Cărţi publicate de cadrele didactice ale Facultăţii

2021

Abordarea psihologică a adopţiei şi asistenţei maternale

 

Implicarea psihologilor în procesul complex al adopției este o activitate de dată recentă, dovadă fiind numărul relativ mic de cercetări privind dezvoltarea unor instrumente specifice necesare evaluării clinice corecte și screeningului persoanelor sau familiilor care au luat decizia să adopte. Volumul de față caută să răspundă acestei carențe, sintetizînd informațiile existente și aducînd în discuție cercetări publicate la nivel național și internațional în acest domeniu, oferind astfel o resursă necesară celor din aparatul de adopție și asistență maternală din România. Cele 48 de capitole, structurate tematic, acoperă o paletă largă de subiecte, de la aspecte care țin de potrivirea practică dintre părintele adoptiv/familia adoptivă și copilul adoptat – respectiv dintre asistentul maternal și copilul luat în plasament – sau înlesnirea adaptării copilului în noua familie în funcție de vîrstă pînă la contexte legislative sau programe de intervenție psihologică postadopție. Mai mult, autorii analizează erori frecvente de parenting și cum pot fi ele evitate, mituri despre copiii adoptați și părinții adoptivi ori diverse soluții practice pentru adaptarea copiilor cu nevoi speciale adoptați sau luați în plasament. Cartea este de un real folos nu doar pentru cei interesați să adopte și care au nevoie de răspunsuri și informații suplimentare, ci și pentru specialiștii implicați în procesul de evaluare și pregătire a părinților adoptivi sau a asistenților maternali.

2021

Educaţia morală a copiilor

Repere psihopedagogice

Cu toate că, în ultimele două decade, numărul studiilor care vizează moralitatea a fost în continuă creștere, iar investigarea antecedentelor comportamentelor morale constituie una dintre principalele teme cercetate, psihologia și educația morală a copiilor rămâne, încă, un domeniu insuficient reprezentat pe piața editorială din România. Astfel, volumul propus explorează relația dintre moralitate, copilărie și viața de zi cu zi, respectiv capacitatea de a diferenția între etic și non-etic, bine și rău, de a construi și înțelege repere morale relevante, acestea conturând repere importante ale dezvoltării psihosociale, dar și ale asimilării normelor esențiale ale culturii de apartenență. Abordarea interactivă propusă conferă un nivel de adresabilitate extins, volumul fiind util atât practicienilor, cât și cercetătorilor preocupați de reperele teoretice și empirice ce au în vedere fenomenele complexe ale psihologiei și educației morale în rândul copiilor.

2020

Educaţia digitală

 

Schimbările economice și sociale generate de răspîndirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții se reflectă și în discursurile și practicile educaționale, iar efectele crizei de sănătate provocate de noul coronavirus la nivel mondial asupra procesului de învățămînt evidențiază avantaje și neajunsuri ale educației digitale în contexte diferite. Acest volum reunește contribuțiile mai multor specialiști în științele educației care converg spre ideea că învățarea în societatea de astăzi presupune o nouă perspectivă asupra conținuturilor învățării prin integrarea oportunităților puse la dispoziție de noile tehnologii de informare și comunicare. Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățămînt.

2020

Coaching mental

30 de tablete pentru o viaţă mai bună

Coaching mental. 30 de tablete pentru o viata mai buna de Camelia Onu este o carte care, prin intermediul instrumentarului simplu al dialogului socratic, ne ajuta sa ne descoperim, sa ne intelegem si sa devenim mai buni in domeniul in care activam. O carte care nu se incheie nicidecum odata cu ultima sa fila. Ba chiar se poate spune fara a exagera cu nimic ca de-abia dincolo de paginile sale incepe partea ei cea mai reala: odata cu momentul in care decidem sa aplicam ceea ce stim in teorie, adica sa traim, dar nu oricum, ci asa cum suntem noi cu adevarat si dupa cum ne este noua mai bine. Cu naturalete, simplitate si sinceritate. Fara sa ne mintim nici pe noi, dar nici pe ceilalti. Doar pentru importanta clipei care merita traita si inteleasa pentru rostul sau in viata noastra.

Oricat de sceptica ar fi o persoana in privinta domeniului actual al dezvoltarii personale, pentru nimeni nu mai este o noutate faptul ca antrenamentul in orice domeniu duce la performanta si ca, fara munca, orice talent se iroseste in timp. Daca am fi educati sa ne folosim mai mult de 10 % din capacitatile noastre cognitive cat o face, in medie, o persoana obisnuita, in mod cert, am ajunge sa fim mai fericiti, mai linistiti, mai echilibrati si am obtine rezultate mult mai bune pe toate planurile care alcatuiesc peisajul vietii noastre.

Sub aspect lingvistic, termenul de coaching provine din limba engleza, fiind imprumutat din sport, domeniu in care este folosit cu sensul specific de „antrenament”.

Conceptul de coaching are o istorie de aproape trei decenii, evolutia si impactul sau fiind puternic influentate de succesul pe care l-a inregistrat programarea neurolingvistica in America. In prezent, coaching-ul este recunoscut ca metoda de dezvoltare personala acreditata care se bucura de rezultate excelente, ba chiar uimitoare in ceea ce priveste dezvoltarea potentialului uman pe mai multe planuri: life coaching, educational coaching, business coaching, career coaching, executive coaching, cultural coaching, performance coaching, team coaching etc.

2020

Didactica matematicii şi informaticii pentru învăţământul primar

 

Volumul tratează o temă de actualitate în realitatea educațională românească, anume modalitățile de predare a noțiunilor matematice în clasele primare într-o manieră riguroasă, creativă, integrată și modernă, într-o viziune interdisciplinară în care elementele de tehnologia informației și a comunicațiilor sunt adaptate pentru a fi parte componentă a experiențelor educaționale. Volumul se constituie într-un ghid de bune practici cu sferă largă de adresabilitate, ce include elevii colegiului pedagogic, studenții facultății de Psihologie și Științe ale Educației, studenții masterului Didactici Aplicate în Învățământul Primar (DAIP), dar și învățătorii, institutorii și profesorii care sunt preocupați să-și consolideze cunoștințele de didactica matematicii, să învețe tehnici noi de predare și să integreze elementele de tehnologia informației în activitatea didactică.

2020

Psihologia ieşeană universitară

 

Cartea noastră se adresează unui public interesat de istoria psihologiei, care simte nevoia unei expuneri documentate asupra unor personalități din trecutul nostru cultural-științific. Există, mai ales în rândurile tinerei generații dornice de afirmare, tendința de a neglija partea de istorie a psihologiei, considerând că cei care au activat anterior în acest domeniu sunt niște cărturari „prăfuiți”, depășiți de evoluția rapidă a disciplinei – o atitudine plină de pragmatism postmodern, dar, de fapt, de aroganță. Nu este chiar așa! Elaborarea lucrării de față a necesitat atât parcurgerea scrierilor cultural-științifice ale celor care au slujit această disciplină academică – psihologia, cât și o activitate de informare despre impactul în epocă al cunoștințelor de psihologie și despre atitudinea oamenilor de cultură față de această disciplină.

Informarea științifică a cuprins cercetarea documentelor existente în Arhivele Statului, ale Bisericii Ortodoxe Române și a lucrărilor celor care s-au ocupat de istoria învățământului universitar din România. Cercetarea scrierilor în domeniu a meritat osteneala, deoarece valoarea culturală și științifică a majorității universitarilor ieșeni evocați este deosebită și poate servi de model acelorași tineri dornici de afirmare…

Am considerat util să introducem în cartea noastră și mici pasaje din opera celor analizați, pentru a marca specificul scriiturii lor științifice. Unele dintre aceste reconstituiri au un caracter de noutate, cum este cazul traducerii tezei de doctorat a lui Eduard Gruber.
Menirea acestei lucrări o considerăm a fi păstrarea în atenție a realizărilor intelectuale ale trecutului, peste care s-a așternut prea devreme, uneori, negura uitării.

2019

Psychological Mechanisms of Humour in the Novels of P. G. Wodehouse

 

Lucrarea de faţă îşi propune o analiză psihologică a umorului folosit de scriitorul britanic P. G. Wodehouse în romanele sale. Scopul acestei analize este acela de a umple un gol în aria de investigaţie a comicului la Wodehouse. Dacă cele mai multe lucrări s-au centrat, până acum, pe tehnicile narative şi caracteristicile lingvistice care definesc arhitectura stilistică umoristică concepută de Wodehouse, studiul de faţă oferă o analiză a mecanismelor psihologice care stau la baza umorului wodehousian, apelând la o serie de teorii psihologice ale umorului, precum teoria psihanalitică, teoria incongruităţii sau teoria reversibilităţii.

2019

Educaţia incluzivă. Ghid metodologic

 

Acest volum este complementar celui apărut în 2016 sub titlul Educatia specială. Ghid metodologic și vine în sprijinul înțelegerii și aplicării cât mai corecte a practicilor incluzive în școlile noastre, în speranța că educatorii, învățătorii, profesorii și celelalte categorii de specialiști vor găsi explicații, soluții și sugestii benefice pentru dezvoltarea lor profesională. Materialele incluse în acest volum au rolul de a oferi câteva repere în proiectarea demersului didactic în acord cu exigențele, valorile și specificul educației incluzive.

2019

Cuvântul şi condiţia umană. Reflecţii, proiecţii şi regăsiri

 

Fiecare cuvînt poartă un mesaj explicit, dar şi unul implicit, în anumite contexte aureolat cu o doză de mister, sacralitate sau miraculos. Cuvântul poartă şi o încărcătură emoţională, care îi permite să declanşeze anumite reacţii la cel care îl rosteşte sau la cel care îl primeşte. Altfel spus, cuvintele pot răni sau vindeca, pot sminti sau îndrepta, pot demola sau construi; depinde din ce inimă izvorăsc, ce emoţie poartă şi cum sînt percepute. Pornind de la aceste premise, volumul de faţă se adresează cititorului dornic să se oprească din tumultul şi agitaţia vieţii cotidiene, să se lase provocat de invitaţia la reflecţie şi autoanaliză, să afle cîteva momente de relaxare, regăsire şi linişte interioară, să descopere că viaţa are şi alte laturi sau aspecte care merită să fie valorizate şi să-şi ofere libertatea de a-şi manifesta vocaţia.

2019

Cum gândim în viaţa de zi cu zi

 

De ce există o specificitate a demersurilor cognitive cotidiene în raport, de pildă, cu cele din știință? Pentru că, în multe cazuri, indivizii ignoră legile elementare ale logicii, mînați de dorințe și emoții. Oamenii ajung uneori să creadă lucruri absurde, să-și construiască facil convingeri eronate, să-și schimbe fără motiv opinii întemeiate, să ia decizii hilare. În fiecare capitol, autorii caută să explice de ce gîndirea „omului de pe stradă” este automată, stereotipică, emoțională, instinctivă și numai rareori analitică, logică și așezată.

Prin această explorare a unora dintre cele mai subtile și mai spectaculoase mecanisme psihice, cititorul are prilejul să se familiarizeze cu teme captivante din psihologia socială a ultimelor decenii.

2019

Intervenţii psihologice în şcoală. Manualul consilierului şcolar

 

Consilierea școlară este într-o continuă evoluție și transformare, iar consilierii școlari pot reprezenta o resursă importantă în educație. Doar prin aplicarea unui model de consiliere școlară bazat pe date și pe utilizarea unor programe de intervenție a căror eficiență a fost demonstrată prin cercetare se poate crește calitatea activității desfășurate de consilierii școlari. Din această perspectivă, volumul propune numeroase exemple de programe validate științific utilizate în întreaga lume și programe dezvoltate de specialiști autohtoni, care pot îmbunătăți activitatea la cabinetele de asistență psihopedagogică. Adresat tuturor celor implicați în procesul educațional românesc, acest volum demonstrează că asistența psihopedagogică din țara noastră ar putea ajunge la nivelul profesional din alte state care au investit cu adevărat în educație.

2019

Ghid de orientări pedagogice în educaţia pentru sănătate. Zoonozele

 

Pentru a îmbunătăți sănătatea și starea de bine prin prevenirea riscurilor și atenuarea efectelor crizelor, care își au originea la interfața dintre oameni, animale și diferitele medii ale acestora, la nivel global a luat naștere conceptul One Health, o strategie mondială care a devenit o abordare și apoi o mișcare de extindere a colaborărilor interdisciplinare și a comunicărilor în toate aspectele legate de îngrijirea sănătății oamenilor, animalelor și mediului, dar și de schimbare a perspectivelor în gestionarea riscurilor.

Lucrarea se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire din perspectiva educației pentru sănătate.
Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și exigenţele societăţii contemporane.
Datorită schimbărilor multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire privind învățarea despre boli transmisibile de la animale la om, în cadrul educației pentru sănătate, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

2018

Managementul instituţiilor şi serviciilor pentru persoane cu cerinţe speciale

 

Elaborat şi structurat ca un ghid practic, volumul reflectă preocupări şi experienţe de dată recentă din domeniul reformelor de politică socială vizînd persoanele cu diferite tipuri de nevoi speciale din ţară, în perspectiva alinierii la sistemele europene de servicii specializate. Atent la reconfigurările şi evoluţiile din domeniul managementului serviciilor sociale, autorul analizează cele mai noi practici de intervenţie, ocrotire şi asistenţă socială, dar şi metodele inovative de educaţie, instruire şi profesionalizare pentru copii şi persoane cu dizabilităţi. Lucrarea este un reper important pentru mai multe categorii de specialişti, de la managerii şi personalul din domeniul psihopedagogic, din asistenţa socială, serviciile de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, cadre didactice şi pînă la studenţii de la facultăţile de profil.

