Alexandra Maftei

Asistent universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cursuri/seminarii predate

Licență:

 • Tulburări emoționale și inadaptare școlară la copii cu cerințe educaționale speciale (PPS, anul III)
 • Metodologia cercetării psihopedagogice (PPS, anul II)
 • Psihoterapie pentru persoanele cu cerințe speciale (PPS, anul III)
 • Tulburări și profile atipice de dezvoltare (PPS, anul III)
 • Consilierea psihopedagogică a familiilor copiilor cu CES (PPS, anul II)
 • Psihoterapii individuale și de grup la persoanele cu nevoi speciale (PPS, anul III)
 • Terapii educaționale și recuperatorii la persoanele cu nevoi speciale (PPS, anul III)
 • Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale (master PEC, anul II)
 • Tehnologii Informaționale și comunicaționale (PPS, anul I)
 • Practică observativă în instituții de specialitate (PPS, anul I)
 • Analiza computerizată a datelor (Psihologie an I, zi și ID)

Master:

 • Evaluare și intervenție psihoeducațională la persoanele cu nevoi speciale (master PEC, an II)
 • Evaluare și terapie ocupațională la persoanele cu nevoi speciale (master PCP, an II)

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D201
 • alexandra.maftei@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi publicate

2021

Educaţia morală a copiilor

Repere psihopedagogice

Cu toate că, în ultimele două decade, numărul studiilor care vizează moralitatea a fost în continuă creștere, iar investigarea antecedentelor comportamentelor morale constituie una dintre principalele teme cercetate, psihologia și educația morală a copiilor rămâne, încă, un domeniu insuficient reprezentat pe piața editorială din România. Astfel, volumul propus explorează relația dintre moralitate, copilărie și viața de zi cu zi, respectiv capacitatea de a diferenția între etic și non-etic, bine și rău, de a construi și înțelege repere morale relevante, acestea conturând repere importante ale dezvoltării psihosociale, dar și ale asimilării normelor esențiale ale culturii de apartenență. Abordarea interactivă propusă conferă un nivel de adresabilitate extins, volumul fiind util atât practicienilor, cât și cercetătorilor preocupați de reperele teoretice și empirice ce au în vedere fenomenele complexe ale psihologiei și educației morale în rândul copiilor.