Mariana MOMANU

Mariana MOMANU
momanu-mariana

Conferenţiar universitar doctor

  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Funcţii îndeplinite

  • Director al Departamentului Ştiinţele Educaţiei
  • Membru în Consiliul Facultăţii

Cursuri predate

  •  

Domenii de interes

  •  

Proiecte

Alte informaţii

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
sala D302 (laborator educaţie interculturală, etaj I, aripa stângă)
0232-201296 (laborator educaţie interculturală)
momanu@uaic.ro