2018

Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor

Ediţia a II-a, revăzută și adăugită

Redactat cu preocupare pentru accesibilitate și într-o pronunțată notă aplicativă, volumul se constituie într-un veritabil ghid practic de management al conflictului, cu numeroase exemple și exerciții și cu recomandări privind prevenirea și rezolvarea conflictelor sau diminuarea efectelor nedorite ale acestora. El se adresează astfel atît studenților psihologi, sociologi, politologi ori juriști și celor două categorii de profesioniști ai rezolvării conflictelor – cadrele didactice care îndeplinesc rolul de formatori naționali și mediatorii de conflicte –, cît și oricărei persoane interesate de menținerea unor relații normale, pozitive cu ceilalți în viața privată sau la locul de muncă. „Se înșală amarnic oricine crede că poate soluționa conflicte (ale sale sau ale altora, în cazul din urmă, eventual, în calitate de mediator) fără cunoștințe minimale de teoria rezolvării conflictului. De fiecare dată cînd, la serviciu, în familie sau interacționînd cu prietenii avem un conflict, nu putem evita tendința firească, dar cu totul neproductivă de a încerca să corectăm percepțiile celuilalt, de a-l face să accepte că greșește, iar noi avem dreptate. În cartea de față, Ana Stoica-Constantin, profesor emerit la Universitatea «Al.I. Cuza» din Iași, ne explică de ce o astfel de abordare naivă a conflictului este sortită eșecului. Volumul conține, de asemenea, noțiuni despre rolul comunicării în rezolvarea conflictelor, despre rolul emoțiilor și al distorsiunilor cognitive. Ne sînt expuse, mai ales, strategiile eficiente de rezolvare, deloc sofisticate, dar care impun respectarea anumitor premise și a anumitor pași. Lucrînd cu migală și pasiune, autoarea ne dovedește, în această ediție secundă, că și cărțile unanim apreciate mai pot fi ameliorate semnificativ.” (Ștefan Boncu)

2018

A Handbook on Experiential Education. Pedagogical guidelines for teachers and parents

 

Lucrarea, editată în limba engleză, se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire din perspectiva educației experiențiale. Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și exigenţele societăţii contemporane. Având în vedere schimbările multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire prin învățare experiențială, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

2017

Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Volumul oferă o introducere în istoria celor mai reprezentative idei şi concepţii pedagogice, completată în această nouă ediţie de abordarea principalilor reprezentanţi ai pedagogiei autohtone. O extindere problematică firească, întrucît şi în perimetrul gîndirii româneşti despre educaţie s-au manifestat puncte de vedere deosebit de consistente, convergente cu cele existente pe plan universal, însă racordate la elemente socioculturale specifice. Istoria pedagogiei se adresează în primul rînd studenţilor de la facultăţile cu profil didactic, celor de la secţiile de pedagogie, psihopedagogie, psihologie în special, dar şi tuturor viitorilor profesori, indiferent de specializarea lor, precum şi formatorilor interesaţi de evoluţia teoriilor despre educaţie.

2017

Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări

 

În România, ca peste tot în lume, sistemul educativ este într-o permanentă transformare, însă în ţara noastră, de cele mai multe ori, procesul schimbării pare haotic, dacă nu chiar diletantist. Constantin Cucoş încearcă să identifice o serie de inovaţii din învăţămînt, să evidenţieze blocaje sau provocări, dar şi puncte la care încă mai este de lucru. Elevii şi studenţii ar trebui să aibă un cuvînt de spus în privinţa educaţiei pe care o primesc? Cum trebuie formaţi profesorii? Intră şcoala din România cu adevărat în era digitală? Cît de benefic este homeschooling-ul? Se acordă suficientă atenţie plagiatului? Acestea sînt doar cîteva dintre întrebările la care răspunde Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, o carte ce se adresează atît studenţilor care se pregătesc pentru o carieră în sistemul de învăţămînt, corpului profesoral, pedagogilor, cît şi persoanelor cu putere de decizie asupra politicilor privind educaţia.

2017

Tratat de metodologie a cercetării în psihologie

 

Lucrarea conţine o sinteză a principalelor metode practicate în psihologia contemporană. Ea nu se bazează doar pe investigaţie bibliografică, ci este completată cu o serie de concluzii dobândite în peste 25 de ani de practică profesională în laboratoare de psihologie din domeniul educaţional, organizaţional-industrial şi al transporturilor.

Tratatul se adresează mai ales studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, practicienilor din domeniul psihologiei, dar şi unor absolvenţi de studii superioare din discipline învecinate, cum sunt sociologia, pedagogia, asistenţa socială, politologia, interesaţi de informare adusă la zi în domeniul metodologiei de cercetare. Totodată, lucrarea conţine în partea finală o istorie a metodologiei cercetării din domeniul psihologiei în România, ca urmare a constatării lipsei unei sinteze satisfăcătoare, atât în perioada clasică de dezvoltare a psihologiei româneşti, cât şi în cea modernă.

2017

Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician

 

Înainte de a primi tratament, orice client trebuie să treacă printr-o etapă crucială – evaluarea psihologică. Pentru ca terapia să fie eficientă şi adecvată, este extrem de important ca evaluarea psihologică ce o precedă să fie efectuată în baza unor ipoteze clinice, multimodal şi corect. Volumul colectiv coordonat de Violeta Enea şi Ion Dafinoiu este primul manual în limba română care abordează procesul de evaluare psihologică într-o manieră didactică, pornind de la principii de bază şi continuînd cu metode de lucru, cazuri particulare şi analiza diverselor cadre în care aceasta poate fi pusă în practică.

Reunind cunoscuţi specialişti din mari centre universitare din ţară, Evaluarea psihologică se adresează în egală măsură studenţilor, psihologilor clinicieni şi cercetătorilor.

2017

Tulburările de comportament alimentar şi obezitatea la copii si adolescenţi

 

Obiectivul cartii este de a umple golurile de informatie din literatura de specialitate disponibila in limba romana prin abordarea terapeutica a tulburarilor de comportament alimentar la copii si adolescenti. Tratamentul acestor tulburari, in mod obisnuit, presupune mobilizarea unei intregi echipe de specialisti care poate include, in afara de psihologul clinician, un medic pediatru, un internist (eventual endocrinolog sau cardiolog), un psihiatru, un dietetician si diferiti terapeuti, in functie de caz. Volumul se adreseaza tuturor acestor categorii de specialisti interesati de perspectiva psihologica a acestor tulburari si, in egala masura, parintilor si studentilor la psihologie si medicina. Parintii vor avea ocazia de a intelege rolul activ pe care il au de indeplinit in lupta cu tulburarea de alimentatie, iar cartea le va pune la dispozitie recomandari privind caile de actiune adecvate pe care ar putea sa le urmeze in cazul fiecarei tulburari in parte.

2017

Stres posttraumatic și dezvoltare personală posttraumatică

 

Trauma reprezinta un eveniment de viata care implica moartea, amenintarea cu moartea si/sau injurii serioase la adresa integritatii fizice sau psihice. Atunci cand o persoana traieste un eveniment traumatic, ea se confrunta cu o realitate care contrazice perspectiva prin care lumea este privita ca un loc sigur. Trauma produce schimbari ale identitatii de sine, ale spiritualitatii, ale perspectivei asupra lumii, ca rezultat al modificarilor schemelor cognitive asociate cu increderea, intimitatea, siguranta, puterea si controlul. Consecinta cea mai severa, din punct de vedere psihologic, a expunerii la traume consta in aparitia tulburarii de stres posttraumatic, caracterizata prin manifestari intruzive, simptome de evitare, hiperactivism, perturbari ale schemelor cognitive si ale dispozitiei. De asemenea, studiile documenteaza existenta fenomenului de dezvoltare personala posttraumatica, caracterizat prin faptul ca persoanele expuse traumelor pot raporta anumite beneficii sau schimbari pozitive, ca urmare a experientei lor. Lucrarea prezenta isi propune sa prezinte implicatiile traumelor, atat cele nefaste (stresul posttraumatic), cat si cele de natura pozitiva (dezvoltare personala posttraumatica), rezumand date teoretice si empirice recente si relevante pentru domeniul traumatologiei.

2017

Elemente de pedagogie universitară

Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită

Cartea completează pregătirea inițială a cadrelor didactice universitare, centrându-se pe descrierea și adaptarea conținutului didacticii școlare la nivel universitar, trecând în revistă un istoric și evoluțiile educației universitare, problematica finalităților educației, a conținuturilor și metodologiei universitare, redimensionarea principiilor didactice, designul instrucțional în context universitar, evoluțiile în evaluarea academică, relația cadru didactic-student, dar și modalitățile prin care coaching-ul (ca domeniu care vizează dezvoltarea și optimizarea activității, atingerea obiectivelor etc.) poate sprijini mediul academic.

2017

Evaluarea profesorilor

Evoluţii şi provocări

Evaluarea profesorilor este un subiect actual si controversat al politicilor de reforma in educatie peste tot in lume. Lucrarea prezinta cititorilor o sinteza asupra principalelor idei vehiculate in spatiul european si nord-american cu privire la evaluarea profesorilor. Cateva obiective punctuale sunt: realizarea unor clarificari teoretice cu privire la conceptele din domeniul aprecierii performantelor profesorilor, analiza formelor traditionale si mai recente de realizare a evaluarii, descrierea principalelor metode de evaluare a muncii educatorilor, surprinderea unor tendinte referitoare la recompensarea financiara a profesorilor. Orice schimbare sau inovare a practicilor de evaluare din tara noastra ar trebui sa se fundamenteze pe acumularile teoretice si pe experientele intreprinse pe plan international. Prin ideile prezentate in fiecare capitol si prin concluziile inaintate, lucrarea propune o serie de subiecte de reflectie si argumente pentru inovarea politicilor educationale romanesti. Beneficiarii potentiali sunt profesorii, decidentii, cercetatorii, studentii si orice alta categorie interesata de subiect.

2017

Limbă şi comunicare – perspective didactice. Aplicaţii pentru învăţământul primar

 

Lucrarea se doreşte a fi un ghid în planul didacticii Limbii şi comunicării – în accepţiunea clasică, al didacticii limbii şi literaturii române. Un ghid atât pentru cei care, în cadrul formării lor iniţiale (de exemplu, dar nu exclusiv, prin specializarea „Pedagogia Învăţă­mân-tului Primar şi Preşcolar”, existentă la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), îşi fundamentează teoretic şi aplicativ acest domeniu de pregătire, cât şi pentru cei care, în demersul continuu şi actualizat – în mod necesar – al dezvoltării lor profesionale, caută nuanţări, provocări, premise pentru noi experienţe în activităţile cu elevii.

Contextul vizat este unul particular; este vorba, la nivelul conţi­nu­tului ştiinţific, despre domeniul/ aria curriculară Limbă şi comu­nicare, disciplina Comunicare în limba română/ Limba şi literatura română, iar la nivelul ciclurilor şcolarităţii – despre ciclul primar. O propunere, aşadar, de delimitări mai vechi (clasice/ clasicizate) şi mai noi (alternative la/ pentru cele anterioare) în universul didacticii abordării limbii şi comunicării (literare şi nonliterare) în învăţământul primar.

Plecând de la premisa că ideile generează idei, că împărtăşirea exemplelor/ experienţelor stimulează găsirea de (noi) soluţii la probleme mai vechi sau mai noi, lucrarea de faţă propune un parcurs jalonat de datum-uri, însă deschis provocărilor pe care le implică abordarea acestora în învăţământul primar.

2016

Educaţia specială. Ghid metodologic

 

Educatia speciala este destinata tuturor copiilor cu dizabilitati care nu reusesc sa atinga un nivel de cunoastere si de comportament social corespunzator virstei lor in cadrul invatamintului obisnuit. Volumul acopera proiectarea didactica pentru o mare diversitate de discipline, tipuri de lectii, jocuri si activitati recuperatorii din programele de terapie complexa si integrata, fiind centrat pe prezentarea unor proiecte didactice pentru elevii cu deficiente de intelect, de auz sau de vedere. Este primul ghid de pe piata editoriala autohtona care prezinta intr-o maniera exhaustiva procesul de proiectare didactica dupa toate rigorile psihopedagogice si metodologice, venind in intimpinarea unor nevoi reale ale cadrelor didactice in formare sau active in reteaua scolara.

2016

Relaţiile intime

Atracţie interpersonală şi convieţuire în cuplu

Care sint mecanismele ce stau la baza atractiei personale? De ce uneori este atit de greu sa mentinem o relatie? Cum ne putem imbunatati viata alaturi de persoana iubita? Pornind de la rezultatele unor studii din domeniile psihologiei, sociologiei, comunicarii si neurostiintelor, volumul analizeaza relatiile de cuplu sub toate aspectele, de la stereotipurile si idealurile care influenteaza alegerea partenerului, pina la modul diferit in care femeile si barbatii percep sexualitatea sau incearca sa rezolve problemele de familie. Pe linga principalele tipuri de relatii intime, sint prezentate cele mai importante procese implicate in dezvoltarea si mentinerea acestor relatii, dar si in destramarea lor.

Volumul le ofera studentilor de la facultatile de psihologie si stiinte sociale sinteze bazate pe o bibliografie de ultima ora, iar consilierilor si psihoterapeutilor – informatii esentiale pe care le pot aplica in asistenta persoanelor cu probleme in relatiile de cuplu.

2016

Educaţia timpurie

Probleme şi soluţii

Copilaria timpurie, intervalul de la nastere si pina la implinirea virstei de 6-7 ani, reprezinta cea mai importanta perioada din viata copiilor. Acum dezvoltarea lor este foarte rapida, iar deficientele de invatare si cele psihocomportamentale pot fi mai usor depistate si remediate. Plecind de la aceste premise, autorii prezinta principalele repere ale educatiei timpurii, mijloacele educative, provocarile actuale si posibile solutii, precum si aspecte legate de activitatea cadrelor didactice. Solutiile propuse au drept scop o dezvoltare intelectuala si sociala armonioasa a copiilor, obtinerea unor performante scolare superioare, scaderea ratei esecului scolar si a abandonului. Volumul pune la dispozitia studentilor de la facultatile de stiinte ale educatiei, psihologie sau asistenta sociala si practicienilor din aceste domenii rezultatele celor mai recente cercetari, precum si noi directii de analiza.


Autori capitole

• Simona BUTNARU • Ciprian CEOBANU • Carmen CREŢU • Irina CRUMPEI • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Gianina MASSARI • Mariana MOMANU • Daniela MUNTELE • Cristina NEAMŢU • Octavian ONICI • Constantin PETROVICI • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Dorina SĂLĂVĂSTRU • Elena SEGHEDIN • Camelia SOPONARU • Liliana STAN • Ana-Maria ŢEPORDEI • Nicoleta TURLIUC

2016

Învăţarea în mediul virtual

Ghid de utilizare a calculatorului în educaţie

Prefaţă de Constantin Cucoş

În contextul folosirii tot mai largi a tehnologiei în viaţa de zi cu zi, profesorii se confruntă cu o serie de întrebări legate de introducerea dispozitivelor digitale în instituţiile de învăţământ şi de accentul pus pe instruirea asistată de calculator. Cum pot noile tehnologii să stimuleze procesul de învăţare şi să îmbunătăţească performanţele elevilor şi studenţilor? E-learning-ul şi m-learning-ul  sunt mai eficiente decât învăţarea clasică? Cum afectează mediul on-line capacităţile cognitive ale unei persoane? Pentru a răspunde la aceste întrebări, cadrele didactice trebuie să fie familiarizate cu mediile şi comunităţile virtuale de învăţare, să cunoască efectele în plan educativ ale reţelelor de socializare şi standardele de calitate în e-learning. Lucrarea prezintă principalele aspecte ale folosirii calculatoarelor în procesul de învăţământ, completându-şi expunerile cu studii de caz şi cu rezultate ale unor cercetări efectuate de specialişti din ţară şi din străinătate. Bazată pe cea mai recentă bibliografie din domeniu, Învăţarea în mediul virtual se adresează atât profesorilor, cât şi studenţilor care parcurg modulul de formare pentru cariera didactică.

