Cărţi publicate de Constantin Petrovici

Pagină personală

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:
Nr. pagini:
ISBN:

Descriere:

Didactica matematicii pentru învăţământul primar
Constantin Petrovici
POLIROM, IAŞI
2014
280

978-973-46-4480-3

Destinat celor care studiaza pedagogia invatamintului primar, dar si invatatorilor care doresc sa-si aprofundeze cunostintele in domeniu, volumul ofera informatii esentiale despre metodologiile de predare a notiunilor matematice in invatamintul primar.

Elementele de teorie si exemplele practice asigura o mai buna intelegere a metodelor cu ajutorul carora elevii pot fi stimulati sa asimileze limbajul si conceptele din matematica. Sunt descrise strategii pentru formarea conceptelor de baza, precum cel de numar natural, operatiile cu numere naturale si fractii, utilizarea unitatilor de masura, insusirea elementelor de geometrie si rezolvarea problemelor. Prezentarea acestor strategii include aspectele psihopedagogice legate de implementarea curriculumului national, proiectarea activitatilor, in special a celor integrate, etapele, formele si instrumentele de evaluare, iar exemplele cuprind planificari, proiecte didactice si probe de evaluare.

Didactica matematicii pentru invatamintul primar este un excelent instrument de lucru, util atat pentru dezvoltarea competentelor profesionale, cat si pentru perfectionarea activitatii didactice.

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:
Nr. pagini:
ISBN:

Descriere:

Didactica activităţilor matematice în gradiniţăDidactica activităţilor matematice în gradiniţă
Constantin Petrovici
POLIROM, IAŞI
2014
248
978-973-46-4481-0

Destinat celor care studiaza pedagogia invatamintului primar, dar si invatatorilor care doresc sa-si aprofundeze cunostintele in domeniu, volumul ofera informatii esentiale despre metodologiile de predare a notiunilor matematice in invatamintul primar.

Elementele de teorie si exemplele practice asigura o mai buna intelegere a metodelor cu ajutorul carora elevii pot fi stimulati sa asimileze limbajul si conceptele din matematica. Sunt descrise strategii pentru formarea conceptelor de baza, precum cel de numar natural, operatiile cu numere naturale si fractii, utilizarea unitatilor de masura, insusirea elementelor de geometrie si rezolvarea problemelor. Prezentarea acestor strategii include aspectele psihopedagogice legate de implementarea curriculumului national, proiectarea activitatilor, in special a celor integrate, etapele, formele si instrumentele de evaluare, iar exemplele cuprind planificari, proiecte didactice si probe de evaluare.

Didactica matematicii pentru invatamintul primar este un excelent instrument de lucru, util atat pentru dezvoltarea competentelor profesionale, cat si pentru perfectionarea activitatii didactice.

Titlu:

Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

 

Politici educaţionale de formare, evaluare şi atestare profesională a cadrelor didactice
Constantin Petrovici
PIM, IAŞI
2007

 

Titlu:

Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Metode active folosite în predarea-învăţarea matematicii la clasa I în alternativa educaţională step-by-step
Constantin Petrovici (coord.), Ştefania Humă
PIM, IAŞI
2007

Titlu:

Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Rolul activităţilor matematice în dezvoltarea gândirii copilului preşcolar cu deficienţă auditivă
Constantin Petrovici (coord.), Margareta Solomon
PIM, IAŞI
2007

Lucrarea se doreşte un răspuns la întrebarea: poate educatoarea din grădiniţa specială, prin resursele de care dispune, să contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare a copiilor preşcolari cu deficienţă auditivă, gândire ce va sta la baza însuşirii tuturor noţiunilor matematice?

Titlu:

Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Principii şi criterii de evaluare a competenţelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi
Constantin Petrovici
PIM, IAŞI
2006

Titlu:

Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi învăţământul primar, Ediţia a II‑a, revăzută
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
PIM, IAŞI
2006

Lucrarea se adresează studenţilor de la secţia de Pedagogie pentru Învăţământul Preşcolar şi Primar, educatoarelor, învăţătorilor şi institutorilor, dorindu-se un instrument de pregătire aprofundată şi multilaterală pentru desfăşurarea învăţământului matematic în grădiniţă şi în şcoala primară.

