Modernizare-Europenism

România de la Cuza Vodă la Carol al II-lea. Vol. II: Percepţie, trăire, identitate etnică

Categoric procesul modernizării societăţii româneşti, ca schimbare structurală, atrage firesc atenţia şi cercetării psihologice. 

• Cum au receptat modernizarea oamenii epocii
• Actorii sociali ai acestei profunde schimbări cum au vazut‑o?
• Cum s-au perceput şi autodefinit ei sub acest impact major?

În cele trei capitole ale cărţii (Consideraţii despre perceperea şi trăirea procesului modernizăriiProblematica identităţii etnopsihice, „Românismul se învaţă din europenism” – voci ale epocii) sunt oferite, pe baza analizei tematice sau invocării documentelor epocii, răspunsuri la cele trei întrebări. Volumul este complementar perspectivei istorice asupra fenomenului oferită de primul volum al acestui duplex: Modernizare-Europenism. Ritmul şi strategia modernizării.