2016

Proba EVIQ-S de evaluare a inteligenţei generale

Manualul de utilizare

Volumul prezintă Proba EVIQ-S care a fost dezvoltata ca un instrument robust de evaluare a aptitudinii cognitive generale. Versiunea EVIQ-S a fost construita pornind de la modelul CHC (Cattel – Horn – Carroll) al celor trei straturi ale inteligentei,conţinând sarcini care solicita diferite abilitaţi cognitivecum ar fi cele spaţiale (reconstituire cuburi, cuburi desfăşurate), cele de gândire inferenţială (matrici, analogii, serii de numere),dar si cunostinţe dobândite prin cultura generala (sarcini de categorizare / serii de cuvinte, silogisme). Proba EVIQ-S oferă, pe lângă un indicator general privind nivelul intelectual exprimat în valori IQ, o evaluare în cinci clase standardizate a nivelului de inteligenţă verbală, respectiv non-verbală. Deşi există o multitudine de alternative de aplicat, proba EVIQ-S are timpul cel mai scurt de administrare, necesitând doar 15 minute ca timp de lucru din partea celor testaţi, în condiţiile în care majoritatea probelor de inteligenţă necesită cel puţin 45-60 de minute pentru completare.

2016

Educaţia incluzivă şi pedagogia diversităţii

 

Problematica cerintelor speciale in educatie si asigurarea de sanse egale la educatie si formare pentru toti copiii au devenit o preocupare prioritara pentru specialistii din sistemul de invatamint romanesc, in contextul promovarii principiilor educatiei pentru toti si al normalizarii vietii persoanelor cu cerinte speciale. Urmind linia precedentelor editii, intitulate Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale, volumul sintetizeaza principalele aspecte ale politicilor si practicilor educationale destinate elevilor cu cerinte speciale si aduce unele clarificari necesare cu privire la fondul teoretic al incluziunii scolare. Totodata, isi propune sa ofere solutii pentru proiectarea si aplicarea programelor educationale desfasurate in scolile incluzive, venind astfel in ajutorul cadrelor didactice si al specialistilor care sustin aceste practici.

2016

Optimizarea comportamentului uman în sănătate şi în boală

 

Psihologia sănătăţii sporeşte înţelegerea relaţiei minte-corp şi are drept obiective centrale promovarea stării de sănătate şi prevenirea bolilor, cu ajutorul mijloacelor psihologice. Ea investighează şi stresul perceput de om dar ş comportamentele lui, fie favorabile, fie dăunătoare sănătăţii. Cititorul va găsi în această lucrare teme relevante pentru descifrarea legăturii stresului cu sănătatea şi, mai important, va progresa în înţelegerea faptului că această legătură are puternici intermediari la nivelul gândurilor, atitudinilor, convingerilor profunde, dar şi la nivelul relaţiilor cu ceilalţi. Dificultatea incontestabilă, sugerată oricui de noţiunea de stres, este mai ales o provocare la identificarea resurselor, iar temele de psihologie a sănătăţii din acest volum pot sprijini căutarea şi identificarea de instrumente psihologice pentru consolidarea bunei stări a celui sănătos, dar şi a celui afectat deja de o condiţie medicală cronică, sau afectat existenţial de experienţe dificile personale, familiale, profesionale.

2016

Bulimia nervoasă: teorie, evaluare şi tratament

 

Tulburare de alimentatie declansata pe fond psihic, bulimia nervoasa afecteaza in prezent citeva zeci de milioane de persoane din toata lumea. Volumul analizeaza diversii factori declansatori ai bolii, de la cei genetici pina la cei psihologici sau socioculturali, modalitatile de diagnosticare si tipurile cele mai adecvate de tratament, selectate pe baza experientei psihoterapeutice a autorilor si a rezultatelor obtinute. Lucrarea se adreseaza atit psihologilor clinicieni, psihoterapeutilor si studentilor de la facultatile de psihologie si medicina, cit si persoanelor care sufera de bulimie.

2016

Psihologia gestiunii resurselor umane

 

Volumul prezintă principalele proceduri de gestiune a resurselor umane dintr-o perspectivă psihologică, fiind focalizat pe identificarea, evaluarea şi utilizarea diferenţelor psihologice individuale, în scopul optimizării nivelului de performanţă profesională şi a satisfacţiei în muncă. Pe lângă temele clasice ale managementului resurselor umane, în volum sunt alocate capitole extinse analizei unor proceduri specifice activităţii psihologice: evaluarea psihologică în organizaţii, fundamentele psihologice ale motivării angajaţilor, strategii şi proceduri de motivare a angajaţilor, managementul carierei profesionale etc.

2015

Emoţiile complexe

 

Emotiile sint o componenta esentiala a vietii noastre psihice. Ele ne influenteaza atitudinea fata de ceilalti si modul in care reactionam in anumite situatii, fiind responsabile de confortul sau disconfortul nostru interior. Volumul prezinta cele mai importante si mai complexe emotii din perspectiva psihologiei sociale, pe baza informatiilor de ultima ora din domeniu. Sint trecute in revista teoriile specifice, tipologia emotiilor, functiile lor sociale, efectele negative si cele pozitive, mecanismele cognitive, posibilitatile de masurare, diferentele interculturale si interindividuale.

Emotiile complexe este o sursa de informatii esentiale pentru studentii si practicienii din domeniul psihologiei, dar si pentru cititorii interesati de efectele si functiile emotiilor in viata de zi cu zi.

2015

Dimensiuni ale rezilienţei psihologice

Abordări teoretice şi aplicative

Volumul Dimensiuni ale rezilienţei psihologice. Abordări teoretice şi aplicative este rezultatul activităţii de cercetare a bursierilor doctorali şi postdoctorali şi a tutorilor grupei “Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii actuale” din cadrul proiectului POSDRU  Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doscpostdoc), derulat la Academia Română, Filiala Iaşi.
Conţinutul şi structura volumului au fost determinate de obiectivul general al acestei grupe de cercetare, acela de a studia, din perspectiva teoriilor şi practicilor psihologice şi educaţionale şi cu instrumentele acestora, problematica rezilienţei psihologice atât în accepţiunea sa iniţială, de caracteristică individuală, cât şi, sau mai ales, în accepţiunea sa recentă de sumă de abilităţi şi competenţe dobândite în cursul unui proces dinamic şi longitudinal, specific nu doar indivizilor ci şi grupurilor  şi comunităţilor.

2014

Educaţia estetică

 

Rezultat al unei documentari riguroase cu privire la noile evolutii din domeniul esteticii, volumul abordeaza principalele problematici care se circumscriu educatiei estetice, incurajind utilizarea mai eficienta a artei in sistemul educational contemporan. Pe baza propriei experiente legate de raportarea la arta, Constantin Cucos propune noi perspective asupra functionalitatii limbajului artistic, trece in revista virtutile educative ale frumosului prezent in arta, natura sau comunitate si explica multiplele legaturi dintre arte si alte manifestari spirituale. In completarea expunerilor cu caracter general autorul ofera o serie de repere concrete privind obiectivele si continuturile educatiei estetice, metodele acesteia si problematica evaluarii la disciplinele artistice. Educatia estetica este un excelent ghid pedagogic ce poate fi utilizat in context didactic si in domeniile conexe, adresindu-se studentilor de la pedagogia invatamintului preprimar si primar, studentilor de la facultatile de arte cu profil didactic, precum si profesorilor de diferite specialitati care urmaresc formarea bunului-gust.

2014

Evaluarea gândirii creative matematice

Ghid practic

Volumul, apărut la Editura Performantica, este un ghid practic pentru copii cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani.

2014

Stresul traumatic secundar. Efectul advers al empatiei

 

Studiile arata ca (de-a lungul vietii) noua din zece persoane vor fi supuse cel putin unui eveniment traumatic ce le va pune existenta in pericol. Evenimentele traumatogene pun sub semnul intrebarii relatiile umane de baza; ele slabesc sistemele de credinte ce ofera inteles experientei umane, altereaza credinta persoanei intr-o ordine divina sau naturala si izoleaza victima intr-o stare de criza existentiala. Domeniul traumatologiei a recunoscut, in ultimii ani, ca indivizii care vin in contact cu supravietuitorii evenimentelor traumatice sunt expusi ei insisi unei forme de stres traumatic („stresul traumatic secundar” – STS). Anumite categorii profesionale (terapeutii ce lucreaza cu victime, specialistii ce intervin in situatii de urgenta, politistii, pompierii, medicii s.a. prezinta un risc crescut de a dezvolta stres traumatic secundar, ei intra regulat in contact cu victime ale evenimentelor traumatice. Categoriile profesionale afectate sunt tocmai acelea care au un rol esential in supravietuirea victimelor. Un bun echilibru psihic poate determina uneori diferenta dintre viata si moarte. Calitatea ingrijirii, empatia, intelegerea si gradul de implicare vor fi conditionate de starea psihica a specialistilor.
Lucrarea de fata incearca sa propuna solutii pentru aceasta dilema printr-o informare adecvata asupra acestei tulburari.

2014

Pedagogie

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Raspunzind celor mai recente cerinte din domeniul educatiei, volumul ofera o privire de ansamblu asupra intregii tematici a disciplinei, de la reforma sistemului de invatamint, proiectarea pe unitati de invatare sau teoria si metodologia curriculumului, pina la strategiile de evaluare si formarea cadrelor didactice. Pe linga temele traditionale, aceasta a treia editie abordeaza si subiecte de actualitate, ca rolul noilor tehnologii in procesul de invatare si modul in care pot fi integrate cit mai eficient in actul educational in vederea imbunatatirii rezultatelor. Numeroase exemple practice si interpretari inedite faciliteaza intelegerea problematicii pedagogice si ofera noi perspective asupra unor aspecte mai putin analizate pina in prezent. Volumul se adreseaza atit studentilor, cit si profesorilor si altor categorii de formatori, constituind un suport util pentru pregatirea examenelor de titularizare in invatamintul preuniversitar, a examenelor de grad si de definitivat.

2014

Forme ludice în activităţile curriculare şi extracurriculare

Aplicaţii în educaţia fizică şi sport

Cartea se adresează: studenţilor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, şi celor de la Pedagogia Învăţământului Preprimar şi Primar, tuturor celor care urmează modulul psiho-pedagogic, profesorilor de educaţie fizică şi sport indiferent de ciclul şcolar în care predau, antrenorilor şi monitorilor sportivi, educatorilor (educatoarelor), institutori/institutoare, profesori pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorilor/învăţătoarelor, profesori pentru învăţământul primar care predau la grădiniţe sau ciclul primar (conform funcţiilor didactice stabilite în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011), profesorilor suplinitori pe disciplina educaţie fizică şi sport, părinţilor şi tuturor celor care înţeleg importanţa educaţiei prin mijloace ludice.

2014

Conceptul de sine şi performanţa şcolară

 

Lucrarea se constituie într-o sinteză a cercetărilor teoretice şi empirice care evidenţiază rolul sinelui în motivarea şi autoreglarea învăţării şcolare. A fost analizată valoarea motivaţională a dimensiunilor stabile ale sinelui (sentimentul valorii personale, competenţele percepute), în raport cu cea a unor structuri mai dinamice, cum ar fi autoeficacitatea percepută. Tema tratată în acest volum este de maximă importanţă pentru domeniul educaţional, întrucât ea oferă un fundament ştiinţific pentru aplicaţiile practice din clasă: autoreglarea eficientă a învăţării, structurarea sarcinilor şcolare, autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, rezilienţa şcolară. Lucrarea se adresează atât studenţilor de la psihologie care au nevoie de o introducere monografică în temă, cât şi practicienilor (consilieri şcolari şi profesori diriginţi) preocupaţi de înţelegerea cauzalităţii complexe a performanţelor şcolare.

2014

Pedagogia preşcolarităţii şi şcolarităţii mici

 

Pedagogia prescolaritatii si scolaritatii mici constituie un instrument de lucru util cadrelor didactice care desfasoara activitati cu copiii de virsta mica, studentilor aflati in curs de profesionalizare in domeniu, profesorilor din universitati implicati in formarea viitorilor specialisti din gradinite si scoli primare, precum si decidentilor din domeniul politicilor educationale. Volumul analizeaza actualul context socioeducational de modelare a personalitatii copiilor, prezinta principiile activitatii pedagogice desfasurate cu copiii de virsta mica si evidentiaza specificul componentelor curriculumului invatamintului prescolar si primar (finalitatile si continuturile formarii, metodologia didactica, cu accent pe metodele de comunicare, evaluarea didactica). Materialul include si valoroase instrumente practice: fise de observatie a copilului si a grupului de copii, proiecte didactice.

2014

Psihologie socială clinică

 

Psihologia sociala si psihologia clinica sint domenii interconectate: pe de o parte, numeroase disfunctii psihologice sint generate in cadrul actiunilor sociale cotidiene, iar pe de alta parte, eficienta interventiilor terapeutice depinde in mare masura de cunoasterea dinamicilor psihosociale prezente in spatiul clinic. Propunind o abordare integrativa a conceptului de sanatate psihologica, volumul are ca principal obiectiv introducerea disciplinei psihologiei sociale clinice in Romania. Sint expuse pe larg problemele emotionale in viata cotidiana, cauzele comportamentului disfunctional, rolul dinamicilor interpersonale si de grup in adaptare si terapie, procesele de schimbare psihologica, dar si strategiile terapeutice in context social. Cele 41 de studii abordeaza cele mai noi teme prezente in literatura de specialitate, oferind studentilor de la facultatile de psihologie si specialistilor in domeniu fundamentele teoretice pentru demersurile terapeutice si pentru practicile clinice in general.

2014

Psihologia traumei

 

Stresul si trauma psihica influenteaza perceptia, gandirea si memoria, avind adesea consecinte grave asupra modului in care persoana afectata se percepe pe sine sau lumea inconjuratoare. Sinteza a celor mai noi informatii din domeniu, Psihologia traumei analizeaza tulburarile psihotraumatice, factorii de risc si factorii protectivi si prezinta strategii de coping, modalitati de prevenire a stresului posttraumatic, precum si cele mai eficiente terapii utilizate la nivel international. Autoarele propun o dubla viziune asupra expunerii la stres si evenimentele traumatizante, ce include atit aspectele negative ale acestora, cit si posibilele implicatii pozitive, cum ar fi dezvoltarea personala si rezilienta. In completarea informatiilor teoretice, volumul ofera instrumente practice de lucru, fiind un ghid util pentru studentii si profesorii facultatilor de psihologie, dar si pentru specialistii din domeniu.

