Cărţi publicate de cadrele didactice ale Facultăţii

2024

Educaţia. Preocupări, viziuni, previziuni

 

Educația este un domeniu deosebit de dinamic, iar provocările ivite obligă la atitudini sau abordări reflexive responsabile și în cunoștință de cauză. De multe ori, provocările practice depășesc presupozițiile teoretice – clasice sau mai noi – și, de aceea, revizuirile sau resemnificările ideatice devin obligatorii. Volumul pune laolaltă, integrează și valorizează o multitudine de perspective recente atât prin abordări teoretice „clasice”, de tip academic, cât și prin poziționări libere, expozeuri eseistice, construcții deductive, reprezentări sau opinii exprimate în ultimii ani în interviuri, confesiuni, „povești de viață”. Toate aduc însă contribuții importante la teme de actualitate în educație: justificarea și funcționalitatea unei pedagogii digitale, statutul și căile de implementare ale învățământului dual, noi competențe care ar trebui asumate de profesori, influența gadgeturilor în dezvoltarea tinerilor, statutul profesorului debutant, rolul spiritualității în structurarea personalității, „epopeea” generării, asumării și implementării noilor legi ale educației.

2023

Psihopedagogie specială

Fundamente teoretice şi perspective practice (ediţia IV-a revăzută şi adăugită)

Orice demers referitor la educaţia, terapia, recuperarea şi incluziunea persoanelor cu cerinţe speciale trebuie să pornească de la schimbarea mentalităţilor – condiţie esenţială pentru crearea unui cadru conceptual în intervenţia şi asistenţa acestor persoane şi a unor servicii de evaluare şi expertiză corespunzătoare. Volumul oferă atât o prezentare a instituţiilor, metodelor şi instrumentelor de intervenţie, cât şi materiale cu caracter practic: fişe, protocoale şi grile după care se realizează evaluarea şi expertiza copilului cu dizabilităţi. La acestea se adaugă un glosar de termeni frecvent utilizaţi în psihopedagogia specială. În această ediţie revăzută şi adăugită se pune accentul pe noile concepte şi orientări în evaluare şi intervenţie şi pe atitudinile şi poziţiile din ultimii ani faţă de condiţia socială, materială şi umană a persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în dificultate. De asemenea, volumul încearcă să anticipeze schimbările cadrului metodologic şi strategiile ce vizează pregătirea continuă a personalului de specialitate, fiind conceput ca un instrument de lucru util pentru specialiştii şi cadrele didactice cu sau fără experienţă în domeniul sociopsihopedagogic.

2023

Cogniţia epistemică

Fundamente şi implicaţii în educaţie

Cuvânt‑înainte de Constantin Cucoş

Salutar în contextul literaturii de specialitate din România din sfera psihologiei educației, volumul Cogniția epistemică cuprinde teorii, modele și practici ale acestui domeniu, descriind procesele prin care subiectul reflectează la natura, limitele și criteriile de judecare ale cunoașterii sale. Conținând informații importante în formarea multor categorii de profesioniști – specialiști în științe socioumane, profesori de literatură, matematică, istorie și științe, educatoare și învățători –, lucrarea prezintă scenarii de intervenție pe baza cărora pot fi construite strategii de predare a diferitelor teme, ținând cont de specificul epistemic al domeniilor de cunoaștere, dar și de epistemologiile personale ale elevilor și profesorilor. De asemenea, sprijină configurarea conținuturilor și sarcinilor didactice, descrie credințe și profiluri epistemice la elevi și studenți, explică prin ce mecanisme se pot schimba acestea și precizează rolul climatului epistemic din clasă. Nu în ultimul rând, publicul larg poate afla cum se nasc, evoluează și se modifică credințele despre cunoaștere, cum cultivăm virtuțile și contracarăm viciile epistemice, cum ne justificăm credințele ori pur și simplu cum producem cotidian sens.

2023

Eduard Gruber

Întemeietorul psihologiei experimentale în Romania

Volumul dedicat vietii si activitatii intemeietorului psihologiei experimentale in context national, Eduard Gruber, are un caracter de noutate absoluta, fiind prima biografie a unei personalitati stiintifice din domeniul psihologiei din Romania, constituind totodata o completare a unui regretabil gol informational in domeniul istoriei stiintei din tara noastra. Este istoria vietii si activitatii profesional-stiintifice a unei personalitati care a depus un extraordinar efort pentru a afirma psihologia romaneasca la nivel european, straduinta care, din pacate, a fost „recunoscuta” o buna perioada de timp prin ignorare si uitare de catre mediul cultural si stiintific de la noi. Dupa aproape 100 de ani de la nastere, urmeaza o perioada in care Gruber revine progresiv in atentie, fiindu-i consacrate mai multe articole de comentare a meritelor pe care le are in psihologia romaneasca. Lucrarea de fata trece in revista aceste valorizari ale creatiei lui Eduad Gruber si le completeaza cu date si evenimente neabordate pana in prezent.

Pe langa evenimente din evolutia sa sociala, culturala si stiintifica, cartea contine consideratii oportune si bine documentate referitoare la istoria psihologiei, metodologia cercetarii stiintifice in psihologie si la aplicatii ale psihologiei in domeniul cercetarii operelor literare. Lucrarea de fata se refera pentru prima data la continutul activtitatii stiintifice si la cel al comentariilor marilor personalitati ale vremii la adresa pionierului psihologiei experimentale din tara noastra. Cartea prezinta interes pentru psihologi, pedagogi, sociologi, filologi si pentru cei interesati de istoria stiintei romanesti.

2023

Dialog între generații

Colecția. Psihologia Modernă

Conferința internațională de psihologie aplicată, organizată de către Facultatea de Psihologie și Stiințe ale Educației – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – la Gura Humorului, în septembrie 2009, a fost una contra curentului tradițional. Aproape toată organizarea a fost realizată de un grup de 30 de studenți și masteranzi, având, desigur, coordonarea unor persoane cu experiență în domeniu. După părerea mea, printre plusurile unei conferințe trebuie să se numere neapărat și starea de satisfacție pe are o au tinerii în urma participării la o reuniune științifică internațională și, de bună seamă, încrederea pe care aceștia o pot căpăta în forțele proprii.

2023

Didactica domeniului Limbă şi comunicare

Învăţământ preşcolar

Fiecare educator își configurează o anumită abordare în provocatoarea întâlnire cu mintea și sufletul copiilor, fixându-și anumite repere pentru a personaliza și a contextualiza demersul instructiv-educativ. Structurată pornind de la ultimul curriculum din învățământul preșcolar (Curriculumul pentru educația timpurie, 2019), lucrarea Angelicăi Hobjilă vine în sprijinul actualilor și viitorilor educatori sau profesori pentru învățământul preșcolar, inclusiv al celor care se pregătesc pentru susținerea examenelor de definitivare în învățământ sau de obținere a gradelor didactice. Volumul conține toate elementele necesare abordării conținuturilor subordonate domeniului experiențial Limbă și comunicare în grădiniță, de la finalități și proiectare la metode și materiale didactice specifice, forme de organizare a activităților didactice sau coordonate ale evaluării în preșcolaritate. Perspectiva teoretică de ansamblu e însoțită de numeroase exemple de aplicare la grupă, de la modele de proiecte didactice la metode/instrumente de evaluare, sarcini didactice și situații de învățare.

2022

Filosofia Educatiei

 

Perspectiva filosofică asupra practicilor educative asigură o viziune sistemică asupra a ceea ce se întreprinde din punct de vedere formativ. Rezultat al unui parcurs de peste 35 de ani de activitate universitară, de actor implicat în formarea studenților și profesorilor, lucrarea constituie o încununare a interesului constant al autorului pentru reflecția filosofică asupra educației. După o introducere teoretică în care sunt descrise statutul, importanța și ipostazele acestei ramuri a filosofiei aplicate, lucrarea prezintă, în capitole separate, dimensiuni și tematizări ale educației din punct de vedere ontologic, teleologic, praxiologic, epistemologic, axiologic, normativ și dialectic. De la educația digitală și autoformare până la pedagogia „bunului-simț”, bullying și construirea identitară în raport cu alteritatea, cartea oferă o abordare amplă și integratoare pentru profesorii, psihopedagogii și specialiștii în științele educației interesați de importanța unei viziuni coerente asupra educației din toate domeniile.

2022

Psihologia satisfacţiei în cuplu

Abordări actuale privind succesul în relaţiile romantice

Volumul reprezentă o incursiune în psihologia satisfacției în cuplu, concept central pentru întregul domeniu al psihologiei cuplului și a familiei. Pornind de la studii și teorii științifice actuale, cartea umple un gol existent în literatura psihologică de limbă română, prezentând care sunt cele mai importante modele teoretice care abordează satisfacția în cuplu, care sunt variabilele care afectează satisfacția și care sunt urmările unei relații satisfăcătoare, atât la nivel de cuplu, cât și individual. Volumul aduce în discuție viziuni variate, specifice psihologiei personalității, psihologiei sociale, celei cognitive, psihometriei, psihoterapiei sau psihologiei interculturale, toate avându-și rădăcinile în cele mai recente cercetări internaționale și naționale. Drept urmare, prin abordarea unui subiect de larg interes pentru specialiști și nu numai, acesta se concretizează într-un suport de încredere pentru practicieni, cercetători, studenți, dar și pentru publicul larg.

«Observațiile realiste și echilibrate, argumentele bazate explicit pe evidențe empirice și sinteza teoretică complexă și extrem de actuală propusă de autor reprezintă câteva dintre atuurile importante ale demersului său. Cartea are la bază sinteza literaturii de specialitate și studiile realizate de autor în cadrul tezei sale de doctorat în care sastisfacția în cuplu a constituit variabila „vedetă”. Lucrarea de față nu se limitează la concluziile extrase din studiile proprii, ci adâncește analiza conceptului, pe care îl raportează la literatura de specialitate relevantă, insistând asupra controverselor și certitudinilor actuale. Autorul a încercat și a reușit să trateze în manieră aproape exhaustivă constructul și procesul pe care îl desemnează, pornind de la modelele teoretice, continuând cu analiza variabilelor mai importante asociate, a predictorilor și efectelor satisfacției în cuplu, încheind cu aspectele metodologice, legate de problematica măsurării satisfacției în cuplu și diferențele interculturale.»
(Prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc)

2022

Dizabilitatea

O abordare transdisciplinară

Cartea abordează dizabilitatea din puncte de vedere diferite şi variate, cu scopul de a contura o viziune cât mai clară şi mai comprehensivă asupra acesteia. Explorarea modului în care dizabilitatea este reprezentată la nivel educaţional medical, societal, juridic, în mass-media şi în alte domenii conexe, dar şi mecanismele psiho-socio-culturale care determină atitudinile şi percepţia asupra dizabilitate sunt teme fundamentale şi subiecte esenţiale pentru politici educaţionale şi sociale incluzive eficiente. Astfel, volumul de faţă – o premieră pe piaţa editorială din România ca abordare şi conţinut – este util şi necesar profesorilor şi studenţilor din domeniul socio-uman (şi nu numai), cadrelor didactice preuniversitare şi universitare, dar şi părinţilor şi tinerilor, având în vedere tematica conţinuturile abordate.


Autori capitole

• Oana Dănilă • Alois Gherguț • Alexandra Maftei • Cornelia Măirean • Tina Vrabie

2022

Manual de psihologie clinică

Volumul II. Intervenţie, cercetare, interdisciplinaritate şi etică

Al doilea volum al Manualului de psihologie clinică reunește o multitudine de teme clasice (de pildă, etapele intervenției clinice) și moderne (cum ar fi psihologia clinică socială), oferind publicului o imagine de ansamblu a disciplinei. Sunt trasate coordonatele generale pe care practicianul trebuie să le urmeze în aria activităților sale, de la modalitatea în care se realizează o intervenție și metodele folosite în cadrul cercetării la principiile etice cărora le este subordonată profesia. Sunt aduse în discuție, de asemenea, relația psihologiei clinice cu alte domenii (consiliere genetică, spiritualitate, mindfulness) și conceptul de psihologie a stilului de viață, fiind explicați factorii care ne influențează, printre altele, alegerile și comportamentul alimentar.

„O lucrare cu anvergură academică și profesională de top, acoperind comprehensiv, prin tematici diverse, reunite în două volume, domeniul psihologiei clinice. Pot să spun că volumele sunt și vor rămâne de referință în domeniu în țară pentru mult timp, astfel că nu trebuie să lipsească din bibliografia studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și practicienilor în domeniu.” (Daniel David)


Autori capitole

• Ştefan BONCU • Simona BUTNARU • Octav Sorin CANDEL • Ciprian CEOBANU • Irina CRUMPEI-TANASĂ • Mihai CURELARU • Versavia CURELARU • Ion DAFINOIU • Cătălin DÎRŢU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Alois GHERGUŢ • Adina KARNER-HUŢULEAC • Cornelia MĂIREAN • Andrei-LUCIAN MARIAN • Daniela MUNTELE HENDREŞ • Bogdan Constantin NECULAU • Oara PRUNDEANU • Liliana STAN • Maria Nicoleta TURLIUC • Ana-Maria ŢEPORDEI • Daniela Victoria ZAHARIA • Alexandra Simona ZANCU

2022

Metode cantitative de cercetare

Designuri şi aplicaţiii în ştiinţele sociale

Volumul de fata abordeaza toate aspectele cercetarii stiintifice in psihologie, de la alegerea problemei de cercetare si stabilirea ipotezelor la stabilirea designului, colectarea datelor, interpretarea acestora si explicarea in detaliu a modalitatii corecte prin care cercetatorii pot disemina rezultatele in comunitatea stiintifica si catre publicul larg.

