Geanina Havârneanu

Lector universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D216 (catedra de pedagogie, parter, aripa dreaptă)
  • 0232-20 1299 (catedra de pedagogie)
  • geanina.havarneanu@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi/capitole publicate

2020

Didactica matematicii şi informaticii pentru învăţământul primar

 

Volumul tratează o temă de actualitate în realitatea educațională românească, anume modalitățile de predare a noțiunilor matematice în clasele primare într-o manieră riguroasă, creativă, integrată și modernă, într-o viziune interdisciplinară în care elementele de tehnologia informației și a comunicațiilor sunt adaptate pentru a fi parte componentă a experiențelor educaționale. Volumul se constituie într-un ghid de bune practici cu sferă largă de adresabilitate, ce include elevii colegiului pedagogic, studenții facultății de Psihologie și Științe ale Educației, studenții masterului Didactici Aplicate în Învățământul Primar (DAIP), dar și învățătorii, institutorii și profesorii care sunt preocupați să-și consolideze cunoștințele de didactica matematicii, să învețe tehnici noi de predare și să integreze elementele de tehnologia informației în activitatea didactică.

2014

Evaluarea gândirii creative matematice

Ghid practic

Volumul, apărut la Editura Performantica, este un ghid practic pentru copii cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani.

2013

Stimularea creativităţii prin predarea matematicii

 

Volumul prezinta o tema de actualitate in realitatea educationala romaneasca, avand ca element de noutate (in sfera delimitarilor conceptuale) modalitatea de tratare a notiunilor circumscrise conceptului de creativitate – abordarea semiologica. Pornind de la sesizarea unor disfunctionalitati ale sistemului de invatamant actual (care are drept deziderat dezvoltarea creativitatii, dar care este inca tributar unor conceptii invechite), autoarea propune un instrument de lucru ce valorifica principalele strategii si metode care au ca efect dezvoltarea unei gandiri divergente, eficiente in comprehensiune si rezolvare de probleme. Autoarea insista asupra complexelor de metode cu rol major in favorizarea deprinderii de a conexa cunostinte dupa criterii profunde, in dezvoltarea unui stil de munca individual, in stimularea unui comportament de studiu recursiv, creativ si prospectiv, in generarea coeziunii de micro / macro-grup si in educarea unui comportament competitiv constructiv, cu influenta pozitiva asupra randamentului scolar.

Constituindu-se intr-un ghid de bune practici, prezentul volum are o sfera larga de adresabilitate, ce include managerii unitatilor scolare, dirigintii, profesorii, precum si structurile de formare a viitorilor profesori.