2014

Gen şi diferenţe de gen în studii empirice

 

Desi tema raportului dintre sexe este una care a preocupat ganditorii constant, contemporaneitatea a confruntat omul modern cu o schimbare fara precedent a raportului dintre sfera publica si cea privata, cu ‘o invazie’ a domeniului public in cel privat, cu intense si frecvente conflicte munca-familie, cu tensiuni intre responsabilitatile, asumarea si echilibrarea sarcinilor domestice cu cele profesionale, atat in cazul barbatilor cat, mai ales, in cel al femeilor. Ca urmare a rolurilor diferite asumate, diviziunea pe criterii de gen muncii a generat o parte din diferentele percepute si stereotipizate care au consecinte importante asupra femeilor si barbatilor de astazi; pe de alta parte, accesul femeii la educatie, in campul muncii si politicile egalitare de gen au generat o diminuare a diferentelor de gen inregistrate in cerecetarile din urma cu 3-4 decenii. Volumul este o premiera in spatiul publicistic romanesc, propunand o asociere intre studiile de gen si cele privind relatiile munca-familie. Prin anvergura tematicii, a contributiilor autorilor din regiuni diferite ale Europei, a relevantei teoretice si practice a rezultatelor raportate si a valentelor lor euristice, volumul propune atentiei cercetatorilor si studentilor – si nu numai – reflectii originale asupra dimensiunii genului in viata sociala si politica, in familie si profesie, educatie si sanatate, asupra diferentelor de gen si a implicatiilor lor multiple. Cercetarile au fost realizate cu ocazia participarii la Conferinta internationala ‘Gen, munca, familie si schimbare’, organizata in cadrul Proiectului POSDRU (ID 50679), ‘Reconstructia statutului femeii: de la discriminare, la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse’.
Cuprins:
◊ Cauze ale dependentei de partener in relatiile romantice
◊ Diferente dintre femei si barbati in trafic – realitate sau prejudecata?
◊ Calitatea vietii si diferentele de gen
◊ Relatia dintre rolul de gen traditional si sanatate in randul barbatilor tineri
◊ Frecventa practicilor parentale disciplinatorii raportate de adolescenti
◊ Perceptia cadrelor didactice asupra eticii muncii in invatamant: implicatii ale dimensiunii de gen

2014

Dimensiunea lingvistică a stereotipurilor sociale

 

Având o abordare similară cu cea din sfera cogniţiei sociale, lucrarea de faţă are ca obiect analiza modului în care sunt transmise şi menţinute stereotipurile şi atitudinile sociale prin actele de comunicare socială. Demersul de cercetare este realizat în special pe baza instrumentului de analiză lingvistică propus de modelul categoriilor lingvistice (MCL, Semin şi Fiedler, 1988). Demersul poate fi privit din dublă perspectivă: conceptuală şi metodologică. Conceptual, am readus în centrul atenţiei importanţa proprietăţilor inferenţiale ale categoriilor lexicale. Metodologic, considerăm că utilizarea şi analiza MCL din perspectiva propusă de noi poate face din acesta un instrument de lucru mai productiv în vederea viitoarelor demersuri de analiză a discursului sau a producţiilor verbale în diferite contexte de comunicare reală.

2013

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. Ghiduri de bune practici

 

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. Ghiduri de bune practici

 

2013

Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice

Ediţia a III‑a, revăzută şi adaugită

Orice demers de integrare a persoanelor cu cerinte educative speciale trebuie sa porneasca de la schimbarea mentalitatilor – conditie esentiala pentru crearea unui cadru conceptual in asistenta acestor persoane si a unor servicii de evaluare si expertiza corespunzatoare.

Volumul ofera atit o prezentare a institutiilor, metodelor si instrumentelor de interventie, cit si materiale cu caracter practic: fise, protocoale si grile dupa care se realizeaza evaluarea si expertiza copilului cu dizabilitati. La acestea se adauga un glosar de termeni frecvent utilizati in psihopedagogia speciala. In noua editie, au fost actualizate capitolele referitoare la cadrul conceptual, stadiul actual si tendintele privind reabilitarea, educatia si asistenta persoanelor cu cerinte speciale, psihodiagnoza copiilor cu cerinte speciale, incluziunea scolara, noile tehnologii informatice si educatia speciala, sistemele de comunicare alternativa si augmentativa si instrumentele de lucru. Noile atitudini fata de conditia sociala, materiala si umana a persoanelor cu dizabilitati sau aflate in dificultate sint astfel amplu reflectate.

2013

Gen, muncă, familie şi schimbare

 

Volumul de faţă prezintă o parte din contribuţiile prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale de Psihologie “Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică”, desfăşurată între 12 şi 13 septembrie, la Iaşi. Organizată de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu Colegiul Psihologilor din România, conferinţa a fost finanţată printr-un grant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

2013

Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii

 

Rezultatul unor preocupari constante ale autorului, lucrarea propune un discurs despre educatie care, fara sa neglijeze dimensiunea teoretica, pune accent mai putin pe concepte si mai mult pe experienta traita si asumata ca subiect al reflectiei pedagogice. Tematica abordata este vasta, mergind de la calitatea si performanta in invatamint, noile provocari si exigente in educatie, dilemele formarii in contextul noilor medii culturale si educatia religioasa pina la rememorarea ca sursa si proba a invatarii si calatoria ca experienta de initiere. Problematica si maniera ei de tratare apropiata de eseu recomanda cartea unui public larg: specialisti in stiintele educatiei, cadre didactice din invatamintul de toate nivelurile, studenti, parinti si elevi.

2013

Performanţa şcolară

Determinanţi individuali şi contextuali în adolescenţă

Cum pot fi ajutati elevii sa-si optimizeze performantele scolare? Exista diferente culturale in ceea ce priveste practicile educationale aplicate in familie si efectele lor asupra invatarii? Cum pot fi evitate starile afective negative si cum pot fi stimulate starile pozitive asociate invatarii? Volumul raspunde la aceste intrebari, prezentind tendintele de evolutie a performantei scolare, abordarea ecologica a succesului scolar, precum si rolul suportului scolar si familial in determinarea performantelor scolare. Pe linga rezultatele cercetarilor contemporane privind rolul orientarii motivationale asupra performantei scolare, sint expuse cercetari originale recente realizate la nivelul populatiei scolare romanesti si strategii educationale ameliorative.

2013

Competenţă şi calitate: repere ale evaluării profesorului

 

Lucrarea îşi propune să abordeze problematica evaluării competenţei psihopedagogice a cadrelor didactice din prisma rolului acesteia asupra asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. Problematica supusă investigaţiilor este una complexă şi ramificată pe diverse elemente ale teoriei şi practicii educaţionale, având în vedere multitudinea şi diversitatea abordărilor legate de competenţa profesorilor.

 

2013

Psihosociologie şcolară

 

Zona de interes a acestei lucrări este largă, extensivă. De ea vor fi interesaţi atât teoreticienii din zona educaţiei, ce vor găsi topici incitante, demne de a fi cunoscute sau aprofundate, dar şi actorii sau decidenţii educaţionali ce vor afla răspunsuri sau vor reuşi să gestioneze noi provocări pentru câmpul acţiunilor educaţionale reale. De această lucrare vor beneficia studenţii, cercetătorii, profesorii situaţi atât în mediul preuniversitar dar şi în cel academic, publicul larg interesat de mersul şi fenomenologia internă a şcolii. (din Prefaţa de C. Cucoş)

2013

Eduard Gruber, intemeietorul psihologiei experimentale in România

 

Volumul dedicat vietii si activitatii intemeietorului psihologiei experimentale in context national, Eduard Gruber, are un caracter de noutate absoluta, fiind prima biografie a unei personalitati stiintifice din domeniul psihologiei din Romania, constituind totodata o completare a unui regretabil gol informational in domeniul istoriei stiintei din tara noastra. Este istoria vietii si activitatii profesional-stiintifice a unei personalitati care a depus un extraordinar efort pentru a afirma psihologia romaneasca la nivel european, straduinta care, din pacate, a fost “recunoscuta” o buna perioada de timp prin ignorare si uitare de catre mediul cultural si stiintific de la noi. Dupa aproape 100 de ani de la nastere, urmeaza o perioada in care Gruber revine progresiv in atentie, fiindu-i consacrate mai multe articole de comentare a meritelor pe care le are in psihologia romaneasca. Lucrarea de fata trece in revista aceste valorizari ale creatiei lui Eduad Gruber si le completeaza cu date si evenimente neabordate pana in prezent.< /p>

Pe langa evenimente din evolutia sa sociala, culturala si stiintifica, cartea contine consideratii oportune si bine documentate referitoare la istoria psihologiei, metodologia cercetarii stiintifice in psihologie si la aplicatii ale psihologiei in domeniul cercetarii operelor literare. Lucrarea de fata se refera pentru prima data la continutul activtitatii stiintifice si la cel al comentariilor marilor personalitati ale vremii la adresa pionierului psihologiei experimentale din tara noastra. Cartea prezinta interes pentru psihologi, pedagogi, sociologi, filologi si pentru cei interesati de istoria stiintei romanesti.

2013

Stimularea creativităţii prin predarea matematicii

 

Volumul prezinta o tema de actualitate in realitatea educationala romaneasca, avand ca element de noutate (in sfera delimitarilor conceptuale) modalitatea de tratare a notiunilor circumscrise conceptului de creativitate – abordarea semiologica. Pornind de la sesizarea unor disfunctionalitati ale sistemului de invatamant actual (care are drept deziderat dezvoltarea creativitatii, dar care este inca tributar unor conceptii invechite), autoarea propune un instrument de lucru ce valorifica principalele strategii si metode care au ca efect dezvoltarea unei gandiri divergente, eficiente in comprehensiune si rezolvare de probleme. Autoarea insista asupra complexelor de metode cu rol major in favorizarea deprinderii de a conexa cunostinte dupa criterii profunde, in dezvoltarea unui stil de munca individual, in stimularea unui comportament de studiu recursiv, creativ si prospectiv, in generarea coeziunii de micro / macro-grup si in educarea unui comportament competitiv constructiv, cu influenta pozitiva asupra randamentului scolar.

Constituindu-se intr-un ghid de bune practici, prezentul volum are o sfera larga de adresabilitate, ce include managerii unitatilor scolare, dirigintii, profesorii, precum si structurile de formare a viitorilor profesori.

2012

Elemente de pedagogie universitară

 

„Respectand rigorile unei lucrari cu caracter academic, prezenta intreprindere faciliteaza intelegerea specificului educatiei universitare, valorificand, in acest scop, o bibliografie variata, dar si un camp problematic aflat in plina extensiune si experimentare. Abordarea se situeaza la interferenta mai multor topici specifice stiintelor educatiei, precum Pedagogia universitara, Didactica aplicata, Politica educatiei, Istoria pedagogiei, Psihologia educatiei, Filosofia educatiei etc.

Scrisa intr-o perspectiva moderna, lucrarea poate fiinta ca stimulent inovativ si complement strategic cu valente practice deosebit de importante pentru studentii in stiintele educatiei, dar si pentru tinerii profesori universitari, preocupati de propria dezvoltare profesionala, pentru diverse categorii de formatori ce se centreaza pe pregatirea continua, pentru factori de decizie, in vederea punerii la punct a unor principii actionale convenabile procesului formativ de nivel inalt.” Prof. univ. Dr. Constantin CUCOS

2012

Pregătirea şi realizarea evaluării psihologice individuale

Norme, metodologie şi proceduri

Elaborat dupa o tematica acreditata de Colegiul Psihologilor din Romania, volumul descrie modul de pregatire si realizare a procesului de evaluare psihologica in context profesional. De la prezentarea cadrului legislativ pina la sugestii privind controlul distorsiunii in raspunsurile persoanelor evaluate, cele paisprezece capitole reflecta schimbarile aparute in acest domeniu in ultimii ani si raspund nevoilor de informare ale practicienilor romani. Profesor universitar cu o experienta consistenta in domeniul evaluarii psihologice si de formator acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania, autorul propune un „ghid al psihologului practician”, descriind logica evaluarii psihologice si oferind proceduri si metode de evaluare, precum si numeroase exemple si recomandari utile psihologilor practicieni.

2012

Anorexia nervoasă: Teorie, evaluare şi tratament

 

Cu o incidenţă în continuă creştere în ultimele decenii, anorexia nervoasă este tulburarea mentală care prezintă cel mai ridicat risc de mortalitate în rândul adolescenţilor şi al cărei tratament se dovedeşte adesea extrem de dificil. Rezultat al experientei psihoterapeutice a autorilor, volumul este structurat asemenea abordarii terapeutice, in cadrul careia cunoasterea criteriilor de diagnostic si a aspectelor teoretice preceda evaluarea psihologica si tratamentul propriu-zis. Pentru a ilustra modul cum se instaleaza anorexia nervoasa, evolutia ei si efectele extrem de grave pe care le poate avea, sint prezentate istoriile unor persoane care au suferit sau sufera de aceasta tulburare. Anorexia nervoasa constituie astfel o importanta sursa de informatii pentru psihologii clinicieni si psihoterapeuti, pentru studenti si profesori, dar si pentru parinti si adolescenti.

2011

Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Terapii educaţionale, recuperatorii şi compensatorii

 

Activitatea specialistilor din domeniul serviciilor subsumate psihopedagogiei speciale se fundamenteaza pe trei componente distincte: evaluare si diagnostic, elaborarea strategiilor si formelor de interventie, aplicarea propriu-zisa a etapelor interventiei. De aici necesitatea constituirii unor echipe de specialisti care sa integreze diferitele tipuri de competente profesionale necesare implementarii programelor de interventie individualizate. Prin temele abordate si perspectiva ampla, volumul sustine actiunea in echipe de specialisti si sintetizeaza cele trei elemente amintite intr-o paradigma centrata pe persoana, valorificand noile orientari in domeniu si accentuand rolul individului in puzzle-ul comunitar si social din care face parte.

2011

Inteligência e cultura: Do individualismo-colectivismo às concepções pessoais de inteligência

 

Lucrarea de faţă îşi propune să verifice în două culturi distincte – România şi Portugalia – natura relaţiei dintre contextul cultural – operaţionalizat pe dimensiunea individualism vs. colectivism (independenţa individului faţă de grupul de apartenenţă şi definirea indentităţii plecând de la caracteristici personale vs. relaţii de interdependenţă şi definirea identităţii în termeni care fac referire la specificitatea şi viaţa grupului de apartenenţă) – şi inteligenţă – considerată din perspectiva teoriilor implicite pe care indivizii le dezvoltă asupra naturii statice sau dinamice a acestui atribut psihologic ce îşi relevă puternica sa fundamentare socio-culturală.

2011

Evaluarea psihologică a conducătorilor auto

 

Adresându-se studenţilor şi psihologilor care îşi desfăşoară activitatea în laboratoare de psihologie aplicată, lucrarea oferă informaţii teoretice (teoriile personalităţii şi problemele psihodiagnosticului) şi practice (dificultăţi, controverse, tipuri de teste, adaptarea computerizată a testelor) necesare perfecţionării metodologiilor de cunoaştere psihologică, evaluării instrumentelor de analiză şi de construcţie a unor noi instrumente adaptate scopului propus.