Cele 32 de capitole, structurate in sapte parti, prezinta si analizeaza toate aceste etape, fiind un ghid complet pentru realizarea studiilor empirice cantitative. Cartea le este utila atat cercetatorilor, cat si studentilor din domeniile psihologie, stiintele educatiei, sociologie si asistenta sociala, masteranzilor, doctoranzilor sau profesorilor in proces de formare continua.


Autori capitole

• Octav Sorin CANDEL • Mihai Curelaru • Loredana DIACONU-GHERASIM • Violeta ENEA • Andrei HOLMAN • Andrei-Vicenţiu LABĂR • Alexandra MAFTEI • Cornelia MĂIREAN • Nicoleta-Laura POPA • Simona POPUŞOI • Mihail-Radu ROBOTĂ • Alexandra ZANCU

2022

Manual de psihologie clinică

Volumul I. Teorie, practică şi specificitate

Proiect amplu, Manualul de psihologie clinică abordează domeniul dintr-o perspectivă contemporană, surprinzând transformările și evoluțiile sale. Acest prim volum descrie traseul pe care orice aspirant trebuie să-l parcurgă pentru a deveni psiholog clinician: pe de o parte, se subliniază importanța adaptării practicianului la nevoile în continuă schimbare ale oamenilor și, pe de altă parte, este explicat demersul din spatele alegerii intervențiilor și aplicării acestora. Cele cinci părți acoperă teme variate, precum competențele interculturale ale psihologului clinician, clasificarea tulburărilor, rolul interviului clinic în evaluarea psihologică și efectul perioadei pandemice asupra stării de sănătate mintală a indivizilor.

„O lucrare cu anvergură academică și profesională de top, acoperind comprehensiv, prin tematici diverse, reunite în două volume, domeniul psihologiei clinice. Pot să spun că volumele sunt și vor rămâne de referință în domeniu în țară pentru mult timp, astfel că nu trebuie să lipsească din bibliografia studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și practicienilor în domeniu.” (Daniel David)


Autori capitole

• Roxana APOSTOLACHE • Mihaela BOZA • Ticu CONSTANTIN • Carmen Mihaela CREŢU • Oana DĂNILĂ • Georgeta DIAC • Violeta ENEA • Florin-Vasile FRUMOS • Octavian ONICI • Emilia PASCAL • Nicoleta Laura POPA • Mihail-Radu ROBOTĂ • Camelia SOPONARU • Simona Alexandra ZANCU

2022

Educaţia digitală

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Îmbogățită cu șase noi capitole, cea de-a doua ediție a Educației digitale aduce în discuție evoluțiile în practica educațională generate de răspândirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții, dar și suita de transformări prin care a trecut aceasta în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Studiile reunite în cartea de față converg spre ideea că în societatea zilelor noastre învățarea trebuie să țină cont de provocările mediului digital și să adopte o nouă perspectivă asupra conținuturilor, urmărind flexibilizarea educației prin integrarea oportunităților date de noile tehnologii de informare și comunicare. Pornind de la propriile experiențe, de la repere teoretice, precum și de la rezultatele unor cercetări desfășurate la nivel național și în alte țări, autorii creionează posibile soluții privind formarea elevilor, studenților și cadrelor didactice cu ajutorul tehnologiilor digitale. Volumul oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ.


Autori capitole

• Roxana APOSTOLACHE • Ciprian CEOBANU • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Alois GHERGUŢ • Ana-Nicoleta GRIGORE • Andrei-Lucian MARIAN • Cornelia MĂIREAN • Mariana MOMANU • Dorina SĂLĂVĂSTRU

2022

Agresivitatea de tip bullying.

Repere psihopedagogice pentru o prevenire eficientă

Lucrarea abordează o temă foarte importantă pentru sistemul de învățământ, pentru procesul de educație și formarea cadrelor didactice și oferă un cadrul larg de analiză a rolului pe care îl are instituția școlară în efortul de prevenire a agresiunii de tip bullying. Extinderea examinării influențelor mediului social asupra tuturor segmentelor vieții copilului printr-o abordare interdisciplinară relevă o imagine comprehensivă a fenomenului bullying. Se evidențiază rolul școlii în formarea și dezvoltarea competențelor socio-emoționale în directă legătură cu performanța școlară, socială și profesională. Eșafodajul teoretic și empiric este realizat prin ,,lentila” unui practician și teoretician cu experiență ca polițist de prevenire și psiholog școlar. Tematica expusă are potențialul de a reprezenta un real suport pentru prevenția și intervenția în agresivitatea de tip bullying.

2022

Emoţii la volan: impactul dinamicii afective în contextul mobilităţii în trafic

 

Lucrarea propune o descriere extensivă a principalelor componente care perturbă dinamica afectivă în trafic, trecând în revistă principalele dovezi empirice ale studiilor anterioare care susțin efectul dăunător al afectelor negative la volan asupra reacțiilor comportamentale imediate, precum și asupra gradului de implicare în coliziuni și accidente. De asemenea, unul dintre factorii biologici mai puțin studiați în acest domeniu – expunerea prenatală la testosteron –, aflat în legătură cu reacțiile agresive, este pus în evidență prin identificarea unui context situațional propice ca această relație să fie evidențiată. Nu în ultimul rând, manuscrisul surprinde teoretizarea uneia dintre posibilele soluții privind întreruperea relației dintre afectele negative în trafic (în speță, furia) și reacțiile comportamentale (agresivitatea), și anume folosirea unei strategii de reglare emoțională.

«Lucrarea se remarcă prin adâncimea la care sunt supuse analizei factorii individuali, sociali și contextuali ai participantului la trafic. Abordarea propusă de către autoare indică nu doar o bună cunoaștere a domeniului, cât mai ales competența acesteia de a contribui substanțial la reducerea numărului de necunoscute ale acestuia. Principalul element de originalitate al lucrării este tocmai interconectarea teoretică și experimentală a acestor categorii diferite de factori, discutați mai degrabă distinctiv în spațiul psihologiei aplicate în domeniul transporturilor, fiind unul dintre puținele volume din acest domeniu în România.» (prof. univ. dr. Andrei Holman).

2022

Competența pedagogică digitală

 

Cuvânt înainte de Constantin Cucoş

Competențele digitale de primă instanță, la profesori și la elevi, nu mai sunt suficiente astăzi pentru o educație virtuală, ci sunt necesare contexte didactice gândite explicit în acest sens. Lucrarea Roxanei Apostolache încearcă să răspundă unor întrebări și dileme legate de competența pedagogică necesară în predarea online, dileme amplificate de contextul epidemiologic actual, și să contribuie la formarea unui set de abilități specifice acestui domeniu. Venind în ajutorul profesorilor care vor să știe cum să-și planifice și să-și organizeze eficient activitatea didactică online, volumul propune un model general de proiectare a acesteia, pe care apoi îl particularizează la o unitate de învățare, respectiv o lecție. Autoarea abordează și diferite situații de învățare în mediul virtual, modalitățile în care pot comunica elevii în astfel de medii și efectele acestui tip de educație asupra dezvoltării socio-emoționale. Pe lângă strategii de predare, le oferă profesorilor și soluții pentru măsurarea și aprecierea rezultatelor obținute de elevi în acest context formativ, prezentând câteva metode și instrumente de evaluare. Volumul se adresează tuturor actorilor educaționali integrați în sistemul de învățământ și nevoii lor de a gestiona cât mai eficient cerințele și exigențele predării digitalizate.

2021

Formarea pentru cariera didactică

Demersuri teoretice şi empirice

Lucrarea abordează următoarele teme: perspective psihologice ale formării profesorilor, dezvoltarea personală și dezvoltarea profesională a profesorilor; metodologia instruirii; aspecte etice ale profesiei didactice; personalitatea studentului viitor profesor; atitudini, emoții, sentimente în profesia didactică.

«Problematica formării corpului profesoral este intrinsec legată de avansul și reformarea educației, la nivel de proiecție instituțională și de derulare procesuală. Nu putem să vorbim despre calitate în educație dacă nu-i punem în discuție pe cei care o realizează, o produc, o dirijează.
În acest sens, volumul de față are drept obiectiv descifrarea câtorva dimensiuni și piste, prezente sau dezirabile, ale formării pentru cariera didactică. Realizată de către membri ai departamentelor de pregătire a profesorilor, cu experiență relevantă și recunoscută în acest domeniu, lucrarea oferă o panoplie de direcții polimorfe ca perspective teoretice, empirice, strategice, previzionale, dar unite prin „obiectul” de interogație: formarea inițială și continuă a profesorului.
Prezentul volum reprezintă o radiografiere de etapă a statutului profesoral, cu speranța de a prefigura unul mai bun, mai înalt, mai profesionist, pe care ni-l dorim cu toții în educația românească.»

Constantin Cucoș


Autori capitole

• Carmen CREŢU

2021

Individual Versus Dyadic Processes: Health and Relationship Outcomes

 

Doamna prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc, alături de Tea L. Trillingsgaard (Aarhus University, Denmark) şi Anne Milek (University of Münster, Germany), este editorul numărului tematic Individual Versus Dyadic Processes: Health and Relationship Outcomes al jurnalului Frontiers in Psychology.

Lucrarea poate fi descărcată direct de aici sau dând click la acest link.

2021

Dezvoltare personală

Manual pentru clasa a II-a

Manualul propune activități variate care invită la reflecție și auto-reflecție, cunoaștere, autocunoaștere și intercunoaștere. Lecțiile extind orizonturile copiilor pentru o mai bună înțelegere de sine.

Are o structură clară și coerentă și introduce copilul într-o poveste pe care o parcurge unitate de unitate sub îndrumarea unui personaj, aspecte care facilitează învățarea într-un context creativ.

Vizează, prin activitățile propuse, implicarea tuturor factorilor importanți pentru demersul de dezvoltare personală și socială: elevi, învățători, familie.

Propune informații, activități și strategii fundamentate științific, corelate principiilor didactice și modelelor curriculare actuale.

Este un manual ilustrat într-o manieră originală și atrăgătoare. Raportul dintre imagini și text este unul echilibrat, astfel încât elevii să rețină cu ușurință informațiile și să nu obosească vizual.

2021

Abordarea psihologică a adopţiei şi asistenţei maternale

 

Implicarea psihologilor în procesul complex al adopției este o activitate de dată recentă, dovadă fiind numărul relativ mic de cercetări privind dezvoltarea unor instrumente specifice necesare evaluării clinice corecte și screeningului persoanelor sau familiilor care au luat decizia să adopte. Volumul de față caută să răspundă acestei carențe, sintetizînd informațiile existente și aducînd în discuție cercetări publicate la nivel național și internațional în acest domeniu, oferind astfel o resursă necesară celor din aparatul de adopție și asistență maternală din România. Cele 48 de capitole, structurate tematic, acoperă o paletă largă de subiecte, de la aspecte care țin de potrivirea practică dintre părintele adoptiv/familia adoptivă și copilul adoptat – respectiv dintre asistentul maternal și copilul luat în plasament – sau înlesnirea adaptării copilului în noua familie în funcție de vîrstă pînă la contexte legislative sau programe de intervenție psihologică postadopție. Mai mult, autorii analizează erori frecvente de parenting și cum pot fi ele evitate, mituri despre copiii adoptați și părinții adoptivi ori diverse soluții practice pentru adaptarea copiilor cu nevoi speciale adoptați sau luați în plasament. Cartea este de un real folos nu doar pentru cei interesați să adopte și care au nevoie de răspunsuri și informații suplimentare, ci și pentru specialiștii implicați în procesul de evaluare și pregătire a părinților adoptivi sau a asistenților maternali.


Autori capitole

• Mihaela BOZA • Octav-Sorin CANDEL • Irina CRUMPEI-TANASĂ • Ion DAFINOIU • Cătălin DÎRŢU • Loredana DIACONU-GHERASIM • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Adina KARNER-HUŢULEAC • Cornelia MĂIREAN • Octavian ONICI • Emilia PASCAL • Camelia SOPONARU • Ana-Maria ŢEPORDEI • Alexandra ZANCU

2021

Educaţia morală a copiilor

Repere psihopedagogice

Cu toate că, în ultimele două decade, numărul studiilor care vizează moralitatea a fost în continuă creștere, iar investigarea antecedentelor comportamentelor morale constituie una dintre principalele teme cercetate, psihologia și educația morală a copiilor rămâne, încă, un domeniu insuficient reprezentat pe piața editorială din România. Astfel, volumul propus explorează relația dintre moralitate, copilărie și viața de zi cu zi, respectiv capacitatea de a diferenția între etic și non-etic, bine și rău, de a construi și înțelege repere morale relevante, acestea conturând repere importante ale dezvoltării psihosociale, dar și ale asimilării normelor esențiale ale culturii de apartenență. Abordarea interactivă propusă conferă un nivel de adresabilitate extins, volumul fiind util atât practicienilor, cât și cercetătorilor preocupați de reperele teoretice și empirice ce au în vedere fenomenele complexe ale psihologiei și educației morale în rândul copiilor.

