Mariana Momanu

Profesor universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Funcţii îndeplinite

  • Membru în Consiliul Facultăţii

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D302 (laborator educaţie interculturală, etaj I, aripa stângă)
  • 0232-20 1296 (laborator educaţie interculturală)
  • momanu@uaic.ro

Alte informaţii