Cărţi publicate de Adrian Vicenţiu Labăr

Pagină personală

Titlu: Ghid pentru cercetarea educaţiei
Autori: Liviu Antonesei, Adrian Vicenţiu Labăr, Nicoleta Laura Popa
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2009
ISBN: 978-973-46-1279-6

Descriere. „Nu propunem un «tratat» sofisticat privind cercetarea educatiei, ci un «manual» elementar. Nu originalitatea a fost principala noastra preocupare, ci utilitatea, asa cum s-a conturat aceasta in experienta noastra didactica si de cercetare. Am structurat lucrarea urmind logica cercetarii, de la depistarea problemei si formularea ipotezelor de lucru pina la redactarea raportului de cercetare, si am incheiat cu o sinteza privind notiunile teoretice si aplicative de SPSS. Publicul vizat este alcatuit din studentii si masteranzii de la sectiile de psihologie, stiintele educatiei si psihopedagogie, cercetatori debutanti, profesori, asistenti sociali si psihopedagogi scolari.” (Liviu Antonesei)

   

Titlu: SPSS pentru ştiinţele educaţiei. Metodologia analizei datelor în cercetarea pedagogică
Autor: Adrian Vicenţiu Labăr
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2008
ISBN: 978-973-46-1148-5

Descriere. Conceputa ca un ghid de utilizare a pachetului de programe statistice SPSS, lucrarea prezinta metodologia analizei datelor specifice stiintelor educatiei. Descrierea fiecarei tehnici de calcul contine o prezentare generala, conditiile ce trebuie indeplinite pentru aplicarea tehnicii respective, exemple si exercitii, precum si interpretarea outputului obtinut in SPSS. SPSS pentru stiintele educatiei se adreseaza studentilor si cercetatorilor din cimpul educational, dar si celor din domenii conexe precum psihologia, sociologia si marketingul.

   

Pagină personală