Cărţi publicate de Luminiţa Mihaela Iacob

Pagină personală

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2005

Psihologie

Manual pentru clasa a X-a. Ediţia a II-a

Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005. Cuprinde temele prezente în programa disciplinei psihologie din ciclul de studii liceale.

2003

Psihologia socială şi Noua Europă

In honorem Adrian Neculau

Cartea a fost dedicată lui Adrian Neculau, creatorul şcolii psihosociologice de la Iaşi, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani. Se bazează pe studii şi evocări realizate de colegii săi din ţară şi străinătate. Cuprins: Provocările unei cariere • Psihologia socială – istorie şi destin • Reprezentări sociale, practici, context • Fenomene sociale şi modele de abordare • Comunicare şi identitate • Personalitate şi educaţie • Adrian Neculau şi vocile alterităţii • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara.

2003

Etnopsihologie şi imagologie

Sinteze şi cercetări

„Problematica etno” revine, semnalindu-si prezenta extrem de diferit, de la muzica si moda vestimentara pina la tematica de cercetare a Academiei Romane. Relansarea, reparatorie si recuperatorie, a cercetarii psihologice autohtone spre teme multa vreme inghetate ideologic – identitatea nationala, etnicitatea, relatiile interetnice, atitudinile majoritari-minoritari, reprezentarile sociale ale acestor realitati etc. – a creat cadrul stimulativ necesar unei astfel de lucrari. In esenta, prin maniera apropierii de subiectul propus, cartea stabileste legatura dintre trecutul abordarii acestei tematici si prezentul ei. Ea se adreseaza cercetatorilor si studentilor din domeniu si, evident, segmentului de public interesat de dilemele identitatii etnice.

2001

Vârsta a treia

Cunoaştere şi intervenţie

Lucrarea, apăruta în cadrul Proiectului HESP, cuprinde traducerea a nouă studii internaţionale, prezentate în trei secţiuni: Îmbătrânirea – o provocare pentru ştiinţă, legislaţie, formare; Elemente de psihologie a vârstei a treia; Profesionişti pentru vârsta a treia. Acestea sunt precedate de un cavânt înainte al editorului.

1999

Comunicarea în câmpul social

Texte alese

Lucrarea reuneşte traducerea a 14 studii reprezentative pentru cei care s-au afiliat Şcolii de la Palo Alto şi paradigmei orchestrei asupra comunicării. Acestea sunt precedate de un studiu intoductiv integrator: Comunicarea – “forţa gravitaţională” a câmpului social.

1999

Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice

 

Realizată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu colaborarea unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, lucrarea cuprinde un pachet de zece unităţi de curs, delimitate în consens cu programele de pregătire în vederea examenelor de definitivare şi grade didactice.

1999

Imagini identitare

 

Volumul numeşte şase studii dedicate problematicii etnoidentitare. Două sinteze – Etnopsihologie. ImagologieEgo-ecologie, Problematica identităţii etnopsihice în cultura română modernă – şi patru cercetări – Structuri axiologice şi alteritateAspecte ale contextualizării în reprezentarea identităţii etnice„Unchiul Sam” despre româniRomânii în oglinda auto şi heteroimaginii – creionează direcţiile de cercetare ale domeniului, diagnostichează reperele româneşti ale acestei arii tematice şi oferă concluzii la câteva demersuri aplicative focalizate pe reperezentările etnoidentitare.

1998

Psihologie școlară

 

Este evidenta necesitatea ca tinarul care paseste pentru prima oara pragul unei scoli, in calitate de profesor, sa fie un bun cunoscator al problemelor psihologice inerente instruirii si educarii scolarilor. Psihologia cotidiana, insusita de fiecare dintre noi prin experienta sociala, nu e suficienta pentru a-l face constient de lacunele perceptiei copiilor si de dificultatile intelegerii unui text stiintific. Lucrarea vrea sa informeze si sa incite, astfel incit, prin efort independent, fiecare sa poata discerne si afla. Talentul si practica la catedra devin cu adevarat performante atunci cind si fundamentul teoretic este solid.

1996

Modernizare-Europenism

România de la Cuza Vodă la Carol al II-lea. Vol. II: Percepţie, trăire, identitate etnică

Categoric procesul modernizării societăţii româneşti, ca schimbare structurală, atrage firesc atenţia şi cercetării psihologice. 

• Cum au receptat modernizarea oamenii epocii
• Actorii sociali ai acestei profunde schimbări cum au vazut‑o?
• Cum s-au perceput şi autodefinit ei sub acest impact major?

În cele trei capitole ale cărţii (Consideraţii despre perceperea şi trăirea procesului modernizăriiProblematica identităţii etnopsihice, „Românismul se învaţă din europenism” – voci ale epocii) sunt oferite, pe baza analizei tematice sau invocării documentelor epocii, răspunsuri la cele trei întrebări. Volumul este complementar perspectivei istorice asupra fenomenului oferită de primul volum al acestui duplex: Modernizare-Europenism. Ritmul şi strategia modernizării.

1995

Modernizare-Europenism

România de la Cuza Vodă la Carol al II-lea. Vol. I: Ritmul şi strategia modernizării

„Cei doi autori îşi propun şi reuşesc în chip convingător să prezinte realităţile sociale şi politice ale României de la Cuza Vodă la Carol al II-lea, din perspectiva sincronizării cu structurile europene ale timpului. Cu o remarcabilă rigoare ştiinţifică, sunt analizate cadrul natural al ţării, cadrul demografic, dinamica economiei, evoluţia vieţii cotidiene, caracteristicile sistemului politic, strategiile modernizării… Iată motivele pentru care afirmăm că ne aflăm în faţa unei lucrări de referinţă”. (Adevărul, 12 octombrie 1996)

Pagină personală