Cărţi publicate de Verşavia Curelaru

Pagină personală

Titlu: Conceptul de sine şi performanţa şcolară
Autor: Versavia Curelaru
Editura: Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi
Anul apariţiei: 2014
ISBN: 978-606-714-071-2

Descriere:
Lucrarea se constituie într-o sinteză a cercetărilor teoretice şi empirice care evidenţiază rolul sinelui în motivarea şi autoreglarea învăţării şcolare. A fost analizată valoarea motivaţională a dimensiunilor stabile ale sinelui (sentimentul valorii personale, competenţele percepute), în raport cu cea a unor structuri mai dinamice, cum ar fi autoeficacitatea percepută. Tema tratată în acest volum este de maximă importanţă pentru domeniul educaţional, întrucât ea oferă un fundament ştiinţific pentru aplicaţiile practice din clasă: autoreglarea eficientă a învăţării, structurarea sarcinilor şcolare, autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, rezilienţa şcolară. Lucrarea se adresează atât studenţilor de la psihologie care au nevoie de o introducere monografică în temă, cât şi practicienilor (consilieri şcolari şi profesori diriginţi) preocupaţi de înţelegerea cauzalităţii complexe a performanţelor şcolare.

Titlu: Introducere in managementul clasei de elevi
Autori: Alois Gherguţ, Ciprian Ceobanu, Georgeta Diac, Versavia Curelaru, Andrei Marian, Roxana Criu
Editura: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Anul apariţiei: 2010

Descriere:
Lucrarea de faţă se doreşte a fi un real suport pentru cadrele didactice în devenire sau care sunt deja antrenate în programul diverselor tipuri de şcoli, pentru managerii instituţiilor şcolare şi ale altor structuri, sectoare sau organizaţii care sunt implicate în activităţi educaţionale. Autorii consideră că dezbaterea unor subiecte de actualitate din domeniul managementului clasei de elevi, în perspectiva modernizării şi racordării sistemului nostru de învăţământ la standardele şi orientările existente în alte ţări dezvoltate, constituie o provocare profesională faţă de care oamenii responsabili ai şcolii nu pot sta deoparte.

Pagină personală