Didactica matematicii şi informaticii pentru învăţământul primar

 

Volumul tratează o temă de actualitate în realitatea educațională românească, anume modalitățile de predare a noțiunilor matematice în clasele primare într-o manieră riguroasă, creativă, integrată și modernă, într-o viziune interdisciplinară în care elementele de tehnologia informației și a comunicațiilor sunt adaptate pentru a fi parte componentă a experiențelor educaționale. Volumul se constituie într-un ghid de bune practici cu sferă largă de adresabilitate, ce include elevii colegiului pedagogic, studenții facultății de Psihologie și Științe ale Educației, studenții masterului Didactici Aplicate în Învățământul Primar (DAIP), dar și învățătorii, institutorii și profesorii care sunt preocupați să-și consolideze cunoștințele de didactica matematicii, să învețe tehnici noi de predare și să integreze elementele de tehnologia informației în activitatea didactică.