Teodor COZMA

Teodor COZMA
cozma-teodor

Profesor universitar doctor emerit

 • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Cursuri predate

 • Pedagogie generală
 • Istoria pedagogiei
 • Metodologia activităţilor educative în casele de copii
 • Sociologia educaţiei
 • Educaţie integrată
 • Educaţie interculturală
 • Cursuri de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Proiecte

DIRECTOR PROIECT

 • Elaborarea, experimentarea si implementarea de proiecte curriculare si a unor strategii de formare initiala si continua a profesorilor în perspectiva educatiei interculturale, Proiect CNCSU (masterat/doctorat), director de proiect
 • Proiectarea, promovarea si managementul unor strategii psihopedagogice cu privire la introducerea pe scara larga a educatiei integrate în sistemul de învătamânt din tara noastra, Proiect CNCSIS, director de proiect
 • Strategia de formare şi consiliere a cadrelor didactice în domeniul asistenţei psihopedagogice a copiilor şi tinerilor cu aptitudini înalte în arii academice, artistice şi leadership, Proiect CNCSIS, director de proiect

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
sala DMV (cabinet, etaj I, aripa dreaptă, mansardă vest)
0232-201261 (cabinet mansardă DMV)
tcozma@uaic.ro

Alte informaţii