Cărţi publicate de Georgeta Diac

Pagină personală

Titlu: Introducere in managementul clasei de elevi
Autori: Alois Gherguţ, Ciprian Ceobanu, Georgeta Diac, Versavia Curelaru, Andrei Marian, Roxana Criu
Editura: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi
Anul apariţiei: 2010
ISBN: 978-973-703-591-2

Capitolul – Argumente pentru un management la clasei de elevi

Descriere:
Lucrarea de faţă se doreşte a fi un real suport pentru cadrele didactice în devenire sau care sunt deja antrenate în programul diverselor tipuri de şcoli, pentru managerii instituţiilor şcolare şi ale altor structuri, sectoare sau organizaţii care sunt implicate în activităţi educaţionale. Autorii consideră că dezbaterea unor subiecte de actualitate din domeniul managementului clasei de elevi, în perspectiva modernizării şi racordării sistemului nostru de învăţământ la standardele şi orientările existente în alte ţări dezvoltate, constituie o provocare profesională faţă de care oamenii responsabili ai şcolii nu pot sta deoparte.

Titlu: Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e learning. Analize, principii, modele
Coord: Georgeta Diac
Editura: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din  Iaşi
Anul apariţiei: 2009
ISBN: 978-973-703-410-6

Descriere: Volumul de faţă constituie rezultatul unuor activităţi de cercetarea şi documentare efectutate timp de doi ani (2007-2008) de un grup de pedagogi şi psihologi de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din  Iaşi  şi de câţiva colaboratori externi, doctoranzi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, dedicaţi studiului unora dintre subiectele analizate. Temele propuse în prezentul volumul  reprezintă  rezultatul unor activităţi incluse în proiectul de cercetare „Modele curriculare ale perfecţionării psihopedagogice a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în sitem e-learning”, proiect finanţat de CNCSIS.

Titlu: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice
Autori: Bogdan Balan, Stefan Boncu, Simona Butnaru, Ciprian Ceobanu, Teodor Cozma, Carmen Cretu, Constantin Cucos (coordonator), Ion Dafinoiu, Georgeta Diac, Florin Frumos, Ovidiu Gavrilovici, Alois Ghergut, Luminita Iacob, Adrian Vicentiu Labar, Gianina Ana Masari, Constantin Moise, Mariana Momanu, Nicoleta Popa, Dorina Salavastru, Elena Seghedin, Liliana Stan.
Editura: Polirom, Iaşi
Colecţia: Ştiinţele Educaţiei. Structuri, conţinuturi, tehnici
Anul apariţiei: 2008
ISBN: 978-973-46-1089-1
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Capitolul – Personalitatea cadrului didactic

Descriere:
Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

Titlu: Formarea continuă a cadrelor didactice între tradiţional şi modern
Coord : Teodor Cozma şi Georgeta Diac
Editura: Editura „Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din  Iaşi
Anul apariţiei: 2008
ISBN: 978-973-703-380-2

Descriere: Volumul prezent reuneşte studii şi articole pe tema formării continue, dezvoltată în cadrul unui Workshop Naţional, acţiune a proiectului de cercetare CNCSIS Modele curriculare ale perfecţionării psihopedagogice a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în sistem e-learning. Destinată analizei modalităţilor de ameliorare a ofertei de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul românesc, această acţiune a avut ca scop o abordare, din unghiuri variate, a noilor realităţi din domeniu. Volumul a fost conceput în două secţiuni: una care să ofere o perspectivă mai largă asupra formării continue, având în vedere atât noile schimbări din sistemul educaţional, cât şi principiile formării tradiţionale şi o a doua, care să conducă spre obiectivul de prim interes al proiectului – tehnologiile informaţionale în educaţie şi formare.

Pagină personală