2020

Educaţia digitală

 

Schimbările economice și sociale generate de răspîndirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții se reflectă și în discursurile și practicile educaționale, iar efectele crizei de sănătate provocate de noul coronavirus la nivel mondial asupra procesului de învățămînt evidențiază avantaje și neajunsuri ale educației digitale în contexte diferite. Acest volum reunește contribuțiile mai multor specialiști în științele educației care converg spre ideea că învățarea în societatea de astăzi presupune o nouă perspectivă asupra conținuturilor învățării prin integrarea oportunităților puse la dispoziție de noile tehnologii de informare și comunicare. Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățămînt.

2020

Coaching mental

30 de tablete pentru o viaţă mai bună

Coaching mental. 30 de tablete pentru o viata mai buna de Camelia Onu este o carte care, prin intermediul instrumentarului simplu al dialogului socratic, ne ajuta sa ne descoperim, sa ne intelegem si sa devenim mai buni in domeniul in care activam. O carte care nu se incheie nicidecum odata cu ultima sa fila. Ba chiar se poate spune fara a exagera cu nimic ca de-abia dincolo de paginile sale incepe partea ei cea mai reala: odata cu momentul in care decidem sa aplicam ceea ce stim in teorie, adica sa traim, dar nu oricum, ci asa cum suntem noi cu adevarat si dupa cum ne este noua mai bine. Cu naturalete, simplitate si sinceritate. Fara sa ne mintim nici pe noi, dar nici pe ceilalti. Doar pentru importanta clipei care merita traita si inteleasa pentru rostul sau in viata noastra.

Oricat de sceptica ar fi o persoana in privinta domeniului actual al dezvoltarii personale, pentru nimeni nu mai este o noutate faptul ca antrenamentul in orice domeniu duce la performanta si ca, fara munca, orice talent se iroseste in timp. Daca am fi educati sa ne folosim mai mult de 10 % din capacitatile noastre cognitive cat o face, in medie, o persoana obisnuita, in mod cert, am ajunge sa fim mai fericiti, mai linistiti, mai echilibrati si am obtine rezultate mult mai bune pe toate planurile care alcatuiesc peisajul vietii noastre.

Sub aspect lingvistic, termenul de coaching provine din limba engleza, fiind imprumutat din sport, domeniu in care este folosit cu sensul specific de „antrenament”.

Conceptul de coaching are o istorie de aproape trei decenii, evolutia si impactul sau fiind puternic influentate de succesul pe care l-a inregistrat programarea neurolingvistica in America. In prezent, coaching-ul este recunoscut ca metoda de dezvoltare personala acreditata care se bucura de rezultate excelente, ba chiar uimitoare in ceea ce priveste dezvoltarea potentialului uman pe mai multe planuri: life coaching, educational coaching, business coaching, career coaching, executive coaching, cultural coaching, performance coaching, team coaching etc.

2020

Didactica matematicii şi informaticii pentru învăţământul primar

 

Volumul tratează o temă de actualitate în realitatea educațională românească, anume modalitățile de predare a noțiunilor matematice în clasele primare într-o manieră riguroasă, creativă, integrată și modernă, într-o viziune interdisciplinară în care elementele de tehnologia informației și a comunicațiilor sunt adaptate pentru a fi parte componentă a experiențelor educaționale. Volumul se constituie într-un ghid de bune practici cu sferă largă de adresabilitate, ce include elevii colegiului pedagogic, studenții facultății de Psihologie și Științe ale Educației, studenții masterului Didactici Aplicate în Învățământul Primar (DAIP), dar și învățătorii, institutorii și profesorii care sunt preocupați să-și consolideze cunoștințele de didactica matematicii, să învețe tehnici noi de predare și să integreze elementele de tehnologia informației în activitatea didactică.

2020

Psihologia ieşeană universitară

 

Cartea noastră se adresează unui public interesat de istoria psihologiei, care simte nevoia unei expuneri documentate asupra unor personalități din trecutul nostru cultural-științific. Există, mai ales în rândurile tinerei generații dornice de afirmare, tendința de a neglija partea de istorie a psihologiei, considerând că cei care au activat anterior în acest domeniu sunt niște cărturari „prăfuiți”, depășiți de evoluția rapidă a disciplinei – o atitudine plină de pragmatism postmodern, dar, de fapt, de aroganță. Nu este chiar așa! Elaborarea lucrării de față a necesitat atât parcurgerea scrierilor cultural-științifice ale celor care au slujit această disciplină academică – psihologia, cât și o activitate de informare despre impactul în epocă al cunoștințelor de psihologie și despre atitudinea oamenilor de cultură față de această disciplină.

Informarea științifică a cuprins cercetarea documentelor existente în Arhivele Statului, ale Bisericii Ortodoxe Române și a lucrărilor celor care s-au ocupat de istoria învățământului universitar din România. Cercetarea scrierilor în domeniu a meritat osteneala, deoarece valoarea culturală și științifică a majorității universitarilor ieșeni evocați este deosebită și poate servi de model acelorași tineri dornici de afirmare…

Am considerat util să introducem în cartea noastră și mici pasaje din opera celor analizați, pentru a marca specificul scriiturii lor științifice. Unele dintre aceste reconstituiri au un caracter de noutate, cum este cazul traducerii tezei de doctorat a lui Eduard Gruber.
Menirea acestei lucrări o considerăm a fi păstrarea în atenție a realizărilor intelectuale ale trecutului, peste care s-a așternut prea devreme, uneori, negura uitării.

2020

Covid

Colivia noastră

Pandemia si iar pandemia

Mesaj spiritual in timp de pandemie

Curajul de a schimba

Frica de coronavirus si rezistenta prin credinta

Schimbarea la fata a omenirii. O meditatie hermeneutica

Homo religiosus in lupta cu pan-demonul Covid-19

Medicina este stiinta si constiinta

Suferinta sau incercarile-pedagogie divina. O alta fata a istoriei

Periculosii batrani

Strategii de fuga la vreme de pandemie

Am dorit ca volumul sa fie un document editat in perioada de maxima prezenta a pandemiei, incarcat de forme ale raportarii asezate intre optimism si destula tristete, intre (auto)ironie si umor, intre analiza rece a savantului si emotia dezlantuita a scriitorului, intre dorinta de autocontrol si vulcanica izbucnire generata de blocarea unor drepturi fundamentale – precum cel de libera miscare si, ca niciodata candva, interzicerea rugaciunii in Biserica, lacasuri de cult.

Acum, dusmanul „nu se arata, nu vorbeste, dar ne arata puterea lui de a ne chinui”, rostea Patriarhul Romaniei. Ce forme de raspuns au consemnat incercarile similare din istoria lumii; vor fi existat suferinte si mai mari decat sa izolezi „periculosii batrani” – deplansi de Presedintele Academiei Romane -, sa-ti ocolesti parintii, copiii, prietenii, sa treci prin fata Bisericii, a scolii, a locului de munca fara a intra, sa stai in fata usii fara a iesi, sa ramai in masina pentru a te spovedi – de la sofer la soferul preot!

Daca toate au un rost, care ar putea fi acela, se intreaba si raspund 50 de personalitati ale stiintei, spiritualitatii, culturii, artelor!

Contributori: Ioan-Aurel Pop, PF Daniel, Andrei Marga, IPS Aurel Perca, Ioan Neacsu, IPS Teofan, Episcopul Ignatie, Wilhelm Danca, Theodor Codreanu, George Bondor, Aurel Codoban, Ion Negret-Dobridor, Stefan Boncu, Ilie Rad, Nicu Gavriluta, Gabriela Grosseck si Laura Malita, Bogdan C. Simionescu, Vasile Astarastoae, Mircea Dumitru, Mircea Beuran, Grigore Tinica, Dana Baran, Eugen Tarcoveanu, Vasile Burlui, Doina Azoicai, Dan Puric, Nicolae Dascalu, Pr. Egidiu Condac, Ion Vicovan, Emil Stan, Serban Iosifescu, Simona Sava, Liliana Romaniuc, Crin-Triandafil Theodorescu, Alexandru Surdu, Rasvan Popescu, Constantin Sturzu, Gheorghe Popa, Mihai Malaimare, Carmen Mihaela Cretu, Delia Virga, Mihai Dinu Gheorghiu, Marian Radut Bilbiie, Anton Adamut, Venera Cojocariu, Viorel Prelici, Adrian Ghicov, Laurentiu Soitu


Autori capitole

• Carmen CREŢU

2019

Psychological Mechanisms of Humour in the Novels of P. G. Wodehouse

 

Lucrarea de faţă îşi propune o analiză psihologică a umorului folosit de scriitorul britanic P. G. Wodehouse în romanele sale. Scopul acestei analize este acela de a umple un gol în aria de investigaţie a comicului la Wodehouse. Dacă cele mai multe lucrări s-au centrat, până acum, pe tehnicile narative şi caracteristicile lingvistice care definesc arhitectura stilistică umoristică concepută de Wodehouse, studiul de faţă oferă o analiză a mecanismelor psihologice care stau la baza umorului wodehousian, apelând la o serie de teorii psihologice ale umorului, precum teoria psihanalitică, teoria incongruităţii sau teoria reversibilităţii.

2019

Educaţia incluzivă. Ghid metodologic

 

Acest volum este complementar celui apărut în 2016 sub titlul Educatia specială. Ghid metodologic și vine în sprijinul înțelegerii și aplicării cât mai corecte a practicilor incluzive în școlile noastre, în speranța că educatorii, învățătorii, profesorii și celelalte categorii de specialiști vor găsi explicații, soluții și sugestii benefice pentru dezvoltarea lor profesională. Materialele incluse în acest volum au rolul de a oferi câteva repere în proiectarea demersului didactic în acord cu exigențele, valorile și specificul educației incluzive.

2019

Educația adulților.

Baze teoretice și repere practice (ediția a II-a revăzută şi adăugită)

„Educaţia adulţilor din România, asemenea educaţiei pentru adulţi din Europa, este un domeniu educaţional în expansiune constantă, care se bucură de un interes în creştere din partea strategilor şi a politicienilor educaţionali. Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice îşi propune să ofere fiecărui student, masterand, doctorand, practician sau specialist în domeniu, încă din primul capitol, accesul la o sursă de informare comprehensivă, care aduce clarificări teoretice necesare şi constituie o imagine coerentă şi actuală a elaborărilor ştiinţifice şi epistemologice, a problematicilor în domeniu, contribuind la o mai bună înţelegere a acestora, la o necesară compatibilizare terminologică, ideatică şi disciplinară. Informaţiile cuprinse în această carte sînt dense, acoperind probleme diverse, care depăşesc posibilităţile de parcurgere a lor de către studenţi pe parcursul unui semestru. Am abordat o problematică vastă, pentru a acoperi viziuni diferite ale cadrelor didactice universitare asupra a ceea ce este necesar să cunoască viitorii specialiști educaționali care vor lucra cu adulții, dar și pentru a veni în întîmpinarea diversității nevoilor de informare ale practicienilor care interacționează cu adulții în diferite sectoare ale educației pentru adulți și la diferite paliere.” (Coordonatoarele)


Autori capitole

• Magda Samoilă • Carmen-Mihaela CREŢU

2019

Cuvântul şi condiţia umană. Reflecţii, proiecţii şi regăsiri

 

Fiecare cuvînt poartă un mesaj explicit, dar şi unul implicit, în anumite contexte aureolat cu o doză de mister, sacralitate sau miraculos. Cuvântul poartă şi o încărcătură emoţională, care îi permite să declanşeze anumite reacţii la cel care îl rosteşte sau la cel care îl primeşte. Altfel spus, cuvintele pot răni sau vindeca, pot sminti sau îndrepta, pot demola sau construi; depinde din ce inimă izvorăsc, ce emoţie poartă şi cum sînt percepute. Pornind de la aceste premise, volumul de faţă se adresează cititorului dornic să se oprească din tumultul şi agitaţia vieţii cotidiene, să se lase provocat de invitaţia la reflecţie şi autoanaliză, să afle cîteva momente de relaxare, regăsire şi linişte interioară, să descopere că viaţa are şi alte laturi sau aspecte care merită să fie valorizate şi să-şi ofere libertatea de a-şi manifesta vocaţia.

2019

Cum gândim în viaţa de zi cu zi

 

De ce există o specificitate a demersurilor cognitive cotidiene în raport, de pildă, cu cele din știință? Pentru că, în multe cazuri, indivizii ignoră legile elementare ale logicii, mînați de dorințe și emoții. Oamenii ajung uneori să creadă lucruri absurde, să-și construiască facil convingeri eronate, să-și schimbe fără motiv opinii întemeiate, să ia decizii hilare. În fiecare capitol, autorii caută să explice de ce gîndirea „omului de pe stradă” este automată, stereotipică, emoțională, instinctivă și numai rareori analitică, logică și așezată.

