Cărţi publicate de Ticu Constantin

Pagină personală

2022

Manual de psihologie clinică

Volumul I. Teorie, practică şi specificitate

Proiect amplu, Manualul de psihologie clinică abordează domeniul dintr-o perspectivă contemporană, surprinzând transformările și evoluțiile sale. Acest prim volum descrie traseul pe care orice aspirant trebuie să-l parcurgă pentru a deveni psiholog clinician: pe de o parte, se subliniază importanța adaptării practicianului la nevoile în continuă schimbare ale oamenilor și, pe de altă parte, este explicat demersul din spatele alegerii intervențiilor și aplicării acestora. Cele cinci părți acoperă teme variate, precum competențele interculturale ale psihologului clinician, clasificarea tulburărilor, rolul interviului clinic în evaluarea psihologică și efectul perioadei pandemice asupra stării de sănătate mintală a indivizilor.

„O lucrare cu anvergură academică și profesională de top, acoperind comprehensiv, prin tematici diverse, reunite în două volume, domeniul psihologiei clinice. Pot să spun că volumele sunt și vor rămâne de referință în domeniu în țară pentru mult timp, astfel că nu trebuie să lipsească din bibliografia studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și practicienilor în domeniu.” (Daniel David)


Autori capitole

• Roxana APOSTOLACHE • Mihaela BOZA • Ticu CONSTANTIN • Carmen Mihaela CREŢU • Oana DĂNILĂ • Georgeta DIAC • Violeta ENEA • Florin-Vasile FRUMOS • Octavian ONICI • Emilia PASCAL • Nicoleta Laura POPA • Mihail-Radu ROBOTĂ • Camelia SOPONARU • Simona Alexandra ZANCU

2016

Proba EVIQ-S de evaluare a inteligenţei generale

Manualul de utilizare

Volumul prezintă Proba EVIQ-S care a fost dezvoltata ca un instrument robust de evaluare a aptitudinii cognitive generale. Versiunea EVIQ-S a fost construita pornind de la modelul CHC (Cattel – Horn – Carroll) al celor trei straturi ale inteligentei,conţinând sarcini care solicita diferite abilitaţi cognitivecum ar fi cele spaţiale (reconstituire cuburi, cuburi desfăşurate), cele de gândire inferenţială (matrici, analogii, serii de numere),dar si cunostinţe dobândite prin cultura generala (sarcini de categorizare / serii de cuvinte, silogisme). Proba EVIQ-S oferă, pe lângă un indicator general privind nivelul intelectual exprimat în valori IQ, o evaluare în cinci clase standardizate a nivelului de inteligenţă verbală, respectiv non-verbală. Deşi există o multitudine de alternative de aplicat, proba EVIQ-S are timpul cel mai scurt de administrare, necesitând doar 15 minute ca timp de lucru din partea celor testaţi, în condiţiile în care majoritatea probelor de inteligenţă necesită cel puţin 45-60 de minute pentru completare.

2016

Psihologia gestiunii resurselor umane

 

Volumul prezintă principalele proceduri de gestiune a resurselor umane dintr-o perspectivă psihologică, fiind focalizat pe identificarea, evaluarea şi utilizarea diferenţelor psihologice individuale, în scopul optimizării nivelului de performanţă profesională şi a satisfacţiei în muncă. Pe lângă temele clasice ale managementului resurselor umane, în volum sunt alocate capitole extinse analizei unor proceduri specifice activităţii psihologice: evaluarea psihologică în organizaţii, fundamentele psihologice ale motivării angajaţilor, strategii şi proceduri de motivare a angajaţilor, managementul carierei profesionale etc.

2012

Pregătirea şi realizarea evaluării psihologice individuale

Norme, metodologie şi proceduri

Elaborat dupa o tematica acreditata de Colegiul Psihologilor din Romania, volumul descrie modul de pregatire si realizare a procesului de evaluare psihologica in context profesional. De la prezentarea cadrului legislativ pina la sugestii privind controlul distorsiunii in raspunsurile persoanelor evaluate, cele paisprezece capitole reflecta schimbarile aparute in acest domeniu in ultimii ani si raspund nevoilor de informare ale practicienilor romani. Profesor universitar cu o experienta consistenta in domeniul evaluarii psihologice si de formator acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania, autorul propune un „ghid al psihologului practician”, descriind logica evaluarii psihologice si oferind proceduri si metode de evaluare, precum si numeroase exemple si recomandari utile psihologilor practicieni.