Titlu:

Autor:
Editura:
Anul apariţiei:
Tratarea diferenţiată a elevilor din învăţământul primar la matematică
Constantin Petrovici (coord.), Natalia Secăreanu
PIM, IAŞI
2006

Titlu:

Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Aritmetica prin exerciţii şi probleme; ciclul primar
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
Gama
2006

Lucrarea conţine peste 1500 de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele primare.
Ea constituie un sprijin pentru toate categoriile de elevi, pentru învăţători şi părinţi.

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi învăţământul primar
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
PIM, IAŞI
2002

Lucrarea se adresează studenţilor, educatoarelor, învăţătorilor şi institutorilor, dorindu-se un instrument de pregătire aprofundată şi multilaterală pentru activitatea creatoare de desfăşurare a învăţământului matematic în grădiniţă şi în şcoala primară.

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Aritmetica prin exerciţii şi probleme; ciclul primar
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
Gama, Iaşi
1998

Lucrarea conţine peste 1500 de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele primare.
Ea constituie un sprijin pentru toate categoriile de elevi, pentru învăţători şi părinţi.

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Aritmetică, clasa I
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
Polirom
1997

O carte care se remarca prin conceptia moderna si originala; numarul foarte mare de exercitii, probleme si jocuri didactice adresate tuturor categoriilor de elevi; completarea si aprofundarea temelor din manualele alternative; multiple posibilitati de utilizare, atit in clasa cit si acasa; sugestii interesante pentru invatatori in pregatirea si desfasurarea orelor de matematica; reflectarea in conceperea si organizarea continutului a bogatei experiente acumulate prin activitati de perfectionare cu invatatori din tara si strainatate.

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Aritmetică, clasa a II-a
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
Polirom
1997

O carte care se remarca prin conceptia moderna si originala; numarul foarte mare de exercitii, probleme si jocuri didactice adresate tuturor categoriilor de elevi; completarea si aprofundarea temelor din manualele alternative; multiple posibilitati de utilizare, atit in clasa cit si acasa; sugestii interesante pentru invatatori in pregatirea si desfasurarea orelor de matematica; reflectarea in conceperea si organizarea continutului a bogatei experiente acumulate prin activitati de perfectionare cu invatatori din tara si strainatate.

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Aritmetică, clasa a III-a
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
Polirom
1997

O carte care se remarca prin conceptia moderna si originala; numarul foarte mare de exercitii, probleme si jocuri didactice adresate tuturor categoriilor de elevi; completarea si aprofundarea temelor din manualele alternative; multiple posibilitati de utilizare, atit in clasa cit si acasa; sugestii interesante pentru invatatori in pregatirea si desfasurarea orelor de matematica; reflectarea in conceperea si organizarea continutului a bogatei experiente acumulate prin activitati de perfectionare cu invatatori din tara si strainatate.

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Aritmetică, clasa a IV-a
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
Polirom
1997

O carte care se remarca prin conceptia moderna si originala; numarul foarte mare de exercitii, probleme si jocuri didactice adresate tuturor categoriilor de elevi; completarea si aprofundarea temelor din manualele alternative; multiple posibilitati de utilizare, atit in clasa cit si acasa; sugestii interesante pentru invatatori in pregatirea si desfasurarea orelor de matematica; reflectarea in conceperea si organizarea continutului a bogatei experiente acumulate prin activitati de perfectionare cu invatatori din tara si strainatate.

Titlu:
Autor:
Editura:
Anul apariţiei:

Descriere:

Aritmetica. Exerciţii, jocuri şi probleme; clasele I-II
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu
AS’S, Iaşi
1996

Lucrarea conţine 980 de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele I şi a II-a.
Ea constituie un sprijin pentru toate categoriile de elevi, pentru învăţători şi părinţi.  
S-a insistat asupra exerciţiilor, problemelor şi jocurilor care soloicită şi exersează creativitatea, flexibilitatea şi logica gândirii.

Pagină personală