Cărţi publicate de Dorina Sălăvăstru

Pagină personală

Titlu: Psihologia învăţării. Teorii şi aplicaţii educaţionale
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2009
ISBN: 978-973-46-1525-4

Descriere:
De la celebra conditionare clasica a lui Pavlov pina la constructivismul interactionist al Scolii de la Geneva sau actualizarea sinelui a lui Maslow, volumul analizeaza cele mai importante teorii elaborate de-a lungul timpului in legatura cu procesul de invatare. Sint prezentate de asemenea o serie de aplicatii pe marginea teoriilor enuntate: recompensele si pedepsele in mediul scolar, strategii de invatare, formarea gindirii critice a elevilor etc. Psihologia invatarii se adreseaza in egala masura profesorilor si studentilor de la facultatile de psihologie sau care urmeaza cursurile modulului pedagogic.

   
Titlu: Didactica psihologiei. Perspective teoretice şi metodice
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2006
ISBN: 973-46-0496-1

Descriere:
Ediţia a II-a revăzută. Cuvânt înainte de Adrian Neculau.
Deosebit de utilă profesorilor de psihologie, cartea oferă cadrul teoretic şi metodic în care poate funcţiona eficient procesul educaţional. Cei doi actori ai acestuia, profesorul şi elevul, sunt astfel în măsură să-şi finalizeze demersul educativ prin intermediul unor scopuri şi obiective comune. Autoarea îi defineşte în termenii psihologiei moderne, disciplina care suscită un interes din ce în ce mai mare în rândul tinerilor şi al publicului cât mai larg.

   
Titlu: Psihologia educaţiei
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Proiectul pentru Învăţământ Rural
Anul apariţiei: 2005
ISBN: 973-0-04235-7

 

   
Titlu: Psihologia educaţiei
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2004
ISBN: 973-681-553-6

Descriere:
Cuvânt înainte de Constantin Cucoş
Profesorul trebuie să găsească cele mai
potrivite căi de comunicare şi de influenţare a personalităţii elevilor.
Va putea el să-i atragă şi să-i facă într-adevăr interesaţi de domeniul disciplinei
sale? Cum va rezolva cazurile dificile de inadaptare şcolară sau de eşec
şcolar? Cum va colabora cu clasa la care este profesor-diriginte? Iată doar
câteva întrebări la care Dorina Sălăvăstru răspunde explicit, cu argumente
şi soluţii, oferind studenţilor şi cadrelor didactice o teorie structurată
pe un fundament practic, aliniată ultimelor noutăţi în materie de politică
educaţională. „Psihologia educaţiei” completează în mod fericit volumul realizat
anterior de Catedra de Psihologie a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi („Psihologie
şcolară”, A. Cosmovici şi L. Iacob, coordonatori), ambele constituind instrumente
de lucru ce nu trebuie să lipsească din biblioteca unui specialist.

   
Titlu: Psihologie. Manual pentru clasa a X-a
Autori: Adrian Neculau, Dorina Sălăvăstru, Luminiţa Mihaela Iacob, Ştefan Boncu, Ovidiu Lungu
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2000
ISBN: 973-46-0027-3

Descriere:
Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005

   
Titlu: Didactica psihologiei. Perspective teoretice şi metodice
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1999
ISBN: 973-683-358-5

Descriere:
Cuvânt înainte de Adrian Neculau. „Dorina Sălăvăstru ne oferă un instrument cu ajutorul căruia cunoştinţele de psihologie comunicate prin manual pot fi mai bine transmise şi însuşite. Cartea aceasta nu este o simplă , adică un set de prescripţii, norme, indicaţii etc., nici un simplu ghid practic. Autoarea lucrării ne oferă un pentru profesori, un instrument pentru crearea conflictului socio-cognitiv în studiul psihologiei.” (Adrian Neculau)

   
Titlu: Logica naturală şi aplicaţiile ei în câmpul educaţional
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti
Anul apariţiei: 1998
ISBN: 973-30-5383-X

 

   

Pagină personală