Cărţi publicate de Luminiţa Mihaela Iacob

Pagină personală

Titlul: Psihologie. Manual pentru clasa a X-a, ediţia a II-a
Autori: Adrian Neculau, Luminiţa Mihaela Iacob, Dorina Sălăvăstru, Cornel Havârneanu, Ştefan Boncu, Ovidiu Lungu
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2005.

ISBN PDF: 978-973-46-3429-3

Descriere:

Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005. Cuprinde temele prezente în programa disciplinei psihologie din ciclul de studii liceale.

   
Titlul: Psihologia socială şi Noua Europă. In honorem Adrian Neculau
Coordonatori: Luminiţa Iacob, Dorina Sălavăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Cartea a fost dedicată lui Adrian Neculau, creatorul şcolii psihosociologice de la Iaşi, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani. Se bazează pe studii şi evocări realizate de colegii săi din ţară şi străinătate. Cuprins: Provocările unei cariere • Psihologia socială – istorie şi destin • Reprezentări sociale, practici, context • Fenomene sociale şi modele de abordare • Comunicare şi identitate • Personalitate şi educaţie • Adrian Neculau şi vocile alterităţii • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara.

   
Titlul: Etnopsihologie şi imagologie. Sinteze şi cercetări
Autor: Luminita Mihaela Iacob
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2003
ISBN: 973-681-309-6

Descriere:
„Problematica etno” revine, semnalindu-si prezenta extrem de diferit, de la muzica si moda vestimentara pina la tematica de cercetare a Academiei Romane. Relansarea, reparatorie si recuperatorie, a cercetarii psihologice autohtone spre teme multa vreme inghetate ideologic – identitatea nationala, etnicitatea, relatiile interetnice, atitudinile majoritari-minoritari, reprezentarile sociale ale acestor realitati etc. – a creat cadrul stimulativ necesar unei astfel de lucrari. In esenta, prin maniera apropierii de subiectul propus, cartea stabileste legatura dintre trecutul abordarii acestei tematici si prezentul ei. Ea se adreseaza cercetatorilor si studentilor din domeniu si, evident, segmentului de public interesat de dilemele identitatii etnice.

   
Titlul:Vârsta a treia. Cunoaştere şi intervenţie
Editor: Luminiţa Mihaela Iacob
Editura: Erota
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
Lucrarea, apăruta în cadrul Proiectului HESP, cuprinde traducerea a nouă studii internaţionale, prezentate în trei secţiuni: Îmbătrânirea – o provocare pentru ştiinţă, legislaţie, formare; Elemente de psihologie a vârstei a treia; Profesionişti pentru vârsta a treia. Acestea sunt precedate de un cavânt înainte al editorului.

   
Titlul: Comunicarea în câmpul social. Texte alese
Editori: Luminiţa Mihaela Iacob, Bogdan Bălan, Ştefan Boncu
Editura: Eurocart
Anul apariţiei: 1999

Descriere:
Lucrarea reuneşte traducerea a 14 studii reprezentative pentru cei care s-au afiliat Şcolii de la Palo Alto şi paradigmei orchestrei asupra comunicării. Acestea sunt precedate de un studiu intoductiv integrator: Comunicarea – “forţa gravitaţională” a câmpului social.

Titlul: Imagini identitare
Editura: Eurocart
Anul apariţiei: 1999

Descriere:
Volumul numeşte şase studii dedicate problematicii etnoidentitare. Două sinteze
Etnopsihologie.
Imagologie
. Ego-ecologie, Problematica
identităţii etnopsihice în cultura română modernă
– şi patru cercetări
Structuri axiologice şi alteritate, Aspecte
ale contextualizării în reprezentarea identităţii etnice
, „Unchiul
Sam” despre
români
, Românii în oglinda auto şi
heteroimaginii
– creionează direcţiile de cercetare ale domeniului,
diagnostichează reperele româneşti ale acestei arii tematice şi oferă concluzii
la câteva demersuri aplicative focalizate pe reperezentările etnoidentitare.

Titlul: Modernizare – europenism
Editura: Universităţii „Al.I.Cuza”
Anul apariţiei: 1999

Descriere:
Categoric procesul modernizării societăţii româneşti, ca schimbare structurală, atrage firesc atenţia şi cercetării psihologice. Cum
au receptat modernizarea oamenii epocii
? Actorii
sociali ai acestei profunde schimbări cum au vazut-o
? Cum
s-au perceput şi autodefinit ei sub acest impact major
? În cele trei capitole ale cărţii – Consideraţii
despre perceperea şi trăirea procesului modernizării
, Problematica
identităţii etnopsihice
, „Românismul se învaţă din europenism” – voci ale epocii – sunt oferite, pe baza analizei tematice sau invocării documentelor epocii, răspunsuri la cele trei întrebări. Volumul este complementar perspectivei istorice asupra fenomenului oferită de primul volum al acestui duplex: Gh.Iacob, Modernizare-Europenism.
Ritmul şi strategia modernizării
.

   
Titlul: Psihologie şcolară
Autori: Andrei Cosmovici, Luminita Mihaela Iacob
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1998
ISBN: 973-683-048-9

Descriere:
Este evidenta necesitatea ca tinarul care paseste pentru prima oara pragul unei scoli, in calitate de profesor, sa fie un bun cunoscator al problemelor psihologice inerente instruirii si educarii scolarilor. Psihologia cotidiana, insusita de fiecare dintre noi prin experienta sociala, nu e suficienta pentru a-l face constient de lacunele perceptiei copiilor si de dificultatile intelegerii unui text stiintific. Lucrarea vrea sa informeze si sa incite, astfel incit, prin efort independent, fiecare sa poata discerne si afla. Talentul si practica la catedra devin cu adevarat performante atunci cind si fundamentul teoretic este solid.

Pagină personală