Prin această explorare a unora dintre cele mai subtile și mai spectaculoase mecanisme psihice, cititorul are prilejul să se familiarizeze cu teme captivante din psihologia socială a ultimelor decenii.


Autori capitole

• Ştefan BONCU • Mihaela BOZA • Octav-Sorin CANDEL • Laura CIOCHINĂ-CARASEVICI • Ciprian CEOBANU • Irina CRUMPEI-TANASĂ • Oana DĂNILĂ • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin-Mircea DÎRŢU • Violeta ENEA • Florin FRUMOS • Andrei HOLMAN • Adina KARNER HUŢULEAC • Adrian-Vicenţiu LABĂR • Andrei-Lucian MARIAN • Cornelia MĂIREAN • Daniela MUNTELE HENDREŞ • Dorin NASTAS • Emilia PASCAL • Nicoleta Laura POPA • Simona POPUŞOI • Mihail-Radu ROBOTĂ • Camelia SOPONARU • Maria Nicoleta TURLIUC • Ana-Maria ŢEPORDEI • Daniela Victoria ZAHARIA

2019

Intervenţii psihologice în şcoală. Manualul consilierului şcolar

 

Consilierea școlară este într-o continuă evoluție și transformare, iar consilierii școlari pot reprezenta o resursă importantă în educație. Doar prin aplicarea unui model de consiliere școlară bazat pe date și pe utilizarea unor programe de intervenție a căror eficiență a fost demonstrată prin cercetare se poate crește calitatea activității desfășurate de consilierii școlari. Din această perspectivă, volumul propune numeroase exemple de programe validate științific utilizate în întreaga lume și programe dezvoltate de specialiști autohtoni, care pot îmbunătăți activitatea la cabinetele de asistență psihopedagogică. Adresat tuturor celor implicați în procesul educațional românesc, acest volum demonstrează că asistența psihopedagogică din țara noastră ar putea ajunge la nivelul profesional din alte state care au investit cu adevărat în educație.


Autori capitole

• Ştefan BONCU • Simona BUTNARU • Irina CRUMPEI • Ion DAFINOIU • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Alexandra MAFTEI • Gianina MASSARI • Emilia PASCAL • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Camelia SOPONARU • Nicoleta TURLIUC

2019

Ghid de orientări pedagogice în educaţia pentru sănătate

Zoonozele

Pentru a îmbunătăți sănătatea și starea de bine prin prevenirea riscurilor și atenuarea efectelor crizelor, care își au originea la interfața dintre oameni, animale și diferitele medii ale acestora, la nivel global a luat naștere conceptul One Health, o strategie mondială care a devenit o abordare și apoi o mișcare de extindere a colaborărilor interdisciplinare și a comunicărilor în toate aspectele legate de îngrijirea sănătății oamenilor, animalelor și mediului, dar și de schimbare a perspectivelor în gestionarea riscurilor.

Lucrarea se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire din perspectiva educației pentru sănătate.
Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și exigenţele societăţii contemporane.
Datorită schimbărilor multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire privind învățarea despre boli transmisibile de la animale la om, în cadrul educației pentru sănătate, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

2018

Educaţia adulţilor

Identitate şi context românesc

Lucrarea se adresează studenților, profesorilor și cercetătorilor direct interesați de evoluția cunoașterii în educația adulților, principalele finalități constând în configurarea unui nucleu diciplinar specific domeniului și eliminarea prejudecăților care susțin existența unei istorii scurte a educației adulților în contextul cultural românesc. Cunoașterea în domeniul educației adulților nu constituie un corpus static, ci o construcție deschisă, condiționată de acumulări de fapte, idei și reflecții, de la cele mai vaste și generale, până la cele mai specializate, fiind înscrisă într-un parcurs de reconfigurare continuă. Discursul asupra educației adulților din prezenta lucrare acoperă atât planul conceptual, centrat pe elementele de specificitate ale registrului terminologic, cât și palierele educative empirice, rezultate din cunoașterea și aprofundarea faptelor concrete, a determinantelor istorice, sociale, culturale și politice care le-au condiționat evoluția, având rolul explicitării contextului întemeierii și dezvoltării domeniului în țara noastră.

2018

Managementul instituţiilor şi serviciilor pentru persoane cu cerinţe speciale

 

Elaborat şi structurat ca un ghid practic, volumul reflectă preocupări şi experienţe de dată recentă din domeniul reformelor de politică socială vizînd persoanele cu diferite tipuri de nevoi speciale din ţară, în perspectiva alinierii la sistemele europene de servicii specializate. Atent la reconfigurările şi evoluţiile din domeniul managementului serviciilor sociale, autorul analizează cele mai noi practici de intervenţie, ocrotire şi asistenţă socială, dar şi metodele inovative de educaţie, instruire şi profesionalizare pentru copii şi persoane cu dizabilităţi. Lucrarea este un reper important pentru mai multe categorii de specialişti, de la managerii şi personalul din domeniul psihopedagogic, din asistenţa socială, serviciile de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, cadre didactice şi pînă la studenţii de la facultăţile de profil.

2018

Personalitate, motivaţie şi performanţă academică

 

In domeniul psihologiei personalitatii, multitudinea de paradigme, teorii, modele prezentate in monografii, cursuri ori articole, rezultatele unor studii cantitative sau calitative, realizate cu o mare varietate de instrumente, mai vechi sau mai noi, este deseori deconcertanta chiar si pentru persoanele avizate. Aceasta carte isi propune sa fie un instrument util pentru intelegerea adecvata a celor mai relevante caracteristici ale personalitatii si ale motivatiei care faciliteaza obtinerea performantelor academice. In prima parte a lucrarii au fost vizate teorii clasice si moderne din sfera psihologiei personalitatii si a motivatiei, prezentate structurat si analizate din perspectiva gradului lor de relavanta stiintifica. Pregatita de aceste clarificari teoretice si metodologice, partea a doua a lucrarii a avut o miza aplicativa mai pronuntata, fiind prezentate rezultatele unor studii empirice, care, prin complementaritatea lor au vizat sa identifice o tipologie a structurilor de personalitate ale studentilor, sa clarifice rolul factorilor rnotivationali in perforrnanta academica si sa evidentieze aportul inteligentei si constiinciozitatii ca dimensiuni predictive ale performantei academice.

2018

Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor

Ediţia a II-a, revăzută și adăugită

Redactat cu preocupare pentru accesibilitate și într-o pronunțată notă aplicativă, volumul se constituie într-un veritabil ghid practic de management al conflictului, cu numeroase exemple și exerciții și cu recomandări privind prevenirea și rezolvarea conflictelor sau diminuarea efectelor nedorite ale acestora. El se adresează astfel atît studenților psihologi, sociologi, politologi ori juriști și celor două categorii de profesioniști ai rezolvării conflictelor – cadrele didactice care îndeplinesc rolul de formatori naționali și mediatorii de conflicte –, cît și oricărei persoane interesate de menținerea unor relații normale, pozitive cu ceilalți în viața privată sau la locul de muncă. „Se înșală amarnic oricine crede că poate soluționa conflicte (ale sale sau ale altora, în cazul din urmă, eventual, în calitate de mediator) fără cunoștințe minimale de teoria rezolvării conflictului. De fiecare dată cînd, la serviciu, în familie sau interacționînd cu prietenii avem un conflict, nu putem evita tendința firească, dar cu totul neproductivă de a încerca să corectăm percepțiile celuilalt, de a-l face să accepte că greșește, iar noi avem dreptate. În cartea de față, Ana Stoica-Constantin, profesor emerit la Universitatea «Al.I. Cuza» din Iași, ne explică de ce o astfel de abordare naivă a conflictului este sortită eșecului. Volumul conține, de asemenea, noțiuni despre rolul comunicării în rezolvarea conflictelor, despre rolul emoțiilor și al distorsiunilor cognitive. Ne sînt expuse, mai ales, strategiile eficiente de rezolvare, deloc sofisticate, dar care impun respectarea anumitor premise și a anumitor pași. Lucrînd cu migală și pasiune, autoarea ne dovedește, în această ediție secundă, că și cărțile unanim apreciate mai pot fi ameliorate semnificativ.” (Ștefan Boncu)

2018

A Handbook on Experiential Education. Pedagogical guidelines for teachers and parents

 

Lucrarea, editată în limba engleză, se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire din perspectiva educației experiențiale. Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și exigenţele societăţii contemporane. Având în vedere schimbările multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire prin învățare experiențială, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

2018

Revolutions.

The Archeology of Change

Volumul reunește cele mai bune articole prezentate în cadrul conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, ediția a IV-a, „Revoluțiile – o arheologie a schimbării”, desfășurată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pe 26-27 mai 2017. Cartea propune o sondare a conceptului de revoluție din domenii diferite, precum: teoria culturii, istorie, sociologie, psihologie, științele politice, științele comunicării, științe economice, literatură și arte.


Autori capitole

• Magda Samoilă

2018

Educația – provocări și tendințe.

Volum dedicat profesorului George Văideanu

Volumul de față este dedicat profesorului George Văideanu (1924-2014), personalitate de înaltă clasă în domeniul educației românești și mondiale. Lucrarea include studii realizate de specialiști în științele educației care valorifică opera și activitatea profesorului George Văideanu, precum și evocări care ilustrează personalitatea acestuia. Prin structura și analizele propuse în volum, autorii încearcă să contureze domeniile fundamentale în care s-au afirmat preocupările pedagogice ale profesorului George Văideanu: filosofia și politica educației, teoria educației, curriculum educațional, pedagogie universitară, educația permanentă și cercetarea prospectivă a educației.


Autori capitole

• Magda Samoilă • Carmen - Mihaela CREŢU

2018

Educația la Centenar

Idei. Instituții. Personalități

Educaţia la Centenar reuneşte perspectivele a 61 de cadre didactice din mediul academic, specialişti din diverse domenii şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Romano‑Catolice asupra transformărilor prin care a trecut sistemul de învăţămînt românesc sub influenţa evenimentelor istorice naţionale şi europene din ultima sută de ani. Sînt evocate personalităţi precum Andrei Şaguna, Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Cristofor Simionescu, Ion Jalea, George Văideanu, Onisifor Ghibu şi Ştefan Bârsănescu, care şi‑au pus amprenta asupra educaţiei în perioada premergătoare Marii Uniri şi ulterior. Pe parcurs sînt prezentate genealogii ale principiilor şi valorilor ce au constituit repere pentru învăţămîntul românesc, dar şi explicaţii privind provocările cu care se confruntă acesta în prezent.


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

2017

Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Volumul oferă o introducere în istoria celor mai reprezentative idei şi concepţii pedagogice, completată în această nouă ediţie de abordarea principalilor reprezentanţi ai pedagogiei autohtone. O extindere problematică firească, întrucît şi în perimetrul gîndirii româneşti despre educaţie s-au manifestat puncte de vedere deosebit de consistente, convergente cu cele existente pe plan universal, însă racordate la elemente socioculturale specifice. Istoria pedagogiei se adresează în primul rînd studenţilor de la facultăţile cu profil didactic, celor de la secţiile de pedagogie, psihopedagogie, psihologie în special, dar şi tuturor viitorilor profesori, indiferent de specializarea lor, precum şi formatorilor interesaţi de evoluţia teoriilor despre educaţie.

2017

Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări

 

În România, ca peste tot în lume, sistemul educativ este într-o permanentă transformare, însă în ţara noastră, de cele mai multe ori, procesul schimbării pare haotic, dacă nu chiar diletantist. Constantin Cucoş încearcă să identifice o serie de inovaţii din învăţămînt, să evidenţieze blocaje sau provocări, dar şi puncte la care încă mai este de lucru. Elevii şi studenţii ar trebui să aibă un cuvînt de spus în privinţa educaţiei pe care o primesc? Cum trebuie formaţi profesorii? Intră şcoala din România cu adevărat în era digitală? Cît de benefic este homeschooling-ul? Se acordă suficientă atenţie plagiatului? Acestea sînt doar cîteva dintre întrebările la care răspunde Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, o carte ce se adresează atît studenţilor care se pregătesc pentru o carieră în sistemul de învăţămînt, corpului profesoral, pedagogilor, cît şi persoanelor cu putere de decizie asupra politicilor privind educaţia.

2017

Tratat de metodologie a cercetării în psihologie

 

Lucrarea conţine o sinteză a principalelor metode practicate în psihologia contemporană. Ea nu se bazează doar pe investigaţie bibliografică, ci este completată cu o serie de concluzii dobândite în peste 25 de ani de practică profesională în laboratoare de psihologie din domeniul educaţional, organizaţional-industrial şi al transporturilor.