2011

Introducere în managementul clasei de elevi

 

Lucrarea de faţă se doreşte a fi un real suport pentru cadrele didactice în devenire sau care sunt deja antrenate în programul diverselor tipuri de şcoli, pentru managerii instituţiilor şcolare şi ale altor structuri, sectoare sau organizaţii care sunt implicate în activităţi educaţionale. Autorii consideră că dezbaterea unor subiecte de actualitate din domeniul managementului clasei de elevi, în perspectiva modernizării şi racordării sistemului nostru de învăţământ la standardele şi orientările existente în alte ţări dezvoltate, constituie o provocare profesională faţă de care oamenii responsabili ai şcolii nu pot sta deoparte.

2010

Terapia logopedică

Implementarea mijloacelor informatice

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC) nu este un scop în sine, ci un mijloc de a satisface anumite cerinţe prin care procesul de învăţare devine din ce în ce mai personalizat, individualizat şi eficient. Obiectivele noastre principale sunt: de a planifica eficient şi de a efectua activităţi terapeutice accesibile copilului cu dizabilităţi, de a încuraja progresul, precum şi consistenţa acestuia într-o varietate de situaţii.

2009

Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Cuvint inainte de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

Sinteza lui Constantin Cucos reevalueaza conceptiile de pina acum referitoare la rolul predarii educatiei religioase, subliniind corelatia dintre domeniul educatiei si cel al religiei, precum si importanta si specificul acestei discipline scolare. Concepute dintr-o perspectiva ecumenica, cele opt capitole analizeaza in egala masura latura spirituala si cea documentara, istorica, si pledeaza pentru integrarea spiritualitatii religioase in social. In aceasta editie revazuta si adaugita, raportul dintre educatie si valorile religioase este analizat prin prisma unor cercetari dedicate atit educatiei axiologice, cit si problematicii continutului si metodologiei educatiei religioase. Lucrarea se adreseaza profesorilor de religie si studentilor de la teologie care doresc sa lucreze in invatamint, studentilor de la pedagogie, precum si tuturor celor interesati de domeniul educatiei religioase.

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2009

Ghid pentru lucrări practice şi seminarii la disciplina "Introducere în psihoterapie"

 

Ideal ar fi ca la finalul parcurgerii acestei materii, studentii sa ramana cu informatii adecvate cantitativ si calitativ despre principalele sisteme conceptuale psihoterapeutice si despre practicile derivate. Daca acest deziderat nu se atinge, atunci este obligatoriu ca studentii nostri sa plece macar cu un bagaj de informatii corecte, despre un numar de elemente stiintifice si tehnologice ale domeniului, mai ales unele, care, fie par prea facile la nivelul simtului comun (a se vedea excesele mediatice in directia gandirii pozitive care arunca in derizoriu proceduri stiintifice valoroase), fie par din cale-afara de misterioase, ceea ce induce o teama nejustificata, cum se intampla in cazul tehnicilor de inductia transei hipnotice sau a tehnicilor de relaxare. […] Lucrarea d-nei lector univ. dr. Daniela Muntele Hendres invita studentii la un efort salutar de clarificare si de invatare a temelor abordate. […] Autoarea dovedeste o buna capacitate de a ilustra, intr-o maniera accesibila, aspectele conceptuale si iscusinta in planificarea secventelor actionale care ajuta studentul sa debuteze in intelegerea practicii psihoterapeutice.

2009

Curriculum intercultural. Structură şi strategii de dezvoltare

 

„Lucrarea analizeaza posibilitati de transpunere a principiilor interculturalitatii in planul obiectivelor, continuturilor, metodologiei didactice, formelor de realizare si evaluare a educatiei in scoala.“

In ideea ameliorarii sanselor de acces la educatie pentru toti, cartea face o pledoarie pentru abordarea contextualizata a diversitatii culturale in educatie, pentru dezvoltarea la nivel local a unor oferte educationale specifice, adaptate particularitatilor culturale ale populatiilor scolare si organizatiilor scolare.
Lucrarea debuteaza printr-o analiza a conceptului de educatie interculturala, asa cum a fost lansat in SUA, in prima jumatate a secolului al XX-lea, identifica recomandari de politica educationala europene si romanesti care incurajeaza abordarea diversitatii culturale in educatie, descrie conceptul de curriculum intercultural sub aspectul structural al obiectivelor, continuturilor, metodologiilor si formelor de realizare si evaluare, si profilului abilitatilor formatorului intercultural.
Ultima parte a lucrarii ofera sugestii actionale pentru actuali si viitori profesori interesati de problematica dezvoltarii curriculumului intercultural la nivel local, sub forma infuzarii de experiente de invatare interculturale, in disciplinele traditionale, a conceperii unor discipline optionale si a elaborarii unor proiecte educationale.

2009

Conflict, Change and Organizational Health

 

The book is principally an illustration form different perspectives (sometimes complementary), of the connections between the major aspects of the work, personal life and individual and organizational health. This book is a supplementary product of the HOLON project (E-learning sistemic training to improve interplay of work, health and organizations), the Leonardo da Vinci programme, financed by the European Commission. The tangible outcome of the project is an online course on conflict resolution, addressed to managers, top or middle ones, interested in training the employees.

2009

Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale

Ghid practic

În contextul procesului de reorganizare şi transformare a serviciilor educaţionale din Romania, elaborarea şi managementul proiectelor la nivelul instituţiilor şcolare reprezintă una dintre priorităţile majore în dezvoltarea practicilor educaţionale. Lucrarea oferă informaţii actualizate, utile pentru activităţile din sfera managementului proiectelor educaţionale: caracteristicile generale şi elaborarea unui proiect, criterii de selecţie a propunerilor, instrumente pentru gestionarea eficientă a proiectelor. Prin tematica abordată, ghidul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul educaţional, cadrelor didactice, precum şi studenţilor de la facultăţile de ştiinţele educaţiei.

2009

Starea subiectivă de bine

Consolidarea ei prin acţiuni psihologice

Prefaţă de Adrian Neculau.

În lucrarea de faţă se analizează valoarea transformărilor voluntare din viaţa psihică a omului, din perspectiva efectului acestor transformări asupra fericirii lui. Autoarea s-a focalizat asupra stării subiective de bine, întrucât este un indiciu pozitiv al existenţei umane şi unul esenţial al sănătăţii. Sănătatea mentală nu mai poate fi concepută în absenţa stării de bine, întrucât singură, lipsa afecţiunilor nu conduce decât la o sănătate incompletă. Starea de bine este determinată, alături de comportamentele noastre şi de convingerile despre evenimente exterioare sau despre propria persoană. Pe lângă verificarea intervenţiilor prin care sunt facilitate modificări cognitiv-comportamentale favorabile sănătăţii mentale, cercetarea probează şi valoarea autocunoaşterii în sporirea eficienţei acelor modificări.

2009

Violenţa în familie

Teorii, particularităţi şi intervenţii specifice

Lucrarea de faţă doreşte să treacă în revistă câteva din principalele contribuţii în domeniu cu privire la teoriile explicative ale violenţei domestice, particularităţile abuzatorilor, consecinţele asupra victimelor şi unele dintre modalităţile specifice de intervenţie sistemică în cuplu şi în familie.

2009

Neajutorarea învăţată. Concepte şi aplicaţii

 

Ce se întâmplă atunci când un organism este supus unor rezultate incontrolabile? Va persevera în obţinerea controlului sau va renunţa? Vor avea aceste experienţe un impact asupra funcţionării organismului în sarcinile sau situaţiile ulterioare sau nu? În încercarea de a răspunde acestor întrebări, Seligman şi colaboratorii săi au expus animalele unor stimuli aversivi incontrolabili şi au constatat că acestea se supun pasiv şocurilor. Aceste comportamente, care reflectă efectul produs de rezultatele incontrolabile, au fost etichetate ca indicatori ai neajutorării învăţate. Pornind de la experimentul realizat de Seligman au fost scrise numeroase articole despre neajutorarea învăţată. Fenomenul a fost generalizat la specii diferite, folosind diferite sarcini, stimuli şi răspunsuri diferite. De asemenea, multe studii au explorat efectele neajutorării învăţate în încercarea de a explica problemele umane adaptative.

2009

Determinanţi ai motivaţiei în muncă

De la teorie la analiza realităţii organizaţionale

Pornind de la un aspect particular al motivaţiei umane – motivaţia în muncă – am reuşit să definim din punct de vedere teoretic,  să operaţionalizăm cu ajutorul unor chestionare standardizate şi să introducem în diferite design-uri de cercetare două concepte cheie care, în viziunea noastră, definesc cel mai bine motivaţia în muncă. Cu ajutorul acestor concepte putem explica nu numai ceea ce îl poate atrage sau incita motivaţional pe un angajat (implicarea motivaţională) dar şi ceea ce îl poate mobiliza şi ajuta să îşi menţină la cote eficiente implicarea/angajamentul iniţial (persistenţa motivaţională).

2009

Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e‑learning

Analize, principii, modele

Volumul de faţă constituie rezultatul unuor activităţi de cercetarea şi documentare efectutate timp de doi ani (2007-2008) de un grup de pedagogi şi psihologi de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din  Iaşi  şi de câţiva colaboratori externi, doctoranzi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, dedicaţi studiului unora dintre subiectele analizate. Temele propuse în prezentul volumul  reprezintă  rezultatul unor activităţi incluse în proiectul de cercetare „Modele curriculare ale perfecţionării psihopedagogice a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în sitem e-learning”, proiect finanţat de CNCSIS.

2009

Actualităţi şi perspective în practica logopedică

 

Cartea de faţă cuprinde rezultatele prezentate în cadrul Seminarului Naţional de Logopedie „Actualităţi şi perspective în practica logopedică”, desfăşurat în 11 iulie 2008, la Iaşi. Această manifestare ştiinţifică a fost organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educţiei.

Din cuprins: trauma produsa de aparitia unor tulburari grave de limbaj la copil,  tehnici de data mining, interventia precoce in corectarea tulburarilor de limbaj, specificul limbajului la elevii cu deficiente de auz, tehnica respiratiei diafragmice in terapia tulburarilor de tip dislalic etc.

2009

Formarea continuă a cadrelor didactice între tradiţional şi modern

 

Volumul prezent reuneşte studii şi articole pe tema formării continue, dezvoltată în cadrul unui Workshop Naţional, acţiune a proiectului de cercetare CNCSIS Modele curriculare ale perfecţionării psihopedagogice a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în sistem e-learning. Destinată analizei modalităţilor de ameliorare a ofertei de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul românesc, această acţiune a avut ca scop o abordare, din unghiuri variate, a noilor realităţi din domeniu. Volumul a fost conceput în două secţiuni: una care să ofere o perspectivă mai largă asupra formării continue, având în vedere atât noile schimbări din sistemul educaţional, cât şi principiile formării tradiţionale şi o a doua, care să conducă spre obiectivul de prim interes al proiectului – tehnologiile informaţionale în educaţie şi formare.

2008

Educaţia. Iubire, edificare, desăvîrşire

 

Un alt mod de a vorbi despre educaţie, mai puţin doct şi sistematic, care încearcă să îmbine abstractul cu faptul de viaţă, generalul cu situaţia particulară. Unitatea cărţii se conturează abia la sfârşit, prin structurarea unor câmpuri tematice congruente. Sunt abordate teme diverse, de la instituţia discipolatului, iubirea pedagogică, schimbările de paradigmă educaţională şi educarea prin sine până la caracterul formator al experienţei sacrului şi al unor „întâmplări” semnificative.

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2008

Teoria şi metodologia evaluării

 

O introducere comprehensivă în teoria şi metodologia evaluării, acest manual universitar are ca principale finalităţi dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de evaluare şcolară, însuşirea unor criterii de selectare a metodelor evaluative tradiţionale sau recente, evitarea disfuncţiilor ce pot să apară în activităţile de evaluare, precum şi creşterea autonomiei profesorilor în gândirea şi aplicarea unor instrumente şi tehnici de notare a performanţelor elevilor. Casetele cu exerciţii şi teme de reflecţie îi vor ajuta pe cei puşi în situaţia evaluării efective să identifice sau să creeze cele mai oportune dispozitive evaluative reclamate de situaţia educativă în cauză. Concepută ca o sursă şi un suport interogativ asupra evaluării şcolare, lucrarea se adresează studenţilor aflaţi în faza de pregătire iniţială de la facultăţile de profil sau care urmează cursurile modulului pedagogic, dar şi cadrelor didactice care participă la diferite stagii de formare continuă.

2008

Statistica în educaţie

 

Prezenta lucrare acoperă o vastă problematică ce rezultă din intersecţia domeniilor statisticii şi educaţiei, fiind dedicată metodelor de observare utilizate în educaţie, metodelor de prelucrare şi analiză statistică a datelor categoriale şi utilizării metodelor statistice în studierea fenomenelor educaţionale.

2008

Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică

 

Volumul de faţă prezintă o parte din contribuţiile prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale de Psihologie “Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică”, desfăşurată între 12 şi 13 septembrie, la Iaşi. Organizată de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu Colegiul Psihologilor din România, conferinţa a fost finanţată printr-un grant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

Din cuprins: Violenţa în relaţiile de cuplu ale studenţilor, The Scapegoat Mechanism and Domestic Violence, Abuzul şi neglijarea copilului în context familial, Măsuri de prevenire şi combatere a violenţei în familie exercitate contra copiilor, Provocarea oglinzii sau demersul terapeutic în cazul abuzului fizic şi sexual. Studiu de caz, Evitarea  şi  soluţionarea  conflictelor  în  familia  tradiţională românească etc.</em

2007

Dicţionar de kinetoterapie

 

În cei aproximativ 500 de termeni ai lucrării, autorii sintetizează, clarifică şi actualizează multitudinea de informaţii din domeniu, urmărind să răspundă atât nevoii de informare, cât şi celei de formare de deprinderi şi competenţe necesare în relaţia cu pacienţii care prezintă diferite afecţiuni motrice. Terminologia de specialitate actualizată, prezentarea modalităţilor concrete de intervenţie în recuperarea medicală şi kinetoterapeutică a persoanelor cu afecţiuni şi tulburări motrice recomandă dicţionarul tuturor categoriilor de specialişti care desfăşoară activităţi de recuperare, asistenţă, intervenţie şi sprijin pentru persoanele cu afecţiuni neurologice sau care afectează componentele motrice ale persoanei.

2007

Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic

 

Contextul actual al descentralizării, prin redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale, a răspunderii publice şi a resurselor de la nivelul central către nivelul local, presupune o nouă abordare a managementului în instituţiile şi organizaţiile care oferă servicii educaţionale, adică un nou tip de manager. Lucrarea are o dimensiune practică semnificativă şi satisface nevoia de informaţie actualizată în domeniul managementului educaţional, conţinând sugestii şi exemple pentru activităţile din instituţiile de profil. Persoanelor antrenate în activitatea serviciilor educaţionale li se furnizează astfel nu doar un sprijin teoretic, ci şi un ghid practic de acţiune.

