Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2023

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2023, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2022/2023;
  2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2022/2023 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
  3. sunt integralişti (studenţii care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2021-2022; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2021-2022);
  4. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

 

În cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 20% din totalul locurilor.

Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești chiar dacă au susținut toate examenele de finalizare a studiilor.

 

CALENDAR:

Perioada Activitatea
24 mai–14 iunie 2023 Se descarcă cererea (Anexa 4) , se completează, semnează, scanează şi se încarcă pe Portal, în secţiunea Tabere.
De asemenea, pe lângă cerere, se vor încărca şi:

 1. copie scanată după cartea de identitate
 2. copie scanată după carnetul de student/legitimație de student, vizate la zi
 3. eventuale documente justificative (se vor încărca în acelaşi fişier PDF) care să ateste:
  1. implicarea în activităţi extracurriculare sau
  2. încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a):
   • studenţii orfani de ambii părinţi,
   • studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial,
   • studenţii romi,
   • absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori,
   • studenţii care beneficiază de burse sociale.
 4. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7.1)
16 iunie 2023 Afişarea listei cu cererile depuse
19–20 iunie 2023 Analizarea listei cu cererile depuse
20 iunie 2023 Afişarea procesului verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere
21–23 iunie 2023 Depunere de contestaţii (mail secretariat.fpse@uaic.ro, până pe data de 23 iunie, ora 08.00). Întâlnirea comisiei de soluționare a contestațiilor.
27 iunie 2023 Afişarea listei finale
6 iulie 2023 Întâlnirea cu beneficiarii locurilor de tabără, pentru alegerea locaţiilor disponibile, va fi ȋn data de 6 iulie 2023, la ora 10:00, ȋn sala D3bis (etaj, corp D).La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi pe lista de rezerve, care în limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

  • anul I licenţă şi I master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2022/2023
  • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2021/2022
  • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2021/2022 (pentru anul II, III şi II master)
Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii click pe link
Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără click pe link
Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără afişare ulterioară
Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără click pe link
Lista locurilor de tabără, pe serii şi localităţi click pe link
Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără afişare ulterioară

Serii de cazare:

  • Seria I – 22.07 – 27.07.2023
  • Seria II – 23.07 – 28.07.2023
  • Seria III – 27.07 – 01.08.2023
  • Seria IV – 30.07 – 04.08.2023
  • Seria VI – 06.08 – 11.08.2023
  • Seria VII – 11.08 – 16.08.2023
  • Seria VIII – 16.08 – 21.08.2023
  • Seria IX – 20.08 – 25.08.2023
  • Seria X – 25.08 – 30.08.2023

Documente utile: