Cristina NEAMŢU

Cristina NEAMŢU
neamtu-cristina

Conferenţiar universitar doctor

  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Cursuri predate

  • Didactica activităților din învățământul special şi integrat
  • Psihopedagogia deficienţelor de intelect
  • Prevenție şi intervenție timpurie
  • Terapii educaționale, complementare şi corectiv compensatorii
  • Sexualitate normală şi patologică

Domenii de interes

  • Educarea şi recuperarea persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale
  • Sexualitatea umană

Proiecte

Alte informaţii

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
sala D201
0232-201104
cristina.neamtu@uaic.ro