Lista electorala a cadrelor didactice si de cercetare cu drept de vot pentru alegerea Directorilor de Departament si a membrilor Consiliilor Departamentelor

În perioada:

  • 10-17 iunie 2024- depunerea candidaturilor pentru Directorii de Departament si a candidaturilor pentru Consiliul Departamentelor
  • 17-19 iunie 2024 – alegerea Directorilor de Departament si a membrilor Consiliilor Departamentului
   
LISTE ELECTORALE – FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI .