Cărţi publicate de Dorina Sălăvăstru

Pagină personală

2022

Educaţia digitală

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Îmbogățită cu șase noi capitole, cea de-a doua ediție a Educației digitale aduce în discuție evoluțiile în practica educațională generate de răspândirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții, dar și suita de transformări prin care a trecut aceasta în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Studiile reunite în cartea de față converg spre ideea că în societatea zilelor noastre învățarea trebuie să țină cont de provocările mediului digital și să adopte o nouă perspectivă asupra conținuturilor, urmărind flexibilizarea educației prin integrarea oportunităților date de noile tehnologii de informare și comunicare. Pornind de la propriile experiențe, de la repere teoretice, precum și de la rezultatele unor cercetări desfășurate la nivel național și în alte țări, autorii creionează posibile soluții privind formarea elevilor, studenților și cadrelor didactice cu ajutorul tehnologiilor digitale. Volumul oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ.


Autori capitole

• Roxana APOSTOLACHE • Ciprian CEOBANU • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Alois GHERGUŢ • Ana-Nicoleta GRIGORE • Andrei-Lucian MARIAN • Cornelia MĂIREAN • Mariana MOMANU • Dorina SĂLĂVĂSTRU

2016

Educaţia timpurie

Probleme şi soluţii

Copilaria timpurie, intervalul de la nastere si pina la implinirea virstei de 6-7 ani, reprezinta cea mai importanta perioada din viata copiilor. Acum dezvoltarea lor este foarte rapida, iar deficientele de invatare si cele psihocomportamentale pot fi mai usor depistate si remediate. Plecind de la aceste premise, autorii prezinta principalele repere ale educatiei timpurii, mijloacele educative, provocarile actuale si posibile solutii, precum si aspecte legate de activitatea cadrelor didactice. Solutiile propuse au drept scop o dezvoltare intelectuala si sociala armonioasa a copiilor, obtinerea unor performante scolare superioare, scaderea ratei esecului scolar si a abandonului. Volumul pune la dispozitia studentilor de la facultatile de stiinte ale educatiei, psihologie sau asistenta sociala si practicienilor din aceste domenii rezultatele celor mai recente cercetari, precum si noi directii de analiza.


Autori capitole

• Simona BUTNARU • Ciprian CEOBANU • Carmen - Mihaela CREŢU • Irina CRUMPEI • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Gianina MASSARI • Mariana MOMANU • Daniela MUNTELE • Cristina NEAMŢU • Octavian ONICI • Constantin PETROVICI • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Dorina SĂLĂVĂSTRU • Elena SEGHEDIN • Camelia SOPONARU • Liliana STAN • Ana-Maria ŢEPORDEI • Maria Nicoleta TURLIUC

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2005

Psihologie

Manual pentru clasa a X-a. Ediţia a II-a

Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005. Cuprinde temele prezente în programa disciplinei psihologie din ciclul de studii liceale.

Titlu: Psihologia învăţării. Teorii şi aplicaţii educaţionale
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2009
ISBN: 978-973-46-1525-4

Descriere:
De la celebra conditionare clasica a lui Pavlov pina la constructivismul interactionist al Scolii de la Geneva sau actualizarea sinelui a lui Maslow, volumul analizeaza cele mai importante teorii elaborate de-a lungul timpului in legatura cu procesul de invatare. Sint prezentate de asemenea o serie de aplicatii pe marginea teoriilor enuntate: recompensele si pedepsele in mediul scolar, strategii de invatare, formarea gindirii critice a elevilor etc. Psihologia invatarii se adreseaza in egala masura profesorilor si studentilor de la facultatile de psihologie sau care urmeaza cursurile modulului pedagogic.

   
Titlu: Didactica psihologiei. Perspective teoretice şi metodice
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2006
ISBN: 973-46-0496-1

Descriere:
Ediţia a II-a revăzută. Cuvânt înainte de Adrian Neculau.
Deosebit de utilă profesorilor de psihologie, cartea oferă cadrul teoretic şi metodic în care poate funcţiona eficient procesul educaţional. Cei doi actori ai acestuia, profesorul şi elevul, sunt astfel în măsură să-şi finalizeze demersul educativ prin intermediul unor scopuri şi obiective comune. Autoarea îi defineşte în termenii psihologiei moderne, disciplina care suscită un interes din ce în ce mai mare în rândul tinerilor şi al publicului cât mai larg.

   
Titlu: Psihologia educaţiei
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Proiectul pentru Învăţământ Rural
Anul apariţiei: 2005
ISBN: 973-0-04235-7

 

   
Titlu: Psihologia educaţiei
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2004
ISBN: 973-681-553-6

Descriere:
Cuvânt înainte de Constantin Cucoş
Profesorul trebuie să găsească cele mai
potrivite căi de comunicare şi de influenţare a personalităţii elevilor.
Va putea el să-i atragă şi să-i facă într-adevăr interesaţi de domeniul disciplinei
sale? Cum va rezolva cazurile dificile de inadaptare şcolară sau de eşec
şcolar? Cum va colabora cu clasa la care este profesor-diriginte? Iată doar
câteva întrebări la care Dorina Sălăvăstru răspunde explicit, cu argumente
şi soluţii, oferind studenţilor şi cadrelor didactice o teorie structurată
pe un fundament practic, aliniată ultimelor noutăţi în materie de politică
educaţională. „Psihologia educaţiei” completează în mod fericit volumul realizat
anterior de Catedra de Psihologie a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi („Psihologie
şcolară”, A. Cosmovici şi L. Iacob, coordonatori), ambele constituind instrumente
de lucru ce nu trebuie să lipsească din biblioteca unui specialist.

   
Titlu: Psihologie. Manual pentru clasa a X-a
Autori: Adrian Neculau, Dorina Sălăvăstru, Luminiţa Mihaela Iacob, Ştefan Boncu, Ovidiu Lungu
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2000
ISBN: 973-46-0027-3

Descriere:
Manual câştigător al licitaţiei M006 şi aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787 din 05.04.2005

   
Titlu: Didactica psihologiei. Perspective teoretice şi metodice
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1999
ISBN: 973-683-358-5

Descriere:
Cuvânt înainte de Adrian Neculau. „Dorina Sălăvăstru ne oferă un instrument cu ajutorul căruia cunoştinţele de psihologie comunicate prin manual pot fi mai bine transmise şi însuşite. Cartea aceasta nu este o simplă , adică un set de prescripţii, norme, indicaţii etc., nici un simplu ghid practic. Autoarea lucrării ne oferă un pentru profesori, un instrument pentru crearea conflictului socio-cognitiv în studiul psihologiei.” (Adrian Neculau)

   
Titlu: Logica naturală şi aplicaţiile ei în câmpul educaţional
Autor: Dorina Sălăvăstru
Editura: Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti
Anul apariţiei: 1998
ISBN: 973-30-5383-X

 

   

Pagină personală