Cărţi publicate de Neculau Adrian

2005

Psihologie

Manual pentru clasa a X-a. Ediţia a II-a

Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005. Cuprinde temele prezente în programa disciplinei psihologie din ciclul de studii liceale.

1999

Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice

 

Realizată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu colaborarea unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, lucrarea cuprinde un pachet de zece unităţi de curs, delimitate în consens cu programele de pregătire în vederea examenelor de definitivare şi grade didactice.

Titlu: Dinamica grupului şi a echipei
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2007

Descriere:
În viaţa socială şi organizaţională, dar şi pe plan personal, grupul joacă un rol crucial: constituie cel mai important mediu de socializare şi integrare socială, iar prin intermediul său, individului i se oferă securitate şi mijloace de afirmare şi valorizare. Lucrarea tratează o temă cu aplicaţii numeroase în arii din ce în ce mai diverse, de la gestiunea prin proiecte la mobilitatea inter- şi intraorganizaţională. Astfel, la tehnici de dinamica grupului se recurge atunci când se instalează o nouă echipă de conducere, când se doreşte o schimbare în interiorul unui grup deja constituit, când se intenţionează o nouă viziune asupra resurselor umane sau când grupul de decizie doreşte să reformeze comunicarea dintr-o organizaţie.

   

Titlu: Manual de psihologie socială (Ediţia a II-a)
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Manualul de psihologie socială se înscrie
în seria lucrărilor de specialitate remarcabile
publicate în România, constituind rezultatul
unui efort colectiv de profesori experimentaţi,
asistenţi şi cercetători de la universităţile
din Iaşi, Bucureşti şi Cluj-Napoca. Fiecare dintre
autori şi-a asumat capitole şi domenii în care
s-a evidenţiat prin studii personale, prezentând,
alături de teorii şi paradigme cunoscute, rezultatele
propriilor cercetări. Volumul familiarizează
cititorii cu noile direcţii de cercetare în psihologia
socială, aducând o importantă contribuţie la
un domeniu care tinde să ocupe un loc tot mai
important în sistemul ştiinţelor socio-umane.

Titlu: Educaţia adulţilor
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Educaţia adulţilor porneşte de la experienţa
românească interbelică în ceea ce priveşte pedagogia
socială pentru a oferi un model şi a stimula
extinderea ofertei pedagogice către categoriile
defavorizate, atât prin regândirea instituţiilor
de formare, cât şi dincolo de sistemul instituţional
de educaţie. Se dezvoltă astfel concepţia pedagogiei
sociale ca activitate de asistenţă a grupurilor
neglijate sau abandonate, lipsite de consiliere
socială şi educativă, ca acţiune de sprijinire
şi îndrumare a tinerilor, adulţilor, femeilor.

Titlu: Viaţa cotidiană în comunism
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2004

Descriere:
Tratată din perspectiva sociopsihologica, viaţa cotidiană din perioada dictaturii
comuniste nu-şi pierde caracterul teribil, nu este mai puţin tristă, însă
devine mai de înţeles, explicabilă. Demersul volumului coordonat de Adrian
Neculau, la care colaborează nume importante ale psihologiei, sociologiei,
dar şi ale vieţii culturale româneşti, devine astfel cu atât mai interesant,
el oferind răspunsuri pe care, de multe ori, nici măcar nu le-am intuit.

Titlu: Violenţa. Aspecte psihosociale
Autor: Adrian Neculau, Gilles Ferreol
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Apărută pe fondul unei mediatizări abundente a actelor de violenţă în presa scrisă şi audio-vizuală din Franţa şi România, cartea analizează extinderea şi relativitatea fenomenului, caracteristicile şi factorii săi declanşatori, precum şi politicile de mediere şi prevenire. Profesorii-cercetători, autori ai articolelor cuprinse în lucrare, propun unghiuri diverse de abordare: un arierplan istoric, comparaţii internaţionale vizând Corsica, abordări teoretice de inspiraţie economică, psihosociologică sau psihanalitică, studii ale influenţei acestor variabile asupra grupului familial, grupurilor de discuţie, ritului de sacrificare, incestului, impactului media şi asupra disfuncţionalităţilor sistemului educativ.

Titlu: Cunoaşte-l pe celălalt. 26 de teste psihologice
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Teste psihologice şi chestionare cu ajutorul cărora vă puteţi spori şi sistematiza cunoştinţele despre cei din jur: colegi, prieteni, şefi, subalterni, parteneri de viaţă.

