Sari la conținut

Volum aniversar dedicat împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii

Cuprins

coperta

 • Prefaţa
 • Adrian Neculau – Echipa de înaltă performanţă şi demolatorii ei
 • Constantin Cucoş – Gânduri despre discipolat şi iubirea pedagogică
 • Luminiţa Iacob – Psihologia umanistă şi modelele acţiunii pedagogice
 • Vasile Pavelcu – Despre paradoxe
 • Constantin Sălăvăstru – Vasile Pavelcu sau despre deschiderea psihologiei spre filosofie şi logică
 • Stela Teodorescu – La conception psychologique de Pierre Janet sur la personnalité.   Analyse  critique
 • Teodor Cozma, Nicoleta-Laura Popa, Simona Butnaru – Formarea competenţei interculturale. Perspective de aplicare a modelului experienţial
 • Andrei Cosmovici – Cu privire la clasificarea şi valoarea „unităţilor tematice” descrise de H. Thomae
 • Liviu Antonesei – The University – from the Declaration of Mission to the Principles of Management
 • Ion Dafinoiu – L’utilisation thérapeutique du temps
 • Carmen Creţu – Psihopedagogia talentelor – prezent şi viitor
 • Alois Gherguţ – Perspective noi şi practici moderne în psihopedagogia specială
 • Dorina Sălăvăstru – Fundamente epistemologice ale discursului didactic: Rolul explicaţiei în prezentarea faptelor psihologice
 • Liliana Stan – Dinamism existenţial şi etos pedagogic
 • Ştefan Boncu – Cercetări asupra devianţei tolerate
 • Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Huţuleac, Camelia Puzdriac, Daniela Zaharia, Cornel Celmare – Actualităţi şi perspective în logopedia ieşeană. Aplicaţii informatice  în practica logo-terapeutică
 • Constantin Petrovici – Proposition pour une nouvelle méthodologie d’évaluation et d’attestation professionnelle des instituteurs débutants en Roumanie
 • Daniela Muntele Hendreş – Învăţarea disciplinelor psihologice, posibilă resursă pentru starea psihologică de bine
Sari la conținut