Cărţi publicate de Laurenţiu Şoitu

Pagină personală

Titlu: Împreuna creştere
Editura: Junimea
Anul apariţiei: 2019

Descriere:
Mulţumesc Ție, Doamne, și Vouă Oameni!
Mulţumesc Doamne, că pe ei toţi mi l-ai trimis în cale!
Mulţumesc Vouă, Oameni, că m-ațti primit între Voi!
Că aţi găsit răgaz, spre mine să priviţi!

Tu eşti lumina, răcoarea, speranţa, mărturia, de acum şi de peste veac, a rostului meu în lume! Tu eşti eu!
Eu sunt TU!
Urmele mele sigure eşti tu! Oare cum se vor regăsi în tine?! Ce formă vor lua? în ce chip le vor afla cei care ne vor cunoaşte pe-amândoi?! Tu, ziceam, eşti un eu. Eu voi fi un tu?!

Titlu: Communication in Adult Education (coord.)
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
In the „learning society” the need for adult education is an increasing one because everyone are forced to update their competencies in order to be able to manage the entire social, technological and informational accelerated changes. Therefore we need specialised trainers in adult education field able to provide the necessary quality of training, as it is stipulated in one of the six key messages of the European Commisions Memorandum on Lifelong Learning (Oct. 2000).

Titlu: Instituţii de educaţie a adulţilor. Atribuţii şi competenţe
Editura: „Spiru Haret”
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Prezentarea volumului este pentru noi, cei implicaţi în construcţia evenimentului,
prilej de a vorbi despre manifestarea care l-a generat (volumul reuneşte
lucrările Conferinţei Internaţionale
„Instituţii de Educaţie a Adulţilor”) dar şi despre conţinutul dobândit printr-o
remarcabilă contribuţie a unor personalităţi europene ale educaţiei permanente
.

Titlu: Philosophy of communication
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
If it is true that no communication can exist without a sender, it is also
true that it cannot survive without a receiver. Moreover, we are trying to
prove that it is almost impossible to establish which one of them had the
initiative. Being an inter-relating, communication benefits by a transactional
image, replacing the linear one .

Titlu: Pedagogia comunicării
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
Dacă este adevărat că nu există communicare fără emiţător, la fel de adevărat este că acesta nu poate fiinţa fără receptor.
În plus, încercăm să demonstrăm că este aproape imposibil de stabilit cine dintre cei doi a avut iniţiativa. Fiind vorba de o
interrelaţionare, comunicarea beneficiază de o imagine tranzacţională, înlocuind-o pe cea liniară.

Titlu: Agesivitatea în şcoală
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
Volumul de faţă ilustrează atât multiplele interacţiuni cât şi efectele diverse,
la nivelul elevilor şi profesorilor. A vorbi despre agresivitate ca fenomen
cu semnificaţii strict negative şi, mai ales, ca exclusiv dependent subiectul
devenit agresiv este un demers limitativ, cel puţin din perspectiva educaţiei.
Ca urmare, volumul are în vedere structurile psihologice fundamentale şi,
pe acest temei, mediul de formare a conduitelor agresive .

Titlu: Consiliere familială (fişe)
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
În volumul de faţă, prioritate au problemele părinţilor, în calitatea lor esenţială de educatori. Aşadar,
gândim că noi părinţii, profesorii, prelaţii, într-un cuvânt adulţii, ne orientăm, sistematic şi permanent, spre noi înşine pentru că, implicit,
să fim alături de cei care ne vor lua locul. Ne adresăm tuturor pentru că prin cuvântul, fapta şi comportamentul nostru fiecare poate zidi ori dărâma,
stimula ori inhiba, bucura sau întrista, motiva ori descuraja, chema ori alunga, aduna sau risipi voinţa şi aşteptarea celor din jur.

Titlu: Pedagogia comunicării
Editura: Didactică şi Pedagogică
Anul apariţiei: 1997

Descriere:
Lucrarea pe care o înfăptuiesc, cu dăruire şi perseverenţă, casele personalului didactic, seminariile pedagogice şi mulţi dintre cercetători de stimulare şi orientare a activităţilor de inovare şi perfecţionare a învăţământului nostru este şi va rămâne trebuitoare şi după ce se va lansa o reformă filosofico-pedagogică vizând orizontul 2020 şi având coerenţa şi mijloacele necesare.(Prof.univ. Dr. George Văideanu)

Titlu: Comunicare şi acţiune
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 1997

Descriere:
„Galii îl reprezentau pe Hercule – simbolul puterii – ca pe un bărbat bătrân – semn al înţelepciunii – care trage după sine o mulţime de oameni ale căror urechi sunt legate cu lanţuri de aur de limba eroului. Toţi exprimă bucurie şi plăcere, admiraţie şi veneraţie pentru cel care i-a subjugat. Imaginea vorbeşte despre convingerea lor” că forţa fizică nu înseamnă nimic în comparaţie cu puterea cuvântului.

Titlu: Comunicare şi educaţie
Editura: Spiru Haret
Anul apariţiei: 1996

Descriere:
Comunicarea umană este definită şi înţeleasă numai ca relaţie interpersonală în care oamenii dau sens şi valoare mesajului primit. Dacă învăţarea este „asimilarea informaţională succedată de acomodare sau restructurare operaţională”, aşa cum o defineşte Jean Piaget, atunci comunicarea este premisă, sursă, mijloc şi efect al educaţiei.

Titlu: Retorică Audio-Vizuală
Editura: Cronica
Anul apariţiei: 1993

Descriere:
Încadrându-se prin mass media în întregul sistem de comunicare umană, problematica lucrării are o vastă anvergură social-istorică, psihologică şi social-politică.

Titlu: Aspecte educaţionale ale limbajului audio-vizual
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
Anul apariţiei: 1993

Descriere:
Epoca noastră este, prin excelenţă, a emancipării sociale, politice şi culturale. Caracterul definitoriu al democratizării culturii izvorăşte dintr-o politică ce are ca scop accesul larg la cultură al maselor. Este elementul prin care afirmarea umanismului şi democraţiei înseamnă nu doar crearea unui cadru propice, favorabil de răspândire a culturii, ci, în egală măsură antrenarea maselor la promovarea şi dezvoltarea valorilor.

Pagină personală