Educaţie pentru comunicare

Volum omagial dedicat profesorului Laurenţiu Şoitu

Volumul este un gest de omagiu adus profesorului Laurențiu Șoitu, din partea colegilor, colaboratorilor și doctoranzilor, la împlinirea vârstei de 70 de ani și a patru decenii și jumătate de activitate. Volumul cuprinde Evocări, Secvențe și Studii, reunite sub tematica Educație pentru comunicare. Fiecare din textele primei părți realizează o tușă la portretul lui Laurențiu Șoitu: dascălul, colegul de școală, mentorul, studentul, jurnalistul, eseistul, specialistul în științele comunicării şi ale educației. În partea mediană a volumului, sub titlul Secvențe, au fost reunite câteva din momentele care au marcat cariera profesională a profesorului. Autorii studiilor – cadre didactice universitare și preuniversitare, reprezentanți ai clerului, foști doctoranzi – surprind valențe variate ale actului de comunicare și rolul acestuia în procesul de educație.


Autori capitole (din cadrul Facultăţii)

• Nicoleta ROGOZ