2007

Psihosociologia comportamentului deviant

 

Volumul de fata trateaza fenomenul deviant in diversitatea sa, prezentindu-se teoriile cu privire la acest subiect si facindu-se o clasificare a tipurilor de devianta. Este o lucrare adresata tuturor persoanelor interesate de cunoasterea diferitelor aspecte ale deviantei si, in mod deosebit, categoriilor de specialisti (psihologi sociali, sociologi, criminologi) implicati in identificarea, explicarea, tratamentul si controlul fenomenului deviant. Conformarea indivizilor la normele societatii se datoreaza atit normalitatii lor psihologice si procesului de socializare prin care au trecut, cit si structurilor controlului social. Ce se intimpla insa cu oamenii care nu se conformeaza? Acestea sint intrebarile la care autoarea incearca sa raspunda in prezenta lucrare.

2007

Manual de psihologie socială aplicată

 

Manualul păstrează structura clasică a textelor de acest fel, de la individ la grup şi organizaţie, de la local spre global, de la specific spre general, de la intraindividual spre interindividual, grupal şi societate. Capitolele tratează despre metodolgia cercetărilor de psihologie socială aplicată, sănătatea mentală şi sănătatea fizică, organizaţii, deciziile din organizaţii, domeniul educaţional, domeniul justiţiei, aplicaţiile din mass-media, comportamentul consumatorului, afacerile internaţionale, mediul fizic natural şi construit.

2007

Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice

Ediţia a II-a

Orice demers de integrare a persoanelor cu cerinte educative speciale trebuie sa plece, in primul rind, de la schimbarea mentalitatilor. Aceasta conditie esentiala face posibila crearea unui cadru conceptual in asistenta persoanelor respective, precum si a serviciilor de evaluare si expertiza corespunzatoare. Toate aceste etape, cu institutiile, metodele si instrumentele de interventie necesare, sint excelent sintetizate in volumul de fata, elaborat si structurat in acord cu cele mai moderne si actuale conceptii in materie de pregatire a personalului de specialitate si a cadrelor didactice. Caracterul sau profund practic este dat indeosebi de fisele, protocoalele si grilele dupa care se realizeaza evaluarea si expertiza in special a copilului cu dizabilitati, precum si de glosarul de termeni frecvent utilizati in psihopedagogia speciala.

2007

Memoria evenimentelor sociale controversate

O perspectivă psihosocială

Volumul se înscrie în seria proiectelor editoriale ce propun o analiză mecanismelor de formare şi menţinere conţinuturilor memoriei sociale, prin raportare la o realitate în transformare. Ne referim aici atât realitatea est-europeană, marcată căderea sistemului comunist, cât şi la  realitatea internaţională, marcată de o nouă formă de război: atacurile teroriste. Tematica acestui volum – cercetarea memoriei colective, sociale sau istorice, a mecanismelor de funcţionare a acestora, analiza interdependenţelor dintre conţinuturile acestora şi atitudinile sociale şi politice – este de o deosebită importanţă pentru că, prin controlul sau manipularea conţinuturilor memoriei este posibilă declanşarea reacţiilor individuale care pot sta la baza unor mişcări naţionaliste sau extremiste, la formarea, întărirea sau modificarea diferitelor atitudini sociale şi politice pro sau contra democraţiei, la formarea unor atitudine de contestare a noilor structuri europene etc.

2007

Abordări statistice şi ipostaze educaţionale ale modelului e-learning

 

Lucrarea scoate în evidenţă beneficiile e-learningului pentru învăţământul superior, complementaritatea dintre modalităţile clasice şi cele noi de învăţare, oportunitatea şi valenţele cursurilor on-line, necesitatea restructurării obiectivelor şi priorităţilor în învăţare, specificitatea proiectării unor suporturi sau procese educaţionale presupuse de învăţarea digitală,  combinarea şi continuitatea învăţării electronice cu tehnologia multimedia, dificultăţile evaluării prin intermediul dispozitivelor informatice.
Cu acest volum, „chestiunea e-learning-ului nu mai rămâne ancorata in gândirea abstracta ci coboară pe pământ, venind cu un evantai de răspunsuri la cerinţe foarte practice” Prof. univ. dr. C. Cucos

2006

Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Lucrarea sintetizează şi clarifică problemele fundamentale legate de asistenţa, educaţia şi integrarea socioprofesională a persoanelor cu cerinţe speciale, răspunzând nevoii de informare şi de formare de deprinderi şi competenţe necesare pentru proiectarea şi implementarea programelor didactice. Terminologia de specialitate actualizată, aspectele privind organizarea sistemului şi programelor educaţionale incluzive ori prezentarea modalităţilor concrete de intervenţie în educaţia şi asistenţa elevilor cu dizabilităţi, cu dificultăţi de învăţare sau proveniţi din medii sociale defavorizate recomandă volumul tuturor categoriilor de specialişti care desfăşoară activităţi de educaţie, asistenţă şi sprijin pentru persoane cu cerinţe educaţionale speciale sau aflate în situaţii de risc.

2006

Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării

 

„Revoluţia informatică” a schimbat din temelii modelul clasic de transmitere a cunoaşterii. Cartea este prima lucrare pedagogică dedicată tratării in extenso a noii paradigme din educaţie, în consens cu perspectiva informatizării, şi răspunde actualelor restructurări din programele de învăţământ, inclusiv cerinţelor privind formarea cadrelor didactice. Este prezentată întreaga tipologie a situaţiilor educaţionale care implică utilizarea tehnologiilor virtuale pentru a ameliora calitatea învăţării, prin facilitarea accesului la resurse şi servicii, precum şi a schimburilor şi a colaborării la distanţă.

2006

Negocierea şi medierea - perspective psihologice

 

Volumul de fata are la baza cercetari psihologice empirice si nu isi propune sa ofere sfaturi, ci numai sa descrie cu minutiozitate, intr-o maniera accesibila, situatiile de negociere si mediere, lasindu-l pe cititor sa traga concluzii utile pentru interactiunile cotidiene. Intentia autorului a fost de a contribui, dupa puteri, la dezvoltarea cercetarii românesti originale in domeniu. De aceea lucrarea expune demersuri experimentale, uneori raportindu-ne critic la ele si sugereaaza ipoteze si posibilitati de continuare a studiilor.

2005

Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice

 

Instituţiile, metodele şi instrumentele de intervenţie necesare în asistenţa persoanelor cu cerinţe educative speciale – toate acestea sunt excelent sintetizate în volumul de faţă, elaborat şi structurat în acord cu cele mai moderne şi actuale concepţii în materie de pregătire a personalului de specialitate şi a cadrelor didactice. Caracterul său profund practic este dat îndeosebi de fişele, protocoalele şi grilele după care se realizează evaluarea şi expertiza în special a copilului cu dizabilităţi, precum şi de glosarul de termeni frecvent utilizaţi în psihopedagogia specială.

2005

Psihologie

Manual pentru clasa a X-a. Ediţia a II-a

Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005. Cuprinde temele prezente în programa disciplinei psihologie din ciclul de studii liceale.

2005

Evaluarea creativităţii

Ghid practic

Ghidul pe care îl propunem constituie un răspuns al cercetării psihopedagogice la imperativul dezvoltării și valorificării creativității persoanei tinere sau adulte. El este rezultatul unor cercetări experimentale desfășurate de autoare și al experienței practice de mai mulți ani în diferite unități economice și de învățământ.

Testarea probelor de gândire creativă s-a efectuat sub spectul fidelității (prin ,,proba cu martori”, prin controlul omogenității interne, prin test-retest), al validității (prin compararea interprobe a fiecărui factor, validare externă prin grupe contrastante, prin antrenarea experimentală a factorilor și prin persoane cu creativitate manifestă confirmate social) și al standardizării.

Ghidul este expresia unei viziuni integraliste asupra diagnozei creativității. El depășește unele practici limitate, unifactoriale, care se centrează exclusiv sau preponderent pe o singură strategie ori pe o subdiviziune a vreuneia.

Considerăm că ghidul nostru de evaluare a creativității va fi util în învățământul preuniversitar, universitar și postuniversitar, specialiștilor în resurse umane în procesul perfecționării forței de muncă din activitatea economico-productivă, cât și cercetătorilor în teoria, diagnoza și dezvoltarea creativității. (….)

Cuprins
Secțiunea întâi
Prezentarea bateriei de teste
Capitolul I. O metodologie complexă pentru o diagnoză cât mai completă a creativității

 1. Diagnoza creativității manifeste
 2. Diagnoza potențialului creativ individual
 3. Stabilirea profilului creativ al colectivității

Capitolul II. Baterie de teste pentru gândirea creativă

 1. Prezentare generală și mod de administrare
 2. Probele de gândire creativă: administrare și mod de corectare

 
Secțiunea a doua
Utilizarea bateriei și interpretarea rezultatelor
Capitolul III. Utilizarea bateriei

 1. Listele de itemi, protocoale pentru exersare și verificarea competenței de corector, protocoale corectate de autori
 2. Pentru proba de consecințe
 3. Pentru proba de utilizări neobișnuite
 4. Pentru proba de îmbunătățiri
 5. Pentru proba privind inventarea de probe
 6. Pentru proba ,,desene”
 7. Etaloanele probei și etalonul bateriei

Capitolul IV. Interpretarea rezultatelor

2005

European Perspective on Poverty and Poor People

Pobreza e Perspectivas Europeias

In this book, conceptions of, and perspectives on, poverty and poor people are presented with consequences for the field of measurement and evaluation. It is in this context that one analyses the emergence, development and relevance of social intervention directed at the problem of poverty and the population suffering from it. Some policies and measures of supranational bodies are approached, with the aim of relating the dimension of the problem with the nature of the public strategies designed to combat poverty.

2005

Procese interpersonale

 

Ne-am propus, in acest volum, sa facem o analiza relativ aprofundata a trei procese interpersonale importante: atractia interpersonala, auto-dezvaluirea si ajutorarea. Atractia si ajutorarea sint, de fapt, domenii ale psihologiei sociale in care s-au acumulat sute de studii experimentale valoroase. Auto-dezvaluirea, o tema de vechi si constant interes pentru noi, s-a constituit, ca domeniu de cercetare de sine-statator, la intersectia dintre psihologia sociala si psihologia clinica. Incluzind-o in aceasta carte, am sperat sa captam atentia psihologilor clinicieni, precum si pe aceea a studentilor aspirind sa-si construiasca o cariera in psihoterapie.

2005

Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici

 

Terapia centrată pe persoană reprezintă o metodă eficientă de vindecare, pornind de la modul în care pacientul îşi percepe propriile disfuncţii psihice. Ion Dafinoiu şi Jeno-Laszlo Vargha exemplifică, prin numeroase studii de caz, terapiile scurte ce ţin de modelul cognitiv-comportamental, programarea neurolingvistică, terapia ericksoniană şi modelele eclectice. Autorii oferă o descriere clară şi precisă a secvenţelor implicate de intervenţia terapeutică, recurgând la prezentarea algoritmizantă a acestora şi anexându-le, uneori, scale de evaluare.

2005

Educaţia sexuală

O provocare pentru şcoala românească

Lucrarea de faţă este structurată în două părţi: prima abordează problematica educaţiei sexuale, iar cea de a doua este centrată pe prezentarea sexualităţii umane. Cartea vine în întâmpinarea nevoii de informare şi formare în domeniul sexualităţii umane, atât a elevilor, cât şi a educatorilor; ea nu oferă reţete, ci prezintă date ştiinţifice despre sexualitatea umană, urmărind să ajute cititorii să-şi înţeleagă mai bine dimensiunea sezuală a personalităţii şi să-şi dezvolte spiritul de toleranţă în acest domeniu.

2005

Memoria autobiografică

 

Memoria autobiografică permite definirea identităţii noastre personale, ancorându-ne în trecut şi inoculându-ne sentimentul continuitîţiiş ea îngăduie şi definirea noastră în timp şi spaţiu, contribuind astfel la formarea identităţii noastre sociale. Vom găsi aici – în momentele fericite sau traumatice, în „întâlnirile” providenţiale sau nefaste – explicaţii parţiale pentru ceea ce ne face să fim puternici sau slabi, încrezători sau sceptici, deschişi spre ceilalţi sau rezervaţi.

2005

Mentalităţi şi structuri axiologice

O perspectivă psihologică

Lucrarea de faţă îşi găseşte rădăcinile în preocupări şi încercări vechi materializate sub forma unei teze de doctorat. Această aplecare asupra mentalităţilor şi a domeniului axiologic, de-a lungul unei perioade lungi de timp (un deceniu), mi-a permis să distilez câteva tendinţe generale ale cercetărilor din sfera mentalităţilor şi valorilor, dar, mai presus de toate, mi-a sporit numărul întrebărilor şi incertitudinilor referitoare la o arie oricum dominată de multiple interogaţii. în plus, încercarea de a cuprinde cât mai multe opinii asupra domeniului în discuţie fragmentează oarecum lucrarea şi o fac mai greu de abordat. Acest lucru se datorează, pe de o parte, perspectivei abordate, predominant teoretică, şi, pe de altă parte, refuzului de a cădea pradă unor speculaţii seducătoare dar puţin productive în contextul actual.

2004

Psihologia cuplului şi a familiei

 

Lucrarea urmăreşte trei obiective generale. Primul este de ordin teoretic: corespunzător lui, sunt analizate teoriile normalităţii vieţii familiale, diferenţele de gen, formarea şi dezvoltarea cuplului intim, procesele şi structurile vieţii familiale, relaţiile părinţi-copii etc. Cel de-al doilea obiectiv vizează oferirea informaţiilor necesare în diferite activităţi profesionale, familia fiind concepută ca locul unei serii de intervenţii practice a unui mare număr de specialişti. În fine, cel de-al treilea obiectiv constă în anticiparea unora dintre întrebările personale ale cititorilor pentru a le putea răspunde adecvat şi cât mai complet.

2004

Condiţia femeii în societatea modernă

 

Cum a decurs procesul istoric al emancipării femeilor? Care sunt principalele caracteristici ale statutului sociale actual al femeii? Care sunt principalele reuşite şi neîmpliniri ale luptei pentru emanciparea femeilor? Ce este feminismul? Există o mişcare feministă românească organizată? Sunt câteva dintre întrebările la care autorii volumului răspund din perspectiva unor discipline precum: istorie, drept, psihologie, sociologie sau politologie.

2004

Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare şi diminuarea efectelor

 

Volumul se constituie intr-un veritabil ghid practic de management al conflictului, cu numeroase exemple, exercitii si recomandari privind prevenirea si rezolvarea situatiilor de tensiune, opozitie, contradictie, criza sau conflict. Lucrarea are o pronuntata nota aplicativa, fiind foarte utila studentilor psihologi, sociologi, politologi ori juristi si celor doua categorii de profesionisti ai rezolvarii conflictelor – cadrele didactice care indeplinesc rolul de formatori nationali si mediatorii de conflicte -, cit si oricarei persoane interesate de mentinerea unor relatii normale, pozitive cu ceilalti in viata privata sau la locul de munca.

