Structura an universitar

Structura anului universitar 2017/2018

Structura anului universitar 2018/2019

Studii universitare de licenţă şi master – IF, ID, IFR

Semestrul I
2 octombrie Festivităţi cu ocazia deschiderii noului an universitar
2 octombrie – 24 decembrie 12 săptămâni: activitate didactică
25 decembrie – 7 ianuarie 2018 2 săptămâni: vacanţă de iarnă
8 ianuarie – 21 ianuarie 2018 2 săptămâni: activitate didactică
22 ianuarie – 4 februarie 2018 2 săptămâni: evaluare
5 – 18 februarie 2018 2 săptămâni: vacanţă
(5-11 februarie 2018: reexaminarea în vederea promovării sau măririi de notă)
14 – 15 februarie 2018 Înscrierea la sesiunea de licenţă şi disertaţie
12 – 25 februarie 2018 Sesiunea de examene pentru finalizarea studiilor:
19 – 25 februarie 2018
(
19 februarie – proba scrisă;
20 februarie – contestaţie;
21 februarie – proba orală)

Semestrul II
Licenţă, anul 1 şi 2, master, anul 1Anii terminali
19 februarie – 3 iunie 2018 14 săptămâni: activitate didactică
(9 – 15 aprilie 2018: 1 săptămână liberă în perioada Sărbătorilor de Paşti)
4 – 17 iunie 2018 2 săptămâni: evaluare
25 iunie – 1 iulie 2018 1 săptămână: evaluare (reexaminări în vederea promovarii sau măririi notei)
8 iulie 2018 Încheierea situaţiei şcolare pentru anul universitar 2017/2018
9 iulie – 30 septembrie 2018 Vacanţa de vară

19 februarie – 3 iunie 2018 14 săptămâni: activitate didactică
(9 – 15 aprilie 2018: 1 săptămână liberă în perioada Sărbătorilor de Paşti)
4 – 17 iunie 2018 2 săptămâni: evaluare
18-24 iunie 2018

1 săptămână: evaluare (reexaminări în vederea promovării sau mărirea notei)

25 iunie 2018 Finalizare situaţii şcolare
26, 27, 28 iunie 2018 Înscrierea la examenul de licenţă şi disertaţie
2 – 8 iulie 2018 Susţinerea examenelor de finalizare a studiilor

2 iulie 2018 proba scrisă licenţă
3 iulie 2018 contestanţii
4 iulie 2018 proba de susţinere a lucrării de licenţă