Tabere

Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2024

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2024, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat;
  2. sunt integraliști, respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare (2022/2023), iar în cazul studenţilor din anul I, au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă
  3. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

 

În cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 20% din totalul locurilor.

Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești chiar dacă au susținut toate examenele de finalizare a studiilor.

 

CALENDAR:

Perioada Activitatea
16 mai – 7 iunie 2024
 1. Se descarcă cererea (Anexa 4) , se completează, semnează, scanează şi se încarcă pe Portal, în secţiunea Tabere.
  De asemenea, pe lângă cerere, se vor încărca şi:
 2. copie scanată după cartea de identitate
 3. copie scanată după carnetul de student/legitimație de student, vizate la zi
 4. eventuale documente justificative (se vor încărca în acelaşi fişier PDF) care să ateste:
  1. implicarea în activităţi extracurriculare sau
  2. încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a):
   • studenţii orfani de ambii părinţi,
   • studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial,
   • studenţii romi,
   • absolvenţi ai liceelor din mediul rural,
   • studenţii care beneficiază de burse sociale.
 5. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7.1)
10 iunie 2024 Afişarea listei cu cererile depuse
12 iunie 2024 Afişarea procesului verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere
13 – 14 iunie 2024 Depunere de contestaţii (mail secretariat.fpse@uaic.ro, până pe data de 14 iunie, ora 16:00).
Întâlnirea comisiei de soluționare a contestațiilor.
18 iunie 2024 Afişarea listei finale
26 – 27 iunie 2024 Întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile (data şi locul se vor anunţa ulterior).
La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi pe lista de rezerve, care ȋn limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • Studii licenţă:
  • anul I studii – media ECTS sem I (2023-2024); la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere;
  • anul II studii – media ECTS din anul universitar anterior (2022-2023); la medii egale, departajarea se face în funcţie de media sem I (2023-2024);
  • anul III studii – media ECTS din anul universitar anterior (2022-2023); la medii egale, departajarea se face în funcţie de media sem I (2023-2024).
 • Studii master:
  • anul I studii – media ECTS sem I (2023-2024); la medii egale, departajarea se face în funcţie de media examenului de licenţă;
  • anul II de studii – media ECTS din anul universitar anterior (2022-2023); la medii egale, departajarea se face în funcţie de media sem I (2023-2024).
 • Studii doctorat:
  • se va avea în vedere media obținută în PPUA și media de admitere, eventual criterii de departajare.

Serii de cazare:

 • Seria I: 14 – 19.07.2024
 • Seria II: 19 – 24.07.2024
 • Seria III: 24 – 29.07.2024
 • Seria IV: 29.07– 03.08.2024
 • Seria V: 03 – 8.08.2024
 • Seria VI: 08 – 13.08.2024
 • Seria VII: 13 – 18.08.2024
 • Seria VIII: 18 – 23.08.2024
 • Seria IX: 23 – 28.08.2024
 • Seria X: 28.08 – 02.09.2024

lista_initiala_studenti_tabere_2024.pdf

Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii click pe link
Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără click pe link
Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari: decan; prodecan; reprezentant studenţi
Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără click pe link
Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără afişare ulterioară
Lista locurilor de tabără, pe serii şi localităţi afişare ulterioară
Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără afişare ulterioară

Documente utile: