Ora de dirigenţie. Între rutină şi profesionalism

 

Fără să aibă pretenţia de a se implica şi, cu atât mai puţin de a rezolva numeroasele probleme ridicate de activitatea profesorului diriginte în şcoală, lucrarea de faţă urmăreşte să propună o suită de teme care, în cadrul problematic general admis, să constituie surse de inspiraţie sau modele pentru optimizarea desfăşurării acestei activităţi „de suflet” şi de îndrumare, care este ora de dirigenţie.