Tematica abordata este vasta, mergind de la calitatea si performanta in invatamint, noile provocari si exigente in educatie, dilemele formarii in contextul noilor medii culturale si educatia religioasa pina la rememorarea ca sursa si proba a invatarii si calatoria ca experienta de initiere. Problematica si maniera ei de tratare apropiata de eseu recomanda cartea unui public larg: specialisti in stiintele educatiei, cadre didactice din invatamintul de toate nivelurile, studenti, parinti si elevi.

Titlu: Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice
Ediţia a II-a revăzută şi adaugită

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2009
ISBN: 978-973-46-1405-9

Cuvint inainte de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

Sinteza lui Constantin Cucos reevalueaza conceptiile de pina acum referitoare la rolul predarii educatiei religioase, subliniind corelatia dintre domeniul educatiei si cel al religiei, precum si importanta si specificul acestei discipline scolare. Concepute dintr-o perspectiva ecumenica, cele opt capitole analizeaza in egala masura latura spirituala si cea documentara, istorica, si pledeaza pentru integrarea spiritualitatii religioase in social. In aceasta editie revazuta si adaugita, raportul dintre educatie si valorile religioase este analizat prin prisma unor cercetari dedicate atit educatiei axiologice, cit si problematicii continutului si metodologiei educatiei religioase. Lucrarea se adreseaza profesorilor de religie si studentilor de la teologie care doresc sa lucreze in invatamint, studentilor de la pedagogie, precum si tuturor celor interesati de domeniul educatiei religioase.

Titlu: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice
Ediţia a III-a

Autor: Constantin Cucoş (coordonator)
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2009
ISBN: 978-973-46-1403-5

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

Titlu: Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2008

Un alt mod de a vorbi despre educaţie, mai puţin doct şi sistematic, care încearcă să îmbine abstractul cu faptul de viaţă, generalul cu situaţia particulară. Unitatea cărţii se conturează abia la sfârşit, prin structurarea unor câmpuri tematice congruente. Sunt abordate teme diverse, de la instituţia discipolatului, iubirea pedagogică, schimbările de paradigmă educaţională şi educarea prin sine până la caracterul formator al experienţei sacrului şi al unor „întâmplări” semnificative.

Titlu: Teoria şi metodologia evaluării

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2008

O introducere comprehensivă în teoria şi metodologia evaluării, acest manual universitar are ca principale finalităţi dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de evaluare şcolară, însuşirea unor criterii de selectare a metodelor evaluative tradiţionale sau recente, evitarea disfuncţiilor ce pot să apară în activităţile de evaluare, precum şi creşterea autonomiei profesorilor în gândirea şi aplicarea unor instrumente şi tehnici de notare a performanţelor elevilor. Casetele cu exerciţii şi teme de reflecţie îi vor ajuta pe cei puşi în situaţia evaluării efective să identifice sau să creeze cele mai oportune dispozitive evaluative reclamate de situaţia educativă în cauză. Concepută ca o sursă şi un suport interogativ asupra evaluării şcolare, lucrarea se adresează studenţilor aflaţi în faza de pregătire iniţială de la facultăţile de profil sau care urmează cursurile modulului pedagogic, dar şi cadrelor didactice care participă la diferite stagii de formare continuă.

Titlu: Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2006

„Revoluţia informatică” a schimbat din temelii modelul clasic de transmitere a cunoaşterii. Cartea este prima lucrare pedagogică dedicată tratării in extenso a noii paradigme din educaţie, în consens cu perspectiva informatizării, şi răspunde actualelor restructurări din programele de învăţământ, inclusiv cerinţelor privind formarea cadrelor didactice. Este prezentată întreaga tipologie a situaţiilor educaţionale care implică utilizarea tehnologiilor virtuale pentru a ameliora calitatea învăţării, prin facilitarea accesului la resurse şi servicii, precum şi a schimburilor şi a colaborării la distanţă.

Titlu: Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al timpului şcolar

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2002

Autorul bine cunoscutei lucrări „Pedagogie” (Editura Polirom, 1996, 2002) oferă acum o carte cu foarte multe aplicaţii, care îi învaţă pe toţi cei implicaţi în procesul educaţional cum să-şi administreze timpul cât mai eficient. Timpul nu înseamnă doar bani, înseamnă şi educaţie, afirmă Constantin Cucoş. O lectură de pe urma căreia vor avea de câştigat, în egală măsură, elevii, studenţii, profesorii şi părinţii.

Titlu:Pedagogie
Ediţia a II-a, revăzută şi adaugită

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2002

Aparută într-o nouă ediţie, datorită numeroaselor solicitări, lucrarea prezintă aspectele cerute la examenele de titularizare în învăţământul preuniversitar, la definitivat, perfecţionări şi examene de grad.

Titlu: Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2001

Autorul face o introducere în istoria celor mai reprezentative idei sau doctrine pedagogice. El se adresează, în primul rind, studenţilor din colegiile pedagogice, celor de la secţiile de pedagogie şi psihologie, dar şi învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor de diferite specialităţi, interesaţi de evoluţia teoriilor despre educaţie.

Titlu: Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2000

Autorul abordează problematica educaţiei interculturale pornind de la descrierea implicaţiilor şi resorturilor axiologice care guvernează activitatea educativă, prin raportarea la orizontul educaţiei, ajungând apoi la posibilităţile şi strategiile de realizare, dificultăţile la nivel individual şi comunitar.

Titlu: Pedagogie

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2000

Aspectele prezentate în lucrare coincid cu cele cerute la examenele de titularizare în învăţământul preuniversitar, la definitivat, perfecţionări, şi la examenele de grad.

Titlu: Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1999

Realizată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu colaborarea unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, lucrarea cuprinde un pachet de zece unităţi de curs, delimitate în consens cu programele de pregătire în vederea examenelor de definitivare şi grade didactice.

Titlu: Educaţia religioasă

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1999

Autorul realizează în volumul de faţă o sinteză şi o reevaluare a ideilor exprimate anterior. El subliniază corelaţia permanentă manifestată, în plan istoric, între domeniul educaţiei şi cel al religiei, relevând totodată importanţa şi specificul educaţiei religioase în şcoală. Latura spirituală, ca şi cea documentară, istorică, sunt deopotrivă analizate în acest volum, care, conceput dintr-o perspectivă interconfesională şi ecumenică, poate fi considerat o pledoarie pentru integrarea spiritualităţii religioase în social, autorul declarând: „scopul nostru manifest este de a aduce laolaltă ceea ce accidentul socio-istoric a dezmembrat, divizat, distanţat”.

Titlu: Minciună, contrafacere, simulare

Autor: Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1997

Dacă psihologia se interesează de mitomanie ca proces psihic, iar logica se ocupă de contradicţiile şi erorile gândirii, pedagogia ignoră în schimb acest aspect. Constantin Cucoş încearcă să acopere lacunele respective, printr-o cercetare minuţioasă şi competentă.

Pagină personală