Cărţi publicate de Tudoriţa Grădinariu

Pagină personală

2022

Agresivitatea de tip bullying.

Repere psihopedagogice pentru o prevenire eficientă

Lucrarea abordează o temă foarte importantă pentru sistemul de învățământ, pentru procesul de educație și formarea cadrelor didactice și oferă un cadrul larg de analiză a rolului pe care îl are instituția școlară în efortul de prevenire a agresiunii de tip bullying. Extinderea examinării influențelor mediului social asupra tuturor segmentelor vieții copilului printr-o abordare interdisciplinară relevă o imagine comprehensivă a fenomenului bullying. Se evidențiază rolul școlii în formarea și dezvoltarea competențelor socio-emoționale în directă legătură cu performanța școlară, socială și profesională. Eșafodajul teoretic și empiric este realizat prin ,,lentila” unui practician și teoretician cu experiență ca polițist de prevenire și psiholog școlar. Tematica expusă are potențialul de a reprezenta un real suport pentru prevenția și intervenția în agresivitatea de tip bullying.

Pagină personală