Titlu: Cunoaşte-te pe tine însuţi. 29 de teste psihologice
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul aparitiei: 2003

Descriere:
Cele 29 de teste se doresc a fi cheile enigmelor legate de comportamentul fiecărui individ, de reacţiile fiecăruia dintre noi la stimulii exteriori. Sunteţi o fiinţă sociabilă sau solitară? Sunteţi o persoană constructivă? V-aţi ales bine profesia? – sunt doar câteva dintre testele cuprinse în această carte, o veritabilă invitaţie la autocunoaştere.

Titlu: Noi şi Europa
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Un colectiv de specialişti în diverse domenii (psihologie, sociologie, lingvistică, politică, economie) propun o serie de analize pe vasta şi actuala tematică a Uniunii Europene, construind repere de abordare ştiinţifică a unui fenomen care interesează, în egală măsură, atât specialiştii, cât şi publicul larg.

Titlu: Manual de psihologie socială
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Prefaţă de Adrian Neculau
Manualul se adresează în primul rând studenţilor, cadrelor didactice şi specialiştilor din domeniul psihosociologiei, dar el va fi, cu siguranţă, extrem de bine receptat şi solicitat de toţi cei interesaţi de psihologie în general: profesori universitari, profesori de liceu, ziarişti, reporteri, persoane angajate în relaţii publice, oameni politici etc.

Titlu: Urmele timpului. Serge Moscovici în dialog cu Adrian Neculau
Autor: Adrian Neculau, Serge Moscovici
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2002

Descriere:
Copilăria trăită între două oraşe dunărene (Brăila şi Galaţi), adolescenţa deja marcată de relaţia cu ceilalţi (minoritari-majoritari), experienţa dictaturii legionare, pogromul, anii de război, comunismul, fuga din ţară şi, în sfârşit, consacrarea: cartea se oferă lecturii ca un adevarat „bildungsroman” scris „pe două voci”.

Titlu: Dinamica grupurilor. Texte de bază
Autor: Adrian Neculau, Pierre De Visscher
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
Structurată în zece capitole, lucrarea oferă o panoramă a fascinantului domeniu al psihologiei sociale. Realizată cu sprijinul unuia dintre cei mai avizaţi cercetători europeni în dinamica grupurilor, Pierre de Visscher, antologia – prima de acest fel din Europa – reuneşte studii aparţinând unor personalităţi marcante, orientate asupra fenomenelor de grup, într-o dinamică înglobând activităţi extrem de distincte: conducerea reuniunilor, lucrul în echipă, expresia creatoare, sensibilizarea cu privire la relaţia interpersonală etc. Iar intenţiile subiacente pot fi la fel de diversificate: ideal democratic sau comunitar, adaptarea la o societate existentă, obiective revoluţionare etc.

Titlu: Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
Interventia sociala urmareste ameliorarea aspectelor sociale ale unor institutii, comunitati si grupuri de oameni, vizind un cimp social larg, complex si un sistem de probleme sociale.

Titlu: Intervenţia psiho-socială în grupurile sociale defavorizate. Strategie şi metodologie (coordonator)
Editura: Erota (aparută în cadrul proiectului TEMPUS JB-JEP 14239/99 "Profesionişti pentru grupurile defavorizate")
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
Intervenţia în câmpul social constă în organizarea voluntară a unor acţiuni destinate să modifice cursul unor evenimente: să blocheze evoluţii sociale defectuoase, să restructureze instituţii devitalizate, să ofere noi şanse unor grupuri defavorizate.

Titlu: Psihologie. Manual pentru clasa a X-a
Autor: Adrian Neculau, Dorina Sălăvăstru, Luminiţa Mihaela Iacob, Ştefan Boncu, Ovidiu Lungu
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2000

Descriere:
Manual valabil pentru toate filierele, avizat de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu Ordinul nr. 4055/26.06.2000

Titlu: Aspecte psihosociale ale sărăciei
Autor: Adrian Neculau, Gilles Ferreol
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2000

Descriere:
Lucrarea ia in discutie diferitele dimensiuni ale saraciei, reprezentarea ei sociala, determinanti si efecte si propune o concluzie: saracia nu este o experienta a izolarii, ci un Laborator social, o matrice a inovatiilor, o resursa de inventivitate si de inteligenta desfasurata pentru a inventa, local, alte moduri de viata, alt echilibru, alta sociabilitate, mai interactiva, mai solidara si mai participativa.

Titlu: Memoria
pierdută. Eseuri de psihosociologia schimbării

Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1999

Descriere:
Adrian Neculau adopta strategia participantului-observator, in incercarea de a descifra sensurile evolutiei, eul in contextul social in care a fost aruncat, jocurile actorilor cu care subiectul intra in contact; de a intelege "rezistenta" unora in fata evenimentelor, modul in care ne construim universul interior, sansele de schimbare, refuzul realitatii, retragerea ofensata, dorinta de uitare.

