Cărţi publicate de Ticu Constantin

Pagină personală

Titlu: Proba EVIQ-S de evaluare a inteligenţei generale. Manualul de utilizare
Autori: Sava, F.A., Constantin, T., Maricutoiu, L.P., & EVIQ Team
Editura: ArtPress
Anul apariţiei: 2016
ISBN: 978-606-714-216-7

Volumul prezintă Proba EVIQ-S care a fost dezvoltata ca un instrument robust de evaluare a aptitudinii cognitive generale. Versiunea EVIQ-S a fost construita pornind de la modelul CHC (Cattel – Horn – Carroll) al celor trei straturi ale inteligentei,conţinând sarcini care solicita diferite abilitaţi cognitivecum ar fi cele spaţiale (reconstituire cuburi, cuburi desfăşurate), cele de gândire inferenţială (matrici, analogii, serii de numere),dar si cunostinţe dobândite prin cultura generala (sarcini de categorizare / serii de cuvinte, silogisme). Proba EVIQ-S oferă, pe lângă un indicator general privind nivelul intelectual exprimat în valori IQ, o evaluare în cinci clase standardizate a nivelului de inteligenţă verbală, respectiv non-verbală. Deşi există o multitudine de alternative de aplicat, proba EVIQ-S are timpul cel mai scurt de administrare, necesitând doar 15 minute ca timp de lucru din partea celor testaţi, în condiţiile în care majoritatea probelor de inteligenţă necesită cel puţin 45-60 de minute pentru completare.

Titlu: Psihologia gestiunii resurselor umane 
Autor: Ticu Constantin
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2016
ISBN: 978-606-714-216-7

Volumul prezintă principalele proceduri de gestiune a resurselor umane dintr-o perspectivă psihologică, fiind focalizat pe identificarea, evaluarea şi utilizarea diferenţelor psihologice individuale, în scopul optimizării nivelului de performanţă profesională şi a satisfacţiei în muncă. Pe lângă temele clasice ale managementului resurselor umane, în volum sunt alocate capitole extinse analizei unor proceduri specifice activităţii psihologice: evaluarea psihologică în organizaţii, fundamentele psihologice ale motivării angajaţilor, strategii şi proceduri de motivare a angajaţilor, managementul carierei profesionale etc.

Titlu: Pregatirea si realizarea evaluarii psihologice individuale: norme, metodologie si proceduri
Autor: Ticu Constantin
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2012
ISBN: 978-973-46-2271-9

Elaborat dupa o tematica acreditata de Colegiul Psihologilor din Romania, volumul descrie modul de pregatire si realizare a procesului de evaluare psihologica in context profesional. De la prezentarea cadrului legislativ pina la sugestii privind controlul distorsiunii in raspunsurile persoanelor evaluate, cele paisprezece capitole reflecta schimbarile aparute in acest domeniu in ultimii ani si raspund nevoilor de informare ale practicienilor romani. Profesor universitar cu o experienta consistenta in domeniul evaluarii psihologice si de formator acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania, autorul propune un „ghid al psihologului practician”, descriind logica evaluarii psihologice si oferind proceduri si metode de evaluare, precum si numeroase exemple si recomandari utile psihologilor practicieni.

Titlu: Conflict, Change and Organizational Health

Autori: Constantin Ana, Constantin T., coord.
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
Anul apariţiei: 2009

The book is principally an illustration form different perspectives (sometimes complementary), of the connections between the major aspects of the work, personal life and individual and organizational health. This book is a supplementary product of the HOLON project (E-learning sistemic training to improve interplay of work, health and organizations), the Leonardo da Vinci programme, financed by the European Commission. The tangible outcome of the project is an online course on conflict resolution, addressed to managers, top or middle ones, interested in training the employees.

Titlu: Determinanţi ai motivaţiei în muncă – de la teorie la analiza realităţii organizaţionale
Autor: Ticu Constantin (coord.)
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
Anul apariţiei: 2008

Pornind de la un aspect particular al motivaţiei umane – motivaţia în muncă – am reuşit să definim din punct de vedere teoretic,  să operaţionalizăm cu ajutorul unor chestionare standardizate şi să introducem în diferite design-uri de cercetare două concepte cheie care, în viziunea noastră, definesc cel mai bine motivaţia în muncă. Cu ajutorul acestor concepte putem explica nu numai ceea ce îl poate atrage sau incita motivaţional pe un angajat (implicarea motivaţională) dar şi ceea ce îl poate mobiliza şi ajuta să îşi menţină la cote eficiente implicarea/angajamentul iniţial (persistenţa motivaţională).