2009

Conflict, Change and Organizational Health

 

The book is principally an illustration form different perspectives (sometimes complementary), of the connections between the major aspects of the work, personal life and individual and organizational health. This book is a supplementary product of the HOLON project (E-learning sistemic training to improve interplay of work, health and organizations), the Leonardo da Vinci programme, financed by the European Commission. The tangible outcome of the project is an online course on conflict resolution, addressed to managers, top or middle ones, interested in training the employees.

2009

Determinanţi ai motivaţiei în muncă

De la teorie la analiza realităţii organizaţionale

Pornind de la un aspect particular al motivaţiei umane – motivaţia în muncă – am reuşit să definim din punct de vedere teoretic,  să operaţionalizăm cu ajutorul unor chestionare standardizate şi să introducem în diferite design-uri de cercetare două concepte cheie care, în viziunea noastră, definesc cel mai bine motivaţia în muncă. Cu ajutorul acestor concepte putem explica nu numai ceea ce îl poate atrage sau incita motivaţional pe un angajat (implicarea motivaţională) dar şi ceea ce îl poate mobiliza şi ajuta să îşi menţină la cote eficiente implicarea/angajamentul iniţial (persistenţa motivaţională).

2007

Memoria evenimentelor sociale controversate

O perspectivă psihosocială

Volumul se înscrie în seria proiectelor editoriale ce propun o analiză mecanismelor de formare şi menţinere conţinuturilor memoriei sociale, prin raportare la o realitate în transformare. Ne referim aici atât realitatea est-europeană, marcată căderea sistemului comunist, cât şi la  realitatea internaţională, marcată de o nouă formă de război: atacurile teroriste. Tematica acestui volum – cercetarea memoriei colective, sociale sau istorice, a mecanismelor de funcţionare a acestora, analiza interdependenţelor dintre conţinuturile acestora şi atitudinile sociale şi politice – este de o deosebită importanţă pentru că, prin controlul sau manipularea conţinuturilor memoriei este posibilă declanşarea reacţiilor individuale care pot sta la baza unor mişcări naţionaliste sau extremiste, la formarea, întărirea sau modificarea diferitelor atitudini sociale şi politice pro sau contra democraţiei, la formarea unor atitudine de contestare a noilor structuri europene etc.

2005

European Perspective on Poverty and Poor People

Pobreza e Perspectivas Europeias

In this book, conceptions of, and perspectives on, poverty and poor people are presented with consequences for the field of measurement and evaluation. It is in this context that one analyses the emergence, development and relevance of social intervention directed at the problem of poverty and the population suffering from it. Some policies and measures of supranational bodies are approached, with the aim of relating the dimension of the problem with the nature of the public strategies designed to combat poverty.

2005

Memoria autobiografică

 

Memoria autobiografică permite definirea identităţii noastre personale, ancorându-ne în trecut şi inoculându-ne sentimentul continuitîţiiş ea îngăduie şi definirea noastră în timp şi spaţiu, contribuind astfel la formarea identităţii noastre sociale. Vom găsi aici – în momentele fericite sau traumatice, în „întâlnirile” providenţiale sau nefaste – explicaţii parţiale pentru ceea ce ne face să fim puternici sau slabi, încrezători sau sceptici, deschişi spre ceilalţi sau rezervaţi.

2004

Evaluarea psihologică a personalului

 

Autorul abordeaza un subiect de mare interes atit pentru angajatori, cit si pentru angajati: evaluarea psihologica utilizata ca strategie de facilitare a performantei profesionale (individuale si organizationale) si de creare a unui climat favorabil de munca. Cartea pune accent pe aspectele aplicative, oferindu-le celor interesati informatii esentiale si exemple concrete aplicarea diferitelor proceduri de evaluare psihologica, precum si pentru constituirea unor instrumente de evaluare a angajatilor unei firme/institutii.

2002

Managementul Resurselor Umane

Ghid practic şi instrumente pentru responsabili de resurse umane şi manageri

Aveţi în mână un atât un ghid practic de gestiune a personalului firmei (inclusiv instrumentele necesare şi metodologia utilizării lor), cât şi un ghid de cunoaştere, influenţare şi conducere a angajaţilor. Primul este acel al directorului de personal; al doilea se adresează deopotrivă managerului şi salariatului. Partea întâi a cărţii propune chestionare, scale de evaluare, modele de fişe finale şi metode de aplicare şi valorificare a datelor culese cu ajutorul acestor instrumente. Partea a doua oferă posibilitatea perfecţionării relaţiilor interpersonal  prin formarea unor abilităţi necesare: de cunoaştere psihologică a persoanei; de menţinere a unui climat psihosocial pozitiv; de rezolvare creativă a problemelor; de conducere eficientă prin adaptarea la situaţie.

Pagină personală