Cărţi publicate de Laurenţiu Şoitu

2020

Covid

Colivia noastră

Pandemia si iar pandemia

Mesaj spiritual in timp de pandemie

Curajul de a schimba

Frica de coronavirus si rezistenta prin credinta

Schimbarea la fata a omenirii. O meditatie hermeneutica

Homo religiosus in lupta cu pan-demonul Covid-19

Medicina este stiinta si constiinta

Suferinta sau incercarile-pedagogie divina. O alta fata a istoriei

Periculosii batrani

Strategii de fuga la vreme de pandemie

Am dorit ca volumul sa fie un document editat in perioada de maxima prezenta a pandemiei, incarcat de forme ale raportarii asezate intre optimism si destula tristete, intre (auto)ironie si umor, intre analiza rece a savantului si emotia dezlantuita a scriitorului, intre dorinta de autocontrol si vulcanica izbucnire generata de blocarea unor drepturi fundamentale – precum cel de libera miscare si, ca niciodata candva, interzicerea rugaciunii in Biserica, lacasuri de cult.

Acum, dusmanul „nu se arata, nu vorbeste, dar ne arata puterea lui de a ne chinui”, rostea Patriarhul Romaniei. Ce forme de raspuns au consemnat incercarile similare din istoria lumii; vor fi existat suferinte si mai mari decat sa izolezi „periculosii batrani” – deplansi de Presedintele Academiei Romane -, sa-ti ocolesti parintii, copiii, prietenii, sa treci prin fata Bisericii, a scolii, a locului de munca fara a intra, sa stai in fata usii fara a iesi, sa ramai in masina pentru a te spovedi – de la sofer la soferul preot!

Daca toate au un rost, care ar putea fi acela, se intreaba si raspund 50 de personalitati ale stiintei, spiritualitatii, culturii, artelor!

Contributori: Ioan-Aurel Pop, PF Daniel, Andrei Marga, IPS Aurel Perca, Ioan Neacsu, IPS Teofan, Episcopul Ignatie, Wilhelm Danca, Theodor Codreanu, George Bondor, Aurel Codoban, Ion Negret-Dobridor, Stefan Boncu, Ilie Rad, Nicu Gavriluta, Gabriela Grosseck si Laura Malita, Bogdan C. Simionescu, Vasile Astarastoae, Mircea Dumitru, Mircea Beuran, Grigore Tinica, Dana Baran, Eugen Tarcoveanu, Vasile Burlui, Doina Azoicai, Dan Puric, Nicolae Dascalu, Pr. Egidiu Condac, Ion Vicovan, Emil Stan, Serban Iosifescu, Simona Sava, Liliana Romaniuc, Crin-Triandafil Theodorescu, Alexandru Surdu, Rasvan Popescu, Constantin Sturzu, Gheorghe Popa, Mihai Malaimare, Carmen Mihaela Cretu, Delia Virga, Mihai Dinu Gheorghiu, Marian Radut Bilbiie, Anton Adamut, Venera Cojocariu, Viorel Prelici, Adrian Ghicov, Laurentiu Soitu


Autori capitole

• Carmen CREŢU

2018

Educația la Centenar

Idei. Instituții. Personalități

Educaţia la Centenar reuneşte perspectivele a 61 de cadre didactice din mediul academic, specialişti din diverse domenii şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Romano‑Catolice asupra transformărilor prin care a trecut sistemul de învăţămînt românesc sub influenţa evenimentelor istorice naţionale şi europene din ultima sută de ani. Sînt evocate personalităţi precum Andrei Şaguna, Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Cristofor Simionescu, Ion Jalea, George Văideanu, Onisifor Ghibu şi Ştefan Bârsănescu, care şi‑au pus amprenta asupra educaţiei în perioada premergătoare Marii Uniri şi ulterior. Pe parcurs sînt prezentate genealogii ale principiilor şi valorilor ce au constituit repere pentru învăţămîntul românesc, dar şi explicaţii privind provocările cu care se confruntă acesta în prezent.


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

2014

Mesajul, conținut și relație

 

Orice comunicare presupune un angajament care, in fapt, este o relatie. Aceasta insemna ca o comunicare nu se limiteaza sa transmita o informatie, ci determina si un comportament. Pocesul este definit de Gregory Bateson ca fiind alcatuit din doua operatiuni exprimate prin Indicele si Ordinul oricarei comunicari. Volumul ne introduce in multitudinea situatiilor existente, identificate ca reale ori posibile, in care se regaseste ilustrat si argumentat raportul continut – relatie. Sub acest generic se vor reflecta diversele ipostaze ale persoanei – in lumea familiei, a scolii, a spatiului non-formal si informal, in raportul cu sine si creatia proprie ori a altora, in efectele din timpul actiunii, in constiintele acelorasi generatii si ale celor posterioare, in exprimarea verbala ori non-verbala. In volumul de fata sunt reunite cateva dintre ideile unor teze de doctorat la realizarea carora ne-am aflat impreuna cu autorii acestora, sunt reflectate posibile interpretari ale raporturilor dintre continutul si relatia mesajului, aspecte adesea nepercepute, din necunoastere ori insuficienta recunoastere a efectelor generate.


Autori capitole

• Magda Samoilă

2013

Cerințe educaționale speciale pentru toți - Ghid de bune practici

 

Cerințe educaționale speciale pentru toți – Ghid de bune practici

2013

4D în educație

 

4D în educație

2012

Dicţionar enciclopedic de educaţie a adulţilor

 

Dicţionarul Enciclopedic de Educaţie a Adulţilor (DEEA) este conceput ca un instrument util fiecărui cercetător, practician, decident sau beneficiar al politicilor educaţionale. În plus, volumul reuneşte informaţii absolut necesare cunoaşterii tradiţiilor şi experienţelor româneşti în domeniul educaţiei adulţilor, cu sublinierea activităţii primilor cărturari şi ctitori de instituţii culturale, continuată în perioada interbelică de Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Eugen Neculau, Stanciu Stoian. Elementele de originalitate ale demersului nostru vizează: 1) dicţionarul însuşi, prin noutatea sa în domeniu; 2) principiul tematic de structurare a informaţiilor; 3) caracterul holistic al demersului, rezultat din abordarea contrastivă a cercetărilor multidisciplinare; 4) structura articolelor, centrată pe armonizarea informaţiilor teoretice şi practice.


Autori capitole

• Magda Samoilă

2011

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 1860-1990. Cadre didactice şi cercetători

 

„Volumul este doar prilejul identificării tuturor acelora care au fost slujitorii catedrelor şi laboratoarelor de cercetare din Universitate, posibilitatea să aflăm că mari personalităţi ale spiritualităţii, ştiinţei şi culturii naţionale, reprezentanţi ai diverselor şcoli ale ţării şi ale lumii au fost, mai întâi sau pentru o vreme, aici, la Iaşi. Scopul principal al d o c ume nt ă r i i l-a constituit identificarea persoanelor care au ocupat poziţii didactice şi/sau de cercetare la UAIC de-a lungul celor 130 de ani de la întemeierea instituţiei până în 1990. Într-o primă etapă, la începutul anului aniversar, 2010, am pus la dispoziţia publicului larg o bază de date informatizată http://dictionare.enciclopedii.uaic.ro/catalogCD-UAIC/, care include aproximativ 3000 intrări. La această adresă informaţia poate fi afişată în funcţie detrei criterii diferite: 1. criteriul alfabetic al numelor şi prenumelor; 2. criteriul alfabetic al facultăţilor; 3. criteriul cronologic.” (Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Șoitu)


Autori capitole

• Magda Samoilă

2009

150 de ani de lexicografie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

 

Volumul „150 de ani de lexicografie” adună numele şi realizările profesorilor celei dintâi universităţi moderne a ţării, incluzând şi unele apărute la Academia Mihăileană – precursoarea celei sărbătorite – şi să legitimeze iniţiativa lansării proiectului unitar D&E – Dicţionare şi Enciclopedii al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Mai mult decât o colecţie, mai îndrăzneţ decât o idee de autor, mai susţinut decât emanaţia unui grup, mai cutezător decât o încercare, D&E este un proiect instituţional.


Autori capitole

• Magda Samoilă

Pagină personală

Titlu: Împreuna creştere
Editura: Junimea
Anul apariţiei: 2019

Descriere:
Mulţumesc Ție, Doamne, și Vouă Oameni!
Mulţumesc Doamne, că pe ei toţi mi l-ai trimis în cale!
Mulţumesc Vouă, Oameni, că m-ațti primit între Voi!
Că aţi găsit răgaz, spre mine să priviţi!

Tu eşti lumina, răcoarea, speranţa, mărturia, de acum şi de peste veac, a rostului meu în lume! Tu eşti eu!
Eu sunt TU!
Urmele mele sigure eşti tu! Oare cum se vor regăsi în tine?! Ce formă vor lua? în ce chip le vor afla cei care ne vor cunoaşte pe-amândoi?! Tu, ziceam, eşti un eu. Eu voi fi un tu?!

Titlu: Communication in Adult Education (coord.)
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
In the „learning society” the need for adult education is an increasing one because everyone are forced to update their competencies in order to be able to manage the entire social, technological and informational accelerated changes. Therefore we need specialised trainers in adult education field able to provide the necessary quality of training, as it is stipulated in one of the six key messages of the European Commisions Memorandum on Lifelong Learning (Oct. 2000).