Tratatul se adresează mai ales studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, practicienilor din domeniul psihologiei, dar şi unor absolvenţi de studii superioare din discipline învecinate, cum sunt sociologia, pedagogia, asistenţa socială, politologia, interesaţi de informare adusă la zi în domeniul metodologiei de cercetare. Totodată, lucrarea conţine în partea finală o istorie a metodologiei cercetării din domeniul psihologiei în România, ca urmare a constatării lipsei unei sinteze satisfăcătoare, atât în perioada clasică de dezvoltare a psihologiei româneşti, cât şi în cea modernă.

2017

Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician

 

Înainte de a primi tratament, orice client trebuie să treacă printr-o etapă crucială – evaluarea psihologică. Pentru ca terapia să fie eficientă şi adecvată, este extrem de important ca evaluarea psihologică ce o precedă să fie efectuată în baza unor ipoteze clinice, multimodal şi corect. Volumul colectiv coordonat de Violeta Enea şi Ion Dafinoiu este primul manual în limba română care abordează procesul de evaluare psihologică într-o manieră didactică, pornind de la principii de bază şi continuînd cu metode de lucru, cazuri particulare şi analiza diverselor cadre în care aceasta poate fi pusă în practică.

Reunind cunoscuţi specialişti din mari centre universitare din ţară, Evaluarea psihologică se adresează în egală măsură studenţilor, psihologilor clinicieni şi cercetătorilor.

2017

Tulburările de comportament alimentar şi obezitatea la copii si adolescenţi

 

Obiectivul cartii este de a umple golurile de informatie din literatura de specialitate disponibila in limba romana prin abordarea terapeutica a tulburarilor de comportament alimentar la copii si adolescenti. Tratamentul acestor tulburari, in mod obisnuit, presupune mobilizarea unei intregi echipe de specialisti care poate include, in afara de psihologul clinician, un medic pediatru, un internist (eventual endocrinolog sau cardiolog), un psihiatru, un dietetician si diferiti terapeuti, in functie de caz. Volumul se adreseaza tuturor acestor categorii de specialisti interesati de perspectiva psihologica a acestor tulburari si, in egala masura, parintilor si studentilor la psihologie si medicina. Parintii vor avea ocazia de a intelege rolul activ pe care il au de indeplinit in lupta cu tulburarea de alimentatie, iar cartea le va pune la dispozitie recomandari privind caile de actiune adecvate pe care ar putea sa le urmeze in cazul fiecarei tulburari in parte.

2017

Stres posttraumatic și dezvoltare personală posttraumatică

 

Trauma reprezinta un eveniment de viata care implica moartea, amenintarea cu moartea si/sau injurii serioase la adresa integritatii fizice sau psihice. Atunci cand o persoana traieste un eveniment traumatic, ea se confrunta cu o realitate care contrazice perspectiva prin care lumea este privita ca un loc sigur. Trauma produce schimbari ale identitatii de sine, ale spiritualitatii, ale perspectivei asupra lumii, ca rezultat al modificarilor schemelor cognitive asociate cu increderea, intimitatea, siguranta, puterea si controlul. Consecinta cea mai severa, din punct de vedere psihologic, a expunerii la traume consta in aparitia tulburarii de stres posttraumatic, caracterizata prin manifestari intruzive, simptome de evitare, hiperactivism, perturbari ale schemelor cognitive si ale dispozitiei. De asemenea, studiile documenteaza existenta fenomenului de dezvoltare personala posttraumatica, caracterizat prin faptul ca persoanele expuse traumelor pot raporta anumite beneficii sau schimbari pozitive, ca urmare a experientei lor. Lucrarea prezenta isi propune sa prezinte implicatiile traumelor, atat cele nefaste (stresul posttraumatic), cat si cele de natura pozitiva (dezvoltare personala posttraumatica), rezumand date teoretice si empirice recente si relevante pentru domeniul traumatologiei.

2017

Elemente de pedagogie universitară

Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită

Cartea completează pregătirea inițială a cadrelor didactice universitare, centrându-se pe descrierea și adaptarea conținutului didacticii școlare la nivel universitar, trecând în revistă un istoric și evoluțiile educației universitare, problematica finalităților educației, a conținuturilor și metodologiei universitare, redimensionarea principiilor didactice, designul instrucțional în context universitar, evoluțiile în evaluarea academică, relația cadru didactic-student, dar și modalitățile prin care coaching-ul (ca domeniu care vizează dezvoltarea și optimizarea activității, atingerea obiectivelor etc.) poate sprijini mediul academic.

2017

Evaluarea profesorilor

Evoluţii şi provocări

Evaluarea profesorilor este un subiect actual si controversat al politicilor de reforma in educatie peste tot in lume. Lucrarea prezinta cititorilor o sinteza asupra principalelor idei vehiculate in spatiul european si nord-american cu privire la evaluarea profesorilor. Cateva obiective punctuale sunt: realizarea unor clarificari teoretice cu privire la conceptele din domeniul aprecierii performantelor profesorilor, analiza formelor traditionale si mai recente de realizare a evaluarii, descrierea principalelor metode de evaluare a muncii educatorilor, surprinderea unor tendinte referitoare la recompensarea financiara a profesorilor. Orice schimbare sau inovare a practicilor de evaluare din tara noastra ar trebui sa se fundamenteze pe acumularile teoretice si pe experientele intreprinse pe plan international. Prin ideile prezentate in fiecare capitol si prin concluziile inaintate, lucrarea propune o serie de subiecte de reflectie si argumente pentru inovarea politicilor educationale romanesti. Beneficiarii potentiali sunt profesorii, decidentii, cercetatorii, studentii si orice alta categorie interesata de subiect.

2017

Limbă şi comunicare – perspective didactice. Aplicaţii pentru învăţământul primar

 

Lucrarea se doreşte a fi un ghid în planul didacticii Limbii şi comunicării – în accepţiunea clasică, al didacticii limbii şi literaturii române. Un ghid atât pentru cei care, în cadrul formării lor iniţiale (de exemplu, dar nu exclusiv, prin specializarea „Pedagogia Învăţă­mân-tului Primar şi Preşcolar”, existentă la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), îşi fundamentează teoretic şi aplicativ acest domeniu de pregătire, cât şi pentru cei care, în demersul continuu şi actualizat – în mod necesar – al dezvoltării lor profesionale, caută nuanţări, provocări, premise pentru noi experienţe în activităţile cu elevii.

Contextul vizat este unul particular; este vorba, la nivelul conţi­nu­tului ştiinţific, despre domeniul/ aria curriculară Limbă şi comu­nicare, disciplina Comunicare în limba română/ Limba şi literatura română, iar la nivelul ciclurilor şcolarităţii – despre ciclul primar. O propunere, aşadar, de delimitări mai vechi (clasice/ clasicizate) şi mai noi (alternative la/ pentru cele anterioare) în universul didacticii abordării limbii şi comunicării (literare şi nonliterare) în învăţământul primar.

Plecând de la premisa că ideile generează idei, că împărtăşirea exemplelor/ experienţelor stimulează găsirea de (noi) soluţii la probleme mai vechi sau mai noi, lucrarea de faţă propune un parcurs jalonat de datum-uri, însă deschis provocărilor pe care le implică abordarea acestora în învăţământul primar.

2016

Figures of Migration

 

Prezentul volum, editat în limbile română și engleză, sub genericul Figuri ale migrației, reunește lucrările ediției a III-a a conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, desfășurată între 19 și 20 mai 2016 sub egida Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.


Autori articole

• Irina CRUMPEI-TANASĂ • Nicoleta ROGOZ

2016

Educaţia specială. Ghid metodologic

 

Educatia speciala este destinata tuturor copiilor cu dizabilitati care nu reusesc sa atinga un nivel de cunoastere si de comportament social corespunzator virstei lor in cadrul invatamintului obisnuit. Volumul acopera proiectarea didactica pentru o mare diversitate de discipline, tipuri de lectii, jocuri si activitati recuperatorii din programele de terapie complexa si integrata, fiind centrat pe prezentarea unor proiecte didactice pentru elevii cu deficiente de intelect, de auz sau de vedere. Este primul ghid de pe piata editoriala autohtona care prezinta intr-o maniera exhaustiva procesul de proiectare didactica dupa toate rigorile psihopedagogice si metodologice, venind in intimpinarea unor nevoi reale ale cadrelor didactice in formare sau active in reteaua scolara.

2016

Relaţiile intime

Atracţie interpersonală şi convieţuire în cuplu

Care sint mecanismele ce stau la baza atractiei personale? De ce uneori este atit de greu sa mentinem o relatie? Cum ne putem imbunatati viata alaturi de persoana iubita? Pornind de la rezultatele unor studii din domeniile psihologiei, sociologiei, comunicarii si neurostiintelor, volumul analizeaza relatiile de cuplu sub toate aspectele, de la stereotipurile si idealurile care influenteaza alegerea partenerului, pina la modul diferit in care femeile si barbatii percep sexualitatea sau incearca sa rezolve problemele de familie. Pe linga principalele tipuri de relatii intime, sint prezentate cele mai importante procese implicate in dezvoltarea si mentinerea acestor relatii, dar si in destramarea lor.

Volumul le ofera studentilor de la facultatile de psihologie si stiinte sociale sinteze bazate pe o bibliografie de ultima ora, iar consilierilor si psihoterapeutilor – informatii esentiale pe care le pot aplica in asistenta persoanelor cu probleme in relatiile de cuplu.

2016

Educaţia timpurie

Probleme şi soluţii

Copilaria timpurie, intervalul de la nastere si pina la implinirea virstei de 6-7 ani, reprezinta cea mai importanta perioada din viata copiilor. Acum dezvoltarea lor este foarte rapida, iar deficientele de invatare si cele psihocomportamentale pot fi mai usor depistate si remediate. Plecind de la aceste premise, autorii prezinta principalele repere ale educatiei timpurii, mijloacele educative, provocarile actuale si posibile solutii, precum si aspecte legate de activitatea cadrelor didactice. Solutiile propuse au drept scop o dezvoltare intelectuala si sociala armonioasa a copiilor, obtinerea unor performante scolare superioare, scaderea ratei esecului scolar si a abandonului. Volumul pune la dispozitia studentilor de la facultatile de stiinte ale educatiei, psihologie sau asistenta sociala si practicienilor din aceste domenii rezultatele celor mai recente cercetari, precum si noi directii de analiza.


Autori capitole

• Simona BUTNARU • Ciprian CEOBANU • Carmen - Mihaela CREŢU • Irina CRUMPEI • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Gianina MASSARI • Mariana MOMANU • Daniela MUNTELE • Cristina NEAMŢU • Octavian ONICI • Constantin PETROVICI • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Dorina SĂLĂVĂSTRU • Elena SEGHEDIN • Camelia SOPONARU • Liliana STAN • Ana-Maria ŢEPORDEI • Maria Nicoleta TURLIUC

2016

Învăţarea în mediul virtual

Ghid de utilizare a calculatorului în educaţie

Prefaţă de Constantin Cucoş

În contextul folosirii tot mai largi a tehnologiei în viaţa de zi cu zi, profesorii se confruntă cu o serie de întrebări legate de introducerea dispozitivelor digitale în instituţiile de învăţământ şi de accentul pus pe instruirea asistată de calculator. Cum pot noile tehnologii să stimuleze procesul de învăţare şi să îmbunătăţească performanţele elevilor şi studenţilor? E-learning-ul şi m-learning-ul  sunt mai eficiente decât învăţarea clasică? Cum afectează mediul on-line capacităţile cognitive ale unei persoane? Pentru a răspunde la aceste întrebări, cadrele didactice trebuie să fie familiarizate cu mediile şi comunităţile virtuale de învăţare, să cunoască efectele în plan educativ ale reţelelor de socializare şi standardele de calitate în e-learning. Lucrarea prezintă principalele aspecte ale folosirii calculatoarelor în procesul de învăţământ, completându-şi expunerile cu studii de caz şi cu rezultate ale unor cercetări efectuate de specialişti din ţară şi din străinătate. Bazată pe cea mai recentă bibliografie din domeniu, Învăţarea în mediul virtual se adresează atât profesorilor, cât şi studenţilor care parcurg modulul de formare pentru cariera didactică.

2016

Proba EVIQ-S de evaluare a inteligenţei generale

Manualul de utilizare

Volumul prezintă Proba EVIQ-S care a fost dezvoltata ca un instrument robust de evaluare a aptitudinii cognitive generale. Versiunea EVIQ-S a fost construita pornind de la modelul CHC (Cattel – Horn – Carroll) al celor trei straturi ale inteligentei,conţinând sarcini care solicita diferite abilitaţi cognitivecum ar fi cele spaţiale (reconstituire cuburi, cuburi desfăşurate), cele de gândire inferenţială (matrici, analogii, serii de numere),dar si cunostinţe dobândite prin cultura generala (sarcini de categorizare / serii de cuvinte, silogisme). Proba EVIQ-S oferă, pe lângă un indicator general privind nivelul intelectual exprimat în valori IQ, o evaluare în cinci clase standardizate a nivelului de inteligenţă verbală, respectiv non-verbală. Deşi există o multitudine de alternative de aplicat, proba EVIQ-S are timpul cel mai scurt de administrare, necesitând doar 15 minute ca timp de lucru din partea celor testaţi, în condiţiile în care majoritatea probelor de inteligenţă necesită cel puţin 45-60 de minute pentru completare.

