Adrian Vicenţiu Labăr

Conferenţiar universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D217a (Sediu DPPD, parter, aripa dreaptă)
  • 0232-20 1383 (sediu DPPD)
  • adrian.labar@uaic.ro

Alte informaţii