Ovidiu Gavrilovici

Conferenţiar universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie

Funcţii îndeplinite

  • Membru în Biroul Senatului Universităţii
  • Membru în Consiliul Facultăţii

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D313 (catedra PPS, etaj I, aripa dreaptă)
  • 0232-20 1297 (catedra PPS)
  • gavrilov@uaic.ro

Alte informaţii