Laura Carasevici

Lector universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Cursuri/seminarii predate

 • Psihologia educaţiei,
 • Filosofia educaţiei,
 • Educaţie interculturală,
 • Strategii şi tehnici de educaţie estetică,
 • Psihopedagogia adolescenţilor şi adulţilor,
 • Managementul clasei de elevi

Domenii de interes

 • Psihologia educaţiei,
 • Psihologia artei,
 • Educaţia estetică prin artă şi literatură,
 • Educaţie interculturală

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D303 (cabinet, etaj I, aripa stângă)
 • 0232-20 1298
 • laura.carasevici@uaic.ro

Alte informaţii