Titlu: Instituţii de educaţie a adulţilor. Atribuţii şi competenţe
Editura: „Spiru Haret”
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Prezentarea volumului este pentru noi, cei implicaţi în construcţia evenimentului,
prilej de a vorbi despre manifestarea care l-a generat (volumul reuneşte
lucrările Conferinţei Internaţionale
„Instituţii de Educaţie a Adulţilor”) dar şi despre conţinutul dobândit printr-o
remarcabilă contribuţie a unor personalităţi europene ale educaţiei permanente
.

Titlu: Philosophy of communication
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
If it is true that no communication can exist without a sender, it is also
true that it cannot survive without a receiver. Moreover, we are trying to
prove that it is almost impossible to establish which one of them had the
initiative. Being an inter-relating, communication benefits by a transactional
image, replacing the linear one .

Titlu: Pedagogia comunicării
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
Dacă este adevărat că nu există communicare fără emiţător, la fel de adevărat este că acesta nu poate fiinţa fără receptor.
În plus, încercăm să demonstrăm că este aproape imposibil de stabilit cine dintre cei doi a avut iniţiativa. Fiind vorba de o
interrelaţionare, comunicarea beneficiază de o imagine tranzacţională, înlocuind-o pe cea liniară.

Titlu: Agesivitatea în şcoală
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
Volumul de faţă ilustrează atât multiplele interacţiuni cât şi efectele diverse,
la nivelul elevilor şi profesorilor. A vorbi despre agresivitate ca fenomen
cu semnificaţii strict negative şi, mai ales, ca exclusiv dependent subiectul
devenit agresiv este un demers limitativ, cel puţin din perspectiva educaţiei.
Ca urmare, volumul are în vedere structurile psihologice fundamentale şi,
pe acest temei, mediul de formare a conduitelor agresive .

Titlu: Consiliere familială (fişe)
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2001

Descriere:
În volumul de faţă, prioritate au problemele părinţilor, în calitatea lor esenţială de educatori. Aşadar,
gândim că noi părinţii, profesorii, prelaţii, într-un cuvânt adulţii, ne orientăm, sistematic şi permanent, spre noi înşine pentru că, implicit,
să fim alături de cei care ne vor lua locul. Ne adresăm tuturor pentru că prin cuvântul, fapta şi comportamentul nostru fiecare poate zidi ori dărâma,
stimula ori inhiba, bucura sau întrista, motiva ori descuraja, chema ori alunga, aduna sau risipi voinţa şi aşteptarea celor din jur.

Titlu: Pedagogia comunicării
Editura: Didactică şi Pedagogică
Anul apariţiei: 1997

Descriere:
Lucrarea pe care o înfăptuiesc, cu dăruire şi perseverenţă, casele personalului didactic, seminariile pedagogice şi mulţi dintre cercetători de stimulare şi orientare a activităţilor de inovare şi perfecţionare a învăţământului nostru este şi va rămâne trebuitoare şi după ce se va lansa o reformă filosofico-pedagogică vizând orizontul 2020 şi având coerenţa şi mijloacele necesare.(Prof.univ. Dr. George Văideanu)

Titlu: Comunicare şi acţiune
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 1997

Descriere:
„Galii îl reprezentau pe Hercule – simbolul puterii – ca pe un bărbat bătrân – semn al înţelepciunii – care trage după sine o mulţime de oameni ale căror urechi sunt legate cu lanţuri de aur de limba eroului. Toţi exprimă bucurie şi plăcere, admiraţie şi veneraţie pentru cel care i-a subjugat. Imaginea vorbeşte despre convingerea lor” că forţa fizică nu înseamnă nimic în comparaţie cu puterea cuvântului.

Titlu: Comunicare şi educaţie
Editura: Spiru Haret
Anul apariţiei: 1996

Descriere:
Comunicarea umană este definită şi înţeleasă numai ca relaţie interpersonală în care oamenii dau sens şi valoare mesajului primit. Dacă învăţarea este „asimilarea informaţională succedată de acomodare sau restructurare operaţională”, aşa cum o defineşte Jean Piaget, atunci comunicarea este premisă, sursă, mijloc şi efect al educaţiei.

Titlu: Retorică Audio-Vizuală
Editura: Cronica
Anul apariţiei: 1993

Descriere:
Încadrându-se prin mass media în întregul sistem de comunicare umană, problematica lucrării are o vastă anvergură social-istorică, psihologică şi social-politică.

Titlu: Aspecte educaţionale ale limbajului audio-vizual
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
Anul apariţiei: 1993

Descriere:
Epoca noastră este, prin excelenţă, a emancipării sociale, politice şi culturale. Caracterul definitoriu al democratizării culturii izvorăşte dintr-o politică ce are ca scop accesul larg la cultură al maselor. Este elementul prin care afirmarea umanismului şi democraţiei înseamnă nu doar crearea unui cadru propice, favorabil de răspândire a culturii, ci, în egală măsură antrenarea maselor la promovarea şi dezvoltarea valorilor.

Pagină personală