2004

Evaluarea psihologică a personalului

 

Autorul abordeaza un subiect de mare interes atit pentru angajatori, cit si pentru angajati: evaluarea psihologica utilizata ca strategie de facilitare a performantei profesionale (individuale si organizationale) si de creare a unui climat favorabil de munca. Cartea pune accent pe aspectele aplicative, oferindu-le celor interesati informatii esentiale si exemple concrete aplicarea diferitelor proceduri de evaluare psihologica, precum si pentru constituirea unor instrumente de evaluare a angajatilor unei firme/institutii.

2004

Imaginar, identitar şi reprezentări sociale

 

Lucrarea analizează cele trei concepte-cheie la intersecţia unor multiple domenii şi perspective teoretice, în scopul nuanţării şi/sau completării punctelor de vedere proprii psihologiei sociale. Ea oferă un material suplimentar de studiu studenţilor şi cercetătorilor interesaţi de problematica vocaţiei ontologice a imaginarului, de complexitatea proceselor, funcţiilor şi structurii identităţii şi a reprezentărilor sociale, de raportul specific dintre conceptele de “imaginar”, “identitate” şi “reprezentări sociale”.

2004

Creativitatea pentru studenţi şi profesori

 

Este o carte de maturitate, a carei valoare se sustine prin indelungata experienta a autoarei in cercetarea teoretica si aplicativa a creativitatii. Constructia acestei carti se dezvolta pe cinci elemente de structura ideatica, astfel imbinate incat sa asigure lecturii atat consistenta teoretica de nivel academic, cat si accesibilitate si atractivitate. Cititorul este invitat in universul fascinant al creatologiei pentru a descoperi: istoria domeniului; factorii de personalitate care genereaza creativitatea; cum trebuie evitate blocajele creativitatii; profilul psihocomportamental al copilului creativ; citeva modalitati inedite de stimulare a creativitatii la elevi. Cititorul nefamiliarizat cu problematica creativitatii gaseste in aceasta lucrare un ghid practic pentru evaluarea si stimularea creativitatii adultului si a copilului normal si supradotat, pentru care ii este necesara si cunoasterea factorilor interni si externi, favorizanti si inhibitori. Cititorul initiat gaseste o actualizare a informatiei, pe fondul acumularilor in timp si ca fundament al cercetarilor viitoare.

2004

Învăţământ deschis la distanţă. Ghid pentru tutori

 

Volumul elaborat de membrii Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic se adresează tutorilor IDD şi studenţilor de la masterat.

2003

Psihologia socială şi Noua Europă

In honorem Adrian Neculau

Cartea a fost dedicată lui Adrian Neculau, creatorul şcolii psihosociologice de la Iaşi, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani. Se bazează pe studii şi evocări realizate de colegii săi din ţară şi străinătate. Cuprins: Provocările unei cariere • Psihologia socială – istorie şi destin • Reprezentări sociale, practici, context • Fenomene sociale şi modele de abordare • Comunicare şi identitate • Personalitate şi educaţie • Adrian Neculau şi vocile alterităţii • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara.

2003

Devianţa şcolară

 

Cristina Neamtu face o analiza a modului in care organizarea si functionarea scolii traditionale (ce promoveaza modelul pedagogic centrat pe achizitia de cunostinte, in opozitie cu pedagogia centrata pe elev, pe comportamentele, aptitudinile si aspiratiile acestuia) genereaza, alaturi de alte efecte, o inflatie de conduite deviante. Volumul exploreaza din perspectiva interdisciplinara cele mai frecvente cauze, semnificatii si forme de manifestare ale deviantei scolare. Comportamentele sint analizate in functie de setul de cauze specifice care le-au determinat, autoarea incercind sa identifice o strategie globala de interventie in vederea diminuarii acestor probleme.

2003

Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială. Ghid practic

 

Lucrarea reprezintă un reper important şi un sprijin real pentru mai multe categorii de specialişti, începând cu managerii din domeniul psihopedagogic, care îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice sau aflate sub tutela unor organizaţii neguvernamentale, cadre didactice, persoane care desfăşoară activităţi în instituţii de asistenţă şi ocrotire aflate în subordinea consiliilor locale, studenţi, voluntari etc. Cartea îşi demonstrează utilitatea practică, deoarece satisface nevoia de informaţie actualizată managementului serviciilor sociale, oferind sugestii şi exemple concrete pentru activităţile din instituţiile de profil.

2003

Etnopsihologie şi imagologie

Sinteze şi cercetări

„Problematica etno” revine, semnalindu-si prezenta extrem de diferit, de la muzica si moda vestimentara pina la tematica de cercetare a Academiei Romane. Relansarea, reparatorie si recuperatorie, a cercetarii psihologice autohtone spre teme multa vreme inghetate ideologic – identitatea nationala, etnicitatea, relatiile interetnice, atitudinile majoritari-minoritari, reprezentarile sociale ale acestor realitati etc. – a creat cadrul stimulativ necesar unei astfel de lucrari. In esenta, prin maniera apropierii de subiectul propus, cartea stabileste legatura dintre trecutul abordarii acestei tematici si prezentul ei. Ea se adreseaza cercetatorilor si studentilor din domeniu si, evident, segmentului de public interesat de dilemele identitatii etnice.

2003

Hipnoza clinică. Tehnici de inducţie. Strategii terapeutice

 

Legată de secole de diverse practici curative, hipnoza a generat, mai mult decât alte fenomene psihice sau medicale, o serie de credinţe, mituri, speranţe, devenind în multe cazuri “ultima salvare”. După o atentă analiză a istoriei hipnozei, autorii aşază pe baze ştiinţifice studiul sugestiei şi hipnozei, arătând limitele clare între care se pot desfăşura aceste metode terapeutice: cine şi cum poate fi hipnotizat, cu ce riscuri şi cu ce avantaje.

2002

Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al timpului şcolar

 

Autorul bine cunoscutei lucrări „Pedagogie” oferă acum o carte cu foarte multe aplicaţii, care îi învaţă pe toţi cei implicaţi în procesul educaţional cum să-şi administreze timpul cât mai eficient. “Timpul nu înseamnă doar bani, înseamnă şi educaţie”, afirmă Constantin Cucoş.

O lectură de pe urma căreia vor avea de câştigat, în egală măsură, elevii, studenţii, profesorii şi părinţii.

2002

Cunoşterea Socială. Teorii şi metode

 

Cuprins: Memorie colectivă şi uitare, Cum se construieşte azi memoria socială?, Standardizarea testelor, Testele de inteligenţă, Testele pentru abilităi de grup şi specifice, Teste de abilităţi şi cunoştiinţe, Conflictele şi rezolvarea conflictelor, Interviul şi analiza de conţinut, Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Relaţii între grupuri: paradigme teoretice şi empirice ale perioadei clasice.

 

2002

Resurse umane şi strategii de consultanţă

 

Consultanţa, reprezintă, din ce în ce mai mult, atât în sectorul privat cât şi în cel public, un domeniul important de cercetare. În calitate de profesie, consultanţă încearcă să-şi definească specificatea şi identitatea. Consultantul joacă şi va juca un rol din ce în ce mai important în organizaţiile şi practicile educaţionale şi formative.

2002

Pedagogie

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Aparută într-o nouă ediţie, datorită numeroaselor solicitări, lucrarea prezintă aspectele cerute la examenele de titularizare în învăţământul preuniversitar, la definitivat, perfecţionări şi examene de grad.

2002

Managementul Resurselor Umane

Ghid practic şi instrumente pentru responsabili de resurse umane şi manageri

Aveţi în mână un atât un ghid practic de gestiune a personalului firmei (inclusiv instrumentele necesare şi metodologia utilizării lor), cât şi un ghid de cunoaştere, influenţare şi conducere a angajaţilor. Primul este acel al directorului de personal; al doilea se adresează deopotrivă managerului şi salariatului. Partea întâi a cărţii propune chestionare, scale de evaluare, modele de fişe finale şi metode de aplicare şi valorificare a datelor culese cu ajutorul acestor instrumente. Partea a doua oferă posibilitatea perfecţionării relaţiilor interpersonal  prin formarea unor abilităţi necesare: de cunoaştere psihologică a persoanei; de menţinere a unui climat psihosocial pozitiv; de rezolvare creativă a problemelor; de conducere eficientă prin adaptarea la situaţie.

2002

O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei

 

O introducere în pedagogie, dar nu orice fel de introducere, pentru că autorul situează disciplina în ansamblul demersurilor contemporane din ştiinţele antropologice şi al evoluţiilor spre transdisciplinaritate. De asemenea, are loc o recentrare axiologică a educaţiei, începând cu idealul educativ şi sfârşind cu chestiunea dificilă a reconstrucţiei conţinuturilor educative în condiţiile unei necesare reforme globale a educaţiei şi învăţământului. În context, trebuie să semnalăm că noul tip de demers transdisciplinar nu este aplicat doar pedagogiei, ca disciplină eminentă a transmiterii culturii, ci şi educatiei, adica însuşi procesului de transmitere culturală. O carte pentru studenţi şi profesori, dar şi pentru cercetătorii educaţiei, cu care autorul întreţine, de altfel, un continuu şi foarte productiv dialog intelectual.

2002

Psihologia influenţei sociale

 

Structurat ca un manual universitar, volumul de faţă are în vedere sase forme de influenta sociala: imitatia, normalizarea, conformismul, influenta minoritara, obedienta si tehnicile de influenta interpersonala. Autorul renunta la dezbaterea unor idei abstracte, dind prioritate in profitul expunerii cercetarilor practice. Notele bibliografice de la sfirsitul fiecarui capitol dau o imagine a literaturii necesare pentru studierea tuturor formelor de influenta in parte. Scrisa sub directa indrumare a lui Serge Moscovici, cartea completeaza un loc important in domeniul literaturii psihosociologice de specialitate din Romania.

2002

Testul psihologic. Evoluţie, construcţie, aplicaţii

 

Lucrarea este o sinteza a tehnicilor de realizare si exploatare informationala a testului psihologic. Sint ilustrate noile tehnologii informatice de evaluare a persoanei prin intermediul testului, rolul tot mai important al statisticii psihologice, precum si implicatiile decizionale, profesionale, chiar ideologico-politice in recurgerea la o asemenea forma de investigatie.

Autorul propune o viziune de ansamblu si, mai mult, un manual de initiere in istoria si practica testului psihologic, manual destinat profesionistilor – studenti, cercetatori -, dar si tuturor celor interesati de evolutia acestei probleme.

2002

Personalitatea. Metode calitative de abordare: Observaţia şi interviul

 

Cartea (suport pentru cursul de metode clinice) tratează un subiect de maxim interes pentru psihologi, psihoterapeuţi şi psihiatri: personalitatea. Aceasta asigură formarea profesională corespunzătoare psihologilor, pedagogilor şi psihoterapeuţilor, prin prezentarea în detaliu a două dintre cele mai utilizate metode clinice de analiză şi abordare a personalităţii: observaţia şi interviul. Informaţia teoretică este sintetizată şi dezvoltată de indicaţii practice. Conţinutul este structurat în baza principiului complementarităţii dintre abordarea experimentală, psihometrică, şi abordarea clinică, idiografică şi calitativă.

2001

Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale

Strategii de educaţie integrată

„Este timpul ca printr-o serie de cercetări şi activităţi de cercetare-acţiune să intervenim pe toate căile, astfel încât să formăm la viitorii profesori şi educatori imaginea reală a ceea ce însemna şi, în acelaşi timp, să atragem atenţia părinţilor şi cadrelor didactice asupra necesităţii şi avantajelor educaţiei integrate.” (Alois Gherguţ)

2001

Educaţie interculturală. Ghid pentru formatori

 

Prezentul ghid este concretizarea unei inţiative de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei interculturale. Începând din anul 1998, în cadrul catedrei de Pedagogie, a Universităţii “Al.I.Cuza” – Iaşi, a început derularea unui proiect pentru Educaţie interculturală, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României.

2001

Vârsta a treia

Cunoaştere şi intervenţie

Lucrarea, apăruta în cadrul Proiectului HESP, cuprinde traducerea a nouă studii internaţionale, prezentate în trei secţiuni: Îmbătrânirea – o provocare pentru ştiinţă, legislaţie, formare; Elemente de psihologie a vârstei a treia; Profesionişti pentru vârsta a treia. Acestea sunt precedate de un cavânt înainte al editorului.

2001

Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale

 

Autorul face o introducere în istoria celor mai reprezentative idei sau doctrine pedagogice. El se adresează, în primul rind, studenţilor din colegiile pedagogice, celor de la secţiile de pedagogie şi psihologie, dar şi învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor de diferite specialităţi, interesaţi de evoluţia teoriilor despre educaţie.

2001

O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea

 

Educatia interculturala reprezinta o topica importanta a discursului educational si a practicilor educative in contemporaneitate. Contextele geopolitice, economice, culturale proprii Europei de astazi si din viitor prefigureaza o intensificare a schimburilor si transformarilor pe toate planurile. Europa contemporana nu mai poate fi inteleasa si tratata static, intr-o viziune inchisa, ci, in primul rind, prin prisma schimbarilor politice, sociale, culturale, economice, tehnologice, ce par a fi singura constanta a lumii in care traim. In aceste conditii, autorii considera utila prezentarea atit a unor constructe teoretice care explica fenomenele in cauza, cit si a unor modele actionale ce ne ajuta sa producem re-orientarea perceptiei, gindirii, simtirii si actiunii in sensul interculturalului.

2001

Agresivitatea în şcoală

 

Volumul de faţă ilustrează atât multiplele interacţiuni cât şi efectele diverse, la nivelul elevilor şi profesorilor. A vorbi despre agresivitate ca fenomen cu semnificaţii strict negative şi, mai ales, ca exclusiv dependent subiectul devenit agresiv este un demers limitativ, cel puţin din perspectiva educaţiei. Ca urmare, volumul are în vedere structurile psihologice fundamentale şi, pe acest temei, mediul de formare a conduitelor agresive.

2000

Cunoaşterea psihologică a persoanei

Posibilităţi de utilizare a computerului în psihologia aplicată

Adresindu-se studentilor si psihologilor care isi desfasoara activitatea in laboratoare de psihologie aplicata, lucrarea ofera informatii teoretice (teoriile personalitatii si problemele psihodiagnosticului) si practice (dificultati, controverse, tipuri de teste, adaptarea computerizata a testelor) necesare perfectionarii metodologiilor de cunoastere psihologica, evaluarii instrumentelor de analiza si de constructie a unor noi instrumente adaptate scopului propus.

