Mircea-Cătălin Dîrţu

Conferenţiar universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D209 (laborator psihologia câmpului social, parter, aripa stângă)
  • 0232-20 1292 (laborator psihologia câmpului social)
  • dirtu@uaic.ro