2016

Educaţia incluzivă şi pedagogia diversităţii

 

Problematica cerintelor speciale in educatie si asigurarea de sanse egale la educatie si formare pentru toti copiii au devenit o preocupare prioritara pentru specialistii din sistemul de invatamint romanesc, in contextul promovarii principiilor educatiei pentru toti si al normalizarii vietii persoanelor cu cerinte speciale. Urmind linia precedentelor editii, intitulate Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale, volumul sintetizeaza principalele aspecte ale politicilor si practicilor educationale destinate elevilor cu cerinte speciale si aduce unele clarificari necesare cu privire la fondul teoretic al incluziunii scolare. Totodata, isi propune sa ofere solutii pentru proiectarea si aplicarea programelor educationale desfasurate in scolile incluzive, venind astfel in ajutorul cadrelor didactice si al specialistilor care sustin aceste practici.

2016

Optimizarea comportamentului uman în sănătate şi în boală

 

Psihologia sănătăţii sporeşte înţelegerea relaţiei minte-corp şi are drept obiective centrale promovarea stării de sănătate şi prevenirea bolilor, cu ajutorul mijloacelor psihologice. Ea investighează şi stresul perceput de om dar ş comportamentele lui, fie favorabile, fie dăunătoare sănătăţii. Cititorul va găsi în această lucrare teme relevante pentru descifrarea legăturii stresului cu sănătatea şi, mai important, va progresa în înţelegerea faptului că această legătură are puternici intermediari la nivelul gândurilor, atitudinilor, convingerilor profunde, dar şi la nivelul relaţiilor cu ceilalţi. Dificultatea incontestabilă, sugerată oricui de noţiunea de stres, este mai ales o provocare la identificarea resurselor, iar temele de psihologie a sănătăţii din acest volum pot sprijini căutarea şi identificarea de instrumente psihologice pentru consolidarea bunei stări a celui sănătos, dar şi a celui afectat deja de o condiţie medicală cronică, sau afectat existenţial de experienţe dificile personale, familiale, profesionale.

2016

Bulimia nervoasă: teorie, evaluare şi tratament

 

Tulburare de alimentatie declansata pe fond psihic, bulimia nervoasa afecteaza in prezent citeva zeci de milioane de persoane din toata lumea. Volumul analizeaza diversii factori declansatori ai bolii, de la cei genetici pina la cei psihologici sau socioculturali, modalitatile de diagnosticare si tipurile cele mai adecvate de tratament, selectate pe baza experientei psihoterapeutice a autorilor si a rezultatelor obtinute. Lucrarea se adreseaza atit psihologilor clinicieni, psihoterapeutilor si studentilor de la facultatile de psihologie si medicina, cit si persoanelor care sufera de bulimie.

2016

Creativitatea

Perspective psiho-pedagogice, vol. II

Volumul este realizat prin contribuţia unor autori, printre care şi prof. univ. dr. Liliana STAN (capitolul „Amenajarea spaţiilor educative pentru copiii mici – provocare pentru creativitatea profesorului„), conf. univ. dr. Angelica HOBJILĂ (capitolul „Relaţia creativitate – sincretismul artelor în procesul educativ”), lect. univ. dr. Nicoleta ROGOZ (capitolul „Practici curriculare pentru dezvoltarea creativității la preșcolari și la școlarii din învățământul primar„),


Autori capitole

• Angelica HOBJILĂ • Nicoleta ROGOZ • Liliana STAN • Carmen - Mihaela CREŢU

2016

Psihologia gestiunii resurselor umane

 

Volumul prezintă principalele proceduri de gestiune a resurselor umane dintr-o perspectivă psihologică, fiind focalizat pe identificarea, evaluarea şi utilizarea diferenţelor psihologice individuale, în scopul optimizării nivelului de performanţă profesională şi a satisfacţiei în muncă. Pe lângă temele clasice ale managementului resurselor umane, în volum sunt alocate capitole extinse analizei unor proceduri specifice activităţii psihologice: evaluarea psihologică în organizaţii, fundamentele psihologice ale motivării angajaţilor, strategii şi proceduri de motivare a angajaţilor, managementul carierei profesionale etc.

2015

Emoţiile complexe

 

Emotiile sint o componenta esentiala a vietii noastre psihice. Ele ne influenteaza atitudinea fata de ceilalti si modul in care reactionam in anumite situatii, fiind responsabile de confortul sau disconfortul nostru interior. Volumul prezinta cele mai importante si mai complexe emotii din perspectiva psihologiei sociale, pe baza informatiilor de ultima ora din domeniu. Sint trecute in revista teoriile specifice, tipologia emotiilor, functiile lor sociale, efectele negative si cele pozitive, mecanismele cognitive, posibilitatile de masurare, diferentele interculturale si interindividuale.

Emotiile complexe este o sursa de informatii esentiale pentru studentii si practicienii din domeniul psihologiei, dar si pentru cititorii interesati de efectele si functiile emotiilor in viata de zi cu zi.

2015

Dimensiuni ale rezilienţei psihologice

Abordări teoretice şi aplicative

Volumul Dimensiuni ale rezilienţei psihologice. Abordări teoretice şi aplicative este rezultatul activităţii de cercetare a bursierilor doctorali şi postdoctorali şi a tutorilor grupei “Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii actuale” din cadrul proiectului POSDRU  Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doscpostdoc), derulat la Academia Română, Filiala Iaşi.
Conţinutul şi structura volumului au fost determinate de obiectivul general al acestei grupe de cercetare, acela de a studia, din perspectiva teoriilor şi practicilor psihologice şi educaţionale şi cu instrumentele acestora, problematica rezilienţei psihologice atât în accepţiunea sa iniţială, de caracteristică individuală, cât şi, sau mai ales, în accepţiunea sa recentă de sumă de abilităţi şi competenţe dobândite în cursul unui proces dinamic şi longitudinal, specific nu doar indivizilor ci şi grupurilor  şi comunităţilor.

2015

Perspective pentru cercetarea în educaţie

 

Cercetarea educaţională ştim cu toţii că este definitorie, pe de o parte, pentru întărirea statutului pedagogiei ca ştiinţă, fiind una dintre componentele care îi legitimează statutul de ştiinţă, oferind suportul (empiric) argumentativ, pentru elaborările teoretice, explicative. Pe de altă parte, are rolul esenţial de a produce date validate ştiinţific privind diagnoza sistemului şi procesului educaţional, argumente ştiinţifice pentru necesarele ameliorări educaţionale la nivelul politicilor, instituţiilor şi practicilor educaţionale.


Autori articole

• Carmen Creţu • Nicoleta Rogoz

2015

Educaţie pentru comunicare

Volum omagial dedicat profesorului Laurenţiu Şoitu

Volumul este un gest de omagiu adus profesorului Laurențiu Șoitu, din partea colegilor, colaboratorilor și doctoranzilor, la împlinirea vârstei de 70 de ani și a patru decenii și jumătate de activitate. Volumul cuprinde Evocări, Secvențe și Studii, reunite sub tematica Educație pentru comunicare. Fiecare din textele primei părți realizează o tușă la portretul lui Laurențiu Șoitu: dascălul, colegul de școală, mentorul, studentul, jurnalistul, eseistul, specialistul în științele comunicării şi ale educației. În partea mediană a volumului, sub titlul Secvențe, au fost reunite câteva din momentele care au marcat cariera profesională a profesorului. Autorii studiilor – cadre didactice universitare și preuniversitare, reprezentanți ai clerului, foști doctoranzi – surprind valențe variate ale actului de comunicare și rolul acestuia în procesul de educație.


Autori capitole

• Nicoleta ROGOZ

2015

Comunitățile de învățare în secolul 21

Provocări pentru învățământul superior

Volumul de față conține lucrările prezentate la conferința CERED 2015, de la Iași, care a reunit comunitatea academică națională din Științele Educației, cu scopul de a analiza starea cercetării științifice a domeniului. Conferința s-a desfășurat sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE), în curs de afiliere la European Educational Research Association (EERA).
Lucrările conferinței au debutat cu un Panel de dezbateri în plen cu tema Cercetarea și învățarea în domeniul științelor educației care a prilejuit reflecții asupra provocărilor actuale și de perspectivă ale mediilor universitare de cercetare în educație din România.

2014

Educaţia estetică

 

Rezultat al unei documentari riguroase cu privire la noile evolutii din domeniul esteticii, volumul abordeaza principalele problematici care se circumscriu educatiei estetice, incurajind utilizarea mai eficienta a artei in sistemul educational contemporan. Pe baza propriei experiente legate de raportarea la arta, Constantin Cucos propune noi perspective asupra functionalitatii limbajului artistic, trece in revista virtutile educative ale frumosului prezent in arta, natura sau comunitate si explica multiplele legaturi dintre arte si alte manifestari spirituale. In completarea expunerilor cu caracter general autorul ofera o serie de repere concrete privind obiectivele si continuturile educatiei estetice, metodele acesteia si problematica evaluarii la disciplinele artistice. Educatia estetica este un excelent ghid pedagogic ce poate fi utilizat in context didactic si in domeniile conexe, adresindu-se studentilor de la pedagogia invatamintului preprimar si primar, studentilor de la facultatile de arte cu profil didactic, precum si profesorilor de diferite specialitati care urmaresc formarea bunului-gust.

2014

Evaluarea gândirii creative matematice

Ghid practic

Volumul, apărut la Editura Performantica, este un ghid practic pentru copii cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani.

2014

Stresul traumatic secundar. Efectul advers al empatiei

 

Studiile arata ca (de-a lungul vietii) noua din zece persoane vor fi supuse cel putin unui eveniment traumatic ce le va pune existenta in pericol. Evenimentele traumatogene pun sub semnul intrebarii relatiile umane de baza; ele slabesc sistemele de credinte ce ofera inteles experientei umane, altereaza credinta persoanei intr-o ordine divina sau naturala si izoleaza victima intr-o stare de criza existentiala. Domeniul traumatologiei a recunoscut, in ultimii ani, ca indivizii care vin in contact cu supravietuitorii evenimentelor traumatice sunt expusi ei insisi unei forme de stres traumatic („stresul traumatic secundar” – STS). Anumite categorii profesionale (terapeutii ce lucreaza cu victime, specialistii ce intervin in situatii de urgenta, politistii, pompierii, medicii s.a. prezinta un risc crescut de a dezvolta stres traumatic secundar, ei intra regulat in contact cu victime ale evenimentelor traumatice. Categoriile profesionale afectate sunt tocmai acelea care au un rol esential in supravietuirea victimelor. Un bun echilibru psihic poate determina uneori diferenta dintre viata si moarte. Calitatea ingrijirii, empatia, intelegerea si gradul de implicare vor fi conditionate de starea psihica a specialistilor.
Lucrarea de fata incearca sa propuna solutii pentru aceasta dilema printr-o informare adecvata asupra acestei tulburari.

2014

Pedagogie

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Raspunzind celor mai recente cerinte din domeniul educatiei, volumul ofera o privire de ansamblu asupra intregii tematici a disciplinei, de la reforma sistemului de invatamint, proiectarea pe unitati de invatare sau teoria si metodologia curriculumului, pina la strategiile de evaluare si formarea cadrelor didactice. Pe linga temele traditionale, aceasta a treia editie abordeaza si subiecte de actualitate, ca rolul noilor tehnologii in procesul de invatare si modul in care pot fi integrate cit mai eficient in actul educational in vederea imbunatatirii rezultatelor. Numeroase exemple practice si interpretari inedite faciliteaza intelegerea problematicii pedagogice si ofera noi perspective asupra unor aspecte mai putin analizate pina in prezent. Volumul se adreseaza atit studentilor, cit si profesorilor si altor categorii de formatori, constituind un suport util pentru pregatirea examenelor de titularizare in invatamintul preuniversitar, a examenelor de grad si de definitivat.

2014

Forme ludice în activităţile curriculare şi extracurriculare

Aplicaţii în educaţia fizică şi sport

Cartea se adresează: studenţilor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, şi celor de la Pedagogia Învăţământului Preprimar şi Primar, tuturor celor care urmează modulul psiho-pedagogic, profesorilor de educaţie fizică şi sport indiferent de ciclul şcolar în care predau, antrenorilor şi monitorilor sportivi, educatorilor (educatoarelor), institutori/institutoare, profesori pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorilor/învăţătoarelor, profesori pentru învăţământul primar care predau la grădiniţe sau ciclul primar (conform funcţiilor didactice stabilite în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011), profesorilor suplinitori pe disciplina educaţie fizică şi sport, părinţilor şi tuturor celor care înţeleg importanţa educaţiei prin mijloace ludice.

