Tina Vrabie

Asistent universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cursuri/seminarii predate

Licență (IF/ID):

 

 • Managementul instituțiilor școlare,
 • Politici educaționale și sociale,
 • Psihopedagogia creativității și a talentelor,
 • Teoria și metodologia curriculum-ului.

Domenii de interes

 • Promovarea și managementul talentelor,
 • Proiectarea curriculară diferențiată,
 • Management educațional.

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • tina.vrabie@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi/capitole publicate

2022

Dizabilitatea

O abordare transdisciplinară

Cartea abordează dizabilitatea din puncte de vedere diferite şi variate, cu scopul de a contura o viziune cât mai clară şi mai comprehensivă asupra acesteia. Explorarea modului în care dizabilitatea este reprezentată la nivel educaţional medical, societal, juridic, în mass-media şi în alte domenii conexe, dar şi mecanismele psiho-socio-culturale care determină atitudinile şi percepţia asupra dizabilitate sunt teme fundamentale şi subiecte esenţiale pentru politici educaţionale şi sociale incluzive eficiente. Astfel, volumul de faţă – o premieră pe piaţa editorială din România ca abordare şi conţinut – este util şi necesar profesorilor şi studenţilor din domeniul socio-uman (şi nu numai), cadrelor didactice preuniversitare şi universitare, dar şi părinţilor şi tinerilor, având în vedere tematica conţinuturile abordate.


Autori capitole

• Oana Dănilă • Alois Gherguț • Alexandra Maftei • Cornelia Măirean • Tina Vrabie