Cristina Neamţu

Conferenţiar universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cursuri predate

 • Didactica activităților din învățământul special şi integrat
 • Psihopedagogia deficienţelor de intelect
 • Prevenție şi intervenție timpurie
 • Terapii educaționale, complementare şi corectiv compensatorii
 • Sexualitate normală şi patologică

Domenii de interes

 • Educarea şi recuperarea persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale
 • Sexualitatea umană

Proiecte

Director

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D313 (catedra PPS, etaj I, aripa dreaptă)
 • 0232-20 1297 (catedra PPS)
 • cristina.neamtu@uaic.ro

Alte informaţii

.