Cristina Neamţu

Conferenţiar universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cursuri predate

 • Didactica activităților din învățământul special şi integrat
 • Psihopedagogia deficienţelor de intelect
 • Prevenție şi intervenție timpurie
 • Terapii educaționale, complementare şi corectiv compensatorii
 • Sexualitate normală şi patologică

Domenii de interes

 • Educarea şi recuperarea persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale
 • Sexualitatea umană

Proiecte

Director

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D313 (catedra PPS, etaj I, aripa dreaptă)
 • 0232-20 1297 (catedra PPS)
 • cristina.neamtu@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi publicate

2005

Educaţia sexuală

O provocare pentru şcoala românească

Lucrarea de faţă este structurată în două părţi: prima abordează problematica educaţiei sexuale, iar cea de a doua este centrată pe prezentarea sexualităţii umane. Cartea vine în întâmpinarea nevoii de informare şi formare în domeniul sexualităţii umane, atât a elevilor, cât şi a educatorilor; ea nu oferă reţete, ci prezintă date ştiinţifice despre sexualitatea umană, urmărind să ajute cititorii să-şi înţeleagă mai bine dimensiunea sezuală a personalităţii şi să-şi dezvolte spiritul de toleranţă în acest domeniu.

2003

Devianţa şcolară

 

Cristina Neamtu face o analiza a modului in care organizarea si functionarea scolii traditionale (ce promoveaza modelul pedagogic centrat pe achizitia de cunostinte, in opozitie cu pedagogia centrata pe elev, pe comportamentele, aptitudinile si aspiratiile acestuia) genereaza, alaturi de alte efecte, o inflatie de conduite deviante. Volumul exploreaza din perspectiva interdisciplinara cele mai frecvente cauze, semnificatii si forme de manifestare ale deviantei scolare. Comportamentele sint analizate in functie de setul de cauze specifice care le-au determinat, autoarea incercind sa identifice o strategie globala de interventie in vederea diminuarii acestor probleme.

2000

Psihopedagogie specială

Ghid practic pentru învăţământul la distanţă

Lucrarea este concepută în acord cu programa de pregătire continuă şi cu tehnica învăţământului deschis la distanţă şi prezintă într-un limbaj accesibil toate categoriile de informaţii necesare asigurării unei acţiuni educative eficiente şi moderne: terminologia de specialitate, legislaţia românească şi internaţională, descrierea clinică a principalelor categorii de persoane cu cerinţe educative speciale şi a specificului dezvoltării lor, etapele introducerii/generalizării educaţiei integrate, elemente de management al integrării, modalităţi de intervenţie în educaţia şi asistenţa copiilor cu cerinţe educative speciale etc.