Teodor Cozma

Profesor universitar doctor emerit

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cursuri predate

 • Pedagogie generală
 • Istoria pedagogiei
 • Metodologia activităţilor educative în casele de copii
 • Sociologia educaţiei
 • Educaţie integrată
 • Educaţie interculturală
 • Cursuri de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Proiecte

DIRECTOR PROIECT

 • Elaborarea, experimentarea si implementarea de proiecte curriculare si a unor strategii de formare initiala si continua a profesorilor în perspectiva educatiei interculturale, Proiect CNCSU (masterat/doctorat), director de proiect
 • Proiectarea, promovarea si managementul unor strategii psihopedagogice cu privire la introducerea pe scara larga a educatiei integrate în sistemul de învătamânt din tara noastra, Proiect CNCSIS, director de proiect
 • Strategia de formare şi consiliere a cadrelor didactice în domeniul asistenţei psihopedagogice a copiilor şi tinerilor cu aptitudini înalte în arii academice, artistice şi leadership, Proiect CNCSIS, director de proiect

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala DMV (cabinet, etaj I, aripa dreaptă, mansardă vest)
 • 0232-20 1261 (cabinet mansardă DMV)
 • tcozma@uaic.ro

Alte informaţii

.