Cărţi publicate de Cristina Neamţu

Pagină personală

Titlu: Educaţia Sexuală – O provocare pentru şcoala românească
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2005

Descriere:
Lucrarea de faţă este structurată în două părţi: prima abordează problematica educaţiei sexuale, iar cea de a doua este centrată pe prezentarea sexualităţii umane. Cartea vine în întâmpinarea nevoii de informare şi formare în domeniul sexualităţii umane, atât a elevilor, cât şi a educatorilor; ea nu oferă reţete, ci prezintă date ştiinţifice despre sexualitatea umană, urmărind să ajute cititorii să-şi înţeleagă mai bine dimensiunea sezuală a personalităţii şi să-şi dezvolte spiritul de toleranţă în acest domeniu.

Titlu: Devianţa şcolară
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Cristina Neamtu face o analiza a modului in care organizarea si functionarea scolii traditionale (ce promoveaza modelul pedagogic centrat pe achizitia de cunostinte, in opozitie cu pedagogia centrata pe elev, pe comportamentele, aptitudinile si aspiratiile acestuia) genereaza, alaturi de alte efecte, o inflatie de conduite deviante. Volumul exploreaza din perspectiva interdisciplinara cele mai frecvente cauze, semnificatii si forme de manifestare ale deviantei scolare. Comportamentele sint analizate in functie de setul de cauze specifice care le-au determinat, autoarea incercind sa identifice o strategie globala de interventie in vederea diminuarii acestor probleme.

Titlu: Psihopedagogie
specială. Ghid practic pentru învăţământul
la distanţă

Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2000

Descriere:
Lucrarea este conceputa in acord cu programa de pregatire continua si cu tehnica
invatamintului deschis la distanta si prezinta intr-un limbaj accesibil toate
categoriile de informatii necesare asigurarii unei actiuni educative eficiente
si moderne: terminologia de specialitate, legislatia romaneasca si internationala,
descrierea clinica a principalelor categorii de persoane cu cerinte educative
speciale si a specificului dezvoltarii lor, etapele introducerii/generalizarii
educatiei integrate, elemente de management al integrarii, modalitati de
interventie in educatia si asistenta copiilor cu cerinte educative speciale
etc.

Pagină personală