2014

Conceptul de sine şi performanţa şcolară

 

Lucrarea se constituie într-o sinteză a cercetărilor teoretice şi empirice care evidenţiază rolul sinelui în motivarea şi autoreglarea învăţării şcolare. A fost analizată valoarea motivaţională a dimensiunilor stabile ale sinelui (sentimentul valorii personale, competenţele percepute), în raport cu cea a unor structuri mai dinamice, cum ar fi autoeficacitatea percepută. Tema tratată în acest volum este de maximă importanţă pentru domeniul educaţional, întrucât ea oferă un fundament ştiinţific pentru aplicaţiile practice din clasă: autoreglarea eficientă a învăţării, structurarea sarcinilor şcolare, autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, rezilienţa şcolară. Lucrarea se adresează atât studenţilor de la psihologie care au nevoie de o introducere monografică în temă, cât şi practicienilor (consilieri şcolari şi profesori diriginţi) preocupaţi de înţelegerea cauzalităţii complexe a performanţelor şcolare.

2014

Pedagogia preşcolarităţii şi şcolarităţii mici

 

Pedagogia prescolaritatii si scolaritatii mici constituie un instrument de lucru util cadrelor didactice care desfasoara activitati cu copiii de virsta mica, studentilor aflati in curs de profesionalizare in domeniu, profesorilor din universitati implicati in formarea viitorilor specialisti din gradinite si scoli primare, precum si decidentilor din domeniul politicilor educationale. Volumul analizeaza actualul context socioeducational de modelare a personalitatii copiilor, prezinta principiile activitatii pedagogice desfasurate cu copiii de virsta mica si evidentiaza specificul componentelor curriculumului invatamintului prescolar si primar (finalitatile si continuturile formarii, metodologia didactica, cu accent pe metodele de comunicare, evaluarea didactica). Materialul include si valoroase instrumente practice: fise de observatie a copilului si a grupului de copii, proiecte didactice.

2014

Psihologie socială clinică

 

Psihologia sociala si psihologia clinica sint domenii interconectate: pe de o parte, numeroase disfunctii psihologice sint generate in cadrul actiunilor sociale cotidiene, iar pe de alta parte, eficienta interventiilor terapeutice depinde in mare masura de cunoasterea dinamicilor psihosociale prezente in spatiul clinic. Propunind o abordare integrativa a conceptului de sanatate psihologica, volumul are ca principal obiectiv introducerea disciplinei psihologiei sociale clinice in Romania. Sint expuse pe larg problemele emotionale in viata cotidiana, cauzele comportamentului disfunctional, rolul dinamicilor interpersonale si de grup in adaptare si terapie, procesele de schimbare psihologica, dar si strategiile terapeutice in context social. Cele 41 de studii abordeaza cele mai noi teme prezente in literatura de specialitate, oferind studentilor de la facultatile de psihologie si specialistilor in domeniu fundamentele teoretice pentru demersurile terapeutice si pentru practicile clinice in general.

2014

Psihologia traumei

 

Stresul si trauma psihica influenteaza perceptia, gandirea si memoria, avind adesea consecinte grave asupra modului in care persoana afectata se percepe pe sine sau lumea inconjuratoare. Sinteza a celor mai noi informatii din domeniu, Psihologia traumei analizeaza tulburarile psihotraumatice, factorii de risc si factorii protectivi si prezinta strategii de coping, modalitati de prevenire a stresului posttraumatic, precum si cele mai eficiente terapii utilizate la nivel international. Autoarele propun o dubla viziune asupra expunerii la stres si evenimentele traumatizante, ce include atit aspectele negative ale acestora, cit si posibilele implicatii pozitive, cum ar fi dezvoltarea personala si rezilienta. In completarea informatiilor teoretice, volumul ofera instrumente practice de lucru, fiind un ghid util pentru studentii si profesorii facultatilor de psihologie, dar si pentru specialistii din domeniu.

2014

Mesajul, conținut și relație

 

Orice comunicare presupune un angajament care, in fapt, este o relatie. Aceasta insemna ca o comunicare nu se limiteaza sa transmita o informatie, ci determina si un comportament. Pocesul este definit de Gregory Bateson ca fiind alcatuit din doua operatiuni exprimate prin Indicele si Ordinul oricarei comunicari. Volumul ne introduce in multitudinea situatiilor existente, identificate ca reale ori posibile, in care se regaseste ilustrat si argumentat raportul continut – relatie. Sub acest generic se vor reflecta diversele ipostaze ale persoanei – in lumea familiei, a scolii, a spatiului non-formal si informal, in raportul cu sine si creatia proprie ori a altora, in efectele din timpul actiunii, in constiintele acelorasi generatii si ale celor posterioare, in exprimarea verbala ori non-verbala. In volumul de fata sunt reunite cateva dintre ideile unor teze de doctorat la realizarea carora ne-am aflat impreuna cu autorii acestora, sunt reflectate posibile interpretari ale raporturilor dintre continutul si relatia mesajului, aspecte adesea nepercepute, din necunoastere ori insuficienta recunoastere a efectelor generate.


Autori capitole

• Magda Samoilă

2014

Violenţa în şcoală. Repere pentru analiză şi intervenţie

 

În acest volum, care se doreşte o sinteză teoretică asupra domeniului, au fost grupate câteva teme importante ale manifestării agresivităţii şi violenţei în mediul şcolar, printre care: cauzele explicative ale violenţei, tipurile curent întâlnite, victima, agresorul, managementul disciplinei în şcoală, prevenirea si controlul fenomenului, precum şi impactul variabilelor socio-demografice asupra violenţei şcolare.

2014

Gen şi diferenţe de gen în studii empirice

 

Desi tema raportului dintre sexe este una care a preocupat ganditorii constant, contemporaneitatea a confruntat omul modern cu o schimbare fara precedent a raportului dintre sfera publica si cea privata, cu ‘o invazie’ a domeniului public in cel privat, cu intense si frecvente conflicte munca-familie, cu tensiuni intre responsabilitatile, asumarea si echilibrarea sarcinilor domestice cu cele profesionale, atat in cazul barbatilor cat, mai ales, in cel al femeilor. Ca urmare a rolurilor diferite asumate, diviziunea pe criterii de gen muncii a generat o parte din diferentele percepute si stereotipizate care au consecinte importante asupra femeilor si barbatilor de astazi; pe de alta parte, accesul femeii la educatie, in campul muncii si politicile egalitare de gen au generat o diminuare a diferentelor de gen inregistrate in cerecetarile din urma cu 3-4 decenii. Volumul este o premiera in spatiul publicistic romanesc, propunand o asociere intre studiile de gen si cele privind relatiile munca-familie. Prin anvergura tematicii, a contributiilor autorilor din regiuni diferite ale Europei, a relevantei teoretice si practice a rezultatelor raportate si a valentelor lor euristice, volumul propune atentiei cercetatorilor si studentilor – si nu numai – reflectii originale asupra dimensiunii genului in viata sociala si politica, in familie si profesie, educatie si sanatate, asupra diferentelor de gen si a implicatiilor lor multiple. Cercetarile au fost realizate cu ocazia participarii la Conferinta internationala ‘Gen, munca, familie si schimbare’, organizata in cadrul Proiectului POSDRU (ID 50679), ‘Reconstructia statutului femeii: de la discriminare, la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse’.
Cuprins:
◊ Cauze ale dependentei de partener in relatiile romantice
◊ Diferente dintre femei si barbati in trafic – realitate sau prejudecata?
◊ Calitatea vietii si diferentele de gen
◊ Relatia dintre rolul de gen traditional si sanatate in randul barbatilor tineri
◊ Frecventa practicilor parentale disciplinatorii raportate de adolescenti
◊ Perceptia cadrelor didactice asupra eticii muncii in invatamant: implicatii ale dimensiunii de gen

2014

Dimensiunea lingvistică a stereotipurilor sociale

 

Având o abordare similară cu cea din sfera cogniţiei sociale, lucrarea de faţă are ca obiect analiza modului în care sunt transmise şi menţinute stereotipurile şi atitudinile sociale prin actele de comunicare socială. Demersul de cercetare este realizat în special pe baza instrumentului de analiză lingvistică propus de modelul categoriilor lingvistice (MCL, Semin şi Fiedler, 1988). Demersul poate fi privit din dublă perspectivă: conceptuală şi metodologică. Conceptual, am readus în centrul atenţiei importanţa proprietăţilor inferenţiale ale categoriilor lexicale. Metodologic, considerăm că utilizarea şi analiza MCL din perspectiva propusă de noi poate face din acesta un instrument de lucru mai productiv în vederea viitoarelor demersuri de analiză a discursului sau a producţiilor verbale în diferite contexte de comunicare reală.

2014

Proiectarea curriculum-ului din perspectiva constructivismului

Noi tendinţe şi sugestii metodologice

Lucrarea analizează raportul paradigmă-model curricular dintr-o perspectivă integrativă. Încercarea de a ne îndepărta de limitarea la premisele epistemologice ale constructivismului este motivată de argumentul traducerii proiectării curriculare în termenii pragmaticului. Această traducere permite studenţilor, profesorilor, dar şi cercetătorilor să îşi orienteze demersurile de analiză în direcţia identificării unor oportunităţi care pot fi oferite de problematica proiectării curriculare. Prezenta lucrare se constituie într-o pledoarie pentru conceperea unui curriculum integrativ care emerge din perspectiva unitară asupra obiectivelor, conţinuturilor, metodologiei de predare-învăţare-evaluare, managementului clasei de elevi, comunicării didactice. Noile roluri prioritare ale profesorului sunt: conceptor de curriculum, cel care dezvoltă curriculum, şi respectiv evaluator de curriculum. O reconfigurare a acestor roluri presupune cu necesitate şi o nouă perspectivă asupra multidimensionalităţii competenţei didactice, dar şi o viziune consistentă asupra programelor de formare a personalului didactic.

2013

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. Ghiduri de bune practici

 

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. Ghiduri de bune practici

 

2013

Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice

Ediţia a III‑a, revăzută şi adaugită

Orice demers de integrare a persoanelor cu cerinte educative speciale trebuie sa porneasca de la schimbarea mentalitatilor – conditie esentiala pentru crearea unui cadru conceptual in asistenta acestor persoane si a unor servicii de evaluare si expertiza corespunzatoare.

Volumul ofera atit o prezentare a institutiilor, metodelor si instrumentelor de interventie, cit si materiale cu caracter practic: fise, protocoale si grile dupa care se realizeaza evaluarea si expertiza copilului cu dizabilitati. La acestea se adauga un glosar de termeni frecvent utilizati in psihopedagogia speciala. In noua editie, au fost actualizate capitolele referitoare la cadrul conceptual, stadiul actual si tendintele privind reabilitarea, educatia si asistenta persoanelor cu cerinte speciale, psihodiagnoza copiilor cu cerinte speciale, incluziunea scolara, noile tehnologii informatice si educatia speciala, sistemele de comunicare alternativa si augmentativa si instrumentele de lucru. Noile atitudini fata de conditia sociala, materiala si umana a persoanelor cu dizabilitati sau aflate in dificultate sint astfel amplu reflectate.

2013

Gen, muncă, familie şi schimbare

 

Volumul de faţă prezintă o parte din contribuţiile prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale de Psihologie „Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică”, desfăşurată între 12 şi 13 septembrie, la Iaşi. Organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu Colegiul Psihologilor din România, conferinţa a fost finanţată printr-un grant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

2013

Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii

 

Rezultatul unor preocupari constante ale autorului, lucrarea propune un discurs despre educatie care, fara sa neglijeze dimensiunea teoretica, pune accent mai putin pe concepte si mai mult pe experienta traita si asumata ca subiect al reflectiei pedagogice. Tematica abordata este vasta, mergind de la calitatea si performanta in invatamint, noile provocari si exigente in educatie, dilemele formarii in contextul noilor medii culturale si educatia religioasa pina la rememorarea ca sursa si proba a invatarii si calatoria ca experienta de initiere. Problematica si maniera ei de tratare apropiata de eseu recomanda cartea unui public larg: specialisti in stiintele educatiei, cadre didactice din invatamintul de toate nivelurile, studenti, parinti si elevi.

2013

Performanţa şcolară

Determinanţi individuali şi contextuali în adolescenţă

Cum pot fi ajutati elevii sa-si optimizeze performantele scolare? Exista diferente culturale in ceea ce priveste practicile educationale aplicate in familie si efectele lor asupra invatarii? Cum pot fi evitate starile afective negative si cum pot fi stimulate starile pozitive asociate invatarii? Volumul raspunde la aceste intrebari, prezentind tendintele de evolutie a performantei scolare, abordarea ecologica a succesului scolar, precum si rolul suportului scolar si familial in determinarea performantelor scolare. Pe linga rezultatele cercetarilor contemporane privind rolul orientarii motivationale asupra performantei scolare, sint expuse cercetari originale recente realizate la nivelul populatiei scolare romanesti si strategii educationale ameliorative.

2013

Competenţă şi calitate: repere ale evaluării profesorului

 

Lucrarea îşi propune să abordeze problematica evaluării competenţei psihopedagogice a cadrelor didactice din prisma rolului acesteia asupra asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. Problematica supusă investigaţiilor este una complexă şi ramificată pe diverse elemente ale teoriei şi practicii educaţionale, având în vedere multitudinea şi diversitatea abordărilor legate de competenţa profesorilor.

