Cărţi publicate de Nicoleta Rogoz

Pagină personală

2021

Dezvoltare personală

Manual pentru clasa a II-a

Manualul propune activități variate care invită la reflecție și auto-reflecție, cunoaștere, autocunoaștere și intercunoaștere. Lecțiile extind orizonturile copiilor pentru o mai bună înțelegere de sine.

Are o structură clară și coerentă și introduce copilul într-o poveste pe care o parcurge unitate de unitate sub îndrumarea unui personaj, aspecte care facilitează învățarea într-un context creativ.

Vizează, prin activitățile propuse, implicarea tuturor factorilor importanți pentru demersul de dezvoltare personală și socială: elevi, învățători, familie.

Propune informații, activități și strategii fundamentate științific, corelate principiilor didactice și modelelor curriculare actuale.

Este un manual ilustrat într-o manieră originală și atrăgătoare. Raportul dintre imagini și text este unul echilibrat, astfel încât elevii să rețină cu ușurință informațiile și să nu obosească vizual.

2019

Intervenţii psihologice în şcoală. Manualul consilierului şcolar

 

Consilierea școlară este într-o continuă evoluție și transformare, iar consilierii școlari pot reprezenta o resursă importantă în educație. Doar prin aplicarea unui model de consiliere școlară bazat pe date și pe utilizarea unor programe de intervenție a căror eficiență a fost demonstrată prin cercetare se poate crește calitatea activității desfășurate de consilierii școlari. Din această perspectivă, volumul propune numeroase exemple de programe validate științific utilizate în întreaga lume și programe dezvoltate de specialiști autohtoni, care pot îmbunătăți activitatea la cabinetele de asistență psihopedagogică. Adresat tuturor celor implicați în procesul educațional românesc, acest volum demonstrează că asistența psihopedagogică din țara noastră ar putea ajunge la nivelul profesional din alte state care au investit cu adevărat în educație.


Autori capitole

• Ştefan BONCU • Simona BUTNARU • Irina CRUMPEI • Ion DAFINOIU • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Alexandra MAFTEI • Gianina MASSARI • Emilia PASCAL • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Camelia SOPONARU • Nicoleta TURLIUC

2016

Figures of Migration

 

Prezentul volum, editat în limbile română și engleză, sub genericul Figuri ale migrației, reunește lucrările ediției a III-a a conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, desfășurată între 19 și 20 mai 2016 sub egida Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.


Autori articole

• Irina CRUMPEI-TANASĂ • Nicoleta ROGOZ

2016

Educaţia timpurie

Probleme şi soluţii

Copilaria timpurie, intervalul de la nastere si pina la implinirea virstei de 6-7 ani, reprezinta cea mai importanta perioada din viata copiilor. Acum dezvoltarea lor este foarte rapida, iar deficientele de invatare si cele psihocomportamentale pot fi mai usor depistate si remediate. Plecind de la aceste premise, autorii prezinta principalele repere ale educatiei timpurii, mijloacele educative, provocarile actuale si posibile solutii, precum si aspecte legate de activitatea cadrelor didactice. Solutiile propuse au drept scop o dezvoltare intelectuala si sociala armonioasa a copiilor, obtinerea unor performante scolare superioare, scaderea ratei esecului scolar si a abandonului. Volumul pune la dispozitia studentilor de la facultatile de stiinte ale educatiei, psihologie sau asistenta sociala si practicienilor din aceste domenii rezultatele celor mai recente cercetari, precum si noi directii de analiza.


Autori capitole

• Simona BUTNARU • Ciprian CEOBANU • Carmen - Mihaela CREŢU • Irina CRUMPEI • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Gianina MASSARI • Mariana MOMANU • Daniela MUNTELE • Cristina NEAMŢU • Octavian ONICI • Constantin PETROVICI • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Dorina SĂLĂVĂSTRU • Elena SEGHEDIN • Camelia SOPONARU • Liliana STAN • Ana-Maria ŢEPORDEI • Maria Nicoleta TURLIUC

2016

Creativitatea

Perspective psiho-pedagogice, vol. II

Volumul este realizat prin contribuţia unor autori, printre care şi prof. univ. dr. Liliana STAN (capitolul „Amenajarea spaţiilor educative pentru copiii mici – provocare pentru creativitatea profesorului„), conf. univ. dr. Angelica HOBJILĂ (capitolul „Relaţia creativitate – sincretismul artelor în procesul educativ”), lect. univ. dr. Nicoleta ROGOZ (capitolul „Practici curriculare pentru dezvoltarea creativității la preșcolari și la școlarii din învățământul primar„),


Autori capitole

• Angelica HOBJILĂ • Nicoleta ROGOZ • Liliana STAN • Carmen - Mihaela CREŢU

2015

Perspective pentru cercetarea în educaţie

 

Cercetarea educaţională ştim cu toţii că este definitorie, pe de o parte, pentru întărirea statutului pedagogiei ca ştiinţă, fiind una dintre componentele care îi legitimează statutul de ştiinţă, oferind suportul (empiric) argumentativ, pentru elaborările teoretice, explicative. Pe de altă parte, are rolul esenţial de a produce date validate ştiinţific privind diagnoza sistemului şi procesului educaţional, argumente ştiinţifice pentru necesarele ameliorări educaţionale la nivelul politicilor, instituţiilor şi practicilor educaţionale.


Autori articole

• Carmen Creţu • Nicoleta Rogoz

2015

Educaţie pentru comunicare

Volum omagial dedicat profesorului Laurenţiu Şoitu

Volumul este un gest de omagiu adus profesorului Laurențiu Șoitu, din partea colegilor, colaboratorilor și doctoranzilor, la împlinirea vârstei de 70 de ani și a patru decenii și jumătate de activitate. Volumul cuprinde Evocări, Secvențe și Studii, reunite sub tematica Educație pentru comunicare. Fiecare din textele primei părți realizează o tușă la portretul lui Laurențiu Șoitu: dascălul, colegul de școală, mentorul, studentul, jurnalistul, eseistul, specialistul în științele comunicării şi ale educației. În partea mediană a volumului, sub titlul Secvențe, au fost reunite câteva din momentele care au marcat cariera profesională a profesorului. Autorii studiilor – cadre didactice universitare și preuniversitare, reprezentanți ai clerului, foști doctoranzi – surprind valențe variate ale actului de comunicare și rolul acestuia în procesul de educație.


Autori capitole

• Nicoleta ROGOZ

2014

Proiectarea curriculum-ului din perspectiva constructivismului

Noi tendinţe şi sugestii metodologice

Lucrarea analizează raportul paradigmă-model curricular dintr-o perspectivă integrativă. Încercarea de a ne îndepărta de limitarea la premisele epistemologice ale constructivismului este motivată de argumentul traducerii proiectării curriculare în termenii pragmaticului. Această traducere permite studenţilor, profesorilor, dar şi cercetătorilor să îşi orienteze demersurile de analiză în direcţia identificării unor oportunităţi care pot fi oferite de problematica proiectării curriculare. Prezenta lucrare se constituie într-o pledoarie pentru conceperea unui curriculum integrativ care emerge din perspectiva unitară asupra obiectivelor, conţinuturilor, metodologiei de predare-învăţare-evaluare, managementului clasei de elevi, comunicării didactice. Noile roluri prioritare ale profesorului sunt: conceptor de curriculum, cel care dezvoltă curriculum, şi respectiv evaluator de curriculum. O reconfigurare a acestor roluri presupune cu necesitate şi o nouă perspectivă asupra multidimensionalităţii competenţei didactice, dar şi o viziune consistentă asupra programelor de formare a personalului didactic.

Pagină personală