Titlu: Memoria evenimentelor sociale controversate – o perspectivă psihosocială
Autor: Ticu Constantin
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
Anul apariţiei: 2006

Volumul se înscrie în seria proiectelor editoriale ce propun o analiză mecanismelor de formare şi menţinere conţinuturilor memoriei sociale, prin raportare la o realitate în transformare. Ne referim aici atât realitatea est-europeană, marcată căderea sistemului comunist, cât şi la  realitatea internaţională, marcată de o nouă formă de război: atacurile teroriste. Tematica acestui volum – cercetarea memoriei colective, sociale sau istorice, a mecanismelor de funcţionare a acestora, analiza interdependenţelor dintre conţinuturile acestora şi atitudinile sociale şi politice – este de o deosebită importanţă pentru că, prin controlul sau manipularea conţinuturilor memoriei este posibilă declanşarea reacţiilor individuale care pot sta la baza unor mişcări naţionaliste sau extremiste, la formarea, întărirea sau modificarea diferitelor atitudini sociale şi politice pro sau contra democraţiei, la formarea unor atitudine de contestare a noilor structuri europene etc.

Titlu: European Perspective on Poverty and Poor People
Autori: Rodirgues, F., Constantin T., Van den Hoven R., Nues M. H.
Editura:  Editura Peter Lang, Germany
Anul apariţiei:  2005

In this book, conceptions of, and perspectives on, poverty and poor people are presented with consequences for the field of measurement and evaluation. It is in this context that one analyses the emergence, development and relevance of social intervention directed at the problem of poverty and the population suffering from it. Some policies and measures of supranational bodies are approached, with the aim of relating the dimension of the problem with the nature of the public strategies designed to combat poverty.

Titlu: Evaluarea psihologică a personalului
Autor: Ticu Constantin
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2004
ISBN: 973-681-760-1

Descriere:
Autorul abordeaza un subiect de mare interes atit pentru angajatori, cit si pentru angajati: evaluarea psihologica utilizata ca strategie de facilitare a performantei profesionale (individuale si organizationale) si de creare a unui climat favorabil de munca. Cartea pune accent pe aspectele aplicative, oferindu-le celor interesati informatii esentiale si exemple concrete aplicarea diferitelor proceduri de evaluare psihologica, precum si pentru constituirea unor instrumente de evaluare a angajatilor unei firme/institutii.

Titlu: Memoria autobiografică
Autor: Ticu Constantin
Editura: Institutul European
Anul aparitiei: 2004

Descriere:
Memoria autobiografică permite definirea identităţii noastre personale, ancorându-ne în trecut şi inoculându-ne sentimentul continuitîţiiş ea îngăduie şi definirea noastră în timp şi spaţiu, contribuind astfel la formarea identităţii noastre sociale. Vom găsi aici – în momentele fericite sau traumatice, în „întâlnirile” providenţiale sau nefaste – explicaţii parţiale pentru ceea ce ne face să fim puternici sau slabi, încrezători sau sceptici, deschişi spre ceilalţi sau rezervaţi.

Titlu: Managementul  Resurselor Umane; ghid  practic şi instrumente pentru responsabili de resurse umane şi manageri
Autori: Ticu Constantin, Ana Stoica-Constantin
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2002

Aveţi în mână un atât un ghid practic de gestiune a personalului firmei (inclusiv instrumentele necesare şi metodologia utilizării lor), cât şi un ghid de cunoaştere, influenţare şi conducere a angajaţilor. Primul este acel al directorului de personal; al doilea se adresează deopotrivă managerului şi salariatului. Partea întâi a cărţii propune chestionare, scale de evaluare, modele de fişe finale şi metode de aplicare şi valorificare a datelor culese cu ajutorul acestor instrumente. Partea a doua oferă posibilitatea perfecţionării relaţiilor interpersonal  prin formarea unor abilităţi necesare: de cunoaştere psihologică a persoanei; de menţinere a unui climat psihosocial pozitiv; de rezolvare creativă a problemelor; de conducere eficientă prin adaptarea la situaţie.

Pagină personală