2000

Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale

 

Autorul abordează problematica educaţiei interculturale pornind de la descrierea implicaţiilor şi resorturilor axiologice care guvernează activitatea educativă, prin raportarea la orizontul educaţiei, ajungând apoi la posibilităţile şi strategiile de realizare, dificultăţile la nivel individual şi comunitar.

2000

Psihopedagogie specială

Ghid practic pentru învăţământul la distanţă

Lucrarea este concepută în acord cu programa de pregătire continuă şi cu tehnica învăţământului deschis la distanţă şi prezintă într-un limbaj accesibil toate categoriile de informaţii necesare asigurării unei acţiuni educative eficiente şi moderne: terminologia de specialitate, legislaţia românească şi internaţională, descrierea clinică a principalelor categorii de persoane cu cerinţe educative speciale şi a specificului dezvoltării lor, etapele introducerii/generalizării educaţiei integrate, elemente de management al integrării, modalităţi de intervenţie în educaţia şi asistenţa copiilor cu cerinţe educative speciale etc.

2000

Metodologia cercetării în ştiinţele sociale

 

Carte apărută în colecţia “Psihologia câmpului social”.

2000

Pedagogie

 

Aspectele prezentate în lucrare coincid cu cele cerute la examenele de titularizare în învăţământul preuniversitar, la definitivat, perfecţionări, şi la examenele de grad.

2000

Devianţa tolerată

 

Scopul întregului demers constă în a propune un nou concept în domeniul psihologiei sociale: devianţa tolerată. Ca atare, toate eforturile s-au concentrat spre ancorarea acestui termen în psihologia socială în general şi în perimetru influenţei de grup în special. Noţiunea centrală este confruntată cu diverse teorii şi concepte ale disciplinei, relevându-se de fiecare dată felul în care acestea din urmă pot contribui la conturarea unei teorii a devianţei tolerate.

2000

Introducere în problematica educaţiei integrate

 

Una din primele publicaţii în limba română despre integrarea copiilor cu cerinţe speciale în programul şcolilor obişnuite. Ideea educaţiei integrate a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative.

2000

Statistica aplicată în psihologie

 

Raportarea sub forma statistica a informatiilor in societatea contemporana face necesara intelegerea notiunilor de specialitate, atit in scopul utilizarii corecte a datelor, cit si pentru evitarea „capcanelor” de manipulare a opiniei publice.

Lucrarea de fata apare in acest context ca un manual ce abordeaza clar si sistematic rationamentul si conceptele statistice. Ea se adreseaza cu precadere psihologilor, sociologilor si specialistilor din disciplinele conexe, precum si studentilor care se pregatesc in domeniul psihopedagogiei si al stiintelor socioumane.

2000

Elemente de psihoterapie integrativă

 

Inclusă în lista de servicii decontate prin sistemul asigurărilor de sănătate, psihoterapia se adaugă în mod necesar actului medical, împreună cu care încearcă să realizeze cea mai profitabilă combinaţie terapeutică în beneficiul pacientului. Cartea se adresează psihologilor, medicilor, asistenţilor sociali, pedagogilor şi studenţilor de la Facultatea de Psihologie.

1999

Comunicarea în câmpul social

Texte alese

Lucrarea reuneşte traducerea a 14 studii reprezentative pentru cei care s-au afiliat Şcolii de la Palo Alto şi paradigmei orchestrei asupra comunicării. Acestea sunt precedate de un studiu intoductiv integrator: Comunicarea – “forţa gravitaţională” a câmpului social.

1999

Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice

 

Realizată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu colaborarea unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, lucrarea cuprinde un pachet de zece unităţi de curs, delimitate în consens cu programele de pregătire în vederea examenelor de definitivare şi grade didactice.

1999

Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei

 

Desigur că termenul de curriculum nu reprezenta, la începutul anilor ’90, cel mai popular concept, nici pentru personalul didactic „format iniţial şi perfecţionat continuu” după vechile programe pedagogice puternic ideologizate şi chiar, nici pentru cercetătorii şi universitarii români, adesea limitaţi, din motive obiective dar şi subiective, la consultarea literaturii traduse în limba română, la contacte sporadice şi nesemnificative în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale, sau la consultarea unui număr extrem de redus de reviste de specialitate din străinătate, lectură posibilă în special în Bucureşti, apoi, într-o mică măsură, în celelalte oraşe universitare din ţară şi foarte puţin în restul ţării.

1999

Curriculum diferenţiat şi personalizat

(vol. I)

Autoarea include numeroase trimiteri la teoria curriculum-ului diferentiat si personalizat si ofera un cadru metodologic de referinta in demersurile practice ale educatorilor, fie in cadrul proceselor de conceptualizare a programelor educationale diferentiate, fie in cadrul celor de proiectare a strategiilor de identificare, diagnosticare si cultivare a aptitudinilor.

1999

Imagini identitare

 

Volumul numeşte şase studii dedicate problematicii etnoidentitare. Două sinteze – Etnopsihologie. ImagologieEgo-ecologie, Problematica identităţii etnopsihice în cultura română modernă – şi patru cercetări – Structuri axiologice şi alteritateAspecte ale contextualizării în reprezentarea identităţii etnice„Unchiul Sam” despre româniRomânii în oglinda auto şi heteroimaginii – creionează direcţiile de cercetare ale domeniului, diagnostichează reperele româneşti ale acestei arii tematice şi oferă concluzii la câteva demersuri aplicative focalizate pe reperezentările etnoidentitare.

1999

Educaţia religioasă

 

Autorul realizează în volumul de faţă o sinteză şi o reevaluare a ideilor exprimate anterior. El subliniază corelaţia permanentă manifestată, în plan istoric, între domeniul educaţiei şi cel al religiei, relevând totodată importanţa şi specificul educaţiei religioase în şcoală. Latura spirituală, ca şi cea documentară, istorică, sunt deopotrivă analizate în acest volum, care, conceput dintr-o perspectivă interconfesională şi ecumenică, poate fi considerat o pledoarie pentru integrarea spiritualităţii religioase în social, autorul declarând: „scopul nostru manifest este de a aduce laolaltă ceea ce accidentul socio-istoric a dezmembrat, divizat, distanţat”.

1999

Psihologie şi societate

 

Volumul de faţă înmănunchează câteva studii de sinteză în domeniul psihologiei sociale. Avem convingerea că într-o ştiinţă atât de dinamică cum este psihologia socială, sintezele de manual trebuie să reflecte un raport adecvat între teorie şi cercetare. De aceea, am lăsat frământările cercetării să răzbată în textele noastre. Teoria este cea care integrează cercetările şi le stimulează. Ea constituie un sistem logic ce unifică faptele de observaţie, dându-le un sens. Noi am încercat să arătăm cum s-au închegat anumite teorii pe baza unor seturi de date. Pe de altă parte, am pus în evidenţă funcţia euristică a teoriilor, maniera în care ele au determinat cercetătorii să testeze diverse ipoteze.

 

1998

Şcoala şi „Educaţiile paralele”

 

Problematica educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii-contemporane, lume caracterizată prin importante şi rapide transformări, prin cerinţe şi aspiraţii specifice, prin schimbări în toate domeniile antrenate de progresele ştiinţei şi tehnicii, de proliferarea informaţiei, de dezvoltarea comunicaţiilor, de evoluţia trebuinţelor spirituale şi materiale ale oamenilor etc.

1998

Psihologie școlară

 

Este evidenta necesitatea ca tinarul care paseste pentru prima oara pragul unei scoli, in calitate de profesor, sa fie un bun cunoscator al problemelor psihologice inerente instruirii si educarii scolarilor. Psihologia cotidiana, insusita de fiecare dintre noi prin experienta sociala, nu e suficienta pentru a-l face constient de lacunele perceptiei copiilor si de dificultatile intelegerii unui text stiintific. Lucrarea vrea sa informeze si sa incite, astfel incit, prin efort independent, fiecare sa poata discerne si afla. Talentul si practica la catedra devin cu adevarat performante atunci cind si fundamentul teoretic este solid.

1998

Psihosociologia rezolvării conflictului

 

Prezentul titlu reprezinta o abordare concertata a conflictului din interiorul unor stiinte sociale de relevanta pentru aria acestuia: psihologie, psihologie sociala, psihanaliza, psihoterapie, creatologie, pedagogie, drept si, bineinteles, noua „conflictologie” – cunoasterea conflictului, prevenirea, rezolvarea si valorificarea constructiva a acestuia.

Volumul include si studii ale unor autori straini consacrati in arealul stiintific al conflictelor (Morton Deutsch, Alan Tidwell, Carmel Bambridge) sau in domeniile conexe (Annie Birraux in psihoterapie, Marilyn Fryer in psihologia cognitiva si creativitate).

1997

Psihopedagogia succesului

 

Lucrarea descrie viziunea proprie a autoarei asupra fenomenului excelentei aptitudinale si aduce o noua contributie teoretica, modelul succesului global.

1997

Minciună, contrafacere, simulare

 

Dacă psihologia se interesează de mitomanie ca proces psihic, iar logica se ocupă de contradicţiile şi erorile gândirii, pedagogia ignoră în schimb acest aspect. Constantin Cucoş încearcă să acopere lacunele respective, printr-o cercetare minuţioasă şi competentă.

1996

Psihologia

Vocaţie şi profesie

,,Doamna profesoară Ana Stoica-Constantin animă, de câțiva ani, un grup de tineri dornici să-și descopere și augmenteze potențialul de cercetători în domeniul psihologiei. Cursul de psihologia creativității, pe care-l ține studenților de anul V, este doar pretextul și ocazia de a lucra cu cei dispuși să se angajeze, cu cei motivați pentru cercetare.” (Adrian Neculau, Prefață, Iași, 8 septembrie 1996).
Volumul conține studii interesante, majoritatea empirice, elaborate de studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și colaboratori externi. Unii autori sunt acum cadre didactice ale Facultății (Ticu Constantin, Dorin Nastas, Camelia Puzdriac, Alois Gherguț), alții au făcut între timp studii doctorale sau au devenit buni psihologi. Originalitatea subiectelor abordate, profesionalismul cercetării, siguranța scrierii celor 19 studii din volumul de 213 pagini este o dovadă în plus că, uneori, valoarea nu așteaptă numărul anilor (Ana Stoica-Constantin).

1996

Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei

 

Consacrat ca scriitor şi om politic, Liviu Antonesei se impune în egală măsură ca specialist în ştiinţele educaţiei. În intenţia autorului, Paideia îşi propune să introducă pedagogia în dezbaterea modernă privind omul şi cultura. Pornind de la caracterizarea omului drept fiinţă culturală, Liviu Antonesei defineşte educaţia ca proces de transmitere a culturii şi pedagogia ca ştiinţă a culturii. Sunt abordate dintr-o nouă perspectivă problemele legate de selecţia şi organizarea conţinuturilor învăţământului, în urma centrării educaţiei pe valori şi modele culturale.

1996

Influenţa socială. Texte alese

 

Crestomaţia de faţă a fost gândită ca un suport pentru cursul şi seminarul de Influenţă socială dar, fireşte, poate servi la fel de bine seminarului de psihologie socială generală. Ea face parte dintr-un program de traducere a textelor de bază preconizat de colectivul de psihologie socială din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, colectiv coordonat de profesorul Adrian Neculau. Culegerea îl are drept co-editor pe profesorul Juan Antonio Perez, unul dintre cei mai competenţi cercetători europeni în câmpul influenţei sociale.

 

1996

Modernizare-Europenism

România de la Cuza Vodă la Carol al II-lea. Vol. II: Percepţie, trăire, identitate etnică

Categoric procesul modernizării societăţii româneşti, ca schimbare structurală, atrage firesc atenţia şi cercetării psihologice. 

• Cum au receptat modernizarea oamenii epocii
• Actorii sociali ai acestei profunde schimbări cum au vazut‑o?
• Cum s-au perceput şi autodefinit ei sub acest impact major?

În cele trei capitole ale cărţii (Consideraţii despre perceperea şi trăirea procesului modernizăriiProblematica identităţii etnopsihice, „Românismul se învaţă din europenism” – voci ale epocii) sunt oferite, pe baza analizei tematice sau invocării documentelor epocii, răspunsuri la cele trei întrebări. Volumul este complementar perspectivei istorice asupra fenomenului oferită de primul volum al acestui duplex: Modernizare-Europenism. Ritmul şi strategia modernizării.

1995

Modernizare-Europenism

România de la Cuza Vodă la Carol al II-lea. Vol. I: Ritmul şi strategia modernizării

“Cei doi autori îşi propun şi reuşesc în chip convingător să prezinte realităţile sociale şi politice ale României de la Cuza Vodă la Carol al II-lea, din perspectiva sincronizării cu structurile europene ale timpului. Cu o remarcabilă rigoare ştiinţifică, sunt analizate cadrul natural al ţării, cadrul demografic, dinamica economiei, evoluţia vieţii cotidiene, caracteristicile sistemului politic, strategiile modernizării… Iată motivele pentru care afirmăm că ne aflăm în faţa unei lucrări de referinţă”. (Adevărul, 12 octombrie 1996)

1995

Ora de dirigenţie. Între rutină şi profesionalism

 

Fără să aibă pretenţia de a se implica şi, cu atât mai puţin de a rezolva numeroasele probleme ridicate de activitatea profesorului diriginte în şcoală, lucrarea de faţă urmăreşte să propună o suită de teme care, în cadrul problematic general admis, să constituie surse de inspiraţie sau modele pentru optimizarea desfăşurării acestei activităţi „de suflet” şi de îndrumare, care este ora de dirigenţie.

1995

Politica promovării talentelor

Dreptul la o educaţie diferenţiată

Educatorul copilului „dăruit” va căuta şi explora perpetuu şi ceea ce nu există încă.

Va cultiva valori şi va crea valori, propunându-le comunităţii şi îmbogăţind-o cu noi forme şi nivele de evoluţie. Integrarea în Europa trece prin manifestarea conştiinţei şi voinţei de apartenenţă la capitalul continental de excelenţă. Apartenenţa est legitimă prin rădăcinile culturale comune din care valorile îşi extrag esenţa şi poate deveni reală prin filosofia politică şi sistemul educaţional din spaţiul românesc, ca deschideri către valorile lumii.

1983

Creativitatea elevilor

Posibilităţi de cunoaştere şi educare

Cartea a fost și încă este un bun instrument pentru profesorii din învățâmântul preuniversitar, inclusiv ciclul primar, în efortul lor de a stimula creativitatea elevilor. Componentele de ghid practic se sprijină atât pe valorificarea informației științifice disponibile în anul 1983, cât și pe cercetări proprii. În Cuprins găsim ,,1. Considerații generale privind psihopedagogia creativității”, ,,2. Potențialul creativ al elevilor și cunoașterea lui”, ,,3. Contribuții la o psihopedagogie aplicată a creativității”, ,,4. Concluzii generale” și ”Anexe”, acestea din urmă conținând instrumente, metode pentru stimularea creativității, exerciții ș.a. (Ana Stoica-Constantin).