Fişele disciplinelor | Master

Fişele disciplinelor (conţinut, criterii de evaluare, bibliografie selectivă)

Fişa disciplinei, anul universitar 2023-2024

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .

Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .

Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie – Focșani An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .

Psihologie clinică şi psihoterapie An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .

Psihologie educaţională şi consiliere An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .

Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .

Didactici aplicate pentru învăţământul primar An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .

Educaţie timpurie An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .

Politici şi management în educaţie An 1 An 2
Sem. 1 . .
Sem. 2 . .