Titlu: Psihosociologia schimbării
Autor: Adrian Neculau, Gilles Ferreol
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1998

Descriere:
"Societatea contemporana a intrat intr-o faza de schimbare accelerata. Se schimba structurile sociale si economiile, dar si mentalitatile, reprezentarile colective, practicile sociale, stilurile de comportament. Nici o generatie, din orice colt al lumii, nu mai poate spera sa evolueze in cadrul acelorasi structuri economice si social-psihologice. Fenomenul schimbarii este deosebit de pregnant in tarile din Est si in cele in curs de dezvoltare. In cele mai multe cazuri sint arse etapele pe care le-au parcurs tarile puternic dezvoltate, se recupereaza terenul pierdut cu febrilitate. Uneori, acest proces naste tensiuni, crize, dureri. Dar nu poate fi oprit. El este intrinsec evolutiei societatii omenesti." (Gilles Ferreol, Adrian Neculau)

Titlu: Psihosociologia rezolvării conflictului
Autor: Adrian Neculau, Ana Stoica-Constantin
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1998

Descriere:
Prefata de Ana Stoica-Constantin, A. Neculau
Prezentul titlu reprezinta o abordare concertata a conflictului din interiorul unor stiinte sociale de relevanta pentru aria acestuia: psihologie, psihologie sociala, psihanaliza, psihoterapie, creatologie, pedagogie, drept si, bineinteles, noua "conflictologie" – cunoasterea conflictului, prevenirea, rezolvarea si valorificarea constructiva a acestuia. Volumul include si studii ale unor autori straini consacrati in arealul stiintific al conflictelor (Morton Deutsch, Alan Tidwell, Carmel Bambridge) sau in domeniile conexe (Annie Birraux in psihoterapie, Marilyn Fryer in psihologia cognitiva si creativitate).

Titlu: Noi şi ceilalţi. Teste psihologice pentru cunoaşterea ta şi a celuilalt
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1998

Descriere:
Cine se cunoaste se domina . Inteligenta, creativitate, profesie . Socializarea sau construirea sociala a realitatii . Intro-extraversiunea . Raporturile cu ceilalti . Altul: de ce sa-l cunoastem? . Relatiile interpersonale . Altul – un partener? . Manipulat sau manipulator? . Eu… dar si ceilalti

Titlu: Câmpul universitar şi actorii săi
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul aparitiei: 1997

Descriere:
Postfata de Adrian Neculau
Acest volum isi are originea in discutiile purtate cu prilejul unui workshop organizat la Iasi, din initiativa laboratorului "Psihologia cimpului social" al Universitatii "Al.I. Cuza", adaugindu-se si citeva texte elaborate ulterior, dezvoltind tematica initiala. Dintre numele de referinta care semneaza aici, ii amintim pe: A. Neculau, C. Cucos, A. Cosmovici, A. Sirota, G. Ferreol.

Titlu: Reprezentările sociale. Psihologia câmpului social
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1997

Descriere:
„Volumul de fata, in care am selectionat doar o mica parte din bogata literatura dedicata acestei teme, va insemna, speram, o utila sursa de informare pentru cei preocupati de analiza si interpretarea fenomenelor psihosociale. Ne adresam nu doar studentilor in stiinte sociale (psihologi, politologi, sociologi, pedagogi), ci si economistilor, jurnalistilor, oamenilor politici, tuturor acelora care si-au facut din analiza fenomenelor sociale o profesie.” (A. Neculau)

Titlu: Minoritari, marginali, excluşi
Autor: Adrian Neculau, Gilles Ferreol
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1997

Descriere:
Volumul contine studii ale celor mai cunoscuti psihologi din strainatate si din tara noastra. Subiectele abordate sint strins legate de problemele complexe care afecteaza societatea in prezent: somajul, saracia, relatiile intre minoritati si majoritate.

Titlu: Psihologie socială
Autor: Adrian Neculau
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1996

Descriere:
Prefata de Serge Moscovici
In intentia coordonatorului, prof. Adrian Neculau de la Facultatea de Psihologie a Universitatii "Al.I. Cuza" din Iasi, acest adevarat tratat de Psihologie sociala se adreseaza in primul rind studentilor, cadrelor didactice si specialistilor din domeniul psihologiei, dar el va fi, cu siguranta, extrem de bine receptat si solicitat de toti cei interesati de psihologie in general: profesori universitari, profesori de liceu, ziaristi, reporteri, persoane angajate in public relations, oameni politici.