 

2013

Psihosociologie şcolară

 

Zona de interes a acestei lucrări este largă, extensivă. De ea vor fi interesaţi atât teoreticienii din zona educaţiei, ce vor găsi topici incitante, demne de a fi cunoscute sau aprofundate, dar şi actorii sau decidenţii educaţionali ce vor afla răspunsuri sau vor reuşi să gestioneze noi provocări pentru câmpul acţiunilor educaţionale reale. De această lucrare vor beneficia studenţii, cercetătorii, profesorii situaţi atât în mediul preuniversitar dar şi în cel academic, publicul larg interesat de mersul şi fenomenologia internă a şcolii. (din Prefaţa de C. Cucoş)

2013

Eduard Gruber, intemeietorul psihologiei experimentale in România

 

Volumul dedicat vietii si activitatii intemeietorului psihologiei experimentale in context national, Eduard Gruber, are un caracter de noutate absoluta, fiind prima biografie a unei personalitati stiintifice din domeniul psihologiei din Romania, constituind totodata o completare a unui regretabil gol informational in domeniul istoriei stiintei din tara noastra. Este istoria vietii si activitatii profesional-stiintifice a unei personalitati care a depus un extraordinar efort pentru a afirma psihologia romaneasca la nivel european, straduinta care, din pacate, a fost „recunoscuta” o buna perioada de timp prin ignorare si uitare de catre mediul cultural si stiintific de la noi. Dupa aproape 100 de ani de la nastere, urmeaza o perioada in care Gruber revine progresiv in atentie, fiindu-i consacrate mai multe articole de comentare a meritelor pe care le are in psihologia romaneasca. Lucrarea de fata trece in revista aceste valorizari ale creatiei lui Eduad Gruber si le completeaza cu date si evenimente neabordate pana in prezent.< /p>

Pe langa evenimente din evolutia sa sociala, culturala si stiintifica, cartea contine consideratii oportune si bine documentate referitoare la istoria psihologiei, metodologia cercetarii stiintifice in psihologie si la aplicatii ale psihologiei in domeniul cercetarii operelor literare. Lucrarea de fata se refera pentru prima data la continutul activtitatii stiintifice si la cel al comentariilor marilor personalitati ale vremii la adresa pionierului psihologiei experimentale din tara noastra. Cartea prezinta interes pentru psihologi, pedagogi, sociologi, filologi si pentru cei interesati de istoria stiintei romanesti.

2013

Stimularea creativităţii prin predarea matematicii

 

Volumul prezinta o tema de actualitate in realitatea educationala romaneasca, avand ca element de noutate (in sfera delimitarilor conceptuale) modalitatea de tratare a notiunilor circumscrise conceptului de creativitate – abordarea semiologica. Pornind de la sesizarea unor disfunctionalitati ale sistemului de invatamant actual (care are drept deziderat dezvoltarea creativitatii, dar care este inca tributar unor conceptii invechite), autoarea propune un instrument de lucru ce valorifica principalele strategii si metode care au ca efect dezvoltarea unei gandiri divergente, eficiente in comprehensiune si rezolvare de probleme. Autoarea insista asupra complexelor de metode cu rol major in favorizarea deprinderii de a conexa cunostinte dupa criterii profunde, in dezvoltarea unui stil de munca individual, in stimularea unui comportament de studiu recursiv, creativ si prospectiv, in generarea coeziunii de micro / macro-grup si in educarea unui comportament competitiv constructiv, cu influenta pozitiva asupra randamentului scolar.

Constituindu-se intr-un ghid de bune practici, prezentul volum are o sfera larga de adresabilitate, ce include managerii unitatilor scolare, dirigintii, profesorii, precum si structurile de formare a viitorilor profesori.

2013

Knowledge based society: Teaching profession challenges

 

Knowledge based society: Teaching profession challenges

2013

Cerințe educaționale speciale pentru toți - Ghid de bune practici

 

Cerințe educaționale speciale pentru toți – Ghid de bune practici

2013

4D în educație

 

4D în educație

2012

Elemente de pedagogie universitară

 

„Respectand rigorile unei lucrari cu caracter academic, prezenta intreprindere faciliteaza intelegerea specificului educatiei universitare, valorificand, in acest scop, o bibliografie variata, dar si un camp problematic aflat in plina extensiune si experimentare. Abordarea se situeaza la interferenta mai multor topici specifice stiintelor educatiei, precum Pedagogia universitara, Didactica aplicata, Politica educatiei, Istoria pedagogiei, Psihologia educatiei, Filosofia educatiei etc.

Scrisa intr-o perspectiva moderna, lucrarea poate fiinta ca stimulent inovativ si complement strategic cu valente practice deosebit de importante pentru studentii in stiintele educatiei, dar si pentru tinerii profesori universitari, preocupati de propria dezvoltare profesionala, pentru diverse categorii de formatori ce se centreaza pe pregatirea continua, pentru factori de decizie, in vederea punerii la punct a unor principii actionale convenabile procesului formativ de nivel inalt.” Prof. univ. Dr. Constantin CUCOS

2012

Pregătirea şi realizarea evaluării psihologice individuale

Norme, metodologie şi proceduri

Elaborat dupa o tematica acreditata de Colegiul Psihologilor din Romania, volumul descrie modul de pregatire si realizare a procesului de evaluare psihologica in context profesional. De la prezentarea cadrului legislativ pina la sugestii privind controlul distorsiunii in raspunsurile persoanelor evaluate, cele paisprezece capitole reflecta schimbarile aparute in acest domeniu in ultimii ani si raspund nevoilor de informare ale practicienilor romani. Profesor universitar cu o experienta consistenta in domeniul evaluarii psihologice si de formator acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania, autorul propune un „ghid al psihologului practician”, descriind logica evaluarii psihologice si oferind proceduri si metode de evaluare, precum si numeroase exemple si recomandari utile psihologilor practicieni.

2012

Anorexia nervoasă: Teorie, evaluare şi tratament

 

Cu o incidenţă în continuă creştere în ultimele decenii, anorexia nervoasă este tulburarea mentală care prezintă cel mai ridicat risc de mortalitate în rândul adolescenţilor şi al cărei tratament se dovedeşte adesea extrem de dificil. Rezultat al experientei psihoterapeutice a autorilor, volumul este structurat asemenea abordarii terapeutice, in cadrul careia cunoasterea criteriilor de diagnostic si a aspectelor teoretice preceda evaluarea psihologica si tratamentul propriu-zis. Pentru a ilustra modul cum se instaleaza anorexia nervoasa, evolutia ei si efectele extrem de grave pe care le poate avea, sint prezentate istoriile unor persoane care au suferit sau sufera de aceasta tulburare. Anorexia nervoasa constituie astfel o importanta sursa de informatii pentru psihologii clinicieni si psihoterapeuti, pentru studenti si profesori, dar si pentru parinti si adolescenti.

2012

Dicţionar enciclopedic de educaţie a adulţilor

 

Dicţionarul Enciclopedic de Educaţie a Adulţilor (DEEA) este conceput ca un instrument util fiecărui cercetător, practician, decident sau beneficiar al politicilor educaţionale. În plus, volumul reuneşte informaţii absolut necesare cunoaşterii tradiţiilor şi experienţelor româneşti în domeniul educaţiei adulţilor, cu sublinierea activităţii primilor cărturari şi ctitori de instituţii culturale, continuată în perioada interbelică de Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Eugen Neculau, Stanciu Stoian. Elementele de originalitate ale demersului nostru vizează: 1) dicţionarul însuşi, prin noutatea sa în domeniu; 2) principiul tematic de structurare a informaţiilor; 3) caracterul holistic al demersului, rezultat din abordarea contrastivă a cercetărilor multidisciplinare; 4) structura articolelor, centrată pe armonizarea informaţiilor teoretice şi practice.


Autori capitole

• Magda Samoilă

2012

Teoria și practica instruirii și a evaluării

 

Lucrarea se adresează tuturor celor care urmează programe didactice de formare iniţială şi continuă propunând elemente de fundamentare teoretică pentru demersurile de (auto)instruire şi evaluare în demersurile didactice întreprinse de practicieni.

2011

Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Terapii educaţionale, recuperatorii şi compensatorii

 

Activitatea specialistilor din domeniul serviciilor subsumate psihopedagogiei speciale se fundamenteaza pe trei componente distincte: evaluare si diagnostic, elaborarea strategiilor si formelor de interventie, aplicarea propriu-zisa a etapelor interventiei. De aici necesitatea constituirii unor echipe de specialisti care sa integreze diferitele tipuri de competente profesionale necesare implementarii programelor de interventie individualizate. Prin temele abordate si perspectiva ampla, volumul sustine actiunea in echipe de specialisti si sintetizeaza cele trei elemente amintite intr-o paradigma centrata pe persoana, valorificand noile orientari in domeniu si accentuand rolul individului in puzzle-ul comunitar si social din care face parte.

2011

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 1860-1990. Cadre didactice şi cercetători

 

„Volumul este doar prilejul identificării tuturor acelora care au fost slujitorii catedrelor şi laboratoarelor de cercetare din Universitate, posibilitatea să aflăm că mari personalităţi ale spiritualităţii, ştiinţei şi culturii naţionale, reprezentanţi ai diverselor şcoli ale ţării şi ale lumii au fost, mai întâi sau pentru o vreme, aici, la Iaşi. Scopul principal al d o c ume nt ă r i i l-a constituit identificarea persoanelor care au ocupat poziţii didactice şi/sau de cercetare la UAIC de-a lungul celor 130 de ani de la întemeierea instituţiei până în 1990. Într-o primă etapă, la începutul anului aniversar, 2010, am pus la dispoziţia publicului larg o bază de date informatizată http://dictionare.enciclopedii.uaic.ro/catalogCD-UAIC/, care include aproximativ 3000 intrări. La această adresă informaţia poate fi afişată în funcţie detrei criterii diferite: 1. criteriul alfabetic al numelor şi prenumelor; 2. criteriul alfabetic al facultăţilor; 3. criteriul cronologic.” (Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Șoitu)


Autori capitole

• Magda Samoilă

2011

Inteligência e cultura: Do individualismo-colectivismo às concepções pessoais de inteligência

 

Lucrarea de faţă îşi propune să verifice în două culturi distincte – România şi Portugalia – natura relaţiei dintre contextul cultural – operaţionalizat pe dimensiunea individualism vs. colectivism (independenţa individului faţă de grupul de apartenenţă şi definirea indentităţii plecând de la caracteristici personale vs. relaţii de interdependenţă şi definirea identităţii în termeni care fac referire la specificitatea şi viaţa grupului de apartenenţă) – şi inteligenţă – considerată din perspectiva teoriilor implicite pe care indivizii le dezvoltă asupra naturii statice sau dinamice a acestui atribut psihologic ce îşi relevă puternica sa fundamentare socio-culturală.

2011

Evaluarea psihologică a conducătorilor auto

 

Adresându-se studenţilor şi psihologilor care îşi desfăşoară activitatea în laboratoare de psihologie aplicată, lucrarea oferă informaţii teoretice (teoriile personalităţii şi problemele psihodiagnosticului) şi practice (dificultăţi, controverse, tipuri de teste, adaptarea computerizată a testelor) necesare perfecţionării metodologiilor de cunoaştere psihologică, evaluării instrumentelor de analiză şi de construcţie a unor noi instrumente adaptate scopului propus.

2011

New Primary Leaders

International Perspectives

International case studies of leadership in practice provide an overview of the ‘lived experience’ of new primary school Principals in different contexts. This book brings together the range of those experiences and challenges. It includes interviews with primary school leaders in the early years of leadership in 13 different countries.

New primary leaders face significant challenges worldwide and this book brings together the range of those experiences and challenges for the first time. It includes interviews with primary school leaders in the early years of leadership in 12 different countries. Each chapter begins with an introduction to the principal and the local context before the principal’s own description of her or his experience as a new leader. The leaders discuss how they prepared for principalship, their experiences after taking up the post, the extent to which the job meets with their expectations and their hopes and fears for the future. The final chapter provides a comparative overview, exploring new principals perceptions of key influences on schools and their communities, their reactions to the multiple, heightened and often conflicting expectations, pressures and challenges they encounter and the implications for principal preparation internationally. The voices of principals from around the world provide a vivid and authentic picture of new school leaders in different contexts at the beginning of the 21st Century.


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

2011

Introducere în managementul clasei de elevi

 

Lucrarea de faţă se doreşte a fi un real suport pentru cadrele didactice în devenire sau care sunt deja antrenate în programul diverselor tipuri de şcoli, pentru managerii instituţiilor şcolare şi ale altor structuri, sectoare sau organizaţii care sunt implicate în activităţi educaţionale. Autorii consideră că dezbaterea unor subiecte de actualitate din domeniul managementului clasei de elevi, în perspectiva modernizării şi racordării sistemului nostru de învăţământ la standardele şi orientările existente în alte ţări dezvoltate, constituie o provocare profesională faţă de care oamenii responsabili ai şcolii nu pot sta deoparte.

2010

Terapia logopedică

Implementarea mijloacelor informatice