Sari la conținut

Specializări

În acord cu prevederile Procesului Bologna, începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului academic cuprinde trei cicluri de studii, după cum urmează:

  • Ciclul de studii universitare de licenţă, cu durata de trei ani;
  • Ciclul de studii universitare de master, cu durata de doi ani;
  • Ciclul de studii universitare de doctorat, cu durata de trei ani.

Specializările din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei sunt structurate în două mari domenii de studii de licenţă: Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Ciclul Durata (ani) Domeniul Specializarea Forma de învăţământ
Ciclul I
Studii universitare de licenţă
3 Psihologie Psihologie zi ID
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogie zi
Psihopedagogie specială zi
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar zi ID
Ciclul II
Studii universitare de master
2 Psihologie Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului zi
Psihologie clinică şi psihoterapie zi
Psihologie educaţională şi consiliere zi
Relaţii umane şi comunicare zi
Terapii de cuplu şi familie zi
Ştiinţe ale Educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale zi
Didactici aplicate pentru învăţământul primar zi
Educaţie timpurie zi
Medierea conflictelor în educaţie zi
Politici şi management în educaţie zi
Relaţii şi strategii interculturale zi
Ciclul III
Studii universitare de doctorat
3 Psihologie cu frecvenţă fără frecvenţă
Ştiinţe ale Educaţiei cu frecvenţă fără frecvenţă

ID = Învăţământ la Distanţă

Sari la conținut