Tina Vrabie

Asistent universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cursuri/seminarii predate

Licență (IF/ID):

 

 • Managementul instituțiilor școlare,
 • Politici educaționale și sociale,
 • Psihopedagogia creativității și a talentelor,
 • Teoria și metodologia curriculum-ului.

Domenii de interes

 • Promovarea și managementul talentelor,
 • Proiectarea curriculară diferențiată,
 • Management educațional.

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • tina.vrabie@uaic.ro

Alte informaţii