Politica promovării talentelor

Dreptul la o educaţie diferenţiată

Educatorul copilului „dăruit” va căuta şi explora perpetuu şi ceea ce nu există încă.

Va cultiva valori şi va crea valori, propunându-le comunităţii şi îmbogăţind-o cu noi forme şi nivele de evoluţie. Integrarea în Europa trece prin manifestarea conştiinţei şi voinţei de apartenenţă la capitalul continental de excelenţă. Apartenenţa est legitimă prin rădăcinile culturale comune din care valorile îşi extrag esenţa şi poate deveni reală prin filosofia politică şi sistemul educaţional din spaţiul românesc, ca deschideri către valorile lumii.